PROJEKTI

DOGODKI

Vabilo na akcijo v dolini Strajanov breg

Vabimo vas na prostovoljno naravovarstveno akcijo v dolini Strajanov breg. Potekala bo v soboto, 7. novembra 2015, od 9.00 do 14.00 ure. Dobimo se na začetku doline pri Podblatu, od koder se bomo peš odpravili v Strajanov breg.

Akcija poteka v sklopu projekta LJUBA - Ljudje za barje. V dolini Strajanov breg smo letos na treh hektarjih površine odstranili drevesno in grmovno zarast. Na tem območju se nahaja še zadnji ostanek nizkega barja na Ljubljanskem barju in redka ter ogrožena orhideja Loeselova grezovka.

Na delovno akcijo pridite v delovni obleki in imejte nepremočljivo obutev ter rezervna oblačila. Tekom našega druženja vam bomo povedali tudi več o projektu LJUBA – Ljudje za barje in aktivnostih tega projekta. Poskrbeli bomo za malico in pijačo. Po končanem čiščenju zarasti in spravilu manjših lesnih ostankov bomo s pogovori v sproščenem vzdušju nadaljevali na terenskem kosilu.


Organizator akcije ne odgovarja za tveganja, ki nastanejo kot rezultat delovne aktivnosti. Več o varnosti pri delu v gozdu lahko najdete na spletni povezavi: http://www.zgs.gov.si/fileadmin/zgs/main/img/PDF/zgibanke/Knjige/Varnost_zdravje.pdf


Prosimo vas, da se na delovno akcijo prijavite na naslov: primoz.glogovcan@zrsvn.si

Vabljeni tudi na www.ljuba.si

NAVODILA ZA POT

 

05.11.2015

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |