PROJEKTI

DOGODKI

Novinarska konferenca projekta ARTEMIS

V četrtek 24. 11. 2016 je potekala terenska novinarska konferenca ob začetku izvajanja projekta LIFE ARTEMIS.

Projekt LIFE ARTEMIS - Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za tujerodne vrste v gozdu želi prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost. To bomo dosegli z osveščanjem javnosti in vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na tujerodne vrste v gozdu.

VABILO

Sporočilo za medije in dodatno gradivo za medije  

 

Zavod RS za varstvo narave je partner v projektu LIFE ARTEMIS

22.11.2016

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |