PROJEKTI

DOGODKI

Začetek projekta Danube GeoTour

Danube GeoTour z naslovom »Valorizacija geo-dediščine za trajnostni in inovativni razvoj turizma v Podonavskih geoparkih (Valorisation of geo-heritage for sustainable and innovative tourism development of Danube Geoparks) » je mednarodni projekt, v katerem sodeluje 11 partnerjev iz območja  Podonavja, od tega je osem geoparkov. Celotna vrednost projekta, ki bo trajal 30 mesecev je približno 1,7 mio €. Vodilni partner je Geopark Idrija, vloga Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave pa je ključna pri pripravi usmeritev za delovni paket »Geopar bre(z) omejitev (Geopark with(out) limits).

Glavni rezultat projekta bo Podonavska geopot (Danube GeoTour), ki jo bomo razvili skupaj z lokalnimi turističnimi akterji, kot unikaten turistični proizvod, v želji, da postane model za razvoj trajnostnega turizma tudi po drugih območjih v Evropi in svetu. Trije strateški pridruženi partnerji v projektu bodo pomagali do čim boljših rezultatov ter učinkov projekta.

Na javnem dogodku bodo vsi projektni partnerji predstavili svoje organizacije in delovne sklope projekta Danube GeoTour. Gostili pa bomo tudi predstavnika osrednjega sekretariata iz Budimpešte, g. Gusztava Csomorja, ki bo predstavil Interreg  transnacionalni program Podonavje. Na dogodku bo spregovoril g. Nickolas Zouros, eden od ustanoviteljev in koordinator Evropske in UNESCO Globalne mreže geoparkov, ki je od leta 2015 UNESCO-v uradni program, t.i. IGGP (International Geoscience and Geoparks programme). Med gosti bo tudi direktor Rokua UNESCO Globalnega geoparka s Finske, g. Vesa Krökki, ki bo predstavil razvoj geoturizma v njihovem geoparku s poudarkom na iniciativi »geofood (geohrana)«. Projektni partnerji bomo z delovnim srečanjem v Idriji nadaljevali še dva dni.

Program dogodka  

Več informacij je tudi na:
http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=64&id_informacija=873
www.geopark-idrija.si
https://www.facebook.com/danubegeotour/?ref=bookmarks

10.03.2017

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |