PROJEKTI

DOGODKI

Zavod tudi letos na sejmu Narava Zdravje

Sejem Narava Zdravje

Zavod RS za varstvo narave bo tudi letos sodeloval na Sejmu Narava Zdravje, ki bo potekal med 12. in 15. oktobrom na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Stojnica projektne ekipe LIFE Kočevsko bo tokrat posvečena orlu belorepcu in ukrepom, ki jih za varstvo največjega orla pri nas uvajamo v okviru projekta. Predstavili bomo tudi Orlovo pot v Kočevski Reki.

V sklopu projekta LIFE ARTEMIS bomo na stojnici predstavili invazivne tujerodne vrste v gozdovih, njihov vpliv na okolje, gospodarstvo in zdravje ljudi. Predstavili bomo poti vnosa in načine širjenja tujerodnih vrst ter kaj storiti, če tujerodno vrsto najdemo v naravi. Obiskovalci boste lahko preverili svoje znanje o tujerodnih vrstah in si prislužili praktično nagrado. Pripravili bomo tudi predavanje, ki se ga lahko udeležite v nedeljo, 15. 10., ob 10. uri.

Predstavili smo tudi projekt AlpGov.

10.10.2017

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |