PROJEKTI

DOGODKI

Dan za Savinjo 2017

V sodelovanju z Občino Rečica ob Savinji ter drugimi soudeleženci v petek 9. junija 2017 pripravljamo prvi Dan za Savinjo - dan posvečen reki Savinji. Dogajanje bo potekalo med 9 in 21 uro na območju med Grušoveljskim jezom in Špendetovim jezom.

Območje je izjemnega pomena v več pogledih in eno redkih ohranjenih na celotnem toku Savinje. V sodelovanju z lokalnimi društvi, posamezniki, javnimi zavodi, strokovnjaki in prostovoljci, bomo preko dneva spoznavali območje, značilnosti, procese, zgodbe …

Dogodek bo poučen, zabaven in družaben z ustvarjalnimi in eksperimentalnimi delavnicami, tematskimi in vodenimi sprehodi po območju,  orientacijo, prikazom spretnosti, pokaži kaj znaš … zagotovo pestro dogajanje.

Dopoldanski čas bo namenjen šolam in vrtcu, popoldanski pa za vse zainteresirane (domačini, straši, naključni obiskovalci, turisti v kampu …), ki jih zanima narava in si želijo preživeti dan malo drugače.

Vabljeni, da se nam pridružite.

Načrtovani program  

Sporočilo za medije  

 

31.05.2017

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |