PROJEKTI

DOGODKI

Zavod se je predstavil na MINFOS-u

Zavod RS za varstvo narave se je predstavil na 44. MINFOS-u v Tržiču 14. in 15. maja letos.

Predstavitev z naslovom "Zabavno, poučno, nič mučno - interpretacija geologije in geoloških naravnih vrednot so predstavile Mojca Bedjančič,Lenka Stermecki in Suzana Štrucl. Varstvo mineralov in fosilov ter njihovih nahajališč - novosti zakonodaje pa Tanja Lukežič in Martina Stupar.

Mojca Bedjanič je vodila tudi Geo igrarije - ustvarjalne igre za najmlajše na temo fosili, minerali, kamnine.

 

Več informaci v program.

09.05.2016

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |