PROJEKTI

DOGODKI

11. strokovni posvet ZRSVN z naslovom "Nekoč naravna dediščina, danes naravne vrednote"

Izstopajoči deli narave, ki so izjemni, redki, slikoviti, posebni in so bili v preteklosti poimenovani naravne lepote, naravne znamenitosti, naravna dediščina, so v devetdesetih letih prejšnjega stoletja postali naravne vrednote. Izrazi so se spreminjali, deli narave, ki so bili kot taki prepoznani, pa so ostali isti. Ne glede na poimenovanje,  je veljalo nekoč in velja še danes, da je treba te dragocene dele narave spoštovati in jih ohranjati za naslednje rodove.

Sistem varstva naravnih vrednot smo predstavili na 11. strokovnem posvetu Zavoda RS za varstvo narave z naslovom "Nekoč naravna dediščina, danes naravne vrednote", 17. 11. 2016 v Ljubljani (Austria Trend Hotel Ljubljana).

 

VABILO IN PROGRAM POSVETA  

PREDSTAVITVE 

18.11.2016

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |