PROJEKTI

DOGODKI

Dan za Savinjo 2019

Foto: Arhiv ZRSVN

V petek 31.maja, Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z RD Ljubno in Občini Ljubno, organizira že tretji Dan za Savinjo 2019. Dan je namenjen šolam in širši javnosti s ciljem, da bolje spoznajo reko Savinjo, njeno okolico, rastlinske in živalske vrste, kamnine in procese v naravi. Pa tudi posledice posegov človeka in njegovih dejavnosti ter širši življenjski prostor, kamor vse pogosteje vtopamo ljudje.
Dan za Savinjo bo potekal v naselju Ljubno, ob Savinji v Vrbju in pri ribiškemu domu Ljubno, kjer bosta tudi vstopni točki za obiskovalce. Zatem bo pot vodila ob Savinji, kjer bodo na več kot dvajsetih prizoriščih potekale delavnice, vodeni sprehodi, igre. Spoznavali boste na kaj morate biti v naravi pozorni, kako se obnašati in jo čuvati za nas in naše zanamce. Izvajalci delavnic so strokovnjaki najrazličnejših področij, katerih delovno področje je vezano na naravo. Prihajo iz vse Slovenije. 

Dogodek se začne ob 8.30 uri in traja do 13.00. Prijavljenih je že več kot 600 udeležencev iz šol v Zgornji Savinjski dolini, a bo zagotovo dovolj prostora tudi za vse nenajavljene obiskovalce. 

Pot iz Ljubljane

Karta delavnic

24.05.2019

Foto: Arhiv ZRSVN

Foto: Arhiv ZRSVN

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |