PROJEKTI

DOGODKI

Za partnersko srečanje izbrali Zeleno prestolnico Evrope

V ponedeljek, 4. julija je v Ljubljani – Zeleni prestolnici Evrope 2016 potekalo prvo partnersko srečanje projekta AlpES. Projekt AlpES se osredotoča na kartiranje, ohranjanje in upravljanje ekosistemskih storitev v alpskem prostoru. Termin ekosistemske storitve še ni tako splošno uveljavljen, čeprav je njegov pomen človeku znan že od nekdaj.

Ekosistemske storitve so »storitve naravnega okolja, ki koristijo ljudem«, kot npr. hrana, pitna voda, opraševanje, varnost pred poplavami, ponor CO2, pa tudi prostor za sprostitev in rekreacijo.

Srečanje je potekalo v M Hotelu v Ljubljani.

Sporočilo za medije

 

30.06.2016

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |