PROJEKTI

DOGODKI

Konferenca ob zagonu Strategije EU za Alpsko regijo

Slovenija je gostila konferenco ob zagonu Strategije EU za Alpsko regijo, ki je potekala 25. in 26. januarja 2016 na Brdu pri Kranju.

Dogodek pomeni konkreten korak k implementaciji strategije in je namenjen najširšemu krogu zainteresiranih deležnikov. Udeležilo se je več kot 500 predstavnikov odločevalskih struktur sodelujočih držav in regij, evropskih institucij, predstavnikov gospodarstva, civilne družbe, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih.

Več informacij o konferenci na povezavahi:

Zavod RS za varstvo narave na konferenci in v okviru Strategije EU za Alpsko makroregijo, (EUSALP) skupaj z Bavarsko, vodi Ukrep 7: Razvoj ekološke povezanosti na celotnem programskem območju EUSALP v okviru tretjega stebra Strategije: Bolj vključujoč okoljski okvir ter rešitve za zanesljivo oskrbo z energijo iz obnovljivih virov za prihodnost.

22.01.2016

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |