PROJEKTI

DOGODKI

Vabilo na sprehod v Kobile

Zavod RS za varstvo narave OE Novo mesto in Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto, ob postavitvi informativnih tabel ob gozdnem rezervatu, vabita na sprehod v Kobile.  
 
Dobimo se v četrtek 11. junija 2015 ob 16.00 na začetku gozdne ceste v Kobile v Mihovem.  

VABILO
 
Predstavili vam bomo dolino Kobile, ki je zaradi težke dostopnosti eden najbolj ohranjenih kotičkov dolenjske narave in katere gozdovi opravljajo izrazito poudarjeno varovalno in biotopsko vlogo, hkrati pa je dolina bogat in neprecenljiv vir čiste pitne vode. Del doline je bil leta 1980 zavarovan kot gozdni rezervat na površini 353 ha, leta 2005 pa je bilo iz rezervata izločenih 128 ha bukovih gozdov. Ti so kot del območja Natura 2000 ključen del habitata ogroženega belohrbtega detla. Razlogi za vzpostavitev rezervata na prvotni površini vam bodo še veliko bolj jasni, ko boste slikovito dolino premerili tudi z lastnimi koraki!
 
Priporočamo udobno terensko obutev in malico iz nahrbtnika. Sprehod ob potoku Kobila do Praga bo trajala okoli tri ure.
 

04.06.2015

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |