PROJEKTI

DOGODKI

Predavanje Kmetijstvo in ohranjanje narave: je skupna pot mogoča?

Ljubljansko barje je eno ključnih območij za ohranjanje biotske pestrosti Slovenije, saj na njem živijo številne redke, zavarovane in ogrožene živalske in rastlinske vrste. Ljubljansko barje je opredeljeno kot Natura 2000 območje. Hkrati pa Ljubljansko barje nudi dobre pogoje za intenzivno kmetijsko proizvodnjo, ta pa ima negativen vpliv na prisotnost organizmov, ki tu živijo. S projektom LJUBA, Ljudje za barje (EGP finančni mehanizem) vzpostavljamo sodelovanje med kmetijstvom in zahtevami varstva narave z namenom, da kmetijstvu povrnemo vlogo varuha narave. Rezultati, ki so plod aktivnosti sicer kratkotrajnega projekta LJUBA, vzbujajo upanje, da je z vztrajnim delom dolgoročno to mogoče.

Predavanje je potekalo 3. marca 2016 v Prorodoslovnem muzeju Slovenije. Predaval je Primož Glogovčan, z Zavoda RS za varstvo narave, vodja projekta LJUBA - Ljudje za barje.

Predavanje si ga lahko ogledate na spletni strani Videolectures.

01.03.2016

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |