PROJEKTI

DOGODKI

Za učinkovitejše upravljanje morskih zavarovanih območij

foto: arhiv RAC/SPA

Uvodno srečanje programa »Razvijanje in utrjevanje učinkovitega upravljanja morskih zavarovanih območij sredozemskega pomena«  - SPAMI Twinning Programme »Develop and strenghten an effective Specially protected Areas of mediterranean Importance (SPAMI) management«

V morskem zavarovanem območju Torre del Cerrano (Italija), je 26. februarja 2019 potekalo uvodno srečanje programa »Razvijanje in utrjevanje učinkovitega upravljanja morskih zavarovanih območij sredozemskega pomena«. Program se umešča v okvir aktivnosti, ki jih vodi center za zavarovana območja Barcelonske konvencije (RAC/SPA) v sodelovanju z okoljskim ministrstvom Republike Italije, v smeri doseganja Aichi cilja 11 ter cilja 14.5 Agende za trajnostni razvoj do 2030. V okviru programa, v katerem sodeluje tudi Krajinski park Strunjan, naj bi vzpostavili tesnejše sodelovanje med morskimi zavarovanimi območji Italije in drugih sredozemskih držav. Program sodelovanja med KP Strunjan in Torre del Cerrano MPA vključuje izmenjave dobrih praks na temo usmerjanja ribolovnih aktivnosti in turističnega obiska, preverjanju ustreznosti naslavljanja groženj in uresničevanja varstvenih ciljev obeh območij, oblikovanje skupnega (usklajenega) programa spremljanja stanja. Več na http://www.parkstrunjan.si/index.php?page=news&item=4&id=9217

06.03.2019

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |