PROJEKTI

DOGODKI

Svetovni dan mokrišč

Cerkniško jezero (Foto: Arhiv NRP)

Svetovni dan mokrišč je eden pomembnejših okoljskih dni, ko se spomnimo enega najranljivejših ekosistemov v svetovnem merilu – mokrišč. Letošnji Svetovni dan je posvečen dobremu stanju mokrišč pri sobivanju narave in človeka v urbanih območjih.

Zavod RS za varstvo narave v svojem strokovnem delu usmerja veliko pozornosti v izboljšanje stanja slovenskih mokrišč, v zadnjih letih smo izvedli več projektov na mokriščih, kjer analiziramo stanje, izboljšujemo in sodelujemo z drugimi strokovnjaki ter javnostjo pri ohranjanju mokrišč. Tako je bil projekt WETMAN v celoti posvečen mokriščem, projekt LJUBA – Ljudje za barje, je potekal na območju Ljubljanskega barja.

Aktivnosti ob Svetovnem dnevu mokrišč, ki je namenjen predvsem seznanjanju javnosti o pomenu mokrišč smo strnili v različne dogodke:
- Sodelovanje na novinarski konferenci ob svetovnem dnevu mokrišč;
- predavanjem filma Dragocena mokrišča v Ekomuzeju Pivška presihajoča jezera;
- predavanjem na Tretji življenjski univerzi v sklopu Narava, znana neznanka;
- ter srečanju partnerjev projekta Mala barja – Marja, ki je v celoti posvečen mokriščem.

Spletišče vseh dogodkov posvečenih Svetovnemu dnevu mokrišč, 2 februarju pa je na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor.

 

01.02.2018

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |