PROJEKTI

DOGODKI

Akcija čiščenje geološkega profila ob cesti Sežana - Vrhovlje

V organizaciji Zavoda RS za varstvo narave, območne enote Nova Gorica in Slovenskega geološkega društva se je v soboto, 15. novembra uspešno izvedla akcija »Čiščenje zarasti na geološki naravni vrednoti  Sežana – stratigrafski profil«. Na akciji, ki so se je udeležili študentje geologije, zaposleni iz regijskega parka Škocjanske jame,  domačini iz Vrhovelj in predstavniki organizatorjev, smo očistili dobršen del zarasti, ki je prekrivala geološki profil. Združili smo koristno s prijetnim in se seznanili z  geološko zgodovino nastanka kraških kamnin in Krasa.

Profil se nahaja ob cesti Sežana – Vrhovlje, nasproti kamnoloma Medvedjak in se razteza ob cestnem useku v skupni dolžini 915m. Obsega zgornjekredne plasti, ki so stare od 95 do 80 milijonov let z značilnimi mikro in makro fosili, od prepoznavnih rudistnih školjk, polžev iz družine akteonelid značilne za kamnolom Medvedjak, do različnih foraminifer. Profil predstavlja idealno možnost za predstavitev razvoja treh geoloških formacij, ki so poimenovane po kraških  krajih. Po starosti si sledijo Povirska, Repenska in najmlajša Sežanska formacija. Zaradi izjemnosti je profil varovan in ima status naravne vrednote državnega pomena.

S strokovnim uvodom o geoloških posebnostih tega profila, ki je edinstven na Krasu nas je na začetku akcije seznanil dr. Bogdan Jurkovšek iz Geološkega zavoda Slovenije, ki je avtor lansko leto izdane knjige Geologija Krasa. Knjigo je avtor posvetil prebivalcem Krasa, saj se je z njimi srečeval skozi desetletja raziskovanja kraške geologije. Poleg raziskovalnega ima knjiga tudi globlji pomen, saj opozarja na ranljivost in pomen Krasa, na pomen kraškega kamna in varstvo nahajališč arhitektonskih kamnov, brez katerih ni avtentične kraške arhitekture.

Za motivacijo je poskrbela Občina Sežana, ki nam je po končani akciji nudila kosilo in Park Škocjanske jame,  ki je vsem udeležencem omogočil ogled Škocjanskih jam. Hvala vsem udeležencem in vsem, ki ste pripomogli k uspešni izvedbi akcije.

21.11.2014

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |