PROJEKTI

DOGODKI

Mednarodni dan Bobra

Foto: Miha Krofel

Mednarodni dan bobra je 7. april in je namenjen ozaveščanju javnosti o pomenu bobra v naravi.

Potem, ko je bil tako v Sloveniji, kot nekaterih drugih državah že iztrebljen, se je k nam vrnil leta 1998 in začel poseljevati
porečja Krke, Kolpe, Save, Sotle, Drave in Mure.
Bober danes spet postaja ena ključnih vrst vodnih ekosistemov, saj s svojo aktivnostjo, še zlasti podiranjem dreves, gradnjo
brlogov in jezov, spreminja značaj rek, potokov in obrežnih zemljišč. S tem povečuje pestrost habitatov, kar blagodejno vpliva
na številne rastlinske in živalske vrste.
Njegove aktivnosti v urbani in kmetijski krajini so za lastnike obrežnih zemljišč pogosto konfliktne. Slabo so sprejete tudi
zaradi nepoučenosti o možnih načinih sobivanja in preventivnih ukrepih, kot tudi zaradi nerazumevanja pomena obrežnega
vegetacijskega pasu. Prav zato smo ob tem dnevu pripravili več dogodkov, da pojasnimo tudi bobrovo plat zgodbe.

28.03.2019

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |