PROJEKTI

DOGODKI

Vodeni ogledi po Panovcu

Mestna občina Nova Gorica praznuje svoj občinski praznik v spomin na začetek Goriške fronte 9. septembra 1943. Zato je vsako leto v tem času slovesno, odvijajo pa se tudi številne prireditve.

V sklopu prireditev Zavod RS za varstvo narave OE Nova Gorica, skupno z Zavodom za gozdove, OE Tolmin, organizira voden ogled po gozdu Panovec. Vodeni ogledi se bodo odvijali 4. in 11. septembra med 9:00 in 11:00. V petek 4.9. je zbirno mesto pri gozdarski hiši v Rožni dolini (Vipavska cesta 57), v petek 11.9. pa na začetku trim steze v Panovcu. Vabljeni !

Nekaj več podatkov o Panovcu dobite na pojasnjevalnih tablah, ki so postavljene na vseh glavnih vstopnih točkah.

Program prireditve

02.09.2015

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |