PROJEKTI

DOGODKI

Otvoritev učne poti in prostovoljna akcija v Rakovem Škocjanu

Udeleženci akcije leta 2014

Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Notranjskim regijskim parkom, Občino Cerknica in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v zavarovanem območju Rakov Škocjan obnavlja naravoslovno učno pot in odpravlja posledice žledoloma iz leta 2014. Na otvoritvenem dogodku smo predstavili sodelovanje med institucijami, potek dosedanjega dela in predvideno nadaljevanje aktivnosti v zavarovanem območju narave.

Dogodek je potekal 21. maja 2016 pred Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti Rak. Več informacij v vabilu in sporočilu za medije.

Prostovoljna akcija v Rakovem Škocjanu pa je potekala v soboto, 28. maja 2016.Več informacij v vabilu. Očistili smo kotanjo ob izviru Prunkovca, mimo katerega bo v prihodnje vodila razširjena učna pot. Odstranjevali smo podrto in požagano vejevje ter ga zložili na kupe. Požagano vejevje so kasneje zmleli v sekance, s katerimi je posuta tudi učna pot.

13.05.2016

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |