PROJEKTI

DOGODKI

Vabilo na 12. strokovni posvet: Varstvo slovenskega morja - stanje in perspektive

Udeleženci posveta

Dobro stanje morskega okolja h kateremu nas zavezujejo tako Morska direktiva, Vodna direktiva kot tudi Direktiva o habitatih in Direktiva o pticah (območja Natura 2000), bo mogoče doseči le ob sodelovanju vseh z morjem povezanih deležnikov. 

Stanje morskega okolja v Sloveniji, njegovo celovito varstvo ter smernice za  upravljanje smo predstavili na letošnjem strokovnem posvetu Zavoda RS za varstvo narave z naslovom Varstvo slovenskega morja – stanje in perspektive.

Posvet je potekal v sredo, 15. 11. 2017, v Hiši Evropske Unije,
Dunajska cesta 20, Ljubljana.

Vabilo in program posveta

PREDSTAVITVE

24.10.2017

Nagovor ministrice Irene Majcen

Nagovor direktorja ZSRVN dr. Krajčiča

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |