PROJEKTI

DOGODKI

Forum morskih zavarovanih območjih 2016, 28.11.2016 – 1.12.2016, Tanger, Maroko

Združenje MedPAN je konec minulega novembra v sodelovanju z Regionalnim centrom za zavarovana območja Barcelonske konvencije in maroškimi oblastmi organiziral Forum sredozemskih morskih zavarovanih območij 2016.

Na plenarnih zasedanjih in delavnicah so upravljavci, tvorci politik ohranjanja morske biotske raznovrstnosti, socialno-ekonomski akterji, civilne družbe in znanstvene skupnost opozarjali na težave, a tudi na dobre prakse ter iskali rešitve za izzive s katerimi se dnevno srečujejo morska zavarovana območja v Sredozemlju.

VEČ INFORMACIJ  


Ob zaključku srečanja so udeleženci sprejeli priporočila in usmeritve za uresničevanje Aichi cilja 11. 

Več o dogajanju na Forumu na http://www.medmpaforum.org/


V sklopu foruma je bil prvič predstavljen tudi RISANI FILM, ki je bil izdelan v okviru projekta EcAp-Med II in prvič prikazan na Forumu sredozemskih morskih zavarovanih območij 2016. Projekt EcAp-Med II (2015-2018) obsega aktivnosti, namenjene doseganju dobrega okoljskega stanja Sredozemskega morja (morska direktiva) in podpori državam južnih in vzhodnih obal Sredozemlja pri udejanjanju ekosistemskega pristopa pri načrtovanju posegov in dejavnosti na morju in morskem obrežju.   

 

 

21.12.2016

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |