PROJEKTI

DOGODKI

Terenska novinarska konferenca projekta LJUBA

Projekt LJUBA – Ljudje za barje se je konec aprila končal. Rezultate projekta smo predstavili na terenski novinarski konferenci v torek, 5. aprila, prav tako pa smo na projektnem območju sejali avtohtone rastline na območju, ki je bilo zaraščeno in kjer so bile tujerodne invazivne rastline. 

 

Vabilo in gradivo za medije 

 

05.04.2016

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |