PROJEKTI

DOGODKI

Tradicionalna akcija čiščenje geološkega profila - v Dovžanovi soteski

Zaradi zelo slabe vremenske napovedi za soboto je akcija čiščenja geološkega profila v Dovžanovi soteski odpovedana oz. prestavljena. Nov datum bomo sporočili naknadno! 


Zavod RS za varstvo narave in Slovensko geološko društvo vabita na tradicionalno akcijo »Čiščenje geološkega profila v naravnem spomeniku Dovžanova soteska«, ki bo v soboto, 19. novembra 2016.

Prijave sprejema predsednik SGD dr. Matevž Novak do 16. 11. 2016 na naslov: matevz.novak@geo-zs.si 

Profil v Dovžanovi soteski se nahaja ob lokalni cesti Tržič – Jelendol. Kamnine mlajše paleozojske starosti so izjemno bogate s fosili. Profili se deloma zaraščajo ter zasipajo s kamnitim materialom iz strmih pobočij, zato jih je treba očistiti za ogledovanje in zaradi varnosti obiskovalcev. Občina Tržič bo prispevala topel obrok, podjetje BIOS bo poskrbelo za opremo in orodje, tržiška Komunala pa za prevoz materiala. Akcija je v prvi vrsti namenjena študentom, vabljeni pa ste tudi drugi zainteresirani.

Vabilo s programom

 

10.11.2016

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |