PROJEKTI

DOGODKI

V četrtek bomo v PMS predstavili morske datlje

Morske datlje ljudje nabirajo zaradi njihove uporabe v kulinariki, tako, da s kladivom razbijejo kamnito morsko dno. S tem uničujejo celotni živalski in rastlinski svet obalnega morja. Z uničenjem morskega dna se poruši naravno ravnovesje, ki se je oblikovalo v dolgih stoletjih ali tisočletjih, kar ogroža biotsko pestrost Sredozemskega morja.

Skozi predstavitev morskih datljev in problem nabiranja, prodaje in uživanja teh prepovedanih školjk, nam bo predavateljica predstavila, kako človekove dejavnosti pod morsko gladino vplivajo na naše življenje na kopnem.

Predavanje bo potekalo v predavalnici Prirodoslovenaga muzeja Slovenije in sicer v četrtek, 18. maja 2017 s pričetkom 18. uri. Predavala bo Tina Trampuš iz piranske območne enote Zavoda RS za varstvo narave.

Vljudno vabljeni!

16.05.2017

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |