PROJEKTI

DOGODKI

Prestavili smo štorkljino gnezdo na Ljubečni

„Gospa in gospod Štrk” iz Ljubečne sta se iz prezimovanja v Afriki vrnila v varnejši dom, saj smo s pomočjo Elektra Celje d.d. prestavili gnezdo iz starega električnega droga na nov drog brez električnih vodnikov.

Celoten dogodek prestavitve gnezda štorklje na Ljubečni je potekal v četrtek, 18. februarja, najprej v Kulturnem domu na Ljubečni in potem še na terenu.

Celoten dogodek smo pripravili v sodelovanju z Mestno občino Celje, Elektrom Celje d.d., Krajevno skupnostjo Ljubečna ter Zavodom RS za varstvo narave. Pred prestavitvijo gnezda smo v Kulturnem domu Ljubečna predstavili štorklje in njihova življenjska okolja. Ogledali smo si tudi Volčeke - vlažne travnike, kjer se štorklje čez leto prehranjujejo. 

Natančen potek dogodka je opisan v VABILU

Sporočilo za medije ob vrnitvi štorkelj na Ljubečno

11.02.2016

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |