PROJEKTI

DOGODKI

Odstranjevanje invazivk v Naravnem rezervatu Strojanov breg

Območje odstranjevanja invazivk Strajanov breg

Zavod RS za varstvo narave skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije – Zavod Ljubljana, Oddelek za kmetijsko svetovanje, Krajinskim parkom Ljubljansko barje in Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti vabi na družabno, delovno in izobraževalno prostovoljno akcijo: ODSTRANJEVANJE INVAZIVK  V NARAVNEM REZERVATU STRAJANOV BREG, ki bo potekala 18. junija 2015 od 9 00 dalje v dolini Strajanovega brega.

12 ur prijetnega druženja ob ročnem puljenjem invazivnih rastlin zlate rozge z vmesnim novinarskim prispevkom, izobraževanjem in zaključnim piknikom!

Invazivne tujerodne vrste rastlin so naša skupna skrb. Povzročajo škodo v naravi, zdravju in gospodarstvu, zato se je dobro seznaniti z invazivnimi vrstami, ki se nahajajo v naši neposredni bližini doma in ogrožajo naša naravna in kulturna bogastva.

Namen dogodka je, da skupaj odstranimo invazivno tujerodno zlato rozgo v naravnem rezervatu Strajanov breg, kjer je še edini ohranjeni ostanek nizkega barja na celotnem območju Ljubljanskega barja.

Prostovoljna akcija je predpriprava za izboljšanje stanja nizkega barja v tej dolini, kjer bomo v avgustu odstranjevali lesno zarast in do konca projekta izdelali projekt izboljšanja hidroloških razmer.

Osnovni cilji »Prostovoljne akcije« so:
• lokalnost – ljudem, ki živijo z barjem omogočamo, da spoznajo invazivne rastlinske vrste, ki živijo v njihovi neposredni okolici ter spoznajo njihove  negativne vplive,
• radovednost – spodbuditi vedoželjnost za spoznavanje dela strokovnjakov, znanstvenikov in prostovoljcev,
• vključenost – vključevanje in sodelovanje deležnikov pri prizadevanjih za ohranjanje biotske pestrosti,
• timsko delo – povezovanje strokovnjakov, znanstvenikov, prostovoljcev,medijev…v skupnem druženju in varstvu biotske pestrosti.

Dogodek bo potekal 18. junija 2015 v dolini Strajanovega brega in v Iškem vintgarju, s pričetkom ob 9. uri in predvidenim zaključkom v večernih urah.
Vse aktivnosti na dogodku so brezplačne in prostovoljne, vendar zaradi lažje organizacije prosimo za predhodno prijavo na elektronskem naslovu: mateja.kocjan@zrsvn.si, najkasneje do 17. 06. 2015.

Sočasno bo potekala tudi terenska novinarska konferenca. Po tem, ko bomo prikazali tehnike odstranjevanja invazivne zlate rozge, boste lahko priča tudi odstranitvi prej omenjenega strupenega in nevarnega Orjaškega dežena. Prav tako pa se v tem času veselo spreletavajo metulji Barjanski okarčki, na čisto ozkem območju, kjer metulja »uspeva«. Tudi tega vam pokažemo.

Dobimo se ob 10.00  na bencinski črpalki Petrol med Škofljico in Pijavo Gorico, ter vas odpeljemo naprej. Zato vas prosimo za točnost.

Vabilo na novinarsko konferenco in gradivo za medije

LOKACIJE DOGODKOV 

Veselimo se skupnega druženja!

15.06.2015

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |