PROJEKTI

DOGODKI

Dogodki ob dnevu bobra

7. april je Mednarodni dan bobra. Namenjen je ozaveščanju javnosti o pomenu bobra v naravi.

Potem, ko je bil tako v Sloveniji, kot nekaterih drugih državah že iztrebljen, se je k nam vrnil leta 1998 in začel poseljevati porečja Krke, Kolpe, Save, Sotle, Drave in Mure.

Bober s svojo aktivnostjo v vodnih ekosistemih postaja ključna vrsta, ki izboljšuje habitate za vodni živi svet. Je indikator, ki kaže, kje se je človek s svojo dejavnostjo preveč približal obrežnemu prostoru, ter izvrsten »okoljski inženir«, ki obnavlja vodna telesa s svojimi tisočletnimi izkušnjami in brezplačnimi storitvami.

Zaradi nerazumevanja njegove vloge v naravi, smo ga v preteklosti že iztrebili. Upamo, da bomo ob njegovi ponovni naselitvi lažje sprejeli izziv sobivanja. Živeti z bobrom, namreč pomeni ohranjati večjo stopnjo naravnih procesov v obrežnem prostoru, hkrati pa tudi spremeniti pogled na ranjene rečne ekosisteme in mokrišča.

V prihodnjih dneh se bo zvrstilo več predavanj in drugih aktivnosti, namenjenih spoznavanju bobra.

Vabljeni da se nam pridružite.

VABILO

28.03.2018

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |