PROJEKTI

DOGODKI

Vabilo na novinarsko konferenco

Foto: J. Gregori


Spoštovani,

Maj je mesec, ko slavimo pomlad, mladost, naravo. V tem mesecu obeležujemo številne okoljske dneve, namenjene zavedanju, da je skrb za naravo in njeno ohranjanje ključnega pomena. Od ohranjene narave je človek nedvomno odvisen.
Čeprav pri prizadevanjih za ohranjanje narave, torej v naravovarstvu nismo sami, moramo za nekatere bolj ogrožene skupine ali vrste še posebej poskrbeti.
Ob bližajočih se, ohranjanju naravi, posvečenih dni - Svetovni dan biotske raznovrstnosti, svetovni dan čebel, dan Nature 2000, evropski dan parkov, bomo predstavili nekatere primere, kjer narava izgublja svojo moč pred posegi človeka. Pa ni potrebno, da je tako tudi v bodoče. Morda bomo negativne trende vendarle obrnili spet v pozitivno smer in zato smo novinarsko konferenco, na katero vas vabimo naslovili – »Ko v dobro narave staknemo glave« v četrtek 17. maja, na Tobačni ulici 5 v Ljubljani.
Vabimo vas, da se nam pridružite, kajti mediji imate še posebej velik in pozitiven vpliv pri prizadevanju za ohranjanje narave in osvetlitev nepravilnosti, ki se dogajajo vsem na očeh.

Vabilo je v priponki, na konferenci boste prejeli tudi slikovno gradivo, ki vam bo olajšalo dejstvo, da je novinarska konferenca v Ljubljani.

VABILO

 

 

14.05.2018

Foto:N. Hrabar, Akcija Žabice_Koseze pri Vodicah

Foto: S. Polak, človeška ribica

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |