PROJEKTI

DOGODKI

Mreža direktorjev evropskih naravovarstvenih agencij, ENCA

V Ljubljani je od 21. do 23. maja potekalo plenarno srečanje ENCA, ki povezuje direktorje 23 (nacionalnih) evropskih naravovarstvenih organizacij, med njimi sta tudi dve državi, ki nista članici EU.

Srečanja ENCA je potekalo v dneh, ko obeležujemo vrsto za naravovarstvo pomembnih evropskih in mednarodnih iniciativ – 25. obletnico Habitatne direktive in programa LIFE EU, Evropski dan Nature 2000 (21. maj), Svetovni dan biotske raznovrstnosti (22. maj), ter 10. obletnico obstoja mreže ENCA.

Srečanja se je udeležil tudi gospod Humberto Delgado Rosa, direktor direktorata D, Naravni kapital DG-ENV Evropske komisije, ki je predstavil trenutno stanje prizadevanj na področju naravovarstva v EU.

Vabilo na novinarsko konferenco

Sporočilo za javnost  

 

 

17.05.2017

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |