PROJEKTI

DOGODKI

Zavod tudi letos na Tednu sredozemske obale

Zavod RS za varstvo narave bo tudi letos sodeloval pri dogodkih, ki bodo potekali v sklopu Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij EU, ki ga Slovenija organizira od 20. - 23. septembra 2017 na Slovenski obali.

 

Pripravljamo delavnico z naslovom Mreženje za ekološko povezanost in zeleno infrastrukturo, ki bo potekala v torek, 19. 9. v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok.

Delavnica je namenjena povezovanju različnih akterjev Alpske in Jadransko-Jonske regije, ki lahko pomembno prispevajo k  vzpostavljanju čezmejne in transnacionalne ekološke povezanosti. Delavnica je priložnost, da izboljšamo dialog med zainteresiranimi deležniki ter za povezovanje pri skupnemu načrtovanju aktivnosti in strateških projektov.  

Program delavnice Mreženje za ekološko povezanost in zeleno infrastrukturo

 


Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij EU bo tudi letos veliko pozornosti namenil razpravam različnih deležnikov o pomenu morja in morske obale, njunih naravnih virov in gospodarskih potencialov, opozarjal na tveganja, ki jim je obala izpostavljena – tako naravnih, kot tistih, ki so posledica dejavnosti človeka ter krepil zavest o pomenu morja in obale za kvalitetno življenje vseh. Napovedujemo večdnevne aktivnosti in dogodke, ki se bodo izvajali v sodelovanju več institucij.

Več informacij o Tednu sredozemske obale in makroregionalnih strategij

Dan sredozemske obale tradicionalno poteka 25. septembra od leta 2007 dalje v vseh sredozemskih državah. 25. september je bil izbran tudi v čast Slovenije, ki je na ta dan leta 2009, kot prva med sredozemskimi državami, ratificirala Protokol o integriranem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju, ki spodbuja celostno upravljanje obalnih območij kot optimalen politični okvir za doseganje trajnostnega razvoja. Od takrat dalje ena izmed držav Sredozemlja letno organizira osrednjo prireditev, dogodki pa se zvrstijo v vseh sredozemskih državah.

V Sloveniji večdnevni dogodek postavljamo v okvir sodelovanja makroregionalnih  strategij Evropske unije, saj se ravno pri nas stikajo Podonavska, Jadransko-jonska in Alpska makroregija.
Letošnji Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij, z osrednjo mislijo »Živeti z morjem«, bo tako potekal od 20. do 23. septembra 2017 na Slovenski obali. Dogodki bodo namenjeni širši in strokovni javnosti.

 

05.09.2017

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |