PROJEKTI

DOGODKI

Otvoritvena konferenca projekta LIFE TO GRASSLANDS

Zavod RS za varstvo narave je vodilni partner projekta LIFE TO GRASSLANDS – Življenje traviščem, ki bo v Sloveniji potekal do leta 2020.

To je edini projekt financiran iz programa LIFE Narava in biotska raznovrstnost, ki ga je država Slovenija pridobila v letu 2015. Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor, partnerji projekta pa so poleg Zavoda RS za varstvo narave (vodilni partner) še Podeželsko razvojno jedro Haloze, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Krajevna skupnost Dobovec in Društvo Gorjanske košenice.

Projekt spodbuja ohranjanje biotske raznovrstnosti na suhih traviščih, kjer sta sta si naravovarstvo in kmetijstvo v svojih interesih večkrat v nasprotujočih interesih. 

Otvoritvena konferenca projekta, ki jo imenujemo "kick off" projekta, je potekala 20. in 21. januarja 2016 v Kongresnem centru Rimske terme.

Dnevni red srečanja

Vabilo na novinarsko konferenco

Sporočilo za medije

V projektu bomo v naslednjih letih s konkretnimi akcijami na terenu na različnih lokacijah sodelovali z lastniki in upravljavci zemljišč, kmetijci in naravovarstveniki ter iskali skupne rešitve, ki bodo sprejemljive za kmetijstvo in ugodne za naravovarstvo in s tem ohranjanje biotske raznovrstnosti. Konkreten cilj projekta je zagotavljanje dolgoročnega ohranjanja ugodnega stanja suhih travišč.

14.01.2016

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |