PROJEKTI

DOGODKI

Dnevi evropske kulturne dediščine

Ob letošnjih Dvnevih evropske kulturne dediščine z naslovovm »Voda, od mita do arhitekture« sodeluje tudi naš zavod. Otvoritveni dogodek bo potekal v Tolminu 23.9.2017.

Ta dan bo v Anhovem odkritje pojasnjevalne table o geološki naravni vrednoti Lastivnica – flišni profil.

Program vseh dogodkov

20.09.2017

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |