PROJEKTI

DOGODKI

Zaključek projekta coop MDD
03.07.2019
S koncem meseca junija 2019 se je zaključil projekt coop MDD - Čezmejni program upravljanja načrtovanega pet državnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava, pri katerem je bil partner tudi Zavod RS za varstvo narave. Zaključna konferenca projekta je potekala konec junija v Bad Radkersburgu.... več »
24 ur z reko Muro
05.06.2019
24 ur z reko Muro ... več »
Dan za Savinjo 2019
24.05.2019
V petek 31.maja, Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z RD Ljubno in Občini Ljubno, organizira že tretji Dan za Savinjo 2019. Dan je namenjen šolam in širši javnosti s ciljem, da bolje spoznajo reko Savinjo, njeno okolico, rastlinske in živalske vrste, kamnine in procese v naravi. Pa tudi posledice posegov človeka in njegovih dejavnosti ter širši življenjski prostor, kamor vse pogosteje vtopamo ljudje. ... več »
Novinarska konferenca
23.05.2019
V ponedeljek, 27. maja vas vabimo na novinarsko konferenco o stanju biotske raznovrstnosti v Sloveniji in možnih smereh delovanja v bodoče. Gradivo za medije:Poročanje po habitatni direktiviZelena infrastruktura... več »
Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja
08.05.2019
V Tržiču bodo v soboto 11. in nedeljo 12. maja potekali 47. mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja MINFOS. Na dogodku bosta Zavod RS za varstvo narave in  Kozjanski park sodelovala z razstavo z naslovom »Varstvo in upravljanje geoloških naravnih vrednot v Kozjanskem parku«. Predstavljeni bodo tudi plakati redkih in izjemnih mineralov, fosilov in geoloških naravnih vrednot. Več o programu najdete na http://www.trzic.info/program-2019/.... več »
Festival kraška gmajna in okrogla miza Suhi zid
19.04.2019
Vabimo vas na okroglo mizo Suhi zdi = naša identiteta = UNESCO dediščina v okviru Festivala kraška gmajna, ki bo potekala v Mladinskem hotelu Pliskovica, Pliskovica 11 v Dutovljah,  v četrtek 25. aprila letos. Na okrogli mizi bo predstavnica Zavoda RS za varstvo narave, OE Nova Gorica predstavila biotsko raznovrstnost mozaične kraške krajine in pomen suhih zidov za njeno ohranjanjeVeč v vabilu....... več »
Mednarodni dan Bobra
28.03.2019
Mednarodni dan bobra je 7. april in je namenjen ozaveščanju javnosti o pomenu bobra v naravi. Potem, ko je bil tako v Sloveniji, kot nekaterih drugih državah že iztrebljen, se je k nam vrnil leta 1998 in začel poseljevatiporečja Krke, Kolpe, Save, Sotle, Drave in Mure.Bober danes spet postaja ena ključnih vrst vodnih ekosistemov, saj s svojo aktivnostjo, še zlasti podiranjem dreves, gradnjobrlogov in jezov, spreminja značaj rek, potokov in obrežnih zemljišč. S tem povečuje pestrost habitatov, kar blagodejno vplivana številne rastlinske in živalske vrste.Njegove aktivnosti v urbani in kmetijski krajini so za lastnike obrežnih zemljišč pogosto konfliktne. Slabo so sprejete tudizaradi nepoučenosti o možnih načinih sobivanja in preventivnih ukrepih, kot tudi zaradi nerazumevanja pomena obrežnegavegetacijskega ... več »
Za učinkovitejše upravljanje morskih zavarovanih območij
06.03.2019
Uvodno srečanje programa »Razvijanje in utrjevanje učinkovitega upravljanja morskih zavarovanih območij sredozemskega pomena«  - SPAMI Twinning Programme »Develop and strenghten an effective Specially protected Areas of mediterranean Importance (SPAMI) management« V morskem zavarovanem območju Torre del Cerrano (Italija), je 26. februarja 2019 potekalo uvodno srečanje programa »Razvijanje in utrjevanje učinkovitega upravljanja morskih zavarovanih območij sredozemskega pomena«. Program se umešča v okvir aktivnosti, ki jih vodi center za zavarovana območja Barcelonske konvencije (RAC/SPA) v sodelovanju z okoljskim ministrstvom Republike Italije, v smeri doseganja Aichi cilja 11 ter cilja 14.5 Agende za trajnostni razvoj do 2030. V okviru programa, v katerem sodeluje tudi Krajinski park Strunjan, naj bi vzpostavili tesnejše sodelovanje med morskimi zavarovanimi območji Italije in drugih sredozemskih držav. Program sodelovanja med KP ... več »
VABILO NA MEDNARODNO KONFERENCO
01.03.2019
V maju  - od 15. do 17.maja, bo na Ptuju potekala mednarodna konferenca z naslovom »IZZIVI IN PRILOŽNOSTI MULTIFUNKCIJSKEGA UPRAVLJANJA TRAVIŠČ«. Konferenca bo potekala v okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v vzhodni Sloveniji (LIFE TO GRASSLANDS, LIFE14 NAT/SI/000005) in je namenjena mreženju strokovnjakov ter izmenjavi znanj in izkušenj o trajnostnem upravljanju travišč, spodbujanju dolgoročnega večnamenskega ohranjanja travišč, ter izzivom sodobnih kmetijskih praks. Na konferenci bodo predstavljeni tudi primeri dobrih praks pridelave in predelave proizvodov ter možnosti promocije turističnega potenciala, ki ga travišča predstavljajo. Vabimo vas k ogledu programa in prijavo na konferenco preko spletnega mesta:http://www.lifetograsslands.si/mednarodna-konferenca/    ... več »
V sredo, 20. 2. 2019, vabljeni na odprtje razstave in predavanje "Narava med Radovljico in Bledom"
14.02.2019
Sreda, 20.2.2019, ob 19.00, Infocenter Triglavska roža Bled   Vabljeni na odprtje razstave in predavanje "Narava med Radovljico in Bledom", ki smo jo pripravili na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave, zdaj pa v goste prihaja tudi v Infocenter Triglavska roža Bled. Razstava odkriva skrivnosti mokrišč Blejskega kota in širšega območja sotočja Save Dolinke in Save Bohinjke. Predstavlja nam tisti del Blejskega kota in Dežele, ki je večini obiskovalcev Bleda povsem neznan, marsikaj zanimivega pa bo odkritega tudi domačinom. Prikazana je biotsko izjemna raznolikost mokrišč na tegam območjua z različnimi življenjskimi prostori, ki so jih naselile : različne biotope, habitatne tipe ter zanimive živalske in rastlinske vrste. Obiskovalca opozori na občutljivost mokrišč in ga povabi na ogled za obiskovalce urejenega mokrišča pri Šobcu.  Razstavo bo v kratkem predavanju predstavila Sonja Rozman, soavtorica razstave in sodelavka območne enote Kranj Zavoda RS za varstvo narave, ki dobro pozna predstavljena mokrišča.   https://www.tnp.si/sl/obiscite/koledar-dogodkov/narava-med-radovljico-in-bledom/  ... več »
Vabilo na strokovni posvet z naslovom »Objekti za obiskovalce varovane narave«
21.11.2018
Letošnji strokovni posvet z naslovom »Objekti za obiskovalce varovane narave«, bo v sredo, 21. novembra, v Hiši Evropske unije na Dunajski 20 v Ljubljani. VABILO IN URNIK Prosimo vas za prijave na e-pošto: pr.zrsvn@zrsvn.si do 12. novembra letos. Vljudno vabljeni.... več »
V soboto 1. 12. 2018 bomo očistili geološki profil na območju Socka – soteska Hudinja.
19.11.2018
Zavod RS za varstvo narave in Slovensko geološko društvo vas vabita na tradicionalno akcijo »Čiščenje zarasti na geoloških naravnih vrednotah«. V soboto 1. 12. 2018 bomo očistili geološki profil na območju Socka – soteska Hudinja. Akcija je v prvi vrsti namenjena študentom, lepo pa ste vabljeni tudi vsi drugi zainteresirani. Vabilo s programom akcije je v prilogi.... več »
Razstava NARAVA GORSKEGA SVETA – včeraj, danes, jutri
16.10.2018
V sodelovanju OE Kranj, projekta AlpES in Planinske zveze Slovenije smo v letošnjem letu pripravili razstavo na temo spreminjanja in ogroženosti narave v gorskem svetu. Skozi razstavo predstavimo gorsko naravo Slovenije ter spremembe skozi čas, ki vplivajo na njeno ogroženost: spremembe v rabi planin, obiskovanju planinskih koč, množičnost obiskovanja in vse številčnejše oblike rekreacije. Prikažemo nekaj že vidnih primerov sprememb (npr. evtrofikacija visokogorskih jezer, vpliv motenj na posamezne gorske vrste ...). Predstavimo tudi razlike v rabi ekosistemskih storitev nekoč in danes. Namen razstave je opozoriti na konkretne posledice vse bolj prisotnega človekovega vpliva v gorskem svetu in pozvati k premisleku o vrednoti, ki nam jo gorski svet predstavlja. Vabimo vas, da si razstavo ogledate v Mestni knjižnici Kranj.... več »
Ogroženi metulj bo v Panovcu dobil travnike, ki jih potrebuje
09.10.2018
V Panovcu so se zarasle površine, kjer uspeva metulj strašničin mravljiščar. V zadnjem tednu oktobra načrtujemo začetek del, s katerimi bomo ponovno vzpostavili mokrotne travnike. Strašničin mravljiščar je namreč izjemen in redek metulj, ki za svoje življenje nujno potrebuje mokrotne travnike. Ima zanimiv razvoj: odrasel metulj odloži jajčeca na cvet zdravilne rastline strašnice, kjer se začne razvijati ličinka. Ko ta dovolj zraste, se spusti na tla. Tam jo najdejo gostiteljske mravlje in jo zaradi vonjav, ki jih gosenica izloča, prepoznajo kot svojo izgubljeno ličinko. Odnesejo jo v mravljišče, kjer se gosenica hrani z jajčeci mravelj. Mravlje prepoznajo svojo zmoto šele, ko se iz bube izleže metulj. Za komaj izleženega metulja se tedaj začne beg na življenje in smrt – le če je dovolj hiter, se živ prebije iz mravljišča. Za svoj razvoj torej ta ogrožena vrsta nujno potrebuje gostiteljsko vrsto mravelj in zdravilno strašnico, ki pa uspeva le na mokrotnih travnikih. Če želimo metulja na tem območju ohraniti, mu moramo zagotoviti življenjske pogoje, ki jih potrebuje. Zunanji izvajalec bo posekal drevesa in grmovje, strojno odstranil njihove panje in površino zravnal. Tako bo nastala 2 ha velika travna površina na območju, ki je na zemljevidu označeno z rumeno barvo in leži ob makadamski poti med streliščem in bivšo tovarno MIP. Med potjo in območjem del bo ostal sloj dreves. Vse obiskovalce Panovca prosimo za razumevanje in s tem pomoč pri varovanju te ogrožene vrste. Pomagali nam boste s svojo strpnostjo med izvajanjem del ter s tem, da kasneje ne boste dostopali ... več »
Razstava NARAVA GORSKEGA SVETA – včeraj, danes, jutri? obsega 12 plakatov in je zasnovana kot potujoča razstava
08.10.2018
Vabimo vas na otvoritev razstave, ki bo 16. oktobra 2018 ob 18.00 v Mestni knjižnici Kranj. V sodelovanju OE Kranj, projekta AlpES in Planinske zveze Slovenije smo v letošnjem letu pripravili razstavo na temo spreminjanja in ogroženosti narave v gorskem svetu. Skozi razstavo predstavimo gorsko naravo Slovenije ter spremembe skozi čas, ki vplivajo na njeno ogroženost: spremembe v rabi planin, obiskovanju planinskih koč, množičnost obiskovanja in vse številčnejše oblike rekreacije. Prikažemo nekaj že vidnih primerov sprememb (npr. evtrofikacija visokogorskih jezer, vpliv motenj na posamezne gorske vrste ...). Predstavimo tudi razlike v rabi ekosistemskih storitev nekoč in danes. Namen razstave je opozoriti na konkretne posledice vse bolj prisotnega človekovega vpliva v gorskem svetu in pozvati k premisleku o vrednoti, ki nam jo gorski svet predstavlja.   Razstava bo na ogled v Mestni knjižnici Kranj do 2.11.2018, nato bo potovala po različnih krajih po Sloveniji. Vljudno vabljeni! VABILO  ... več »
MEDNARODNA NOČ NETOPIRJEV 2018 Pridružite se nam na netopirsko obarvanem dogodku!
21.09.2018
Ohranimo naše sosede – ponočnjake netopirje! Petek, 28. september 2018, Miklavž pri Ormožu, med 15. in 20. uro Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor in Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev vas v sodelovanju z osnovno šolo in župnijo Miklavž pri Ormožu vabita na čistilno akcijo odstranjevanja netopirskega gvana iz zvonika cerkve sv. Miklavža, ki je zatočišče navadnega netopirja. Čistilna akcija se začne ob 15. uri. Zvečer, ob 18. uri, pa boste lahko prisluhnili predavanju o netopirjih, ki mu bo sledilo večerno opazovanje in »prisluškovanje« netopirjem z ultrazvočnimi detektorji. K izboljšanju zatočišča netopirjev v zvoniku so prispevali ključarji cerkve (gospoda Lah) in učiteljica biologije, ga. Tomažič. PS: Nekaj opreme za čiščenje bo na voljo, odveč pa ne bo, če s sabo prinesete kakšno smetišnico, omelo (metlico) ali metlo. VEČ NA VABILU ... več »
Igrajmo se »z netopirji« na šolskem igrišču
20.09.2018
V sredo, 26. septembra, v podružnični šoli Stoperce (OŠ Majšperk), ob 16. uri Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor (ZRSVN) in Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN) vas v sodelovanju s podružnično šolo Stoperce (OŠ Majšperk) vabita na dogodek ob Mednarodni noči netopirjev v Stopercah. Podružnična šola bo ob 16. uri odprla svoja vrata (dan odprtih vrat). Javnosti bomo na šolskem igrišču predstavili leteče ponočnjake ob novo postavljeni igrivi tabli o netopirjih v Stopercah. Otvoritvi bo sledilo zabavno spoznavanje netopirjev (ustvarjalne delavnice, gibalne igre, branje zgodb o netopirjih …). Zvečer ob 19. uri pa se spet zberemo na dvorišču za šolo in se odpravimo na »lov za netopirji« (predstavitev metode raziskovanja netopirjev z mrežami). Izvedbo table sta finančno omogočila Zavod RS za varstvo narave in Občina Majšperk. VEČ INFORMACIJ    ... več »
Nadaljevalna DELAVNICA: »Mreženje za ekološko povezanost in zeleno infrastrukturo«
19.09.2018
Delavnica, ki jo je pripravil Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Ministrstvom RS za okolje in prostor je nadaljevanje istoimenske delavnice, ki je bila leta 2017 izvedena v Kopru. Namenjena je povezovanju različnih akterjev alpske in jadransko-jonske regije, ki lahko pomembno prispevajo k vzpostavljanju čezmejne in transnacionalne ekološke povezanosti. Več o dogodku...NA POVEZAVI.... več »
Zapiranje Poline Peči
17.07.2018
Jama Polina Peč v bližini Obrova v Podgrajskem podolju je bila že dolgo poznana kot cilj krivolovcev jamskih členonožcev, predvsem jamskih hroščev. V njej so bile pogosto najdene nelegalno postavljene pasti in zabeleženi številni primeri poškodb sige. V okviru projekta Za Kras, v katerem je naš zavod eden od partnerjev, smo med varstvene cilje za ohranitev drobnovratnika uvrstili tudi zapiranje omenjene jame. Projekt se je začel v oktobru 2017, sredi julija 2018 pa  vhod v jamo že zastirajo  kovinske rešetke, ki omogočajo prehod netopirjem in drugim živalim, za druge obiskovalce pa ključe hranimo na ZRSVN, OE Nova Gorica in v Parku Škocjanske jame.   Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.... več »
Vabilo na prostovoljno akcijo odstranjevanja kanadske in orjaške zlate rozge na območju naravnega rezervata glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju,
19.06.2018
v četrtek, 21. 6. 2018, od 17. do 20. ure. Akcijo organiziramo Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj in družina Zabret - lastniki zemljišč. Udeležba na akciji je brezplačna in na lastno odgovornost, organizatorji pa priporočamo dolga oblačila (dolge hlače in dolgi rokavi) ter močnejšo obutev. Za malico in pijačo bo poskrbljeno. Vljudno vabljeni, da tudi vi sodelujete pri odstranjevanju tujerodnih invazivnih vrst. Dodatne informacije na: sonja.rozman@zrsvn.si ali 04 20 19 467... več »
Dan za Savinjo
04.06.2018
V petek je Zavod RS za varstvo narave, območna enota Celje, v Grušovljah organizirala Dan za Savinjo. V dopoldanskem času se je dogodka udeležilo več kot 500 otrok, ki so raziskovali, spoznavali, se družili, ter pri tem izvedeli veliko novega o naravi in Savinji. SPOROČILO ZA JAVNOST... več »
Vabimo vas na prireditev Dan za Savijo, 1. junija letos,
30.05.2018
ko bomo spet raziskovali, spoznavali, se družili in izvedeli veliko novega o naravi, Savinji, živalih in rastlinah tega območja pa tudi drugih zanimivostih, ki se dogajajo v naravi. Vabimo vas, da preživite dan v naravi in jo spoznavate skupaj s strokovnjaki. VABILO Na programu boste zagotovo našli kaj zase. PROGRAM VEČ  ... več »
Prostovoljci, vabljeni na akcijo odstranjevanja tujerodnih rastlin!
29.05.2018
V soboto, 2. junija 2018, v sklopu projekta LIFE ARTEMIS organiziramo akcijo odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Akcija bo potekala od 9. do 14. ure, zbor je pred Gozdarskim inštitutom Slovenije (Večna pot 2, Ljubljana). Več informacij: PDF Prijave zbiramo: TUKAJ   ... več »
8. – 9. junija 2018 bomo v Veržeju ponovno 24 ur raziskovali območje ob reki Muri!
29.05.2018
Vabljeni na številne vodene sprehode, delavnice, popise vrst, predavanja, ogled dokumentarnih filmov, razstav in spremljevalni kulturni ter rekreacijski program.  več informacij ... več »
V soboto, 26. 5. 2018, ste vabljeni na rimsko doživetje s konji!
24.05.2018
Dogodek rimsko doživetje s konji se bo pričel ob 14:00 na Podhojci (Podhojni hrib 11, Rob). VEČ... več »
2. in 3. junija 2018 vabljeni na RIMSKE DNEVE na Zaplani!
24.05.2018
Pridružite se nam na ustvarjalnih delavnicah, udeležite se različnih dogodkov in okusite kulinariko iz obdobja Claustre. VEČ... več »
V soboto, 26. 5. 2018, ste vabljeni na čistilno akcijo!
24.05.2018
Čistilna akcija se bo odvijala med 9:00 in 12:00 na Gradišču pri Robu pri rimskem zidu. VEČ... več »
Tako pisan in raznolik je Geopark Karavanke!
21.05.2018
MI SMO GEOPARK KARAVANKE! MI SMO UNESCO! Vabljeni na dogodke mednarodnega GEOFESTIVALA 2018, ki bodo potekali v čezmejnem Karavanke UNESCO Globalnem Geoparku v obdobju od 19. maja 2018 do 30. junija 2018, v okviru čezmejnega projekta z akronimom „EUfutuR". Več na: Koledar prireditev GEOFESTIVALA 2018! ... več »
ZRSVN sodeluje na Paradi učenja 2018
14.05.2018
Zavod RS za varstvo narave tudi letos sodeluje na Tednih vseživljenjskega učenja in sicer na Paradi učenja - dnevi učečih se skupnosti, ki bo potekala v sredo, 16. maja 2018 od 9.00 do 18.00 ure na Slovenskem trgu v Kranju.Vabimo vas, da obiščete našo stojnico! Več informacij: PROGRAM PARADA UČENJA 2018... več »
Vabilo na novinarsko konferenco
14.05.2018
Spoštovani, Maj je mesec, ko slavimo pomlad, mladost, naravo. V tem mesecu obeležujemo številne okoljske dneve, namenjene zavedanju, da je skrb za naravo in njeno ohranjanje ključnega pomena. Od ohranjene narave je človek nedvomno odvisen.Čeprav pri prizadevanjih za ohranjanje narave, torej v naravovarstvu nismo sami, moramo za nekatere bolj ogrožene skupine ali vrste še posebej poskrbeti.Ob bližajočih se, ohranjanju naravi, posvečenih dni - Svetovni dan biotske raznovrstnosti, svetovni dan čebel, dan Nature 2000, evropski dan parkov, bomo predstavili nekatere primere, kjer narava izgublja svojo moč pred posegi človeka. Pa ni potrebno, da je tako tudi v bodoče. Morda bomo negativne trende vendarle obrnili spet v pozitivno smer in zato smo novinarsko konferenco, na katero vas vabimo naslovili – »Ko v dobro narave staknemo glave« v četrtek 17. maja, na Tobačni ulici 5 v Ljubljani.Vabimo vas, da se nam pridružite, kajti mediji imate še posebej velik in pozitiven vpliv pri prizadevanju za ohranjanje narave in osvetlitev nepravilnosti, ki se dogajajo vsem na očeh. Vabilo je v priponki, na konferenci boste prejeli tudi slikovno gradivo, ki vam bo olajšalo dejstvo, da je novinarska konferenca v Ljubljani. VABILO    ... več »
2. POHOD OKOLI KUMA
11.05.2018
Zavod RS za varstvo narave in Turistično razvojno društvo KP Kum Dobovec, vas v okviru Tedna vseživljenjskega učenja Zasavske ljudske univerze, vabimo na 2. POHOD OKOLI KUMA KDAJ: 19.05.2018ZBOR IN PRIJAVA: ob 7:45 uri, ODHOD: ob 8:00 uriKJE: KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVECPOT: PO POTI KUMLANSKEGA MOZAIKA VABILO... več »
ZRSVN tudi letos v Skupini za Dravo, ki prireja 3. Drava festival
10.05.2018
Otvoritev 3. Drava Festivala bo 11. maja. 2018 ob 11. uri pred Hišo Stare trte, Vojašniška 8, 2000 Maribor. Takrat bomo ponovno razglasili Kralja Drave, ki bo za leto dni pod svoje žezlo prevzel skrb za reko in njene ekosisteme. V letošnjem letu bo 3. Drava Festival potekal med 11. majem in 15. julijem 2018. Tudi letos bo to konglomerat enotno promoviranih izobraževalno - naravovarstvenih ter rekreacijsko - turističnih dogodkov, ki jih organizirajo različna društva in organizacije na in ob reki Dravi. Drava Festival  reko Dravo in njene številne danosti približuje lokalnim prebivalcem, jim predstavi  zdravo in kakovostno življenjsko okolje, ki ga reka omogoča, ter seveda pomen ohranjanja tega okolja. Festival povezuje tudi ponudnike storitev in izdelkov in s tem spodbuja medsebojno sodelovanje ter spodbuja trajnostni razvoj območja reke Drave v Sloveniji. Festival koordinira Skupina za Dravo, v kateri je Zavod (Zavod RS za varstvo narave, območna enota Maribor) RRA Koroška, Zavod za turizem Maribor - Pohorje, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave Maribor in Zavod Iskriva.     Vabljeni na otvoritev in na več kot 70 dogodkov, ki bodo potekali na in ob Dravi v naslednjih dveh mesecih. Več na: DRAVAFESTIVAL  ... več »
22. april - svetovni dan Zemlje
20.04.2018
Zavod RS za varstvo narave se pridružuje obeleževanju svetovnega dneva Zemlje, ki je nastal kot posledica zavedanja, da je industrijski razvoj pustil močan pečat v naravi. Več v sporočilu za javnost...   Objavljamo pismo generalnega sekretarja CBD, DR. CRISTIANA PAŞCA PALMERJA. Odprto pismo objavljamo v celoti v angleškem jeziku. Pismo   Ob svetovnem dnevu Zemlje bomo otvorili fotografsko razstavo z naslovom Mavrična doživetja travnikov, ki bo potekala v petek, 20. aprila ob 18. uri v Stari galeriji Delavskega doma Trbovlje. Avtor fotografij Gregor Kalan, prikaže pomen ohranjanja biotske pestrosti travnikov na dvanajstih kolažih s travniškim cvetjem, s katerimi predstavlja raznovrstnost oblik, barv in vrst. Predstavljeni so tudi biotsko osiromašeni travniki, kot posledica sodobnega načina kmetijstva.Opuščanje kmetijske rabe na eni strani in intenziviranje gospodarjenja na drugi strani, pomeni najbolj opazne spremembe na suhih traviščih, ki so sicer eno najbolj vrstno bogatih življenjskih okolij. Na območju Kuma izvajamo projekt LIFE TO GRASSLANDS ali Življenje traviščem, ki z različnimi aktivnostmi izboljšuje stanje in zagotavlja dolgoročnejše upravljanje suhih travišč, ki so pomembno življenjsko okolje številnim ogroženim vrstam v našem okolju in tudi širše. Vabilo V ponedeljek 23. aprila pa bodo strokovnjaki iz Zavoda RS za varstvo narave mlade iz OŠ Polule iz Celja popeljali po mestu in predstavili mestna drevesa.    ... več »
O drevesih ZA drevesa
28.03.2018
Leto je naokrog in ponovno vas vabimo na dogodek "O drevesih ZA drevesa". Zavod RS za varstvo narave se pridružuje dogodkom, ki potekajo v okviru Meseca krajinske arhitekture in ga povezujemo s praznovanjem Evropskega leta kulturne dediščine. Vabimo vas, da se nam pridružite v Izoli, v petek, 6. aprila - na sprehodu (ob 16:30) in predavanju (19:00) v Mestni knjižnici Izola. VABILO Vabimo vas na sprehod po Izoli, ki ga bomo začeli v parku Arrigoni (Dantejeva ulica, ob vhodu v marino) in nadaljevali po drevoredu pinij ob Prešernovi ulici. Vzdolž poti se bomo pogovarjali o izzivih načrtovanja, interpretacije in vzdrževanja objektov kulturne dediščine, kot so parki, vrtovi in drevoredi. Govorili bomo o negi starih dreves in prisluhnili pravljicam. Ob 19. uri bo sledilo predavanje v Mestni knjižnici Izola. pedavali bodo Etbin Tavčar - ZVKDS OE Piran, Tina Trampuš - ZRSVN OE Piran in Lena Marion - Tisa d.o.o., Arboristično društvo Slovenije. Na ogled bodo knjige o drevesih in zemljevid za sprehod po Izoli, prisluhnili bomo pravljici (Lutkovno kulturno društvo Mari-o-net.te) ter zaključili s pogostitvijo na vrtu knjižnice (Kmetija Gramona). Več informacij o Mesecu krajinske arhitekture in koledar dogodkov (več kot štirideset dogodkov po Sloveniji) na www.dkas.si... več »
Dogodki ob dnevu bobra
28.03.2018
7. april je Mednarodni dan bobra. Namenjen je ozaveščanju javnosti o pomenu bobra v naravi. Potem, ko je bil tako v Sloveniji, kot nekaterih drugih državah že iztrebljen, se je k nam vrnil leta 1998 in začel poseljevati porečja Krke, Kolpe, Save, Sotle, Drave in Mure. Bober s svojo aktivnostjo v vodnih ekosistemih postaja ključna vrsta, ki izboljšuje habitate za vodni živi svet. Je indikator, ki kaže, kje se je človek s svojo dejavnostjo preveč približal obrežnemu prostoru, ter izvrsten »okoljski inženir«, ki obnavlja vodna telesa s svojimi tisočletnimi izkušnjami in brezplačnimi storitvami. Zaradi nerazumevanja njegove vloge v naravi, smo ga v preteklosti že iztrebili. Upamo, da bomo ob njegovi ponovni naselitvi lažje sprejeli izziv sobivanja. Živeti z bobrom, namreč pomeni ohranjati večjo stopnjo naravnih procesov v obrežnem prostoru, hkrati pa tudi spremeniti pogled na ranjene rečne ekosisteme in mokrišča. V prihodnjih dneh se bo zvrstilo več predavanj in drugih aktivnosti, namenjenih spoznavanju bobra. Vabljeni da se nam pridružite. VABILO... več »
Novinarska konferenca in srečanje partnerjev projekta LIKE
09.03.2018
Projekt LIKE (Living on the Karst Edge, Živeti na kraškem robu), ki  je sofinanciran v okviru programa Interreg V-A Slovenija – Hrvaška, predstavlja odgovor na vse pogosteje pojavljajoče se konflikte med stalnim prebivalstvom in občasnimi obiskovalci, ki to naravno območje množično obiskujejo v rekreativne namene. Številne projektne aktivnosti na terenu se bodo začele odvijati prav v prihajajočih mesecih. Danes poteka novinarska konferenca o projektu in srečanje partnerjev projekta v Kopru. Vabilo Gradivo za medije... več »
Tudi letos bomo raziskovali ob Savinji in Muri.
20.02.2018
Tudi letos bomo raziskovali, ustvarjali, eksperimentirali, opazovali … in se družili ob reki Savinji in ob reki Muri!   Drugi Dan za savinjo bo potekal 1. junija 2018 na poligonu PGD Grušovlje. Več informacij Dogodek bo poučen, zabaven in družaben z ustvarjalnimi in eksperimentalnimi delavnicami, tematskimi in vodenimi sprehodi po območju,  orientacijo, prikazom spretnosti, pokaži kaj znaš … zagotovo pestro dogajanje. Že četrti dogodek "24 ur z reko Muro" pa bo potekal 8.-9. junija v Veržeju. Več informacij Skupina znanstvenikov, raziskovalcev, naravoslovcev in prostovoljcev različnih društev in ustanov bo skupaj z otroki vrtcev in šol, domačini ter obiskovalci 24 ur preživela ob reki Muri. Na terenskem popisu bomo spoznali biotsko pestrost, posebnosti in lepote reke Mure. Izvedene bodo številne tematske eksperimentalne in ustvarjalne delavnice, vodeni raziskovalni sprehodi, terenski popisi vrst, predavanja, dokumentarni filmi in razstave.  ... več »
Prvo srečanje projekta Marja
06.02.2018
Danes na Bledu (Info center Triglavska roža) poteka prvo partnersko srečanje projekta Mala barja – Marja, ki se je začel v začetku letošnjega leta. Z izvedbo projektnih aktivnosti želimo ohraniti in varovati nekatere ključne barjanske površine v okolici Ljubljane in na Gorenjskem. Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020). Program srečanja Sporočilo za medije Več iformacij o projektu Mala barja - Marja    ... več »
Svetovni dan mokrišč
01.02.2018
Svetovni dan mokrišč je eden pomembnejših okoljskih dni, ko se spomnimo enega najranljivejših ekosistemov v svetovnem merilu – mokrišč. Letošnji Svetovni dan je posvečen dobremu stanju mokrišč pri sobivanju narave in človeka v urbanih območjih. Zavod RS za varstvo narave v svojem strokovnem delu usmerja veliko pozornosti v izboljšanje stanja slovenskih mokrišč, v zadnjih letih smo izvedli več projektov na mokriščih, kjer analiziramo stanje, izboljšujemo in sodelujemo z drugimi strokovnjaki ter javnostjo pri ohranjanju mokrišč. Tako je bil projekt WETMAN v celoti posvečen mokriščem, projekt LJUBA – Ljudje za barje, je potekal na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti ob Svetovnem dnevu mokrišč, ki je namenjen predvsem seznanjanju javnosti o pomenu mokrišč smo strnili v različne dogodke:- Sodelovanje na novinarski konferenci ob svetovnem dnevu mokrišč;- predavanjem filma Dragocena mokrišča v Ekomuzeju Pivška presihajoča jezera;- predavanjem na Tretji življenjski univerzi v sklopu Narava, znana neznanka;- ter srečanju partnerjev projekta Mala barja – Marja, ki je v celoti posvečen mokriščem. Spletišče vseh dogodkov posvečenih Svetovnemu dnevu mokrišč, 2 februarju pa je na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor.  ... več »
Vabilo na 12. strokovni posvet: Varstvo slovenskega morja - stanje in perspektive
24.10.2017
Dobro stanje morskega okolja h kateremu nas zavezujejo tako Morska direktiva, Vodna direktiva kot tudi Direktiva o habitatih in Direktiva o pticah (območja Natura 2000), bo mogoče doseči le ob sodelovanju vseh z morjem povezanih deležnikov.  Stanje morskega okolja v Sloveniji, njegovo celovito varstvo ter smernice za  upravljanje smo predstavili na letošnjem strokovnem posvetu Zavoda RS za varstvo narave z naslovom Varstvo slovenskega morja – stanje in perspektive. Posvet je potekal v sredo, 15. 11. 2017, v Hiši Evropske Unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana. Vabilo in program posveta PREDSTAVITVE ... več »
Zavod tudi letos na sejmu Narava Zdravje
10.10.2017
Sejem Narava Zdravje Zavod RS za varstvo narave bo tudi letos sodeloval na Sejmu Narava Zdravje, ki bo potekal med 12. in 15. oktobrom na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Stojnica projektne ekipe LIFE Kočevsko bo tokrat posvečena orlu belorepcu in ukrepom, ki jih za varstvo največjega orla pri nas uvajamo v okviru projekta. Predstavili bomo tudi Orlovo pot v Kočevski Reki. V sklopu projekta LIFE ARTEMIS bomo na stojnici predstavili invazivne tujerodne vrste v gozdovih, njihov vpliv na okolje, gospodarstvo in zdravje ljudi. Predstavili bomo poti vnosa in načine širjenja tujerodnih vrst ter kaj storiti, če tujerodno vrsto najdemo v naravi. Obiskovalci boste lahko preverili svoje znanje o tujerodnih vrstah in si prislužili praktično nagrado. Pripravili bomo tudi predavanje, ki se ga lahko udeležite v nedeljo, 15. 10., ob 10. uri. Predstavili smo tudi projekt AlpGov.... več »
Izvedba akcije na NV Lintvern
22.09.2017
23. septembra 2017 smo izvedli naravovarstveno akcijo in odstranili podrto drevje in vejevje na poti do izvira Lintvern po dolini. Vejevje in podrto drevje smo očistili tudi na samem izviru. Požagano drevje in vejevje smo zložili v kupe ob poti oz. izviru. Hkrati smo na poti, ki vodi na Planino in se od nje odcepi tudi pot na Lintvern (po desnem bregu doline) uredili odsek, ki je bil močno erodiran in strm. Planinci so nadelali 60 stopnic in potegnili 60 metrov jeklenice. V akciji na obeh poteh sodelovalo je 25 ljudi. Poročilo o izvedbi akcije.   Pridružite se nam pri čiščenju lesnih ostankov in ureditvi planinske poti do izvira Lintvern. Zaradi varnosti bomo uredili zgornjo planinsko pot (uredili bomo stopnice, namestili jeklenico), na spodnji poti pa bomo odstranjevali podrto in požagano vejevje ter ga zlagali na kupe. Zberemo se v soboto, 23. september 2017 ob 7.30, na parkirišču pod kočo v Starem malnu. Oprema: terenska obleka in obutev, zaščitne rokavice (nekaj parov zagotovi organizator) Več informacij v VABILU... več »
Predavanje o mokriščih v kranjski knjižnici
22.09.2017
Mokrišča so bila vedno ničvreden prostor, ki ga je treba osušiti in preurediti v obdelovalno površino. Razumljivo, saj so bila nemalokrat vir bolezni, težko ali nedostopna in povsem brez vrednosti za preživetje. Zato se je njihova površina zelo zmanjšala. S tem so se pokazale tudi druge funkcije mokrišč, ki jih prej nismo zaznali. Zakaj jih danes ohranjamo in celo obnavljamo, se bomo pogovorili na predavanju in preverili s praktičnim testom. Predavanje bo potekalo v sredo 27. 9. 2017 ob 19h v dvorani Mestne knjižnice Kranj. Predavala bosta Metod Rogelj, mag. Andreja Škvarč z kranjske OE Zavoda RS za varstvo narave.... več »
Dnevi evropske kulturne dediščine
20.09.2017
Ob letošnjih Dvnevih evropske kulturne dediščine z naslovovm »Voda, od mita do arhitekture« sodeluje tudi naš zavod. Otvoritveni dogodek bo potekal v Tolminu 23.9.2017. Ta dan bo v Anhovem odkritje pojasnjevalne table o geološki naravni vrednoti Lastivnica – flišni profil. Program vseh dogodkov... več »
Pridružite se nam na srečanjih z netopirji
06.09.2017
Mednarodna noč netopirjev je dogodek pod pokroviteljstvom organizacije EUROBATS, ki ga vsako leto konec avgusta ali v začetku septembra organizirajo različne naravovarstvene organizacije v več kot 30 državah po svetu. Namen teh dogodkov je širšo javnost seznaniti in izobraževati o netopirjih, njihovih navadah in življenjskem prostoru, vlogi v ekosistemu ter nenazadnje skupaj pokazati nesmisle v starih vražah in predsodkih o netopirjih. Zaradi slednjih so te koristne nočne živali s strani človeka še vedno prevečkrat prezirane in preganjane. Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju s Slovenskim društvom za proučevanje in varstvo netopirjev in drugimi organizacijami priravlja več dogodkov: 7. 9. 2017 - pri cerkvi sv. Ane v leskovcu pri Krške 11. 9. 2017 - Podružnična šola Stoperce (Občina Majšperk) 21. 9. 2017 - v kraju Sava (pri Litiji) VEČ INFORMACIJ Sporočilo za medije 7. 9. 2017 - pri cerkvi sv. Ane v leskovcu pri Krške Vabimo na srečanje z netopirji velikimi podkovnjaki, ki domujejo v cerkvi sv. Ane v Leskovcu pri Krškem. Najprej se bomo lotili vsestransko koristnega dela – čiščenja gvana z ostrešja cerkvenega zvonika, potem pa bomo slišali tudi marsikatero podrobnost  o teh zanimivih, skrivnostnih, ogroženih in nadvse koristnih edinih letečih sesalcih. V večernem mraku bomo pred cerkvijo netopirje poslušali in opazovali tudi s pomočjo posebnih ultrazvočnih detektorjev, otrokom pa bodo na voljo netopirske igrice. Vstop je prost. Prostovoljci, ki se boste udeležili čiščenja gvana, bodite primerno obuti in oblečeni, s seboj imejte zaščitne rokavice, pa tudi nekaj spretnosti za vzpon v zvonik. Nabrano gvano, ki je odlično gnojilo, bo možno brezplačno odnesti s seboj.V primeru dežja se po čiščenju gvana dobimo ob 19. uri v hramu na sedežu Zavoda Svibna na Brezovski Gori 19.Dogodek pripravljata: Zavod Svibna in Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto v sodelovanju z Župnijo Leskovec pri Krškem.Dodatne informacije in prijave:  info@zavod-svibna.si, 031 329 625   11. 9. 2017 - Podružnična šola Stoperce (Občina Majšperk) Drugi ponedeljek v novem šolskem letu, 11. septembra, bodo otroci podružnične šole Stoperce (OŠ Majšperk) šolski dan preživeli z njihovimi sosedi na podstrešju – netopirji. Na podstrešju topli del leta preživi porodniška skupina 50-100 navadnih netopirjev, ki je ena redkih v SV Sloveniji in si zato gotovo zasluži posebno varstvo. Ker je pri varstvu teh živali izrednega pomena, da je prvi stik in izkušnja z netopirji za otroke v prvem šolskem in predšolskem obdobju pozitivna, je podružnična šola Stoperce kot nalašč za to, da učenci v živo spoznajo svoje šolske sosede.V dopoldanskem času bo potekalo čiščenje gvana in ukrepi za izboljšanje zatočišča, tudi za lažje spremljanje stanja netopirjev na podstrešju OŠ Stoperce.Od 12:30 do 15. ure sledi program za šolske otroke – spoznavanje netopirjev in njihove »spalnice« na šolskem podstrešju ter ustvarjalne delavnice. Večerni del dogodka pa je namenjen širši javnosti. Ob 18.30 bo predavanje z naslovom "Netopirji – »učenci« podstrešja šole v Stopercah", potem pa bo sledilo (predvidoma ob 19.30) opazovanje izletavanja netopirjev in poslušanje z ultrazvočnimi detektorjiDogodek pripravljata: Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor v sodelovanju podružnično šolo Stoperce (OŠ Majšperk) in Slovenskim društvom za proučevanje in varstvo netopirjev. VABILO 21. 9. 2017 - v kraju Sava (pri Litiji) Cerkev Sveti Nikolaj v Savi je pomembno kotišče netopirjev vrste navadni netopir (Myotis myotis). Spomladi se na podstrešju cerkve zberejo samice v porodniške kolonije, kjer skotijo navadno enega mladiča. V cerkvi je bilo preštetih ... več »
Zavod tudi letos na Tednu sredozemske obale
05.09.2017
Zavod RS za varstvo narave bo tudi letos sodeloval pri dogodkih, ki bodo potekali v sklopu Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij EU, ki ga Slovenija organizira od 20. - 23. septembra 2017 na Slovenski obali.   Pripravljamo delavnico z naslovom Mreženje za ekološko povezanost in zeleno infrastrukturo, ki bo potekala v torek, 19. 9. v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Delavnica je namenjena povezovanju različnih akterjev Alpske in Jadransko-Jonske regije, ki lahko pomembno prispevajo k  vzpostavljanju čezmejne in transnacionalne ekološke povezanosti. Delavnica je priložnost, da izboljšamo dialog med zainteresiranimi deležniki ter za povezovanje pri skupnemu načrtovanju aktivnosti in strateških projektov.   Program delavnice Mreženje za ekološko povezanost in zeleno infrastrukturo   Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij EU bo tudi letos veliko pozornosti namenil razpravam različnih deležnikov o pomenu morja in morske obale, njunih naravnih virov in gospodarskih potencialov, opozarjal na tveganja, ki jim je obala izpostavljena – tako naravnih, kot tistih, ki so posledica dejavnosti človeka ter krepil zavest o pomenu morja in obale za kvalitetno življenje vseh. Napovedujemo večdnevne aktivnosti in dogodke, ki se bodo izvajali v sodelovanju več institucij. Več informacij o Tednu sredozemske obale in makroregionalnih strategij Dan sredozemske obale tradicionalno poteka 25. septembra od leta 2007 dalje v vseh sredozemskih državah. 25. september je bil izbran tudi v čast Slovenije, ki je na ta dan leta 2009, kot prva med sredozemskimi državami, ratificirala Protokol o integriranem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju, ki spodbuja celostno upravljanje obalnih območij kot optimalen politični okvir za doseganje trajnostnega razvoja. Od takrat dalje ena izmed držav Sredozemlja letno organizira osrednjo prireditev, dogodki pa se zvrstijo v vseh sredozemskih državah. V Sloveniji večdnevni dogodek postavljamo v okvir sodelovanja makroregionalnih  strategij Evropske unije, saj se ravno pri nas stikajo Podonavska, Jadransko-jonska in Alpska makroregija. Letošnji Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij, z osrednjo mislijo »Živeti z morjem«, bo tako potekal od 20. do 23. septembra 2017 na Slovenski obali. Dogodki bodo namenjeni širši in strokovni javnosti.  ... več »
Invazivke na poti v Solčavo
01.08.2017
Potujočo razstavo Invazivke na poti, ki smo jo pripravili v projektu LIFE ARTEMIS, v katerem kot partner sodeluje tudi Zavod RS za varstvo narave, iz Ljubljane selimo na Solčavsko. Otvoritev razstave bo v petek, 4. avgusta 2017, ob 18. uri v Centru Rinka (Solčava 29, 3335 Solčava).  Ob otvoritvi pripravljamo tudi predavanje, na katerem bomo predstavili invazivne tujerodne vrste in njihove vplive na slovenske gozdove, gospodarstvo in zdravje ljudi. Vabljeni!... več »
Na Bobovku bomo odstranjevali invazivke
20.06.2017
Vabimo vas, da se nam v sredo, 21. junija 2017, od 17. do 20. ure pridružite na prostovoljni akciji odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin, na območju Naravnega rezervata glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju.Invazivke, predvsem kanadsko zlato rozgo bomo predvsem pulili. Priporočamo terensko obleko in obutev (visoke čevlje, dolge hlače, sredstvo za odganjanje klopov, delovne rokavice, kopulice, motike).Zaradi organizacije vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do srede 21.6.2017 do 14. ure na e-naslov sonja.rozman.@zrsvn.si  ali na telefon (04 20 19 460). Dodatne informacije: Sonja Rozman  tel.: 04 20 19 467 ali  e-naslov: sonja.rozman@zrsvn.si.POMEMBNO: Akcije se udeležujete na lastno odgovornost. V primeru slabega vremena bo akcija prestavljena.VABILO ... več »
Otvoritev razstave o invazivnih tujerodnih vrstah
13.06.2017
V projektu LIFE ARTEMIS, pri katerem kot projektni partner sodeluje tudi Zavod RS za varstvo narave, smo pripravili potujočo razstavo o tujerodnih vrstah v gozdu. Otvoritev razstave bo ta četrtek, 15. 6., ob 18. uri v knjižnici Prežihov Voranc na Viču (Tržaška cesta 47a). Ob otvoritvi pripravljamo tudi kratko predavanje, ki ga bo izvedla dr. Andreja Kavčič z Gozdarskega inštituta Slovenije.Razstava bo v Ljubljani na ogled do 29. julija, nato pa se bo selila širom po Sloveniji. Vljudno vabljeni!... več »
Dan za Savinjo 2017
31.05.2017
V sodelovanju z Občino Rečica ob Savinji ter drugimi soudeleženci v petek 9. junija 2017 pripravljamo prvi Dan za Savinjo - dan posvečen reki Savinji. Dogajanje bo potekalo med 9 in 21 uro na območju med Grušoveljskim jezom in Špendetovim jezom. Območje je izjemnega pomena v več pogledih in eno redkih ohranjenih na celotnem toku Savinje. V sodelovanju z lokalnimi društvi, posamezniki, javnimi zavodi, strokovnjaki in prostovoljci, bomo preko dneva spoznavali območje, značilnosti, procese, zgodbe … Dogodek bo poučen, zabaven in družaben z ustvarjalnimi in eksperimentalnimi delavnicami, tematskimi in vodenimi sprehodi po območju,  orientacijo, prikazom spretnosti, pokaži kaj znaš … zagotovo pestro dogajanje. Dopoldanski čas bo namenjen šolam in vrtcu, popoldanski pa za vse zainteresirane (domačini, straši, naključni obiskovalci, turisti v kampu …), ki jih zanima narava in si želijo preživeti dan malo drugače.Vabljeni, da se nam pridružite.Načrtovani program  Sporočilo za medije   ... več »
Okolje potrebuje LIFE
25.05.2017
25. maja je v Hiši Evropske Unije potekala mednarodna LIFE konferenca za mreženje »Okolje potrebuje LIFE tudi naslednjih 25 let«. Na prireditvi je aktivno sodeloval tudi Zavod RS za varstvo narave, ki je predstavil potekajoči projekt LIFE TO GRASSLANDS, ter projekte v katerih aktivno sodeluje: LIFE Kočevsko in LIFE ARTEMIS. V času projektne kavarne smo predstavili projekte, dr. Krajčič, direktor Zavoda pa je sodeloval tudi na okrogli mizi z naslovom "Evropa potrebuje LIFE tudi naslednjih 25 let" ... več »
Mreža direktorjev evropskih naravovarstvenih agencij, ENCA
17.05.2017
V Ljubljani je od 21. do 23. maja potekalo plenarno srečanje ENCA, ki povezuje direktorje 23 (nacionalnih) evropskih naravovarstvenih organizacij, med njimi sta tudi dve državi, ki nista članici EU. Srečanja ENCA je potekalo v dneh, ko obeležujemo vrsto za naravovarstvo pomembnih evropskih in mednarodnih iniciativ – 25. obletnico Habitatne direktive in programa LIFE EU, Evropski dan Nature 2000 (21. maj), Svetovni dan biotske raznovrstnosti (22. maj), ter 10. obletnico obstoja mreže ENCA.Srečanja se je udeležil tudi gospod Humberto Delgado Rosa, direktor direktorata D, Naravni kapital DG-ENV Evropske komisije, ki je predstavil trenutno stanje prizadevanj na področju naravovarstva v EU. Vabilo na novinarsko konferenco Sporočilo za javnost    ... več »
V četrtek bomo v PMS predstavili morske datlje
16.05.2017
Morske datlje ljudje nabirajo zaradi njihove uporabe v kulinariki, tako, da s kladivom razbijejo kamnito morsko dno. S tem uničujejo celotni živalski in rastlinski svet obalnega morja. Z uničenjem morskega dna se poruši naravno ravnovesje, ki se je oblikovalo v dolgih stoletjih ali tisočletjih, kar ogroža biotsko pestrost Sredozemskega morja. Skozi predstavitev morskih datljev in problem nabiranja, prodaje in uživanja teh prepovedanih školjk, nam bo predavateljica predstavila, kako človekove dejavnosti pod morsko gladino vplivajo na naše življenje na kopnem.Predavanje bo potekalo v predavalnici Prirodoslovenaga muzeja Slovenije in sicer v četrtek, 18. maja 2017 s pričetkom 18. uri. Predavala bo Tina Trampuš iz piranske območne enote Zavoda RS za varstvo narave.Vljudno vabljeni!... več »
Vabljeni na Parado učenja v Kranj
11.05.2017
Zavod tudi letos sodeluje v Tedni vseživljenjskega učenja in sicer na Paradi učenja - dnevi učečih se skupnosti, ki bo potekala v sredo, 17. maj 2017 od 9.00 do 18.00 ure na ploščadi pred Prešernovim gledališčem v Kranju.Vabimo vas, da obiščete našo stojnico! Več informacij! ... več »
Vabljeni na 45. MINFOS
10.05.2017
Vabimo vas na 45. Mednarodne dneve mineralov, fosilov in okolja v Tržiču - MINFOS, kjer se že drugo leto zapored predstavlja tudi skupina za geologijo našega Zavoda. Letošnja prireditev se navezuje na geološko bogastvo južne Slovenije (Dolenjska, Notranjska, Bela Krajina), zato smo našo predstavitev poimenovali: »Ostanki življenja iz Panonskega morja na Dolenjskem«.Na naši stojnici si boste lahko ogledali razstavo primerkov terciarnih fosilov, najdenih ob rednem spremljanju stanja na terenu ob zemeljskih delih na Dolenjskem in fotografsko gradivo, ter se s fosili in njihovim varstvom poučili v priložnostni tematski zgibanki. Na prireditvi bomo predstavili tudi druge publikacije na temo geoloških naravnih vrednot in zavarovanih območij ter promocije varstva narave.Vabljeni v Tržič v soboto, 13. in nedeljo 14. maja 2017 v Dvorano tržiških olimpijcev na ogled bogate geološke dediščine. Več o programu si lahko ogledate na spletni strani: http://www.trzic.info/45-minfos/. ... več »
Začenja se Drava Festival
10.05.2017
Z otvoritvenim dogodkom v soboto, 13. maja v Drava centru v Mariboru se pričenja 2. Drava Festival, festival doživetij ob in na reki Dravi, ki bo potekal vse do 16. julija 2017, po večini ob koncih tedna. Gre za skupek enotno promoviranih izobraževalno - naravovarstvenih ter rekreacijsko - turističnih dogodkov, ki jih organizirajo raznovrstna društva in druge organizacije. Namen Drava festivala je reko Dravo in njene številne danosti približati lokalnim prebivalcem ter dvigniti zavest o kakovostnem življenjskem okolju, ki ga reka omogoča, in o pomenu njegovega ohranjanja. Drava Festival koordinira Skupina za Dravo, ki je plod uspešnega regionalnega povezovanja v in po projektu SEE River, v Skupini pa sodeluje tudi Zavod RS za varstvo narave.Reka Drava predstavlja vir navdiha tudi Dejanu Zavcu, letošnjemu ambasadorju Drava Festivala, ki bo skupaj z lani proglašenim kraljem in skrbnikom Drave, Borutom Rojsom, poskrbel za prav poseben otvoritveni dogodek: v soboto, 13. maja, ob 14. uri se bosta pomerila v dravskem triatlonu, zabavnem tekmovanju v Drava centru v Mariboru. Program festivalskih dogodkov – teh bo več kot 75 – najdete na spletni strani http://www.dravafestival.si/ .... več »
Muzejski večeri: Predavanje Selitve ptic
08.05.2017
Goriški muzej v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave tudi letos izvaja Muzejske torkove večere. Jutri 9. maja 2017 vas vabimo na predavanje Selitve ptic: naravni most med oddaljenimi svetovi. Predaval bo doc. dr. Al Vrezec (Prirodoslovni muzej Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo). Predavanje bo ob 20. uri na Gradu Kromberk. Vabilo  ... več »
O drevesih za drevesa v Izoli
05.04.2017
Zavod za varstvo narave tudi letos sodeluje pri dogodku O drevesih za drevesa, ki bo v soboto, 8. 4. 2017 potekal v Izoli v sklopu Meseca krajinske arhitekture.Vabimo vas na krožni učno pravljični pohod od drevesa do drevesa po Izoli. Spoznavali bomo pomen dreves za Zemljo, drevesa Izole in njihove značilnosti ter poslušali pravljične pripovedi o drevesih in naravi.Pot se bo začela ob 10. uri pred Mestno knjižnico Izola ter vodila mimo zanimivih dreves in parkov. Dogodek smo pripravili: Mestna knjižnica Izola - Študijski krožek Drevesa pripovedujejo, Lutkovno kulturno društvo Mari o net.te, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tisa d.o.o. in Arboristično društvo Slovenije ter Kmetija Gramona.Vabilo  ... več »
Vabilo na terensko novinasko konferenco pri Tivoljskem ribniku
29.03.2017
Mestna občina Ljubljana, Zavod RS za varstvo narave in Ribiška družina Barje so iz ribnika v Tivoliju, ki leži v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, izlovili tujerodne vrste rib. Med cilji zavarovanja krajinskega parka je tudi izboljšanje ekološkega stanja ribnika, v katerem rastlinam in živalim zaradi njihovega prevelikega števila primanjkuje kisika.Terenska novinarska konferenca pri Tivolskemu ribniku v Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je potekala v ponedeljek, 3. aprila 2017, ob 12.00.    Vabilo s programom Sporočilo za medije  ... več »
Začetek projekta Danube GeoTour
10.03.2017
Danube GeoTour z naslovom »Valorizacija geo-dediščine za trajnostni in inovativni razvoj turizma v Podonavskih geoparkih (Valorisation of geo-heritage for sustainable and innovative tourism development of Danube Geoparks) » je mednarodni projekt, v katerem sodeluje 11 partnerjev iz območja  Podonavja, od tega je osem geoparkov. Celotna vrednost projekta, ki bo trajal 30 mesecev je približno 1,7 mio €. Vodilni partner je Geopark Idrija, vloga Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave pa je ključna pri pripravi usmeritev za delovni paket »Geopar bre(z) omejitev (Geopark with(out) limits). Glavni rezultat projekta bo Podonavska geopot (Danube GeoTour), ki jo bomo razvili skupaj z lokalnimi turističnimi akterji, kot unikaten turistični proizvod, v želji, da postane model za razvoj trajnostnega turizma tudi po drugih območjih v Evropi in svetu. Trije strateški pridruženi partnerji v projektu bodo pomagali do čim boljših rezultatov ter učinkov projekta. Na javnem dogodku bodo vsi projektni partnerji predstavili svoje organizacije in delovne sklope projekta Danube GeoTour. Gostili pa bomo tudi predstavnika osrednjega sekretariata iz Budimpešte, g. Gusztava Csomorja, ki bo predstavil Interreg  transnacionalni program Podonavje. Na dogodku bo spregovoril g. Nickolas Zouros, eden od ustanoviteljev in koordinator Evropske in UNESCO Globalne mreže geoparkov, ki je od leta 2015 UNESCO-v uradni program, t.i. IGGP (International Geoscience and Geoparks programme). Med gosti bo tudi direktor Rokua UNESCO Globalnega geoparka s Finske, g. Vesa Krökki, ki bo predstavil razvoj geoturizma v njihovem geoparku s poudarkom na iniciativi »geofood (geohrana)«. Projektni partnerji bomo z delovnim srečanjem v Idriji nadaljevali še dva dni. Program dogodka  Več informacij je tudi na:http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=64&id_informacija=873www.geopark-idrija.sihttps://www.facebook.com/danubegeotour/?ref=bookmarks... več »
Čiščenje geološkega profila v Dovžanovi soteski
10.03.2017
Z veseljem se bomo spominjali sončne sobote in zadovoljstva udeležencev delovne akcije čiščenja geološkega profila v Dovžanovi soteski. S pomočjo zagnanih udeležencev je soteska po dolgih letih spet odkrila nekaj svojih biserov in  zanimivosti ter dobila tudi s kamni napolnjen »peskovnik- kamnovnik« -  brskališče na prostem pred RIS Dolina.Zahvaljujeva se študentom in drugim udeležencem za vaš prispevek k čiščenju profila, Občini Tržič za organizacijo in finančni prispevek. Posebej hvala tudi vsem domačinom in predsedniku KS za udeležbo in vneto pomoč. Očistili smo vse, kar smo si želeli, sedaj pa lahko načrtujemo podobne aktivnosti v prihodnjih  letih.     Zavod RS za varstvo narave, Slovensko geološko društvo in Občina Tržič vabijo na prostovoljno akcijo »Čiščenje geološkega profila v naravnem spomeniku Dovžanova soteska«. Akcija bo potekala v soboto, 25. marca 2017 v Dovžanovi soteski.Vabilo s podrobnejšimi informacijami Akcija je v prvi vrsti namenjena študentom, vabljeni pa ste tudi drugi zainteresirani. Prijave do 17.3.2017 sprejema predsednik SGD dr. Matevž Novak na naslov: matevz.novak@geo-zs.si.... več »
3. marec - svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (World Wildlife Day)
28.02.2017
Leta 2013 je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov 3. marec razglasila za svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (World Wildlife Day). Na Zavodu za varstvo narave ga bomo obeležili z dvema naravovarstvenima dogodkoma.Sporočilo letošnjega svetovnega dne prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst je Poslušajmo glas mladih – naredimo nekaj za varstvo ogroženih vrst že danes (Listen to the young voices - Do one thing today to help protect the world's wildlife). A ne smemo računati le na mlade, prihajajoče generacije. Mladim moramo biti zgled, nekaj za dobrobit prostoživečih vrst lahko naredi vsak. Na Zavodu RS za varstvo narave posebno skrb namenjamo naravovarstveno najvrednejšim delom narave ter najbolj ogroženim območjem in vrstam. Zato bomo ob letošnjem dnevu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst izvedli dve naravovarstveni akciji - eno za rastline in eno za živali.V petek 3. marca bomo postavili nov gnezditven podstavek z gnezdom za belo štorkljo v Kostanjevici na Krki, v soboto 4. marca pa odstranili zarasti na rastišču žičkega grobeljnika v Žičah (Občina Slovenske Konjice). Sporočilo za medije  Petek, 3. 3. 2017: Akcija gnezdo bele štorklje – Kostanjevica na KrkiLokacija: Galerija Božidar Jakac, Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki, ob 13hVabilo  Sobota, 4. 3. 2017: Akcija žički grobeljnikZbirno mesto udeležencev je na parkirišču v bližnjem opuščenem kamnolomu v Žičah, ob 9.00 uri.Zemljevid lokacije  ... več »
Akcija odstranjevanja zarasti v Halozah
16.02.2017
V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS bomo na projektnem podobmočju Haloze izvedli prvo prostovoljno naravovarstveno akcijo čiščenja zarasti. Akcija bo potekala v soboto, 18. februarja 2017, na ekstenzivnem travišču v Skorišnjaku, ki leži južno od Vidma pri Ptuju. Akcijo organizira Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico - Zavod Ptuj in PRJ Halo - podeželsko razvojno jedro iz Cirkulan.Zborno mesto je na parkirišču ob cerkvi v Zgornjem Leskovcu ob 9.00 uri. Nato se bomo skupaj odpeljali do lokacije delovne akcije.Za delo na terenu oz. odstranjevanja vas prosimo, da s seboj prinesete zaščitne rokavice, škarje, manjše žagice in morda kakšno vrečko za zbiranje smeti.Akcija bo predvidoma potekala od 9.00 ure do 14.00 ure. Več informacij na spletni strani projekta LIFE TO GRASSLANDS.Vabilo in karta lokacije.  Pridružite se nam!  ... več »
Forum morskih zavarovanih območjih 2016, 28.11.2016 – 1.12.2016, Tanger, Maroko
21.12.2016
Združenje MedPAN je konec minulega novembra v sodelovanju z Regionalnim centrom za zavarovana območja Barcelonske konvencije in maroškimi oblastmi organiziral Forum sredozemskih morskih zavarovanih območij 2016. Na plenarnih zasedanjih in delavnicah so upravljavci, tvorci politik ohranjanja morske biotske raznovrstnosti, socialno-ekonomski akterji, civilne družbe in znanstvene skupnost opozarjali na težave, a tudi na dobre prakse ter iskali rešitve za izzive s katerimi se dnevno srečujejo morska zavarovana območja v Sredozemlju. VEČ INFORMACIJ  Ob zaključku srečanja so udeleženci sprejeli priporočila in usmeritve za uresničevanje Aichi cilja 11.  Več o dogajanju na Forumu na http://www.medmpaforum.org/ V sklopu foruma je bil prvič predstavljen tudi RISANI FILM, ki je bil izdelan v okviru projekta EcAp-Med II in prvič prikazan na Forumu sredozemskih morskih zavarovanih območij 2016. Projekt EcAp-Med II (2015-2018) obsega aktivnosti, namenjene doseganju dobrega okoljskega stanja Sredozemskega morja (morska direktiva) in podpori državam južnih in vzhodnih obal Sredozemlja pri udejanjanju ekosistemskega pristopa pri načrtovanju posegov in dejavnosti na morju in morskem obrežju.     ... več »
Izmenjava izkušenj z Islandijo oz kako varujejo naravo na severu Evrope
30.11.2016
V mesecu oktobru smo trije predstavniki Zavoda RS za varstvo narave obiskali Agencijo za okolje Islandije (Agencija). Bilateralni obisk je bil financiran v okviru finančnega mehanizma EGP in Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Na Islandiji smo predstavili sistem varstva narave v Sloveniji, Zavod RS za varstvo narave in rezultate dveh zaključenih projektov: LJUBA – Ljudje za barje in SUPPORT – Trajnostno upravljanje Pohorja financirana iz finančnega mehanizma EGP, ter aktivnosti potekajočega projekta LIFE - Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji. Obisk Islandije je bil pomemben predvsem zaradi institucionalnega povezovanja na področju varovanja narave med donatorjem in prejemnikom finančnih sredstev. Obisk in izmenjava izkušenj je bil razdeljen v dva dela. Prvi del je vseboval kabinetno izmenjavo izkušenj in predstavitve, v drugem delu pa terenski ogled območij zavarovane narave s katerim Agencija upravlja. Islandija ima dobrih 300.000 prebivalcev med katerimi jih več kot 70% živi v okolici Reykjavika. Naravna meja za stalno naseljenost ljudi predstavlja 300 metrov nadmorske višine. Nad to mejo je kar 68 % ozemlja Islandije. Približno 20 % ozemlja Islandije je pod statusom varovanja narave, med katerimi s 111 območji upravlja Agencija, z ostalimi pa javni zavodi narodnih parkov oz. ostale oblike javnih služb. Na ravni države se z upravljanjem območij s statusom ukvarja približno 30 strokovnjakov, na Agenciji med 10 in 15 strokovnjakov. Med 111 območji s katerimi upravlja Agencija prevladujejo naravni spomeniki (geološki ostanki iz obdobja poledenitve), naravni rezervati, krajinski parki in narodni park Snæfelsnesjökul. Ključni izzivi s katerimi se Agencija trenutno ukvarja so: obvladovanje eksponentne rasti turističnega obiska in s tem povezano upravljanje zavarovanih območij narave, upravljanje z redkimi in ogroženimi habitati ter populacijami živalskih in rastlinskih vrst, izkoriščanje obnovljivih virov energije (umeščanje novih hidroelektrarn), širjenje urbanizacije (namestitve za turizem) tudi izven tradicionalnih območij poselitve in pobude po dodatnem prostoru za industrializacijo (tovarna aluminija). Največ pozornosti smo namenili upravljanju z zavarovanimi območji in usmerjanju turističnega obiska v smislu preprečevanja slabšanja stanja naravnih pojavov in biodiverzitete. Turistični obisk se je namreč v zadnjih letih potrojil in bo v letu 2016 znašal približno 2 milijona obiskovalcev, za leto 2017 pa se pričakuje že okoli 2,4 – 2,6 milijona obiskovalcev (trend rasti je 20-30 %). Trend povečanja turističnega obiska se kaže tudi v širitvi turističnega obiska na celotno leto (pred petimi leti je bilo za turizem aktivno samo obdobje med junijem in septembrom) in povečevanju obiska tudi v odročnejših, nedostopnih krajih. Po družbenem domačem proizvodu je prihodek od turizma že prehitel prihodek od ribolova. Islandija je trenutno brez celovite strategije razvoja turizma in je za te namene ustanovila delovno skupino. Vendar je Islandija po besedah direktorice Agencije še v obdobju »zlate mrzlice« in se še ne zaveda, kaj tako visoka rast turizma prinaša celotni družbi in okolju. Agencija hkrati razvija sistem nosilne kapacitete zavarovanih območja »Stress level of the site«.Ravno zaradi zgoraj navedenih razlogov si na Agenciji zelo prizadevajo v upravljanje z (za)varovanimi območji narave vključiti lokalne skupnosti in druge lokalne strukture (tudi NVO-je). Kar 60 % območij, ki jih ima Agencija pod upravljanjem, si želijo preko pogodbenega razmerja prenesti iz državne ravni na lokalno. Do sedaj so sklenili 23 pogodb o prenosu upravljanja. Izkušnje kažejo zelo pozitivne rezultate. Lokalno prebivalstvo je v odročnejših delih stalno prisotno in »živijo« z območji, kar je za Agencijo najpomembnejše. Agencija lokalnim skupnostim nudi strokovno in finančno pomoč pri upravljanju. Po besedah direktorice je za uspešno upravljanje potrebno ogromno komunikacije.Na terenskem ogledu smo prvi dan obiskali območje Zlatega trikotnika katerega obišče 80% vseh obiskovalcev Islandije. Območje zajema Narodni park Þingvellir, geotermalno območje Geysir in slap Gullfoss. Strokovnjaki so nam predstavili območja, upravljanje in izzive s katerimi se srečujejo pri vsakodnevnemu delu. Kot zanimiv izziv se je pokazalo sodelovanje z zasebnimi lastniki zemljišč na geotermalnem območju Gejzir. Agencija ne najde soglasja z lastniki zemljišč glede vizije upravljanja z območjem kar se vidi pri neurejenosti območja, neurejenih dostopih, eroziji zaradi množičnega obiska, itd.  Drugi dan terenskega ogleda smo obiskali Narodni park Snæfelsnesjökul. Ogledali smo si območja klifov, infrastrukture za usmerjanje obiska, novi info-center ter razstavo osnovne šole na temo parka. V narodnem parku sta zaposlena dva strokovnjaka, ki načrtujeta in izvajata upravljanje parka. V obdobju največjega obiska parka zaposlijo še pet naravovarstvenih nadzornikov in druge sezonske delavce za pomoč pri vzdrževanju infrastrukture in usmerjanju obiska. Po besedah vodje parka je ključnega pomena za uspešno upravljanje z narodnim parkom sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v parku.S predstavniki Agencije smo se zadnji dan ponovno sestali v njihovih prostorih v Reykjaviku, kjer smo predstavili naše vtise s terena  in se dogovorili za bodoče sodelovanje inštitucij ter določili potencialne skupne interesne točke sodelovanja.Na koncu lahko ugotovimo, da imamo na področju varstva narave kar nekaj skupnih izzivov z Islandijo in upamo, da bomo v prihodnje še sodelovali.... več »
Novinarska konferenca projekta ARTEMIS
22.11.2016
V četrtek 24. 11. 2016 je potekala terenska novinarska konferenca ob začetku izvajanja projekta LIFE ARTEMIS. Projekt LIFE ARTEMIS - Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za tujerodne vrste v gozdu želi prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost. To bomo dosegli z osveščanjem javnosti in vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na tujerodne vrste v gozdu.VABILO Sporočilo za medije in dodatno gradivo za medije   Zavod RS za varstvo narave je partner v projektu LIFE ARTEMIS... več »
11. strokovni posvet ZRSVN z naslovom "Nekoč naravna dediščina, danes naravne vrednote"
18.11.2016
Izstopajoči deli narave, ki so izjemni, redki, slikoviti, posebni in so bili v preteklosti poimenovani naravne lepote, naravne znamenitosti, naravna dediščina, so v devetdesetih letih prejšnjega stoletja postali naravne vrednote. Izrazi so se spreminjali, deli narave, ki so bili kot taki prepoznani, pa so ostali isti. Ne glede na poimenovanje,  je veljalo nekoč in velja še danes, da je treba te dragocene dele narave spoštovati in jih ohranjati za naslednje rodove. Sistem varstva naravnih vrednot smo predstavili na 11. strokovnem posvetu Zavoda RS za varstvo narave z naslovom "Nekoč naravna dediščina, danes naravne vrednote", 17. 11. 2016 v Ljubljani (Austria Trend Hotel Ljubljana).  VABILO IN PROGRAM POSVETA  PREDSTAVITVE  ... več »
Tradicionalna akcija čiščenje geološkega profila - v Dovžanovi soteski
10.11.2016
Zaradi zelo slabe vremenske napovedi za soboto je akcija čiščenja geološkega profila v Dovžanovi soteski odpovedana oz. prestavljena. Nov datum bomo sporočili naknadno! Zavod RS za varstvo narave in Slovensko geološko društvo vabita na tradicionalno akcijo »Čiščenje geološkega profila v naravnem spomeniku Dovžanova soteska«, ki bo v soboto, 19. novembra 2016. Prijave sprejema predsednik SGD dr. Matevž Novak do 16. 11. 2016 na naslov: matevz.novak@geo-zs.si Profil v Dovžanovi soteski se nahaja ob lokalni cesti Tržič – Jelendol. Kamnine mlajše paleozojske starosti so izjemno bogate s fosili. Profili se deloma zaraščajo ter zasipajo s kamnitim materialom iz strmih pobočij, zato jih je treba očistiti za ogledovanje in zaradi varnosti obiskovalcev. Občina Tržič bo prispevala topel obrok, podjetje BIOS bo poskrbelo za opremo in orodje, tržiška Komunala pa za prevoz materiala. Akcija je v prvi vrsti namenjena študentom, vabljeni pa ste tudi drugi zainteresirani. Vabilo s programom  ... več »
Pridite na sprehod po učni poti Onger
08.11.2016
Medobčinski muzej Kamnik in Zavod RS za varstvo narave OE Kranj sta s finančno podporo Občine Trzin izdala knjižico - pripomoček za spoznavanje Ongra in njegovih skrivnosti.V soboto 12. novembra 2016 smo pripravili sprehodu po  “UČILNICI V NARAVI” – učni poti Onger.VABILO ... več »
Vabilo na novinarsko konferenco pri Tivolskem ribniku
19.10.2016
Spoštovani,napovedana terenska tiskovna konferenca v petek, 21. 10. 2016 ob 10. uri, v čolnarni Tivoli je zaradi slabe vremenske napovedi odpovedana in prestavljena na konec marca naslednje leto!Hvala za razumevanje!   Vabimo vas na novinarsko konferenco k Tivolskemu ribniku v Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v petek, 21. oktobra ob 10.00 uriMestna občina Ljubljana, Ribiška družina Barje, Zavod za ribištvo Slovenije in Zavod RS za varstvo narave  bomo iz ribnika v Tivoliju, ki leži v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib izvedli poskusni izlov tujerodnih vrst rib. Med cilji zavarovanja je tudi izboljšanje ekološkega stanja ribnika, v katerem rastlinam in živalim zaradi njihovega prevelikega števila primanjkuje kisika.Obenem želimo obiskovalce parka Tivoli ozavestiti o škodljivosti hranjenja živali v naravi in vnašanja vodnih organizmov iz ujetništva v naravno okolje ter okrepiti estetsko in doživljajsko vlogo Tivolskega ribnika.Vljudno vabljeni.... več »
Teden sredozemske obale
20.09.2016
Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij je bil po uspešni Konferenci ob zagonu EUSALP in ustanovnem zasedanju generalne skupščine EUSALP januarja 2016 na Brdu pri Kranju, drugi v nizu dogodkov, ki jih je Slovenija organizira v času predsedovanja Strategiji EU za Alpsko regijo. Slovenska obala je bila v času od 23. septembra do 1. oktobra 2016 prizorišče vrste dogodkov na temo povezanosti in kraj, kjer smo se srečali različni deležniki, ki soustvarjamo naš skupni prostor v regiji. VEČ INFORMACIJ   ... več »
Zavod v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine
19.09.2016
Zavod RS za varstvo narave je sodeloval na več dogodkih 26. Dnevov evropske kulturne dediščine in 4. Tednu kulturne dediščine, ter na odprtju, ki  je bilo 1. oktobra 2016 med 11.00 in 18.00 uro v Štanjelu. Slavnostni dogodek posvečen slovenski in evropski kulturni dediščini je potekal v Štanjelu, enem od najstarejših in najlepših naselij na Krasu.Program otvoritvenega dne  Program 26. Dnevov evropske kulturne dediščine in 4. Tednu kulturne dediščine Zavod RS za varstvo narave, enoti iz  Nove Gorice in Maribora sta ob tej priložnosti pripravili dva zanimiva dogodka. Za učence OŠ Komna je bila izvedena geološka delavnica »Zgodbe kamnin Krasa«, kjer so se učenci na zabaven in poučen način seznanili z zgodbami, ki jih pripovedujejo kamnine. Spoznali smo različne tipe apnencev, ki so jih ali jih še pridobivajo v kamnolomih na Krasu. Posamezne vzorce apnencev je na delavnici predstavil kamnosek Gabrijel Jeram iz Štorij. Pogledali smo tudi v skrivnostni svet  fosilov – kaj so in kako so nastali ter si svoj »fosil« tudi izdelali. V popoldanskih urah smo predstavili novo pojasnjevalno tablo v kamnolomu Kopriva o geološkem pomenu nahajališča in zgodovinsko tehnični dediščini kamnoloma in kamnarstva v Koprivi. Nahajališče tipične kamnine, t.i. »apnenec Kopriva«  je od leta 1992 zavarovano kot naravni spomenik. Po otvoritvi si je bilo moč ogledati kamnolom, ki je bil od leta 1959 opuščen, z letom 2014 pa je Marmor Sežana d.d. ponovno začel z pridobivanjem naravnega kamna. O geoloških posebnostih nas je ob otvoritvi pojasnjevalne table seznanila dr. Tea Kolar Jurkovšek,  zgodovinski oris kamnoloma in kamnarstva v Koprivi pa nam je predstavil g. Božidar Premrl.... več »
Noč netopirjev 2016
26.08.2016
Tudi letos smo v sodelovanju s Slovenskim društvom za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN) pripravili »Mednarodno noč netopirjev« v sodelovanju z OŠ Stara Cerkev in župnijo Stara Cerkev v Stari Cerkvi pri Kočevju.  V petek 2. 9. 2016 smo se zbrali zbrali pred cerkvijo Marijinega Vnebovzetja v Stari Cerkvi. Cerkev smo očistili netopirskega gvana, ki se je nabralo na cerkvenem zvoniku in po podestih namestili zaščitno ponjavo. Ob 17h so na osnovni šoli potekale likovno ustvarjalne delavnice, kjer so otroci lahko izdelali svojega netopirja iz papirja, »netopirske« magnetke, zgibali origami netopirje in barvali netopirje. Ob letošnji Noči netopirjev je izšla tudi nova naravovarstvena zgodbica za otroke z naslovom »Dogodivščina netopirja Mračka«. Zgodbico smo otrokom prebrali in jim knjižice tudi razdelili. Sledilo je predavanje z naslovom »Skrivnostni nočni letalci« in predstavitev naravovarstvene akcije »Ohranjanje zatočišč netopirjev v cerkvah«. Po predavanju smo opazovali izletavanja netopirjev ter s pomočjo ultrazvočnega detektorja poslušali njihovo oglašanja.PROGRAM DOGODKA Sporočilo za medije   ... več »
Za partnersko srečanje izbrali Zeleno prestolnico Evrope
30.06.2016
V ponedeljek, 4. julija je v Ljubljani – Zeleni prestolnici Evrope 2016 potekalo prvo partnersko srečanje projekta AlpES. Projekt AlpES se osredotoča na kartiranje, ohranjanje in upravljanje ekosistemskih storitev v alpskem prostoru. Termin ekosistemske storitve še ni tako splošno uveljavljen, čeprav je njegov pomen človeku znan že od nekdaj. Ekosistemske storitve so »storitve naravnega okolja, ki koristijo ljudem«, kot npr. hrana, pitna voda, opraševanje, varnost pred poplavami, ponor CO2, pa tudi prostor za sprostitev in rekreacijo. Srečanje je potekalo v M Hotelu v Ljubljani.Sporočilo za medije ... več »
V sklopu Zelene prestolnice aktivno sodeluje tudi Zavod
27.06.2016
V mesecu juliju je bil program Zelene prestolnice Evrope posvečen biodiverziteti in čebelam. Pri izvedbi programa je s predstavitvmi in delavnicami aktivno sodeloval tudi Zavod RS za varstvo narave. Dogajanje se je odvijalo v "Točki zate" pred magistratom ter na drugih lokacijah (spremljajoči program). Pripravljen je bil tudi bogat program za otroke.Celoten aktualni program lahko spremljate na povezavi LJUBLJANA - Zelena prestolnica Evrope - Program - Program na Točki Zate  - Program na Točki Zate  - za otroke- Spremljajoči program- Opisi nekaterih aktivnostiAktivnosti pri katerih sodeluje Zavod RS za varstvo narave1. 7. 2016 ob 18h Predavanje: Naravne vrednote v Mestni občini Ljubljana - Ali v Ljubljani  še imamo kaj ohranjene narave in kako skrbimo zanjo?Anja Šolar Levar, Helena TehovnikLokacija: Točka Zate11. 7. 2016 ob 18h Predavanje: Živali in rastline – naši skriti someščani mag.  Karin GabrovšekLokacija: Točka Zate14. 7. 2016 ob 10h Lutkovna predstava in delavnica za otroke »Žabica je rešena« - Zgodba o žabici, ki je skoraj ostala brez svoje mlake.Nika Hrabar, Karolina Rebernik, Andreja ŠkvarčLokacija: pred čolnarno v Tivoliju, v primeru dežja v čolnarni 19. 7. 2016 ob 18h Predavanje: »Mokrišča in ljudje«Mag. Andreja SkvarčLokacija: Točka Zate21. 7. 2016 ob 10h Lutkovna predstava in delavnica za otroke »Žabica je rešena« - Zgodba o žabici, ki je skoraj ostala brez svoje mlake.Nika Hrabar, Karolina Rebernik, Andreja ŠkvarčLokacija: Točka Zate28. 7. 2016 ob 10h Lutkovna predstava in delavnica za otroke »Žabica je rešena« - Zgodba o žabici, ki je skoraj ostala brez svoje mlake.Nika Hrabar, Karolina Rebernik, Andreja ŠkvarčLokacija: Točka Zate... več »
Skupaj v boju z invazivkami
10.06.2016
RD Bohinj, RD Bled, RD Radovljica in Biotehniški center Naklo - SŠ so pod okriljem Zveze ribiških družin Gorenjske organizirale praktično odstranjevanje  dresnika in sicer v ponedeljek, 13. 6. 2016 od 9:00 do 12:00, na parceli za Gradcem v Bohinjski Bistrici. V popoldanskem času je bila organizirana okrogla miza "Dresnik uničevalec kmetijskih površin", v prostorih RD Radovljica. Problematiko so predstavili:Sonja Rozman ZRSVN OE Kranj,Robert Sodja predsednik naravovarstvenega odbora RD Bohinj inJože Kuzma, predsednik Zveze ribiških družin Gorenjske.                                           VABILO... več »
Festival Drava
10.06.2016
Med 10. in 19. junijem 2016 je na območju Drave v Sloveniji potekal prvi Drava Festival, skupek enotno promoviranih izobraževalno-naravovarstvenih ter rekreacijsko-turističnih dogodkov, ki so jih organizirala različna društva in druge organizacije.Drava Festival je Dravo in njene številne danosti želel približati lokalnim prebivalcem, dvigniti zavest o zdravem ter kakovostnem življenjskem okolju, ki ga reka omogoča, ter o pomenu njegovega ohranjanja. Povezal je posameznike in ponudnike raznovrstnih storitev ali izdelkov ter s tako spodbujal sodelovanje za skupen trajnostni razvoj in promocijo območja reke Drave v Sloveniji. Podrobnejši program festivala in aktualne novice lahko najdete na: http://www.dravafestival.si/, www.facebook.com/dravafestival ter Instagramu: Drava festival in #dravafestival.Dodatne informacijeProgram Drava festivala... več »
BioBlitz
06.06.2016
BioBlitz 2016 – 24 ur z reko Muro je potekal 10. in 11. junija2016 na Stadionu Veržej. 24 ur ustvarjalnih delavnic, vodenih raziskovalnih sprehodov, terenskih popisov vrst, dan odprtih vrat Čebelarskega društva Veržej, ogled rokodelskega centra DUO, predavanja, razstave in noč dokumentarnega filma. Sodelovalo je več kot 100 prostovoljcev iz 39 društev in institucij ter predstavnikov 21 sponzorjev.Vabilo na dogodek BioBlitz 2016Letak z informacijami o dogodku BioBlitz Program BioBlitz   ... več »
Otvoritev učne poti in prostovoljna akcija v Rakovem Škocjanu
13.05.2016
Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Notranjskim regijskim parkom, Občino Cerknica in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v zavarovanem območju Rakov Škocjan obnavlja naravoslovno učno pot in odpravlja posledice žledoloma iz leta 2014. Na otvoritvenem dogodku smo predstavili sodelovanje med institucijami, potek dosedanjega dela in predvideno nadaljevanje aktivnosti v zavarovanem območju narave. Dogodek je potekal 21. maja 2016 pred Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti Rak. Več informacij v vabilu in sporočilu za medije.Prostovoljna akcija v Rakovem Škocjanu pa je potekala v soboto, 28. maja 2016.Več informacij v vabilu. Očistili smo kotanjo ob izviru Prunkovca, mimo katerega bo v prihodnje vodila razširjena učna pot. Odstranjevali smo podrto in požagano vejevje ter ga zložili na kupe. Požagano vejevje so kasneje zmleli v sekance, s katerimi je posuta tudi učna pot.... več »
Številni dogodki ob majskih okoljskih dnevih
12.05.2016
Obeležili smo tri pomembnejše okoljske dni: dan Nature 2000 (21. maj), mednarodni dan biotske raznovrstnosti (22. maj) in evropski dan parkov (24. maj). Na Zavodu RS za varstvo narave smo pripravili številne dogodke:20. maja 2016 - Praznovanje 20 obletnice razglasitve Krajinskega parka Kum, tudi enega od projektnih podobmočij projekta LIFE TO GRASSLANDS. Prizadevanja za varstvo narave so se na območju začela  že pred dvajsetimi leti z zavarovanjem  tega območja kot krajinskega parka ter nadaljevala do zadnjih z opredelitvijo območja kot dela omrežja Nature 2000. Ta prizadevanja smo v lanskem letu nadgradili še s projektom LIFE TO GRASSLANDS, s katerim smo zagotovili sredstva za ohranjanje suhih travišč na štirih območjih Natura 2000. Na tem območju smo na ogled postavili razstavo fotografij Matevža Lenarčiča z naslovom »Alpe, kot jih vidijo ptice«Več informacij ter program dogodka v vabilu in gradivu za medije.   Otvoritev učne poti Rakov Škocjan in prostovoljna delovna akcija (21. maj in 28. maj 2016)Zavod RS za varstvo narave je v sodelovanju z Notranjskim regijskim parkom, Občino Cerknica in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v zavarovanem območju Rakov Škocjan obnovil naravoslovno učno pot ter odpravljal posledice žledoloma leta 2014. Na otvoritvenem dogodku smo predstavili sodelovanje med institucijami, potek dosedanjega dela in predvideno nadaljevanje aktivnosti v zavarovanem območju narave. Dogodek je potekal 21. maja 2016 pred Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti Rak. Več informacij v vabilu in sporočilu za medije. Prostovoljna akcija v Rakovem Škocjanu pa je potekala v soboto, 28. maja 2016.Več informacij v vabilu. Čistili smo kotanjo ob izviru Prunkovca, mimo katerega bo vodila razširjena učna pot. Odstranjevali smo podrto in požagano vejevje, ki so bili tudi zmleti v sekance - z njimi je posuta tudi učna pot.... več »
Zavod se je predstavil na MINFOS-u
09.05.2016
Zavod RS za varstvo narave se je predstavil na 44. MINFOS-u v Tržiču 14. in 15. maja letos. Predstavitev z naslovom "Zabavno, poučno, nič mučno - interpretacija geologije in geoloških naravnih vrednot so predstavile Mojca Bedjančič,Lenka Stermecki in Suzana Štrucl. Varstvo mineralov in fosilov ter njihovih nahajališč - novosti zakonodaje pa Tanja Lukežič in Martina Stupar.Mojca Bedjanič je vodila tudi Geo igrarije - ustvarjalne igre za najmlajše na temo fosili, minerali, kamnine. Več informaci v program.... več »
Predavanje o Veliki ledeni jami v Paradani
04.05.2016
V ponedeljek 9 maja je v Lavričevi knjižnici, enota Vipava, mag Danijel Rojše, sodelavec Zavoda RS za varstvo narave predaval o Veliki ledeni jami v Paradani in ledenikih Gore ter Nanosa. Predstavil je naravoslovne in kulturno-zgodovinske značilnosti Velike ledene jame v Paradani in izbranih ledenikov na Gori ter Nanosu. Velika ledena jama v Paradini predstavlja dediščino svetovnega pomena. ... več »
Mesec krajinske arhitekture
07.04.2016
Aktivnostim ob letošnjem Mesecu krajinske arhitekture se je pridružil tudi Zavod RS za varstvo narave.V soboto, 27. aprila, smo v Izoli pripravili "Sprehod, pogovor in stojnice - O drevesih ZA drevesa". Vabilo na "Sprehod, pogovor in stojnice - O drevesih ZA drevesa" in program. Program Meseca krajinske arhitekture... več »
Terenska novinarska konferenca projekta LJUBA
05.04.2016
Projekt LJUBA – Ljudje za barje se je konec aprila končal. Rezultate projekta smo predstavili na terenski novinarski konferenci v torek, 5. aprila, prav tako pa smo na projektnem območju sejali avtohtone rastline na območju, ki je bilo zaraščeno in kjer so bile tujerodne invazivne rastline.  Vabilo in gradivo za medije  ... več »
Še eni štorklji smo preuredili dom
11.03.2016
V zadnjih letih se štorklje iz tradicionalnih območij razširjenosti v severovzhodni Sloveniji širijo. Štorklje lahko opazujemo na pragu glavnega mesta Ljubljane, na Ljubljanskem barju. V tokratni akciji smo preuredili dom štorklje v Mateni pri Igu. Štorklja je gnezdla na stolpu gasilskega doma, kar je predstavljalo težavo za gasilce. Zato smo gnezdo preselili na drog s podstavkom za gnezdo v neposredni bližini. Štorklja si je gnezdo spletla na strehi oz. na intervencijskem objektu – stolpu gasilskega doma v Mateni pri Igu. Gnezdo na tem stolpu predstavlja težavo za gasilce, prav gotovo pa tudi štorklji ni prijetno domovati v bližini gasilske sirene. Zato smo gnezdo prestavili na drog z gnezdilnim podstavkom v neposredni bližini gasilskega doma. Drog za gnezdo je zagotovil in postavil Elektro Ljubljana, DE Ljubljana okolica (nadzorništvo Grosuplje), gnezdilni podstavek je zagotovil Zavod RS za varstvo narave iz sredstev Naravovarstvenih akcij, pri akciji so aktivno sodelovali tudi člani PGD Matena. Delavci Elektro Ljubljana - DE Ljubljana okolica (nadzorništvo Grosuplje) in člani Prostovoljnega gasilskega društva Matena so gnezdo in podstavek za gnezdo s pomočjo avtodvigala prestavili na gnezdilni drog. Pobudo za akcijo je posredovala občina Ig. Dovoljenje za postavitev gnezdilnega droga na svoji parceli je prijazno podal g. Marjan Tavželj iz Matene. Akcijo je koordiniral Zavod RS za varstvo narave, pri akciji pa so z nasveti sodelovali tudi člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije – DOPPS.Podobne akcije prestavitev gnezda na Zavodu redno izvajamo, še posebej na območjih, kjer je štorkelj več (SV Slovenija), v zadnjih letih tudi na Gorenjskem in Dolenjskem. Po izkušnjah sodeč štorklje »prenovljeno« gnezdo lepo sprejmejo. Več informacij v sporočilu za medije.Sporočilo za medije ob vrnitvo štorkelj.... več »
Predavanje Kmetijstvo in ohranjanje narave: je skupna pot mogoča?
01.03.2016
Ljubljansko barje je eno ključnih območij za ohranjanje biotske pestrosti Slovenije, saj na njem živijo številne redke, zavarovane in ogrožene živalske in rastlinske vrste. Ljubljansko barje je opredeljeno kot Natura 2000 območje. Hkrati pa Ljubljansko barje nudi dobre pogoje za intenzivno kmetijsko proizvodnjo, ta pa ima negativen vpliv na prisotnost organizmov, ki tu živijo. S projektom LJUBA, Ljudje za barje (EGP finančni mehanizem) vzpostavljamo sodelovanje med kmetijstvom in zahtevami varstva narave z namenom, da kmetijstvu povrnemo vlogo varuha narave. Rezultati, ki so plod aktivnosti sicer kratkotrajnega projekta LJUBA, vzbujajo upanje, da je z vztrajnim delom dolgoročno to mogoče.Predavanje je potekalo 3. marca 2016 v Prorodoslovnem muzeju Slovenije. Predaval je Primož Glogovčan, z Zavoda RS za varstvo narave, vodja projekta LJUBA - Ljudje za barje.Predavanje si ga lahko ogledate na spletni strani Videolectures.... več »
Ureditev javne površine ob stoletni platani v Portorožu
24.02.2016
V četrtek, 25. februarja 2016 je občina Piran v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave začela urejati javno površino v okolici stoletne platane v Portorožu. Drevo raste na pločniku ceste Obala, le streljaj od križišča s Koprsko cesto. Platana, ki je naravna vrednota lokalnega pomena, je bila dolga desetletja stisnjena med robnike in avtomobile, asfalt pa je segal do debla. Tako so njene korenine že poškodovale pločnik. V sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, Območno enoto Piran je projektant Boštjan Voda pripravil rešitev, ki bo drevesu omogočila boljše pogoje za rast, pešcem pa varen prehod. Pločnik bo povečan in izveden na mestu dveh obstoječih parkirnih mest. Osrednji del rastišča drevesa bo prekrit z utrjenim peskom, ki bo omogočil pronicanje padavinskih vod v tla. V senci mogočne drevesne krošnje bosta postavljeni dve leseni klopi.Platana v Portorožu ima veliko, lepo oblikovano krošnjo, obseg debla pa v prsni višini znaša 390 centimetrov. Izjemne dimenzije in vitalnost so razlog, da je drevo uvrščeno med drevesne naravne vrednote lokalnega pomena, v skladu s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot. Platana je eno izmed najstarejših dreves v Portorožu in občini Piran. Verjetno je bila zasajena v prvi polovici 20. stoletja, ko sta kraj zaznamovala pospešen turistični razvoj in urejanje zelenih površin. Drevo poleti nudi gosto, svetlo senco in s tem prijetno mikroklimo, jeseni pa razveseljujejo plodovi češnjeve oblike. Deblo je zelo slikovito, saj luščenje skorje ponuja vedno drugačne kombinacije peščeno bež in sivih barvnih odtenkov.Izvajalec del, ki je bil izbran z zbiranjem ponudb, je Hartis, d. o. o. Ocenjena vrednost del je 10.000 evrov. Večino denarja je financirala Občina Piran, 1.000 evrov je prispeval Zavod RS za varstvo narave. Sporočilo za medije ... več »
Prestavili smo štorkljino gnezdo na Ljubečni
11.02.2016
„Gospa in gospod Štrk” iz Ljubečne sta se iz prezimovanja v Afriki vrnila v varnejši dom, saj smo s pomočjo Elektra Celje d.d. prestavili gnezdo iz starega električnega droga na nov drog brez električnih vodnikov. Celoten dogodek prestavitve gnezda štorklje na Ljubečni je potekal v četrtek, 18. februarja, najprej v Kulturnem domu na Ljubečni in potem še na terenu.Celoten dogodek smo pripravili v sodelovanju z Mestno občino Celje, Elektrom Celje d.d., Krajevno skupnostjo Ljubečna ter Zavodom RS za varstvo narave. Pred prestavitvijo gnezda smo v Kulturnem domu Ljubečna predstavili štorklje in njihova življenjska okolja. Ogledali smo si tudi Volčeke - vlažne travnike, kjer se štorklje čez leto prehranjujejo. Natančen potek dogodka je opisan v VABILUSporočilo za medije ob vrnitvi štorkelj na Ljubečno... več »
Konferenca ob zagonu Strategije EU za Alpsko regijo
22.01.2016
Slovenija je gostila konferenco ob zagonu Strategije EU za Alpsko regijo, ki je potekala 25. in 26. januarja 2016 na Brdu pri Kranju. Dogodek pomeni konkreten korak k implementaciji strategije in je namenjen najširšemu krogu zainteresiranih deležnikov. Udeležilo se je več kot 500 predstavnikov odločevalskih struktur sodelujočih držav in regij, evropskih institucij, predstavnikov gospodarstva, civilne družbe, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih. Več informacij o konferenci na povezavahi: Konferenca ob zagonu Strategije EU za Alpsko makroregijo (EUSALP) - 25. in 26. januarja 2016, Brdo pri KranjuStrategija EU za Alpsko makroregijoZavod RS za varstvo narave na konferenci in v okviru Strategije EU za Alpsko makroregijo, (EUSALP) skupaj z Bavarsko, vodi Ukrep 7: Razvoj ekološke povezanosti na celotnem programskem območju EUSALP v okviru tretjega stebra Strategije: Bolj vključujoč okoljski okvir ter rešitve za zanesljivo oskrbo z energijo iz obnovljivih virov za prihodnost.... več »
Otvoritvena konferenca projekta LIFE TO GRASSLANDS
14.01.2016
Zavod RS za varstvo narave je vodilni partner projekta LIFE TO GRASSLANDS – Življenje traviščem, ki bo v Sloveniji potekal do leta 2020.To je edini projekt financiran iz programa LIFE Narava in biotska raznovrstnost, ki ga je država Slovenija pridobila v letu 2015. Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor, partnerji projekta pa so poleg Zavoda RS za varstvo narave (vodilni partner) še Podeželsko razvojno jedro Haloze, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Krajevna skupnost Dobovec in Društvo Gorjanske košenice. Projekt spodbuja ohranjanje biotske raznovrstnosti na suhih traviščih, kjer sta sta si naravovarstvo in kmetijstvo v svojih interesih večkrat v nasprotujočih interesih. Otvoritvena konferenca projekta, ki jo imenujemo "kick off" projekta, je potekala 20. in 21. januarja 2016 v Kongresnem centru Rimske terme.Dnevni red srečanjaVabilo na novinarsko konferencoSporočilo za medijeV projektu bomo v naslednjih letih s konkretnimi akcijami na terenu na različnih lokacijah sodelovali z lastniki in upravljavci zemljišč, kmetijci in naravovarstveniki ter iskali skupne rešitve, ki bodo sprejemljive za kmetijstvo in ugodne za naravovarstvo in s tem ohranjanje biotske raznovrstnosti. Konkreten cilj projekta je zagotavljanje dolgoročnega ohranjanja ugodnega stanja suhih travišč. ... več »
Predavanje o žveplenih izvirih
08.01.2016
Predavanje z naslovom Žveplenica, žvepleni izvir v Gorenji Trebuši je potekalo v Tolminskem muzeju, 14. januarja 2016. Ta, pri nas redek naravni pojav, sta predstavila mag. Mojca Zega, geologinja in naravovarstvena svetovalka na novogoriški enoti Zavoda RS za varstvo narave, ter dr. Janez Mulec, mikrobiolog in raziskovalec na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU v Postojni.VABILO SPOROČILO ZA MEDIJEŽvepleni  izvir  je  navadno  izvir,  ki  ga  zaradi  njegovega  značilnega  vonja  po  gnilih  jajcih  praviloma  prej  zavohamo  kot  zagledamo.  Za  ta značilni vonj je kriv v vodi raztopljeni plin vodikov sulfid (H2S). Žvepleni izviri se pogosto pojavljajo na območjih, ki so vulkansko aktivna in kjer prihajajo  na  plano  termalne,  mineralne  ali  termomineralne  vode. V  karbonatnih  sedimentnih  kamninah,  ki  prekrivajo  večino  Slovenije,  pa  so takšni  naravni  izviri  bolj  redki.  Na  območju  Slovenije  sta  bila  do  sedaj  evidentirana  le  dva  naravna  žveplena  izvira,  eden  od  teh,  Žveplenica, se  nahaja  v  dolini  Trebušice.  Žveplenica  je  sicer  poznana  med  lokalnim  prebivalstvom  kot  naravna  posebnost,  vendar  pa  o  značilnostih izvira,  sestavi  vode, izvoru  nenavadnega  vonja in pestrosti  živih organizmov  v izviru  do pred nekaj  leti nismo  vedeli  skoraj nič. Na predavanju bodo  na  podlagi  rezultatov  različnih  raziskav  predstavljena  najnovejša  zanimiva  spoznanja  o  tem  redkem  naravnem  pojavu  na  naših  tleh.... več »
Skozi okno v Mestni park
10.12.2015
V Razstavnem salonu Mestne občine Maribor bo danes otvoritev razstave Skozi okno v Mestni park, ki predstavlja edinstvene lastnosti mariborskega Mestnega parka, v štirih letnih časih. Pri nastajanju razstave je aktivno sodelovala tudi mariborska območna enota Zavod RS za varstvo narave. Več informacij v vabilu.  ... več »
Vabilo na akcijo v dolini Strajanov breg
05.11.2015
Vabimo vas na prostovoljno naravovarstveno akcijo v dolini Strajanov breg. Potekala bo v soboto, 7. novembra 2015, od 9.00 do 14.00 ure. Dobimo se na začetku doline pri Podblatu, od koder se bomo peš odpravili v Strajanov breg. Akcija poteka v sklopu projekta LJUBA - Ljudje za barje. V dolini Strajanov breg smo letos na treh hektarjih površine odstranili drevesno in grmovno zarast. Na tem območju se nahaja še zadnji ostanek nizkega barja na Ljubljanskem barju in redka ter ogrožena orhideja Loeselova grezovka.Na delovno akcijo pridite v delovni obleki in imejte nepremočljivo obutev ter rezervna oblačila. Tekom našega druženja vam bomo povedali tudi več o projektu LJUBA – Ljudje za barje in aktivnostih tega projekta. Poskrbeli bomo za malico in pijačo. Po končanem čiščenju zarasti in spravilu manjših lesnih ostankov bomo s pogovori v sproščenem vzdušju nadaljevali na terenskem kosilu. Organizator akcije ne odgovarja za tveganja, ki nastanejo kot rezultat delovne aktivnosti. Več o varnosti pri delu v gozdu lahko najdete na spletni povezavi: http://www.zgs.gov.si/fileadmin/zgs/main/img/PDF/zgibanke/Knjige/Varnost_zdravje.pdfProsimo vas, da se na delovno akcijo prijavite na naslov: primoz.glogovcan@zrsvn.siVabljeni tudi na www.ljuba.siNAVODILA ZA POT ... več »
Gostovanje razstave tokrat v knjižnici Trbovlje
29.10.2015
V Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje bo v mesecu novembru gostovala razstava fotografij »Ljudje z naravo, narava za ljudi«. Razstavljene fotografije so bile izbrane na fotonatečaju, ki je bil izveden pod okriljem revije Ona  časopisne hiše Delo, skupaj z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave. Otvoritev razstave bo potekala v sredo, 4. novembra, 2015 ob 19 uri. Odprtje bo pospremilo predavanje o naravovarstveno pomembnih območjih med Mrzlico in Kumom, ki ga bosta pripravila Ljudmila Strahovnik in Gregor Kalan iz celjske območne enote Zavoda RS za varstvo narave. Vljudno vabljeni.Ozaveščanje ljudi o pomenu varstva narave je ena od ključnih poti za doseganje naravovarstvenih ciljev. Kajti le s sodelovanjem in zavedanjem vseh o skupni odgovornosti do narave, je moč doseči konkretne uspehe na področju varovanja narave. VABILO... več »
10. strokovni posvet ZRSVN
28.10.2015
Natura 2000 je eno pomembnejših naravovarstvenih orodij. Kljub temu pa so nekatere vrste območij Natura 2000 v zelo slabem ohranitvenem stanju, na meji obstoja. Ekološke zahteve teh vrst so običajno prva misel, ko se lotevamo njihovega varstva. Kaj pa ostale okoliščine v katere je umeščeno naravovarstveno delovanje? Nekaj tovrstnih izzivov bomo predstavili na letošnjem posvetu.  Vabimo vas na 10. strokovni posvet z naslovom Ogrožene vrste Nature 2000 - stanje in izzivi. Pridružite se nam v sredo, 18. 11. 2015, v dvorani Janus, Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, s pričetkom ob 8.30 uri.Prosimo, da udeležbo na posvetu potrdite do 12. novembra  na tel: 01/2309‐500 ali na e‐pošto: mateja.nose-marolt@zrsvn.si. VABILO IN PROGRAM... več »
Velika ledena jama v Paradani bo predstavljena na Muzejskih večerih
16.10.2015
Vabimo vas na muzejski torkov večer na grad Kromberk. 20. oktobra 2015 ob 20. uri bo naravoslovne značilnosti Velike ledene jame v Paradani predstavil mag. Daniel Rojšek, z novogoriške enote Zavoda RS za varstvo narave. Velika Ledena Jama v Paradani je najpomembnejši naravni pojav v Naravnem rezervatu Paradana, ki se razteza na osemnajstih hektarih pod Golaki. Vhodni del jame Mestna občina Nova Gorica vzdržuje in omogoča obisk javnosti. Na predavanju bomo ob sliki in besedi spoznali izjemno bogato naravno dediščino, redko celo v svetovnem merilu.VABILO... več »
V začetku oktobra že 12. Evropske noči nočnih metuljev
24.09.2015
Vabimo vas, da se tudi letos pridružite vseevropskemu opazovanju nočnih metuljev (EMN: European Moth Nights), ki bo potekalo od 1. do 5. oktobra. Aktivnosti bodo potekale na sledečih lokacijah:2.10.2015, Vipavska dolina, Podnanos - zbirališče ob 17h v središču vasi, pri kulturnem domu, vodi Matjaž Jež (051 611 141)2.10.2015, Kozjansko, Lisca - zbiraišče pri planinskem domu (Tončkov dom), ob 18h (Dostopi iz Planine, Sevnice ali Jurkloštra), vodita Stane Gomboc (041 741 906) in Dušan Klenovšek (041 593 929)  2.10.2015, Komenski Kras, Brestovica pri Komnu - zbirališče ob 18,30h v Klaričih pri črpališču, vodi Radovan Štanta (040 936 678)3.10.2015, Notranjsko, Rakov Škocjan - zbirališče pri CŠOD ob 18,30h, vodi Slavko Polak (041 704 612)3.10.2015, Slovenske gorice, Sveta Trojica, gozd Dobrava - zbirališče pri lovskem domu ob 18,30h, vodi Barbara Zakšek (031 644 431)3.10.2015, Mislinja - zbirališče šolski vrt pri OŠ Mislinja ob 19h, vodi Matjaž Jež (051 611 141)4.10.2015, Goriška Brda, Podsabotin - zbirališče v središču vasi ob 18,30h, vodi Bojan Zadravec (041 657 052)4.10.2015, Solčavsko, Robanov kot - zbirališče prii kmetiji Vršnik, ob 18,30h, vodi Jozef  Debets (031 684 107)5.10.2015, KP Goričko, Hodoš, Dolenci - zbirališče bar Metuljček v Hodošu ob 18,30h, vodi Matjaž Jež (051-611-141)  Organizatorji v Sloveniji so Zavod RS za varstvo narave, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija in Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije. Letos bomo v Sloveniji organizirali EMN že desetič, otvoritveni večer pa bo v Podnanosu v Vipavski dolini.  Na zbirališča pridite v primerni opremi - pohodniška obutev, odvračala za klope in komarje, baterijska svetilka, fotoaparat in toplejša oblačila, saj so oktobrske noči lahko zelo hladne. Opazovanje bo potekalo predvidoma od 19h do 22h. Nikar ne pozabite na zvrhano mero dobre volje, vztrajnosti in optimizma. V primeru dežja nočno opazovanje odpade ali pa se prestavi na drug termin. Če ste v dvomih, pokličite poročevalca za izbrano lokacijo! VABILOSporočilo za medije ... več »
Tudi v Podsredi lahko spoznate skrivnostne leteče ponočnjake!
17.09.2015
Tudi ta teden nadaljujemo z raziskovanjem in spoznavanjem netopirjev, tokrat na gradu Podsreda v Kozjanskem parku. V petek, bomo v sodelovanju s Kozjanskim regijskim parkov dopoldan izvedli delavnice s šolarji, popoldan pa pripravili predavanje na gradu Podsreda, ogled podstrešja s predstavitvijo ukrepov za ohranjanje netopirjev pri menjavi ostrešja ter predstavitev izdelkov osnovnošolcev iz jutranjih delavnic.Program:08:00 – 12:00  Delavnice za osnovnošolske otroke z ogledom netopirjev, grad Podsreda 18:00 – 21:00  predavanje o netopirjih (Primož Presetnik), netopirji in prenova gradu (Dušan Klenovšek), ogled izletanja na nočni lov.Več informacij v VABILU in SPOROČILU ZA MEDIJEVeselimo se druženja z vami in netopirji! ... več »
Otvoritev na novo urejene poti po Bistriškem vintgarju
08.09.2015
Postavitev interpretacijske točke in ureditev poti na območju naravne vrednote Bistriški vintgar je ob praznovanju 190-letnice delovanja omogočilo podjetje Impol. V projektu je sodeloval Zavod RS za varstvo narave - OE Maribor, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije - OE Maribor, Planinsko društvo Slovenska Bistrica, podjetji Ideaal in ARGOS ter sindikat Skei Impol Slovenska Bistrica.Otvoritev poti in predstavitev naravovarstvenega pomena Bistriškega vintgarja ter predstavitev interpretacije Rimskega kamnoloma bo potekala na vodenem pohodu, 11. septembra 2015, ob 13.30 uri. Vljudno vabljeni!VABILO... več »
Mednarodna noč netopirjev 2015
03.09.2015
Pridružite se nam na netopirsko obarvanem dogodku ob letošnji mednarodni noči netopirjev, ki bo potekal v četrtek, 10. septembra 2015, v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. PROGRAM:od 17:00 dalje likovno ustvarjalna delavnica za otroke »Izdelaj svojega netopirja«18:30 predavanje »Netopirji - koristni nočni letalci« (predavata Simon Zidar - SDPVN in Karolina Rebernik - ZRSVN, OE Ljubljana) 19:30 opazovanje izletavanja netopirjev pred cerkvijo Sv. Janeza Krstnika in poslušanje s posebnimi napravami - ultrazvočnimi detektorjiLepo vabljeni vsi, še posebej družine z otroki!VABILO in SPOROČILO ZA MEDIJE... več »
Vodeni ogledi po Panovcu
02.09.2015
Mestna občina Nova Gorica praznuje svoj občinski praznik v spomin na začetek Goriške fronte 9. septembra 1943. Zato je vsako leto v tem času slovesno, odvijajo pa se tudi številne prireditve. V sklopu prireditev Zavod RS za varstvo narave OE Nova Gorica, skupno z Zavodom za gozdove, OE Tolmin, organizira voden ogled po gozdu Panovec. Vodeni ogledi se bodo odvijali 4. in 11. septembra med 9:00 in 11:00. V petek 4.9. je zbirno mesto pri gozdarski hiši v Rožni dolini (Vipavska cesta 57), v petek 11.9. pa na začetku trim steze v Panovcu. Vabljeni !Nekaj več podatkov o Panovcu dobite na pojasnjevalnih tablah, ki so postavljene na vseh glavnih vstopnih točkah.Program prireditve... več »
Morski datlji in »Nevidne vezi« v Mestni knjižnici Kranj
14.07.2015
Medtem, ko te dni številni Gorenjci potujejo na Jadransko obalo, se ena od morskih zgodb za mesec in pol seli na Gorenjsko. Zavod RS za varstvo narave v Mestni knjižnici Kranj, do konca avgusta vabi na ogled razstave z naslovom »NEVIDNE VEZI«. Skozi predstavitev morskih datljev in nelegalnega nabiranja, prodaje in uživanja teh prepovedanih školjk, nam odstira, kako človekove aktivnosti pod morsko gladino vplivajo na naše življenje na kopnem.Več informacij v sporočilu za medije... več »
Odstranjevanje invazivk v Naravnem rezervatu Strojanov breg
15.06.2015
Zavod RS za varstvo narave skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije – Zavod Ljubljana, Oddelek za kmetijsko svetovanje, Krajinskim parkom Ljubljansko barje in Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti vabi na družabno, delovno in izobraževalno prostovoljno akcijo: ODSTRANJEVANJE INVAZIVK  V NARAVNEM REZERVATU STRAJANOV BREG, ki bo potekala 18. junija 2015 od 9 00 dalje v dolini Strajanovega brega.12 ur prijetnega druženja ob ročnem puljenjem invazivnih rastlin zlate rozge z vmesnim novinarskim prispevkom, izobraževanjem in zaključnim piknikom!Invazivne tujerodne vrste rastlin so naša skupna skrb. Povzročajo škodo v naravi, zdravju in gospodarstvu, zato se je dobro seznaniti z invazivnimi vrstami, ki se nahajajo v naši neposredni bližini doma in ogrožajo naša naravna in kulturna bogastva.Namen dogodka je, da skupaj odstranimo invazivno tujerodno zlato rozgo v naravnem rezervatu Strajanov breg, kjer je še edini ohranjeni ostanek nizkega barja na celotnem območju Ljubljanskega barja. Prostovoljna akcija je predpriprava za izboljšanje stanja nizkega barja v tej dolini, kjer bomo v avgustu odstranjevali lesno zarast in do konca projekta izdelali projekt izboljšanja hidroloških razmer. Osnovni cilji »Prostovoljne akcije« so:• lokalnost – ljudem, ki živijo z barjem omogočamo, da spoznajo invazivne rastlinske vrste, ki živijo v njihovi neposredni okolici ter spoznajo njihove  negativne vplive,• radovednost – spodbuditi vedoželjnost za spoznavanje dela strokovnjakov, znanstvenikov in prostovoljcev,• vključenost – vključevanje in sodelovanje deležnikov pri prizadevanjih za ohranjanje biotske pestrosti,• timsko delo – povezovanje strokovnjakov, znanstvenikov, prostovoljcev,medijev…v skupnem druženju in varstvu biotske pestrosti.Dogodek bo potekal 18. junija 2015 v dolini Strajanovega brega in v Iškem vintgarju, s pričetkom ob 9. uri in predvidenim zaključkom v večernih urah.Vse aktivnosti na dogodku so brezplačne in prostovoljne, vendar zaradi lažje organizacije prosimo za predhodno prijavo na elektronskem naslovu: mateja.kocjan@zrsvn.si, najkasneje do 17. 06. 2015. Sočasno bo potekala tudi terenska novinarska konferenca. Po tem, ko bomo prikazali tehnike odstranjevanja invazivne zlate rozge, boste lahko priča tudi odstranitvi prej omenjenega strupenega in nevarnega Orjaškega dežena. Prav tako pa se v tem času veselo spreletavajo metulji Barjanski okarčki, na čisto ozkem območju, kjer metulja »uspeva«. Tudi tega vam pokažemo.Dobimo se ob 10.00  na bencinski črpalki Petrol med Škofljico in Pijavo Gorico, ter vas odpeljemo naprej. Zato vas prosimo za točnost.Vabilo na novinarsko konferenco in gradivo za medijeLOKACIJE DOGODKOV Veselimo se skupnega druženja!... več »
Vabilo na sprehod v Kobile
04.06.2015
Zavod RS za varstvo narave OE Novo mesto in Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto, ob postavitvi informativnih tabel ob gozdnem rezervatu, vabita na sprehod v Kobile.   Dobimo se v četrtek 11. junija 2015 ob 16.00 na začetku gozdne ceste v Kobile v Mihovem.  VABILO Predstavili vam bomo dolino Kobile, ki je zaradi težke dostopnosti eden najbolj ohranjenih kotičkov dolenjske narave in katere gozdovi opravljajo izrazito poudarjeno varovalno in biotopsko vlogo, hkrati pa je dolina bogat in neprecenljiv vir čiste pitne vode. Del doline je bil leta 1980 zavarovan kot gozdni rezervat na površini 353 ha, leta 2005 pa je bilo iz rezervata izločenih 128 ha bukovih gozdov. Ti so kot del območja Natura 2000 ključen del habitata ogroženega belohrbtega detla. Razlogi za vzpostavitev rezervata na prvotni površini vam bodo še veliko bolj jasni, ko boste slikovito dolino premerili tudi z lastnimi koraki!  Priporočamo udobno terensko obutev in malico iz nahrbtnika. Sprehod ob potoku Kobila do Praga bo trajala okoli tri ure. ... več »
BioBlitz – 24 ur z reko Muro
01.06.2015
»Bio« pomeni »življenje« in »Blitz« pomeni »nekaj storiti zelo hitro in intenzivno«. Skupaj sestavljata »BioBlitz«. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor in Urad za UNESCO, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO v sodelovanju z občino Veržej ter več kot 80 strokovnjaki in raziskovalci vabijo na družaben, izobraževalni in doživljajski dogodek, ki bo potekal 12. – 13. junija 2015 v Veržeju.BIOBLITZ – 24 UR Z REKO MURO je 24 ur raziskovanja biotske pestrosti, narave in kulture ob reki Muri skupaj s številnimi strokovnjaki, ki so za vas pripravili 24 ur eksperimentalnih in ustvarjalnih delavnic, vodenih raziskovalnih sprehodov, terenskih popisov vrst, predavanj, dokumentarnih filmov in razstav v naravi za vse generacije!  Vabilo na dogodek BioBlitz Program BioBlitzPrijavnica (pri večjih skupinah prosimo za predhodnjo prijavo!)Več informacijNamen dogodka je, da skupina znanstvenikov, naravoslovcev in prostovoljcev različnih društev in ustanov skupaj z otroki vrtcev in šol ter domačini 24 ur preživi ob reki Muri. V tem dnevu  na terenskem popisu spoznajo biotsko pestrost, posebnosti in lepote reke Mure. Izvedene bodo številne tematske ustvarjalne delavnice za mlajše otroke, za bolj vedoželjne pa bodo pripravljena tudi predavanja in eksperimentalne delavnice.Opis programa:DelavniceVodeni raziskovalni sprehodiTerenski popisi vrstPredavanjaLikovni natečaj »Mura – živa reka!«- vabilo in prijavnicaRazstaveZa več informacij nas lahko kontaktirajte na zrsvn.oemb@zrsvn.si in  +386 2 333 13 70.Veselimo se našega skupnega raziskovanja!... več »
Konferenca Interpretacija geologije za širšo javnost
20.05.2015
Ob zaključki projekta Comenius  - Geo projektni dan v Geoparku Karavanke, pripravljamo zaključno konferenco projekta z naslovom „Interpretacija geologije za širšo javnost“. Konferenca bo potekala v sredo 20. maja 2015 v Info-centru Podzelje Pece.VABILO in PROGRAMVljudno vabljeni!  ... več »
Otvoritev razstave in predavanje na Kumu
19.05.2015
Zavod RS za varstvo narave, Planinsko društvo Kum Trbovlje in Zasavska ljudska univerza v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2015 ter ob Evropskem dnevu parkov in Dnevu biotske raznovrstnosti, vabijo na odprtje razstave fotografij pod naslovom »Ljudje z naravo - narava za ljudi«, ki bo 22. maja 2015, ob 18. uri v planinskem domu Kum.Odprtje razstave bo pospremilo predavanje o Posavskem hribovju, kot območju, ki ima z vidika ohranjanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti velik pomen.VABILO ... več »
Predavanje v sklopu Tedna evropskih geoparkov
28.04.2015
V sklopu Tedna evropskih geoparkov, ki bo v Geoparku Idrija potekal med 6. in 30. 5. 2015 bo v torek, 26.5.2015 ob 18:30 potekalo predavanje Tanje Lukežic in Martine Stupar z naslovom Geološka dedišcina v sistemu varstvanarave. Predavanje bo v Center idrijske čipke (Prelovčeva 2, Idrija).Vljudno vabljeni.Več informacij o Tednu geoparkov najdete v letaku.  ... več »
Preselili bomo tudi štorkljo v Ribnici
01.04.2015
Štorklje v Ribniško – Kočevskem delu niso prav pogoste. Prav zato je potrebno poskrbeti, da bo njihovo gnezdenje v teh krajih varno. Ribniška štorklja si je gnezdo spletla na silosu industrijskega objekta v Obrtni coni Ugar. Ker pa tam gnezdo ni varno, ga bomo v četrtek 2. 4. 2015 preselili na električni drog in gnezdilni podstavek v neposredni bližini. Akcija se bo pričela ob 10h dopoldan. Akcijo izvaja Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Elektrom Ljubljana – DE Kočevje in Prostovoljnim gasilskim društvom Ribnica. Lokacija gnezdaSporočilo za medije... več »
Pomagajmo žabicam čez cesto
12.03.2015
Številni odseki cest predstavljajo selitveno oviro dvoživkam, ki se spomladi selijo iz gozda na mrestišča in nazaj. Zato na cestah prihaja do povoza dvoživk, kar negativno vpliva na ohranjanje populacij. Obenem je cesta s povoženimi žabami spolzka in nevarna. Zato na številnih koncih Slovenije potekajo akcije prostovoljcev, ki pomagajo žabam čez cesto. Več o lokacijah posameznih akcij, kontaktih in navodilih za prenašanje si lahko preberete na www.pomagajmo-zabicam.si. ... več »
Štorklja v Spodnjem Brniku bo dobila bolj varno gnezdo
18.02.2015
Bela štorklja je bila še pred letom 2000 na Gorenjskem redka, danes pa  na Gorenjskem gnezdi vsaj devet parov. Gnezdo štorklje v Spodnjem Brniku bomo danes, v sredo, 18. februarja, prestavili na gnezdilni drog, ki gnezdu zagotavlja dobro oporo, štorklji pa trajno gnezdenje. Kako bo štorklja, ki se sicer vedno vrača v isto gnezdo, nov dom sprejela, bomo videli spomladi, ko se štorklje vrnejo iz toplih krajev.Predviden potek akcije: Pričetek ob 9h - zbor na lokaciji. Sledi postavitev droga, ureditev okolice (odstranitev bližnjih dveh smrek), odstranitev gnezda ter namestitev gnezda na nov drog z gnezdiščem. Dela si bodo sledila nekako v tem zaporedju, časovno pa težko določiti ure za vsak posamičen sklop del. Ocenjujemo, da bo akcija potekala vsaj 4 ure.Več informacij v sporočilu za medije  ... več »
Gostovanje razstave Ljudje z naravo - narava za ljudi v Osrednji knjižnici Celje
26.01.2015
Zavod RS za varstvo narave in Osrednja knjižnica Celje, ob letošnjem svetovnem dnevu mokrišč, odpirata razstavo fotografij pod naslovom »Ljudje z naravo – narava za ljudi«, ki bo potekala 2. 2. 2015 ob 17h v Študijski čitalnici Osrednje knjižnice Celje.Odprtje razstave bomo nadgradili s predavanjem o mokriščih z naslovom:  Volčeke – svet med žuželkami in mestom Celje. VABILORazstava bo v prostorih Osrednje knjižnice Celje na ogled do 10. 3. 2015. Fotonatečaj je pripravil Zavod RS za varstvo narave skupaj z edicijama časopisne hiše Delo Ona in Onaplus. Potekal je v sklopu projekta LIFE SI Natura 2000 Upravljanje (LIFE 11NAT/SI/880), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor. Z natečajem v katerem je sodelovalo 107 avtorjev z več kot 300 fotografijami smo želeli prispevati k boljši prepoznavnosti odnosa med človekom in naravo, njunemu sobivanju in vzajemni blaginji. ... več »
Na Svetem Nikolaju pri Ankaranu smo odstranili tujerodne invazivne vrste
23.01.2015
Po dveh letih premora smo ponovno izvedli čiščenje slanega travnika na Svetem Nikolaju pri Ankaranu.  Odstranili smo zarast, ki prerašča travnik, še posebej invazivne tujerodne vrste. Slani travnik, edini tovrstni v Sloveniji, je bogat v svojem rastlinskem sestoju, kjer poleg obmorskega ločja uspevajo številne zanimive slanoljubne rastline. Med njimi po redkosti izstopata obmorski lan in klasnata tavžentroža, ki ju v Sloveniji najdemo samo na tem mestu. Slani travnik je vključen v ekološko omrežje Natura 2000, saj predstavlja v evropskem merilu ogrožen tip življenjskega prostora. Zavod RS za varstvo narave že skoraj desetletje ureja območje slanega travnika. Na temu območju smo leta 2006 postavili leseno pešpot, ki omogoča ogled območja, ne da bi se travnik poškodoval. Več let zapored izvajamo tudi akcije odstranjevanja zarasti na travniku – tako ročno, s škarjami, kot strojno – košnja in mulčenje. Najbolj primeren čas za te aktivnosti je zimski čas, ko narava počiva. Tako pri odstranjevanju netravniških vrst (robida, poganjki dreves in grmovnic),  ne poškodujemo redkih slanoljubnih rastlinah. Od leta 2011 čiščenje izvajamo strojno, s pomočjo DOPPS, ki upravlja naravni rezervat Škocjanski zatok. Travnik je sedaj mnogo manj obremenjen z invazivnimi rastlinami, med katerimi ga je najbolj ogrožala amorfa. Amorfo smo v letu 2011 večinoma strojno izkopali, kasneje pa obvladovali z rednim mulčanjem. Mulčanje preprečuje tudi razrast drugih, bolj konkurenčnih rastlin, npr. trstičja in omogoči redkim rastlinam, da se obdržijo. V letu 2012 smo večjo pozornost namenili prodiranju gozdnih vrst iz severne strani na travnik, tako da smo mlade primerke dreves ostrolistnega jesena odstranjevali z motorno žago, letos pa smo se bolj posvetili vzhodnemu delu – proti Sv. Katarini, kjer je zaradi razraslega trstičja obmorski lan slabše uspeval. Predvidevamo, da se bo z vzpostavitvijo zanj boljših ekoloških razmer razširil in zacvetel tudi na tem delu travnika. Zlato rumena podoba travnika v času cvetenja je dokaz, da so večletna prizadevanja za ohranitev travnika že obrodila sadove. V lanskem letu je Mestna občina Koper pristopila k obnovi že nekoliko poškodovanih delov lesen pešpoti, ki poteka nad travnikom, zato območje služi kot učilnica v naravi.... več »
Redna skupščina MedPAN v Tirani
08.12.2014
Redna letna skupščina združenja MedPAN (združenje upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij – Mediterranean protected Areas network), Tirana, 28. 11. 2014      Upravljavci sredozemskih morskih zavarovanih območij, ki se v okviru mreže MedPAN povezujejo že od devetdesetih let prejšnjega stoletja, so leta 2008 tudi formalno ustanovili združenje (med ustanovnimi člani je tudi Zavod RS za varstvo narave), čigar cilji se neposredno navezujejo na mednarodno sprejeti cilj ohranjanja morske biotske raznorstnosti, tj. oblikovanje ekološko raprezentativne mreže učinkovito upravljanih zavarovanih območij (več o združenju na www.medpan.org).     Tudi letošnja skupščina članov združenja MedPAN je bila organizirana neposredno za rednim letnim štiridnevnim izobraževanjem (delavnico) za upravljavce morskih zavarovanih območij, ki je potekalo od 24. do 27. novembra, prav tako v Tirani in ki se ga je ob finančni podpori združenja, udeležil tudi predstavnik KP Strunjan. Glavna tema delavnice so bila tokrat vprašanja, povezana z izvajanjem različnih oblik monitoringa, od fizikalnih in kemijskih parametrov ter stanja vrst in habitatnih tipov, do invazivnih vrst in vpliva človekovih dejavnosti. Veliko število udeležencev delavnice priča o izjemnem pomenu in zahtevnosti te ključne vsebine upravljanja morskih zavarovanih območij.  V uvodnem del letne skupščine smo se seznanili s pristopnimi vlogami novih članov in partnerjev in njihovimi aktivnostmi v zvezi z morskimi zavarovanimi območji ter z delom upravnega odbora in sekretariata. Trenutno je v združenju poleg osmih ustanovnih članov še 50 članov in 36 partnerjev. Med člani združenja je že več let KP Strunjan, naše edino morsko zavarovano območje z upravljavcem, med partnerji pa je letošnjim letom tudi društvo Morigenos.Osrednji del redne letne skupščine je bil namenjen aktivnostim, izvedenim v letu 2014 ter tistim načrtovanim za prihodnje leto. Vse so namenjene uresničevanju treh osnovnih področij delovanja združenja in sicer: oblikovanju mreže znanja, informacij, predvidevanj in ukrepanj na področju morskih zavarovanih območij (baze podatkov, protokoli spremljanja stanja, znanstvene publikacije ipd.), krepitvi delovanja združenja in sodelovanja s člani in partnerji (sklad za male projekte, vsakoletne delavnice in izmenjave idr.) ter utrjevanju vloge  in prepoznavnosti združenja. V zvezi z navedenim velja poudariti izjemno intenzivnost aktivnosti, uspešnost dosedanjih razpisov za male projekte, (med dobitniki finančne pomoči je letos tudi KP Strunjan za projekt na temo ribištva in sodelovanja ribičev pri spremljanju stanja ribjih vrst v NR Strunjan) in nedvomno prepoznavnost združenja v sredozemskem prostoru, v organih EU in širše, vključno z tesnim sodelovanjem s sekretariatom Konvencije o biotski raznovrstnosti. Predstavljeno je bilo tudi delo posameznih delovnih skupin združenja, s poudarkom na novo oblikovani skupini na temo malega priobalnega ribolova ter podane informacije o srečanjih znanstvenega sveta in svetovalnega odbora. Precej pozornosti smo namenili tudi ustanavljanju oz. oblikovanju skrbniškega sklada za sredozemska morska zavarovana območja. Kneževina Monako je skupaj s Francijo in Tunizijo namreč »posvojila« zamisel, ki jo je razvilo združenje MedPAN, o oblikovanju finančnega mehanizma, ki bi omogočal trajno finančno pomoč sredozemskim morskim zavarovanim območjem in pridobila med tem tudi podporo nekaterih sredozemskih držav. Predvideno je, da naj bi skrbniški sklad postal operativen v letu 2016.V zaključnem delu skupščine smo udeleženci soglasno sprejeli delno finančno poročilo za leto 2014 ter finančni načrt za 2015, ki znaša 1.080.479,00 €. Tko kot dosedaj ostajajo glavni podporniki združenja fundacija MAVA, francoski okoljski sklad, Fundacija Albert II iz Monaka ter francoska agencija za zavarovana območja. Slaba tretjina sredstev je namenjena delovanju sekretariata, vsa ostala sredstva pa so namenjena posredno ali neposredno morskim zavarovanim območjem, bodisi preko sklada za male projekte bodisi skozi organizacijo strokovnih srečanj ter oblikovanje upravljavskih orodij in usmeritev. Zavod RS za varstvo narave ostaja še naprej član upravnega in izvršnega odbora ter tajnik združenja.Več informacij o konferenci  ... več »
Akcija čiščenje geološkega profila ob cesti Sežana - Vrhovlje
21.11.2014
V organizaciji Zavoda RS za varstvo narave, območne enote Nova Gorica in Slovenskega geološkega društva se je v soboto, 15. novembra uspešno izvedla akcija »Čiščenje zarasti na geološki naravni vrednoti  Sežana – stratigrafski profil«. Na akciji, ki so se je udeležili študentje geologije, zaposleni iz regijskega parka Škocjanske jame,  domačini iz Vrhovelj in predstavniki organizatorjev, smo očistili dobršen del zarasti, ki je prekrivala geološki profil. Združili smo koristno s prijetnim in se seznanili z  geološko zgodovino nastanka kraških kamnin in Krasa.Profil se nahaja ob cesti Sežana – Vrhovlje, nasproti kamnoloma Medvedjak in se razteza ob cestnem useku v skupni dolžini 915m. Obsega zgornjekredne plasti, ki so stare od 95 do 80 milijonov let z značilnimi mikro in makro fosili, od prepoznavnih rudistnih školjk, polžev iz družine akteonelid značilne za kamnolom Medvedjak, do različnih foraminifer. Profil predstavlja idealno možnost za predstavitev razvoja treh geoloških formacij, ki so poimenovane po kraških  krajih. Po starosti si sledijo Povirska, Repenska in najmlajša Sežanska formacija. Zaradi izjemnosti je profil varovan in ima status naravne vrednote državnega pomena. S strokovnim uvodom o geoloških posebnostih tega profila, ki je edinstven na Krasu nas je na začetku akcije seznanil dr. Bogdan Jurkovšek iz Geološkega zavoda Slovenije, ki je avtor lansko leto izdane knjige Geologija Krasa. Knjigo je avtor posvetil prebivalcem Krasa, saj se je z njimi srečeval skozi desetletja raziskovanja kraške geologije. Poleg raziskovalnega ima knjiga tudi globlji pomen, saj opozarja na ranljivost in pomen Krasa, na pomen kraškega kamna in varstvo nahajališč arhitektonskih kamnov, brez katerih ni avtentične kraške arhitekture.Za motivacijo je poskrbela Občina Sežana, ki nam je po končani akciji nudila kosilo in Park Škocjanske jame,  ki je vsem udeležencem omogočil ogled Škocjanskih jam. Hvala vsem udeležencem in vsem, ki ste pripomogli k uspešni izvedbi akcije. ... več »
Zavod na sejmu Narava - Zdravje
11.11.2014
Zavod se tudi letos predstavlja na sejmu Narava Zdravje (od 13. - 16.11. v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču). Najdete nas na v dvorani C, kjer bomo predstavili mokrišča, njihov pomen in funkcije, ter projekt WETMAN, v sklopu katerega se sejma tudi udeležujemo. ... več »
Čiščenje geološke naravne vrednote v Sežani
10.11.2014
Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica in Slovensko geološko društvo vabita na akcijo »Čiščenja zarasti na geološki naravni vrednoti Sežana - Stratigrafski profil" ki bo v soboto, 15. 11. 2014.Vabilo s programom akcije.Zaradi omejitve števila udeležencev se je na akcijo treba prijaviti na e-naslov: matevz.novak@geo-zs.si Akcija je v prvi vrsti namenjena študentom, lepo pa ste vabljeni tudi vsi drugi zainteresirani. ... več »
9. strokovni posvet - Natura 2000 - od določitve k upravljanju
06.11.2014
Vabimo vas na 9. strokovni posvet z naslovom Natura 2000 - od določitve k upravljanju V letu 2014 smo izpeljali bilateralno usklajevanje o zadostnosti omrežja Natura 2000 z Evropsko Komisijo. Zaključuje se priprava Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2014-2020. Skupaj z evropsko sodno prakso prinašata novosti, ki vam jih bomo predstavili v prvem delu posveta. Slovenija se iz obdobja določitve območij Natura 2000 vse bolj pomika proti upravljanju in zagotavljanju ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000. Kako smo na te naloge pripravljeni, bomo na primeru Ljubljanskega barja predstavili v vodeni razpravi, ki se bo odvila v drugem delu posveta. Pridružite se nam v sredo, 12. 11. 2014, v dvorani Urška na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, s pričetkom ob 8.30 uri.Prosimo, da udeležbo na posvetu potrdite do 6. novembra  na tel: 01/2309‐500 ali na e‐pošto: mateja.nose-marolt@zrsvn.si. Posvet poteka v sklopu projekta projekta »Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 - SI Natura 2000 Upravljanje« (LIFE11 NAT/SI/880) s prispevkom LIFE + finančnega instrumenta Evropske skupnosti. Dnevni red posveta ... več »
Simpozij o ohranjanju pomembnejših sredozemskih morskih habitatnih tipov zaključen
03.11.2014
Minuli petek so se zaključila zelo uspešna strokovna srečanja na temo akcijskih načrtov za ohranjanje ključnih sredozemskih morskih habitatnih tipov (Symposia on the Conservation of Mediterranean Marine Key Habitats), v organizaciji regionalnega centra za zavarovana območja in biotsko raznovrstnost, ki deluje v okviru Barcelonske konvencije ter Zavoda RS za varstvo narave. Posameznih strokovnih srečanj, ki so bila namenjena morski vegetaciji, koraligenu in temnim življenjskim okoljem, se je udeležilo okrog 140 raziskovalcev iz večine sredozemskih držav. Ob razpravah o izrazito tehničnih in metodoloških problemih raziskovanja bentoških združb, so se udeleženci poudarili nujnost večje zavzetosti držav podpisnic Barcelonske konvencije pri uresničevanju določil in obveznosti, ki izhajajo is posameznih akcijskih načrtov ter večje odločnosti pri omejevanju aktivnosti, ki ogrožajo te ključne sestavine morskega ekosistema. Nekaj utrinkov s simpozija si lahko ogledate na kratkem filmu.... več »
Simpozij o ohranjanju pomembnejših sredozemskih morskih habitatnih tipov
21.10.2014
Med 27 in 31. oktobrom bo v Sloveniji (Grand Hotel Bernardin, Portorož) potekal Simpozij o ohranjanju pomembnejših sredozemskih morskih habitatnih tipov. Simpozij bo potekal v okviru izvajanja akcijskih načrtov, ki so jih sprejele pogodbenice Barcelonske konvencije, katere podpisnica je tudi Slovenija. Simpozij poteka v organizaciji UNEP MAP in Zavoda RS za varstvo narave.   Glavni cilj simpozija je zbrati in predstaviti znanja o sredozemskih morskih habitatnih tipih. Predstavljeni bodo najnovejši podatki ter ugotovitve raziskav s tega področja, ter dana možnost za izmenjavo izkušenj med znanstveniki. Sporočilo za medijeSimpozij bo razdeljen na tri dele in sicer:5. SREDOZEMSKI SIMPOZIJ O MORSKI VEGETACIJI, 27-28 oktober 2014  5th MEDITERRANEAN SYMPOSIUM ON MARINE VEGETATION, 27-28 October 2014PROGRAM 2. SREDOZEMSKI SIMPOZIJ O VARSTVU KORALIGENIH ŽIVLJENJSKIH OKOLIJ, 29-30 oktober 2014 2nd MEDITERRANEAN SYMPOSIUM ON THE CONSERVATION OF CORALLIGENOUS AND OTHER CALCAREOUS BIO-CONCRETIONS, 29-30 October 2014PROGRAM 1. SREDOZEMSKI SIMPOZIJ O VARSTVU TEMNIH ŽIVLJENJSKIH OKOLIJ, 31. oktober 20141st MEDITERRANEAN SYMPOSIUM ON THE CONSERVATION OF DARK HABITATS, 31 October 2014PROGRAM    ... več »
Rakunovo brezno je ponovno čisto
20.10.2014
V zadnjem vikendu so pod finančnim pokroviteljstvom Zavoda RS za varstvo narave ter občine Polzela, jamarji Koroško Šaleškega jamarskega kluba »Speleos – Siga« Velenje očistili Rakunovo brezno.  Ta se nahaja v Založah, severno od Polzele, prav na grebenu, ki se strmo dviga na desni brežini Ložnice nad cesto Polzela – Velenje.Zavedati pa se moramo, da ima zaradi lastnosti kraškega okolja, voda ob hitrem pretakanju skozi prevotljeno podzemlje, zelo majhno samočistilno sposobnost. Če k temu prištejemo še smeti odvržene v jame v zaledju izvirov, to predstavlja resno grožnjo naši pitni vodi. Tudi zato so jamarji Koroško Šaleškega jamarskega kluba »Speleos – Siga« Velenje odstranili kar dva kubična metra smeti.  Ohranjanje narave ni le dolžnost institucij in društev, ki skrbijo za naravne vrednote, ampak je predvsem dolžnost vseh, da sami sebi ne povzročamo škode, še posebej ne vodi, ki jo pijemo vsi. Naša uspešno izvedena naravovarstvena akcija pa je pomemben rezultat dobrega sodelovanja z društvi in lokalno skupnostjo, ki je ključnega pomena za uspešno varstvo narave v nekem okolju. Da pa bo tudi splošna javnost izvedela čim več o pomenu varstva narave, še posebej  krasa, smo pripravili tudi predavanje, ki ga organizira Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z jamarji Koroško Šaleškega jamarskega kluba »Speleos – Siga« Velenje, v prvi polovici novembra na gradu Komenda na Polzeli. Več informacij v sporočilu za medije.... več »
Muzejski torkovi večeri v oktobru - Goriški muzej
06.10.2014
V mesecu oktobru Goriški muzej v sodelovanju z goriško enoto Zavoda RS za varstvo narave pripravlja naravovarstveno obarvane torkove večere. Namen treh zaporednih srečanj na gradu Kromberk je predstaviti naravno dediščino s poudarkom na geološki in biotski pestrosti na goriškem. Posebno pozornost bomo namenili »smaragdni reki« ob letošnjemu dnevu reke Soče v torek 14. oktobra.Seznam predavanj (grad Kromberk, Nova Gorica):   Torek, 7. 10. 2014, ob 20.00, Geološka pestrost na GoriškemPredava: Martina Stupar, univ. dipl. ing. geologije,Geološki procesi so stalnica zemeljskega dogajanja, njihova posledica pa so različne kamnine različnih starosti in lastnosti, geomorfološki pojavi na površju, kraške jame itd. Vse to tvori geološko raznovrstnost in raznolikost, geološko pestrost. Na predavanju bodo predstavljene kamnine na Goriškem in načini ter možnosti ohranjanja najpomembnejših geoloških profilov z vidika varstva narave.  Torek, 14. 10. 2014, ob 20.00, Soča s pritoki, med povirji in izliviPredava: mag. Daniel Rojšek, prof. geografije in dipl. etnolog,Soča izvira v osrčju Julijskih Alp v treh povirnih krakih, od koder se po svojem ovinkastem, okoli 140 km dolgem teku, izlije pod Krasom v Jadransko morje. Tudi izlivov je več. Na poti med visokogorjem in morjem ustvarja številne enkratne pojave z izjemno barvo vode. Vanjo se izlivajo čudoviti pritoki. Vse to jo uvršča med najlepše reke na Zemlji.S pomočjo slikovnega gradiva in besed bomo predstavili njene značilnosti in posebnosti, s poudarkom na vodnih pojavih, ki so tako ali drugače povezani s Sočo. Predavanje na kromberškem gradu predstavlja prispevek Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave k letošnjemu praznovanju dneva reke Soče v torek, 14. oktobra 2014.Sporočilo za medije Torek, 21. 10. 2014, ob 20.00, Biotska raznovrstnost Vipavske dolinePredava: Klavdij Bajc, univ.dipl.biol.Natura 2000 je mreža ekoloških, posebnih varovanih območij, ki postopoma nastaja v vseh državah Evropske unije. Namen te mreže je varovanje naravnih življenjskih okolij ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, ki so pomembne za Evropsko unijo. Merilo za določitev števila in velikosti območij Natura 2000 je stopnja ohranjenosti narave v posamezni državi.Na območju Vipavske doline je določenih več Natura 2000 območji. Največji delež doline pokriva območje z imenom Dolina Vipave, ki obsega reko Vipavo z njenimi najpomembnejšimi pritoki, nekatera polja in nižinske gozdove v spodnji Vipavski dolini in na Goriškem. Raznoliki habitati so življenjski prostor številnih ogroženih živalskih vrst, predvsem rib, rakov, kačjih pastirjev, metuljev, dvoživk in mehkužcev.V predavanju bomo spregovorili o stanju biotske raznovrstnosti in načinih varovanja le te s poudarkom na območju Natura 2000 Dolina Vipave.  ... več »
Naravovarstvena akcija v Rakovem Škocjanu
26.09.2014
Rakov Škocjan je dolina ob vznožju Javornikov, kjer na majhnem koščku kraškega sveta najdemo številne kraške pojave. Letošnja ujma z žledom je velike posledice pustila tudi na naravoslovni učni poti, ki je speljana po Rakovem Škocjanu. Številna podrta dreves so poškodovala infrastrukturo namenjeno obiskovalcem, tako pohodnikom, kot tudi šolarjem, ki območje obiskujejo v sklopu naravoslovnih dejavnosti. Veliko dela je bilo že opravljenega, veliko ga je še ostalo zato Vas vabimo na prostovoljno naravovarstveno akcijo, ki bo potekala v soboto 27. septembra 2014.Pridružite se nam pri čiščenju trase učne poti in zarasti ob informativnih tablah. Odstranjevali bomo podrto in požagano vejevje, ga zlagali na kupe, ki jih bodo kasneje odpeljali in razrezali na sekance, s katerimi je posuta pot. Zberemo se v soboto, 27. september 2014 ob 9. uri pri CŠOD domu Rak, v Rakovem Škocjanu.  Za udeležence bo poskrbljeno za kosilo, zato vas prosimo, da se prijavite (okvirne prijave) na telefonsko številko 01 244 53 56 ali na elektronski naslov alja.groselj@zrsvn.si. Za akcijo potrebujete terensko obleko in obutev, zaščitne rokavice (nekaj parov zagotovi organizator). Delo je nezahtevno, udeležba na akciji pa je na lastno odgovornost.V primeru visokih voda ali slabega vremena bo akcija prestavljena za en teden – sobota, 4. oktober 2014VABILOSPOROČILO ZA MEDIJEPri akciji sodelujejo: Zavod RS za varstvo narave, Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije, Notranjski regijski park, center šolskih in obšolskih dejavnosti - dom Rak, Občina Cerknica in Zavod za gozdove Slovenije.... več »
Na Korošici smo zatravili površine, kjer je bila odstranjena alpska kislica
17.09.2014
Petnajst udeležencev se nas je 16.9.2014 zjutraj zbralo pod  Ljubeljem in peš podalo proti planini Korošica (1554 m nv) z namenom zatraviti razgaljene travnate zaplate na pašniku, kjer je bila odstranjena alpska kislica. Naredili smo plan izvedbe akcije in si razdelili delo. Nekateri so sejali semensko mešanico, drugi so zastirali površine s slamo. Kljub dežju smo uspešno zatravili razgaljene predele in najobčutljivejše zakrili s slamo. Po končanem in uspešno opravljenem delu smo se zbrali v koči, kjer nas je pričakala topla malica, nato pa se zadovoljni in veseli vrnili v dolino.Po treh sezonah odstranjevanja alpske kislice na planini Korošica (v sklopu projekta ALPA) se stanje na revitaliziranih površinah izboljšuje. Na območjih, kjer smo uporabili metodo košnje in dosemenjevanja travne mešanice, so se v monokulturnih sestojih alpske kislice začele pojavljati tudi druge rastlinske vrste. Na območju, kjer smo uporabili metodo izkopavanja korenin alpske kislice in takojšnjo zatravitev s semensko mešanico, pa je kislica skoraj popolnoma izginila in opazni so že znaki zaraščanja s travno rušo. Z revitalizacijo površin, poraščenih z alpsko kislico, smo omejili nadaljnje širjenje alpske kislice na biotsko bogata travišča s prednostnimi habitatnimi tipi z volkovjem (Nardus stricta), ki jih varujemo po Direktivi o habitatih. Prostovoljne naravovarstvene akcije so se pokazale tudi kot zelo pomembna pomoč kmetom, ki s pašo vztrajno ohranjajo planino, kjer so razmere za delo izjemno težke. S tem kmetje tudi pomembno prispevajo k ohranjanju naravovarstveno pomembnega območja. Gospodar planine in pastir, Miro Kavar, je povedal, da bo drugo leto del saniranih površin za eno leto izvzel iz paše, z namenom hitrejše vzpostavitve travne ruše, ter da je potrebno akcijo košnje alpske kislice prihodnje leto izvesti bolj zgodaj kot letos, še pred pojavom cvetov kislice. ... več »
Naravovarstvena akcija na Korošici
12.09.2014
Na Korošici bomo zatravili sanirane površine, kjer je bila odstranjena alpska kislica Rumex alpinus, da se bodo v prihodnosti znova vzpostavila travišča. Gre za pomembno Natura 2000 območje.Akcija bo potekala v torek 16. septembra 2014. Zberemo se na izhodišču pod planino Korošica ob 8.00 uri, od koder se bomo peš podali na planino. Za udeležence naravovarstvene akcije bo poskrbljeno tudi za malico.Za dodatne informacije dobite pri: andreja.slamersek@zrsvn.si, tadeja.subic@zravn.si, ali na telefonski številki (01) 230 95 26 ter (04) 201 94 64.Vljudno vabljeni!VABILO... več »
Slovesna razglasitev najboljše fotografije in otvoritev razstave fotografij "Ljudje z naravo, narava za ljudi"
04.09.2014
V sklopu projekta SI Natura upravljanje  (LIFE 11NAT/SI/880) je, v sodelovanju z edicijama časopisne hiše Delo Ona in OnaPlus, potekal fotonatečaj pod sloganom »Ljudje za naravo, narava za ljudi«. Fotonatečaj je bil odprt od 1. aprila 2014 do 20. maja 2014, v njem pa je sodelovalo 107 avtorjev, vsak z do tremi posnetki. Deset izbranih avtorskih fotografij je bilo predstavljenih v posebni knjižici, skupaj z desetimi najboljšimi zgodbami natečaja za Onino zgodbo pod sloganom »Minljivost«. Knjižica je izšla kot priloga edicij Dela One in OnePlus. Bralke in bralci so čez celo poletje glasovali za najboljšo fotografijo. Slovesna razglasitev najboljše fotografije in otvoritev razstave fotografij bo potekala v četrtek, 11. septembra 2014, ob 14. uri, v pritličju Delove stolpnice, na Dunajski 5 v Ljubljani.Hkrati bo potekala tudi razglasitev najboljše pisateljice ali pisatelja letošnje Onine zgodbe.Vljudno vabljeni!... več »
Potekajo javne predstavitve in okrogle mize na temo Osnutka Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020
20.08.2014
Glavni cilj projekta »Program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014–2020 (SI Natura 2000 upravljanje - PUN2000) je priprava Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014- 2020, ki ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije. Program upravljanja bo dal obvezna izhodišča za upravljanje z območji Natura 2000 za prihodnje finančno obdobje 2014–2020.Javna predstavitev in okrogla miza na temo Osnutka Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014- 2020 – vsebine sektorja gozdarstvo in lovstva, bo potekala v četrtek, 5. 6. 2014, v M Hotelu (Derčeva ulica 4, Ljubljana) Dvorana H, s pričetkom ob 8.30 uri.Zaradi zagotovitve kosila udeležencem javne predstavitve prosimo, da svojo udeležbo  potrdite do 3. junija 2014 na tel: 01/478-7424 ali na e‐pošto:matej.bartol@gov.siPROGRAM - Predstavitev PUN 2000, sektor Godzarstvo in lovstvoGRADIVOPREDSTAVITVEV sklopu posameznih predstavitev je okvirno polovica časa namenjena za vprašanja in podajanje mnenj, obširnejša razprava pa bo potekala po zaključku vseh predstavitev. Gradivo za posvet (osnutek Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2014-20 s prilogami) bo na voljo najkasneje v ponedeljek 2.6.2014 na spletnih straneh projekta: http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=21 Javna predstavitev in okrogla miza na temo Osnutka Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014- 2020 – vsebine sektorja kmetijstvo, bo potekala v torek, 10. 6. 2014, v M Hotelu (Derčeva ulica 4, Ljubljana) Dvorana H, s pričetkom ob 8.30 uri. Zaradi zagotovitve kosila udeležencem javne predstavitve prosimo, da svojo udeležbo potrdite do 9. junija 2014 na tel: 01/478-7424 ali na e‐pošto:matej.bartol@gov.siVABILOPROGRAM - Predstavitev PUN 2000, sektor kmetijstvoGRADIVOPREDSTAVITVEV sklopu posameznih predstavitev je okvirno polovica časa namenjena za vprašanja in podajanje mnenj, obširnejša razprava pa bo potekala po zaključku vseh predstavitev.  Javna predstavitev in okrogla miza na temo Osnutka Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014- 2020 – vsebine sektorja Vode in ribištvo, bo potekala v četrtek, 12. 6. 2014, v M Hotelu (Derčeva ulica 4, Ljubljana) Dvorana H, s pričetkom ob 8.30 uri.  Zaradi zagotovitve kosila udeležencem javne predstavitve prosimo, da svojo udeležbo potrdite do 10. junija 2014 na tel: 01/478-7424 ali na e‐pošto:matej.bartol@gov.siVABILOPROGRAM - Predstavitev PUN 2000, sektor vode in ribištvoGRADIVOPREDSTAVITVEV sklopu posameznih predstavitev je okvirno polovica časa namenjena za vprašanja in podajanje mnenj, obširnejša razprava pa bo potekala po zaključku vseh predstavitev. Javna predstavitev in okrogla miza na temo Osnutka Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014- 2020 – regionalna delavnica namenjena območju vzhodne kohezijske regije, bo potekala v sredo, 18. 6. 2014, v dvorani Konjičanka (Stari trg 41, Slovenjske Konjice), s pričetkom ob 8.30 uri.Zaradi zagotovitve kosila udeležencem javne predstavitve prosimo, da svojo udeležbo potrdite do 16. junija 2014 na tel: 01/478-7424 ali na e‐pošto:matej.bartol@gov.siTokratna regionalna delavnica bo namenjena območju vzhodne kohezijske VABILOPROGRAM - Predstavitev PUN 2000 - vzhodna regija GRADIVOV sklopu posameznih predstavitev je okvirno polovica časa namenjena za vprašanja in podajanje mnenj, obširnejša razprava pa bo potekala po zaključku vseh predstavitev. Javna predstavitev in okrogla miza na temo Osnutka Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014- 2020 – regionalna delavnica namenjena območju zahodne kohezijske regije, bo potekala v četrtek, 3. 7 2014, v Hotelu Perla - dvorana Pinta (Kidričeva 7, Nova Gorica), s pričetkom ob 8.30 uri.Zaradi zagotovitve kosila udeležencem javne predstavitve prosimo, da svojo udeležbo potrdite do 1. julija 2014 na tel: 01/478-7424 ali na e‐pošto:matej.bartol@gov.siVABILOPROGRAM - Predstavitev PUN 2000 - zahodna regija GRADIVOV sklopu posameznih predstavitev je okvirno polovica časa namenjena za vprašanja in podajanje mnenj, obširnejša razprava pa bo potekala po zaključku vseh predstavitev.  Javna predstavitev in okrogla miza na temo Osnutka Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014- 2020 – monitoring in raziskave bo potekala v petek, 29. 8. 2014, v Veliki sejni sobi Agencije RS za okolje (Vojkova 1b, Ljubljana), s pričetkom ob 9.00 uri.Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do 28. avgusta 2014 na tel: 01/478-7424 ali na e‐pošto:matej.bartol@gov.siVABILOPROGRAM - Monitoring in raziskave  ... več »
Spoznavanje kačjih pastirjev Bele krajine
18.08.2014
Zavod RS za varstvo narave in Slovensko odonatološko društvo med 22.8. in 24.8.2014 organizirata terenski vikend kačjih pastirjev Bele krajine. Na različnih vodnih telesih bomo preučevali te pisane akrobate, se spoznali z različnimi vrstami in njihovo ekologijo, pri čemer bomo veseli vaše družbe.V sklopu dogodka bomo izvedli tudi predavanje Kačji pastirji v Beli krajini. Predavanje bo v soboto, 23.8.2014 ob 19ih v Knjižnici Črnomelj.Nastanjeni bomo v Gasilnem domu v Hrastu pri Vinici.VABILO Informacije in prijave: nina.erbida@gmail.com Vljudno vabljeni! ... več »
Evropske noči nočnih metuljev tudi letos
11.07.2014
V Sloveniji imamo okrog 3600 vrst metuljev, od teh je le 180 vrst dnevnih metuljev, vsi ostali so nočni. Tudi nočni metulji so izjemno lepi in zanimivi. Zato vas vabimo, da se tudi letos pridružite vseevropskemu opazovanju nočnih metuljev (EMN - European Moth Nights), ki bo potekalo na različnih krajih Slovenije od 17. do 21. julija. 17.07.2014 - Ljubljana, KP Ljubljansko Barje; Log. Dostop s severa: Tržaška cesta, Gmajnice, ob 20,45h - vodi Matjaž Jež (051 611 141)17.07.2014 - Kozjansko, Podsreda; zbirališče pred upravo Kozjanskega parka ob  20,30h - vodita Stane Gomboc (041 741 906) in Dušan Klenovšek (041 593 929)18.07.2014 - Kras, Krajna vas, zbirališče v Krajni vasi ob 21h - vodi Radovan Štanta (040 936 678)19.07.2014 - Mislinja, šolski vrt pri OŠ Mislinja, zbirališče na kraju opazovanja ob 21h - vodi Matjaž Jež (051 611 141)19.07.2014 - Tolminsko, Tolminske ravne, zbirališče v središču Tolmina ob 20,30h - vodi Bojan Zadravec (041 657 052)19.07.2014  - Pivka, KP Pivška presihajoča jezera, zbirališče ob 21h  pri Ekomuzeju v Slovenski vasi - vodi Slavko Polak (041 704 612)19.07.2014 - Slovenske gorice, Sveta Trojica, gozd Dobrava. Zbirališče na parkirišču pri lovskem domu ob 21h - vodi Barbara Zakšek (031 644 431)20.07.2014 - Solčavsko, Matkov kot, zbirališče pri kmetiji Matk ob 20,30h - vodi Jozef  Debts (031 684 107)21.07.2014 - KP Goričko, Hodoš, Dolenci, zbirališče bar Metuljček v Hodošu ob 20,30h - vodi Matjaž Jež (051 611 141)Organizatorji v Sloveniji so Zavod RS za varstvo narave, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija in Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije. Organizacijo na ravni Evrope usklajujeta Švicarska in Madžarska zveza za varstvo metuljev. Na zbirališča pridite v primerni opremi - pohodniška obutev, odvračala za klope in komarje, baterijska svetilka, fotoaparat in toplejša oblačila, saj so julijske noči lahko hladne. Opazovanje bo potekalo predvidoma od 21h do 24h. Nikar ne pozabite na zvrhano mero dobre volje, vztrajnosti in optimizma. V primeru dežja nočno opazovanje odpade ali pa se prestavi na drug termin. Če ste v dvomih, pokličite navedeno kontaktno osebo za izbrano lokacijo! ... več »
Otvoritev obnovljenih kalov v Beli krajini
10.07.2014
Vabimo vas na otvoritve kalov, obnovljenih v okviru projekta WETMAN, ki bo v soboto, 19. julija ob 15h, ob Gornjem kalu v Hrastu pri Vinici. V sklopu otvoritve bo Ribiška družina Črnomelj organizirala izlov rib iz Gornjega kala.  Prireditev bo potekala po naslednjem programu:• zbor ribičev, prijave (13:30 – 15:00)• otvoritev obnovljenih kalov (15:00)• izlov tujerodnih vrst rib (16:00 – 19:00)• podelitev diplom, večerja (19:00)• nočni lov na soma (20:00 – 07:00)Poskrbljeno bo za pogostitev in kulturni program! Vabimo Vas, da se nam pridružite v čim večjem številu!VABILO ... več »
Odstranjevanje invazivk v Trzinu
26.05.2014
Vabimo vas na tretjo akcijo odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlin v občini Trzin, ki jo bomo letos nadgradili s strokovno vodenim ogledom njihovih rastišč. V petek, 30. maja, si bomo pod strokovnim vodstvom Sonje Rozmanin Maje Brozovič s kranjske enote Zavoda RS za varstvo narave ogledali rastišča invazivnih rastlin, ki smo jih odstranjevali v lanskoletni akciji. Naslednjega dne, v soboto 31. maja, pa bomo te rastline odstranjevali.Več informacij v VABILU.... več »
Popis ptic v porečju Nanoščice
26.05.2014
Zavod za varstvo narave pripravlja popis gnezdilk v porečju Nanoščice. Popis bo potekal v soboto 31. maja 2014. Zanimiv je tudi za začetnike, ki se bodo priključili izkušenejšemu popisovalcu. Število popisovalcev je omejeno, zato se čim prej oz. do četrtka 29. maja prijavite na naslov: bojana.fajdiga@zrsvn.si, kjer boste prejeli tudi vse potrebne informacije.... več »
Otvoritev tabel in predstavitev Steskih jam
14.05.2014
Območje osamelega Ponikovskega krasa je od leta 1998 zavarovano kot krajinski park, zato da lahko ohranjamo vse njegove lastnosti. V sodelovanju z Občino Žalec in domačini smo na vhodu Zgornje in Spodnje Steske jame vgradili vrata in tako jami zaprli pred nenadzorovanim vstopom, pred jami pa postavili dve informativni tabli, kjer je predstavljeno bogastvo teh dveh jam. Zavod RS za varstvo narave in Občina Žalec vas v sodelovanju s KS Ponikva, KD Ponikva in Podružnično šolo Ponikva pri Žalcu, ob Evropskem dnevu parkov vabimo na slovesno otvoritev informativnih tabel in predstavitev Steskih jam, ki bo 20. maja 2014, ob 11. uri pri ribniku Steska.  Na prireditvi bodo nastopili učenci POŠ Ponikva, MPZ Kulturnega društva Ponikva. Potem se bomo sprehodili do Spodnje in Zgornje Steske jame, kjer bo potekala otvoritve informativnih table, predstavitev razlogov in namena za zaprtje jam z vgradnjo vrat ter predstavitev dela jamarjev, odkrivanja in raziskovanja jam. Več informacij v VABILU in SPOROČILU ZA MEDIJE. Vljudno vabljeni!... več »
Delavnica o urejanju mestnega drevja v Celju
05.05.2014
Vabimo vas na predstavitev Programa urejanja naravnih spomenikov – dreves v Mestni občini Celje, in delavnico o urejanju mestnega drevja – stanje in perspective, ki bo 7. maja 2014, v zgornji stranski dvorani Narodnega doma v Celju, s pričetkom ob 9.uri.VABILO Mestna občina Celje (MOC) že od leta 2003 skupaj z Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN) in Zavodom za gozdove (ZGS) izvaja Program urejanja zavarovanih dendroloških naravnih spomenikov v MOC. V letošnjem letu smo po desetih letih pripravili nov program, ki vsebuje analizo dela in načrte v prihodnje.  Od leta 2007 je sprejet tudi Odlok o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v MOC. En izmed ključnih ciljev tako odloka kot programa je prenos dobrih praks načrtnega dela z zavarovanimi drevesi tudi na ostala mestna drevesa in drevnino izven gozda. Na delavnici bodo sodelovali predstavniki lokalnih skupnosti, različnih strokovnih služb, ZRSVN, ZGS ter vabljeni predavatelji.... več »
Ohranjamo kotišča netopirjev v Krajinskem parku Ljubljansko barje
14.04.2014
Na območju Ljubljanskega barja je več cerkva v katerih so porodniške kolonije netopirjev malih podkovnjakov. Ker so kotišča pomembna za ohranjanje populacije netopirjev, se jih v okviru državnega spremljanja stanja živalskih vrst pregleduje in ocenjuje številčnost netopirjev. Pri tem je bilo ugotovljeno, da se je stanje ohranjenosti kotišč in posledično številčno stanje malih podkovnjakov v primerjavi z letom 2006/2007 zelo poslabšalo. Najpogostejši vzrok za uničenje kotišč je zapiranje oz. zamreženje preletnih odprtin, predvsem zaradi preprečevanja naselitve golobov. A s tem so onemogočeni tudi prehodi za netopirje. Ponekod so odprtine zaprte zaradi bojazni, negativnega odnosa do netopirjev in predsodkov.Da  mali podkovnjaki ne bi izginili iz tega dela Ljubljanskega barja, smo v naravovarstveni akciji združili moči Zavod RS za varstvo narave in Krajinski park Ljubljansko barje. Tako smo v lanskem letu ter v letošnjem marcu in aprilu dokončali vse predvidene ohranitvene ukrepe za ponovno vzpostavitev kotišč za netopirje in njihov lažji prelet. V akcijo je bilo vključenih sedem cerkva: cerkev Sv. Mihael v Iški vasi, cerkev Sv. Križ v Iški vasi, cerkev Sv. Urh na Kremenici (župnija Ig), cerkev Device Marije rožnega venca v Tomišlju, cerkev Sv. Jakob v Strahomeru, cerkev Sv. Janez Krstnik v Podkraju (župnija Tomišelj) in cerkev Sv. Jakob na Blatni Brezovici (župnija Vrhnika). V cerkvah smo izvedli ukrepe, ki omogočajo preletavanje netopirjev, golobom pa je preprečen vstop v notranjost. Tako smo namesto mrež na okrogle line namestili prečne letve v vertikalnem razmiku 5 cm ter na zunanjo stran namestili bodice proti pristajanju golobov. Nekatere odprtine smo do polovice odmrežili in ponekod odprli prehode, ki niso vidni golobom, netopirji pa jih lahko uporabljajo. V cerkvah Sv. Jakob na Blatni Brezovici in Sv. Mihael v Iški vasi smo v izogib naselitve golobov z gosto mrežo zamrežili okna na zvonišču, saj te odprtine niso bile glavna preletna pot za netopirje, odprte pa smo pustili njihove glavne poti preko lin. V večini cerkva smo na podstrešje položili ponjavo za lažje odstranjevanje netopirskega gvana. V cerkvi Sv. Janez Krstnik v Podkraju bomo v septembru, skupaj s KP Ljubljansko barje in SDPVN,  na mednarodno noč netopirjev izvedli čistilno akcijo. Poleg  odstranjevanja gvana in čiščenja omenjene cerkve bo organizirano tudi predavanje o netopirjih in delavnice za otroke in mladino.   Ukrepe za ponovno vzpostavljanje kotišč ne bi mogli izvesti brez podpore župnika gospoda Blaža Gregorca, pristojnega za župnijo Vrhnika in gospoda Jožeta Pozderca, pristojnega za župnijo Ig in Tomišelj. Župnika sta nam pomagala vzpostaviti stik s pristojnimi ključarji in skrbniki cerkva. Za njun korekten odnos, posluh za varstvo živali in prijaznost se jima na tem mestu še enkrat iskreno zahvaljujemo. Prav tako se zahvaljujemo vsem ključarjem, ki so sodelovali z nami; gospodoma Janezu Umeku in Jožetu Krašovcu, gospema Marjeti Štebljaj in Milki Pavlič, ter gospodoma Antonu Zgoncu in Janku Purkatu. Zahvaljujemo pa se tudi izvajalcu, Klemenu Merharju, ki je lično in strokovno izvedel vsa dela.  Netopirji spadajo med najbolj ogrožene živalske skupine in so tudi zavarovani, zato smo veseli, da  smo ukrepe lahko izvedli še preden se bodo vrnili iz zimskih zatočišč konec aprila in maja.  Zdaj jih že čakajo ponovno vzpostavljena kotišča. ... več »
Nevidne vezi v Parku Škocjanske jame
07.04.2014
Vabimo na predstavitev in ogled razstave z naslovom NEVIDNE VEZI, ki jo je v okviru projekta »Morski datlji? Ne, hvala!« pripravil Zavod RS za varstvo narave. Otvoritev bo v petek, 11. aprila 2014, ob 18. uri, na G'mbočevi domačiji v prostorih uprave Parka Škocjanske jame, Škocjan št. 2, v občini Divača.Razstava bo v Parku Škocjanske jame na ogled vse tja do konca poletja.VABILO in SPOROČILO ZA JAVNOST... več »
Predavanja o invazivnih vrstah
01.04.2014
Zavod RS za varstvo narave skupaj z Razvojno agencijo zgornje Gorenjske – RAGOR, na območju občin Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Gorje izvaja predavanja z naslovom »Invazivne tujerodne vrste – kaj vemo o njih?« Na predavanjih, ki so namenjena širši javnosti, udeleženci dobijo splošne in konkretne informacije o tujerodnih vrstah ter predloge, kako z nekaterimi vrstami ravnati. Po predavanju je razprava z odgovori in komentarji na zastavljena vprašanja. Predavanja so namenjena širši javnosti. VABLJENI!Seznam predavanj: 1. april (ob 19h) - Občina Jesenice, RAGOR, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice4. april (ob 19h) -  KS Rateče, Reteče 22, 4283 Rateče - Planica9. april (ob 18.30h) - Občina Kranjska Gora (sejna soba), Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora16. april (ob 19h) - Slovenski planinski muzej, Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana 17. april (ob 19h) - KS Brezje (Občina Radovljica) - Dom krajanov Brezje18. april (ob 19h) - KS Podnart (Občina Radovljica) - Kulturni dom Podnart, Podnart 1122. april  (ob 19h) - Lesce - Čebelarski center23. april  (ob 19h) - Radovljica - Sejna soba Občine Radovljica25. april  (ob 19h) - Begunje - prostori Društva upokojencev Begunje, Begunje 236. maj  (ob 19h) - Kulturni dom Kamna Gorica, Kamna Gorica 589. maj  (ob 19.30h) - Občina Gorje - Sejna soba Občine Gorje ... več »
Omogočimo dvoživkam varen prihod v Gornji kal!
06.03.2014
Ker so noči že dovolj tople in padavine pogoste, se dvoživke že nekaj časa počasi selijo proti mrestiščem. Novomeška območna enota Zavoda RS za varstvo narave je ob pomoči domačinov tudi letos v Hrastu pri Vinici postavila cca. 300 m varovalne ograje. Ta bo onemogočala dostop predvsem počasnih krastač na prometno lokalno cesto in tako preprečevala pomore. V naslednjih dneh (predvidoma do 16.3.) bomo zjutraj in zvečer prenašali ob ograjo ujete dvoživke čez lokalno cesto, pri tem pa spremljali vrstno in številčno zastopanost. Pri prenašanju nam bodo pomagale tudi okoliške osnovne in srednje šole. Z željo po uspešni izvedbi akcije in ohranitvi populacij dvoživk tega dela Bele krajine v ugodnem stanju, Vas vabimo k sodelovanju.Za podrobnejše informacije kontaktirajte Mateja Simčiča (tel. 031/355-112, e-mail: matej.simcic@zrsvn.si). ... več »
Ob dnevu mokrišč predstavili film "Dragocena mokrišča"
02.02.2014
Zavod RS za varstvo narave izvaja projekt WETMAN. Kot partner v projektu sodeluje tudi RTV Slovenija, ki je v sklopu Izobraževalnega programa pripravila izobraževalno-dokumentarni film z naslovom »Dragocena mokrišča«. Film je bil predpremierno predstavljen v petek 31. januarja ob 12. uri v Kinodvoru v Ljubljani. Predpremiere se je udeležil tudi Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan, ter številni partnerji ter sodelavci projekta.Premierno je bil film predvajan 2.2.2014 na TV Slovenija, na dan mokrišč, in sicer na prvem programu RTV Slovenija ob 22.05 uri.V filmu so predstavljeni različni tipi mokrišč, njihove značilnosti in pomen, voditelj pa nas popelje tudi na nekatera projektna območja, mokrišča, kjer so potekale in še potekajo aktivnosti za izboljšanje stanja posameznega mokrišča.S filmom smo želeli gledalcem približati izjemno vrednost in pomen mokrišč ter predstaviti pomen ohranjanja biotske raznovrstnosti. Mokrišča so vrstno zelo bogata življenjska okolja s pomembnimi funkcijami, čeprav so še nedavno tega veljala za območja brez gospodarske vrednosti in smo jih zato ljudje velikopotezno preurejali in podrejali svoji kratkoročni rabi.Ohranjena mokrišča pa so nenadomestljiv zbiralnik za zadrževanje poplavnih voda in edinstvena naravna čistilna naprava. Raznovrstna mokrišča so prava oaza življenja, v njih žive številne živalske in rastlinske vrste, ki so se v svojem razvoju prilagodile življenju na poplavljenih in razmočenih tleh. Tu so ptice, ki mokrišča potrebujejo kot prezimovališča in selitvena postajališča, tu so dvoživke, katerih življenje je razpeto med kopnim in vodo, tu so kislim tlem prilagojene rastline, ki uspevajo le na revnih in kislih tleh mokrišč.Tudi zaradi uničevanja in slabega ravnanja z mokrišči je tudi pri nas že ogroženih kar nekaj rastlinskih in živalskih vrst, medtem ko smo v zadnjih 100 letih uničili kar 40% slovenskih mokrišč. Spoznavanje mokrišč tudi s pomočjo filma, ki mokrišča predstavlja, nam ponuja izjemne možnosti učenja in sproščujočega občudovanja narave.Sporočilo za medije  ... več »
Akcija »čiščenje profilov na geoloških naravnih vrednotah «
13.01.2014
Geološke naravne vrednote, še posebej če gre za manjše geološke profile, lahko v naravi opazujemo dokler so kamnine neporaščene. Rešitev je čiščenje zarasti. V ta namen smo Zavod RS za varstvo narave, Slovensko geološko društvo in študenti geologije od ideje prvič naredili korak naprej. Združili smo koristno s prijetnim, saj poleg tega, da se študenti seznanijo z geološkimi značilnosti in z osnovami varstva narave, aktivno s konkretno akcijo pripomorejo k izboljšanju stanja geoloških naravnih vrednot na terenu. Prvo akcijo smo konec leta 2013 izpeljali v Kozjanskem parku. Tamkajšnja geologinja Mojca Kunst je takoj videla možnost sodelovanja in nas povabila k čiščenju treh profilov, ki jih ogroža zaraščanje. Pripravila je tudi potrebno orodje in poskrbela za predstavitev geologije, ki smo jo z zanimanjem spremljali že v info centru parka. Po predstavitvi, kjer smo si ogledali tudi predstavitveni film o parku, smo odšli na teren. Najprej smo »zagrizli« v brežino nad cesto v Podsredi, na nahajališču školjk v miocenskem litotamnijskem apnencu. V dveh skupinah smo na 80m dolgem profilu očistili dve golici. Po tem, ko smo očistili tudi cestišče smo se preselili na Trebče, kjer se pod bujnim rastjem skriva geološka meja med  spodnje miocenskimi peski in peščenjaki ter litotamnijskim apnencem. Pobočje je strmo in težko dostopno, zato so v tem delu čistili le najpogumnejše študentke in študenti. Ostali smo se peš napotili na ogled plasti z okamnelimi školjkami v bližnji okolici. Ker se je dežju zelo mudilo, nismo uspeli dokončati začetega. V okolici Olimja smo si ogledali ostanke rudniškega rova, profil z antiklinalo (gubo) v srednjetriasnem glinavcu in apnencu (pri Čarovnici), ter profil z vulkansko kamnino diabaz iz srednjega triasa. Akcijo smo zaključili z malico na Jelenovem grebenu, ter s skupnim sklepom, da so tovrstne akcije za študente dovolj atraktivne in zanimive, za Slovensko geološko društvo primer medgeneracijskega sodelovanja in velik vzgojno izobraževalni pomen, za Zavod RS za varstvo narave pa koristna izkušnja in primer dobre prakse, ki jo kaže nadaljevati tudi v prihodnje.Avtorji fotografij: Mojca Kunst, Ljudmila Strahovnik, Timotej Verbovšek in Teo Stupar.... več »
Vabilo na posvet: Pregled upravljanja območij Natura 2000
24.10.2013
V letu 2013 je Slovenija sprejela dopolnitve Uredbe o območjih Natura 2000. Evropski Komisiji smo oddali drugo poročilo o stanju vrst po Direktivi o habitatih. Izteka pa se tudi prvi Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007-2013. Pripravljene so bile analize doseganja ciljev in izvajanja ukrepov upravljanja Nature 2000, ki vam jih bomo skupaj s poročilom po Direktivi o habitatih predstavili na 8. strokovnem posvetu z naslovom Pregled upravljanja območij Natura 2000.Vabimo vas, da se nam pridružite v sredo, 13. 11. 2013, v dvorani Urška na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani (vhod skozi glavni vhod – Marmorno dvorano Gospodarskega razstavišča), s pričetkom ob 8.30 uri.Prosimo, da udeležbo na posvetu potrdite do 7. novembra  na tel: 01/2309‐500 ali na e‐pošto: mateja.nose-marolt@zrsvn.si. VABILO in PROGRAM POSVETAShema lokacije posveta... več »
Jackovo brezno je očiščeno
18.10.2013
V začetku oktobra smo očistili Jackovo brezno pri Hruševici na Krasu v okviru sodelovanja Zavoda RS za varstvo narave in članov Društva za raziskovanje jam Ljubljana (DZRJL). Očiščena jama je razbremenila občutljivo kraško naravo in pokazala svoje prave razsežnosti. Vzpostavljeno pa je tudi dobro sodelovanje z domačini, ki dobro razumejo kakšne nevarnosti lahko za njihovo življenjsko okolje predstavljajo onesnažene jame. Jackovo brezno (kat. št. 9840) pri Hruševici na Krasu je bilo odkrito, izmerjeno in registrirano v Katastru jam jeseni 2008. Po osmih metrih jame pa sta odkritelja in raziskovalca jame, Rok in Riko Grecs, naletela na zamašek iz smeti.  V brezno v zadnjem času ni bilo novih vnosov odpadkov in ga je bilo moč očistiti s prostovoljnim delom jamarskega društva.  V okviru letnih naravovarstvenih akcij je Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) zagotovil finančna sredstva za opremo in odvoz smeti, akcijo čiščenja jame pa so izvedli člani Društva za raziskovanje jam Ljubljana (DZRJL). Akcija čiščenja jame je potekala 5. oktobra 2013 med 8.30 in 17.00. Na njej je sodelovalo 25 članov DZRJL. Iz brezna so odstranili  5 m3 odpadkov, predvsem železnih kosovnih odpadkov ter manjši delež komunalnih odpadkov. Nevarnih odpadkov na srečo ni bilo veliko. Ko so jamarji odstranili prej omenjeni zamašek odpadkov, je spodnji del brezna postal dostopen. Pokazalo se je, da se jama na svojem dnu razcepi v dva kraka. Levi krak je manjši, v desnem pa se nahajajo tri dvoranice, ki so izredno lepo zasigane. Jama je bila ponovno izmerjena in meritve so prvotnih 8 m rovov podaljšale jamo na kar 35 m.Smisel čiščenja jam je razbremenitev izjemno občutljive kraške narave. Pri tej jami pa je bil interes odstranjevanja preteklega bremena med domačini še posebej izražen in praksa odlaganja smeti v jamo med njimi že lep čas ni v navadi. Očiščeno jamo so si domačini z otroki po končani akciji z veseljem ogledali, kar tudi predstavlja zagotovilo, da bo jama ostala čista. ... več »
Zaključna konferenca projekta AMC PROMO BID
14.10.2013
Ob koncu projekta Amc Promo BID bo 17. in 18. oktobra 2013 v prostorih Koroškega deželnega arhiva v Celovcu Zaključna konferenca projekta. Osrednji temi konference bosta invazivne tujerodne rastline in kranjska čebela. Udeležba na konferenci je brezplačna. ... več »
Podpis Deklaracije Sklada za naravo Pohorje
07.10.2013
Ob svečanem podpisu Deklaracije Sklada za naravo Pohorje ter predstavitvi največje akcije letošnjega poletja na Rogli – odstranjevanja zarasti in ponovnega vzpostavljanja pohorskih planj vas Zavod RS za varstvo narave in Sklad za naravo Pohorje vabita na tiskovno konferenco bo v sredo, 9. oktobra ob 12. uri v Beli dvorani v Termah Zreče. S pomočjo Sklada za naravo Pohorje, dve instituciji (Zavod RS za varstvo narave in Občina Zreče) in delniška družba (Unior d.d.), razvijamo družbeno odgovoren trajnostni razvoj območja. Ohranjena narava je naš skupni moto, vendar ta ne pomeni ovire, pač pa razvoj za območja. Sklad za naravo Pohorje je bil ustanovljen leta 2009 in je v svojem prvem štiriletnem obdobju zabeležil rezultate, ki so nas spodbudili k novemu »mandatu« tega Sklada. Člana Sklada, ZRSVN in Občina Zreče, sta nosilec in partner projekta ALPA, v okviru katerega letos izvajamo  obsežno akcijo odstranjevanje zarasti na Pohorju.  Vaši sogovorniki bodo:Darko Hrastnik, univ. dipl. inž. met. mat., predsednik uprave Unior d.d.;mag. Boris Podvršnik, župan občine Zreče;dr. Darij Krajčič,  direktor Zavod RS za varstvo narave;dr. Mirjam Dular, vodja projekta ALPA.Vabljeni!VABILO, Sporočilo za medije (Sklad za naravo Pohorje), Sporočilo za medije (projekt ALPA), Opis projekta ALPA... več »
Vabljeni na naravovarstveno akcijo
07.10.2013
Na območju Pohorskih planj v sklopu projekta ALPA izvajamo revitalizacijo zaraščenih površin. S čiščenjem drevesne zarasti želimo izboljšati kakovost in obseg travišč, ki so življenjski prostor zavarovanih vrst, omogočiti ekstenzivno kmetovanje in ohraniti podobo krajine.Ker si želimo aktivnega sodelovanja javnosti, lokalnega prebivalstva in drugih obiskovalcev območja organiziramo že 4. tradicionalno prostovoljno naravovarstveno akcijo. Tokrat bomo čistili sečne ostanke na Ostruščici in Mulejevem vrhu (zahodno od Rogle), ki so ostali na sečišču. Vabilo si lahko ogledate na tej povezavi. ... več »
Knjiga o Zarici oktobra gostuje v Trbojah
26.09.2013
Zarta ali Zarica je soteska reke Save JV od Kranja. Po nekaterih podatkih je bila dolga dvajset kilometrov in naj bi segala od Drulovke do Medvod. Soteska, ki bi ji lahko rekli tudi kanjon, je bila ponekod globoka tudi do 40 m. Zaradi gradnje jezu za hidroelektrarno Mavčiče je bila v drugi polovici 20. stoletja delno potopljena. Kljub temu je Zarica z vidika varstva narave izjemno pomembno območje. Ena večjih posebnosti soteske je rastišče planike.Sotesko in knjigo Zarta ali Zarica bosta 24.10.2013 ob 19h v Čolnarni Trboje predstavila avtorja knjige Jurij Kurillo in Tadeja Šubic.Vabljeni, vstop prost. Na predstavitvo bo knjigo možno tudi kupiti.... več »
Razstava o glavatih vrbah v Mercator centru na Hudinji v Celju
17.09.2013
Večina od nas vsak dan uzre vodotok z obrežno vegetacijo. Pogled nam je povsem vsakdanji, ne posvečamo mu posebne pozornosti. Naš pogled običajno pritegne šele nepremišljen poseg, ki spremeni podobo vodotoka. Šele takrat se zavemo, da je vodotok brez zarasti neprivlačen. A takšen vodotok ni le neprivlačen, ni le okras v naravi, je tudi prostor, kjer živijo številne rastline in živali. Ob vodotokih najdemo tudi vrbe, ki jih lastniki redno obrezujejo in jim pravimo glavate vrbe. Mnoge izmed njih so stare in v debelih deblih skrivajo raznoliko življenje. V ostarelih vrbah se oblikujejo dupla, ki so življenjski prostor za redke in ogrožene živalske vrste, med njimi mednarodno ogroženega hrošča, puščavnika. Da bi prikazali pomen obrežne vegetacije, še posebej glavatih vrb smo v v galeriji Mercator centra na Hudinji v Celju pripravili razstavo, ki bo na ogled od 20.9.2013 do 8.10.2013.Razstava prikazuje raznolikost življenjskega okolja obrežne vegetacije, naš odnos do vegetacije in primernost njenega vzdrževanja. Fotografije, zajete v obrežnem pasu potokov na Kozjanskem in Obsotelju, nas popeljejo skozi različne letne čase dogajanja v obrežni vegetaciji. V raznolikem okolju se predstavijo značilne živali in rastline, prikazane pa so tudi posebnosti obrežne vegetacije, ki imajo velik pomen za človeka.  ... več »
Zavod sodeluje pri Mednarodni noči netopirjev
02.09.2013
V soboto, 7. septembra 2013 bomo netopirje lahko spoznali na poseben, zanimiv način. V sodelovanju s Slovenskim društvom za proučevanje in varstvo netopirjev in Zavodom za varstvo narave bo Županova jama gostila dogodek v okviru akcije Mednarodna noč netopirjev, s katerim želijo ljubitelji teh zanimivih in skrivnostnih, pa hkrati ogroženih živali netopirje približati širši javnosti. V Županovi jami vsako leto prezimuje približno 100 malih podkovnjakov, ki so ena od več kot dvajset vrst netopirjev, ki živjo v Sloveniji. O tem, zakaj je jama za netopirje pomembna kot zatočišče in zakaj se pravzaprav vanjo zatekajo, bodo lahko obiskovalci izvedeli med vodenim ogledom, ki se bo začel ob 17. uri.Ob 18:30 se bo program nadaljeval na površju, pred jamo, s strokovnim predavanjem o netopirjih in njihovem pomenu za ravnotežje v naravi. Otroci bodo lahko sodelovali v likovni delavnici in si izdelali netopirje. Ko pa bo padel mrak, bomo s pomočjo detektorjev ultrazvoka prisluhnili glasovom netopirjev, ki bodo izletali iz jame. Več informacij... več »
Nevidne vezi na ogled v Novi Gorici
12.07.2013
Zavod RS za varstvo narave se bo z razstavo Nevidne vezi predstavil v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici. Razstava bo na ogled v pritličju knjižnice v mesecu juliju in avgustu.... več »
Odstranjevanje invazivk na Bledu
13.06.2013
Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj vas v sodelovanju z Društvom za varstvo okolja Bled, v soboto, 15. junija 2013, vabi na prostovoljno akcijo odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin, v okolici Koritnega pri Bledu.Zbor udeležencev je ob 9. uri na počivališču ob kolesarski stezi (lokacija je prikazana na vabilu).Invazivke bomo predvsem pulili. Priporočamo terensko obleko in obutev (visoke čevlje, dolge hlače, sredstvo za odganjanje klopov, delovne rokavice, kopulice, kose – če ste vešči njene uporabe).Zaradi lažje organizacije Vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do torka, 11.6.2013, na e-naslov zrsvn.oekr@zrsvn.si ali po telefonu 04 20 19 460. Za vsa vprašanja se obrnite na Saro Strajnar (05 908 96 40 ali sara.strajnar@zrsvn.si).Akcija bo izvedena v okviru čezmejnega operativnega programa Slovenija – Avstrija Apis mellifera carnica bioindikator in promotor biodiverzitete. Akcije se udeležujete na lastno odgovornost!  V primeru slabega vremena bo prestavljena za en teden na soboto, 22. junija 2013.Več informacij v vabilu in sporočilu za medije.  ... več »
Zaključujemo projekt MedPAN
13.06.2013
Ob zaključku projekta MedPAN North Vas vabimo na novinarsko konferenco, ki bo v četrtek 20. junija ob 11. uri, v palači Manzioli, v Izoli. Predstavili bomo izvajanje projekta, sodelovanje Zavoda RS za varstvo narave in rezultate izvedenih aktivnosti, ki bodo prispevale tako k uspešnejšemu upravljanju zavarovanih območij kakor tudi k učinkovitejšemu ohranjanju morske biotske raznovrstnosti. Vaši sogovorniki bodo:dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo naravedr. Lovrenc Lipej, NIB, Morska biološka postajamag. Marko Starman, direktor Krajinskega parka Strunjan mag. Robert Turk, vodja OE Piran, ZRSVNVeč informacij v vabilu.... več »
Delavnica Voda in kamen
12.06.2013
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in EPM Maribor 2013 ob Mednarodnem letu sodelovanja na področju voda organizirata Srečanje UNESCO šol iz Maribora in okolice.Srečanje bo potekalo 14. junij 2013 pred Hišo stare trte, kjer bo postavljena razstava Kultura bivanja na in ob reki Dravi.Delavnice za udeležence:10.00 Tematska delavnica »Voda in dediščina«11.30 Delavnica »Voda in kamen – neločljivo povezana dela narave13.00 Delavnica »Vstani in ukrepaj – o milenijskih razvojnih ciljih«Predstavitve šolskih aktivnosti na področju vodaZaključek dneva: Razstava izdelkov v Kulturno-informacijskem središču EPM Maribor 2013Trg Leona Štuklja 2Več informacij v Vabilu Opis delavnice: GEOPARK KARAVANKE : VODA IN KAMEN – NELOČLJIVO POVEZANA DELA NARAVEVoda je naravna dobrina, je pogoj za življenje na Zemlji, je povsod okoli nas in nenehno kroži. Je edina najmočnejša sila, ki oblikuje površje Zemlje  (erozija, transport, odlaganje, stiskanje …), nahaja se v Zemljini skorji, različno globoko, vedno jo lahko najdemo in je pomemben vir za človekovo preživetje. Na našem planetu je sladke vode le nekaj odstotkov. V zadnjih 100 letih se je poraba vode povečala za šestkrat. Njeno onesnaženje je vedno večje.Območje Geoparka Karavanke je bogato z vodami, čeprav niso enakomerno prostorsko razporejene.V okviru delavnice »Geopark Karavanke: Voda in kamen – neločljivo povezana dela narave«, bomo spoznali povezavo med geologijo in vodo in ugotovili, da raziskovanja geologije brez raziskovanja vode ni! Spoznali bomo vodo kot: vir življenja, snov v naravi, preoblikovalko površja, življenjski prostor, vir energije, sprostitev in njene zdravilne učinke.  ... več »
Otvoritev Učne poti Prusnik
06.06.2013
Občina Trbovlje, Turistično razvojno društvo Krajinski park Kum Dobovec in Zavod RS za varstvo narave vabijo na otvoritev in predstavitev nove Naravoslovno-zgodovinske učne poti Prusnik, ki bo 8. junija 2013, ob 13. uri v Prusniku (pri bencinskem servisu MOL, regionalna cesta Trbovlje-Zagorje ob Savi.Po kulturnem programu, ki ga bodo izvedli učenci OŠ Tončke Čeč, Trbovlje bo sledil ogled Naravoslovno-zgodovinske učne poti Prusnik.Vljudno vabljeni!VABILOSporočilo za medije... več »
Rešena žabica se predstavi v Ukancu
30.05.2013
Spoštovani,  Zaradi deževne vremenske napovedi in razmočenega terena v Ukancu je prireditev U konc' sveta so pravljice doma prestavljena za en teden.  Prireditev bo v primeru lepega vremena 8. in 9. junija 2013.    V soboto, 1.6., in nedeljo, 2.6. 2013, bodo Bohinj (Ukanc) obiskali pravljični junaki in nas popeljali v svet narave. Prireditev U'konc sveta so pravljice doma že četrto leto organizira Vrtec Bohinj, ki se mu je tokrat pridružil tudi Zavod RS za varstvo narave s predstavo Žabica je rešena. Na eni izmed mnogih zanimivih točk nas bodo v neposredni bližini Bohinjskega jezera obiskale lutke, skupaj bomo ugotavljali, kdo vse živi v mlaki, in se igrali igrico, ob kateri bomo spoznali, zakaj so pomembna mokrišča.Vabimo vas, da se skupaj z družino udeležite potepanja po pravljični deželi.Načrt dejavnosti na poti... več »
Ob koncu Meseca narcis
24.05.2013
Ob koncu meseca narcis vas Zavod RS za varstvo narave in Gorenjski muzej Jesenice v četrtek 30. maja 2013 ob 17. uri vabita na:- razstavo likovnih del v okviru akcije Občine Jesenice Mesec narcis 2013- digitalno razstavo Fotografskega društva Jesenice Narcise pod Golico- predstavitev publikacije Zavoda RS za varstvo narave, V Rovtih nad Jesenicami  - narava in človek ustvarjata biotsko pestrost.Vljudno vabljeni! VABILO... več »
Vizija Pohorja v Univerzitetni knjižnici Maribor
17.05.2013
Univerzitetna knjižnica Maribor, zasebni zbiralci mineralov, Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor in Skupina za Pohorje vabimo na odprtje 15. razstave MINERALNI FOSILI POHORJA in razstave VIZIJA POHORJE 2030 v sredo, 22. maja 2013, ob 17. uri v Knjižno razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor.Razstavi bo odprla Brigita Čanč, vodja Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave MOM.Razstavi bosta na ogled do 8. junija 2013.Podrobnosti o razstavah se nahajajo v priloženem vabilu.... več »
Teden Geoparka 2013
16.05.2013
V tednu od 24. maja pa do 2. junija smo nanizali aktivnosti, posvečene Tednu Geoparka Karavanke. Prireditve so namenjene tako otrokom kot tudi starejšim. Povabljeni vsi, tudi tokrat bo pestro in zanimivo.Program Tedna geoparka 2013.Sporočilo za medije... več »
Dan naravovarstva in čebelarstva
16.05.2013
Vse predstavnike čebelarskih društev, čebelarje in druge ljubitelje naravevabimo na »DAN NARAVOVARSTVA IN ČEBELARSTVA«, ki bo potekal v sklopu projekta čezmejnega sodelovanja Slovenija – Avstrija, Amc Promo BID, v obliki delavnic in predavanj, v soboto, 18.5.2013 v šotoru na parkirišču Žita Gorenjke in v Čebelarskem centru Gorenjske v Rožni dolini v Lescah od 8:00 dalje. Program: Pričetek ob 8:00 s predstavitvijo tem in pripravo delavnic.08:30 - 09:30: »Sladke in grenke plati čebelarske izkušnje s tujerodnimi vrstami«, prof. dr. Božič Janko, Biotehniška fakulteta Ljubljana09:30 - 10:30: »Medovite rastline - so vse dobre tudi za naravo?« in v nadaljevanju10:30 – 11:30: delavnica »Predstavitev osnutka priporočil za širjenje avtohtonih medovitih rastlin«, Sonja Rozman, univ. dipl. biol., Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj.14:15: »Čebelarji – ambasadorji varstva okolja«:- Povzetek predavanj- Žrebanje anketTekom dneva Naravovarstva in čebelarstva boste lahko na stojnici »Naravovarstvena info točka« pridobili tudi vse ostale dodatne informaciji o projektu in tematiki projekta.Več informacij v vabilu... več »
Hraški mlaki dobili izobraževalno tablo
25.04.2013
V Hrašah pri Smledniku se nahajata mlaki, ki predstavljata eno izmed redkih mokrišč v tem delu Slovenije. Hraški mlaki sta naravovarstveno zelo pomembni, saj ju obišče preko 100 različnih vrst ptic ter številne dvoživke, kačji pastirji in druge ogrožene živali.Z namenom ozaveščanja obiskovalcev tega območja o njegovem naravovarstvenem pomenu, smo pripravili in postavili interpretacijsko tablo z naslovom Hraški mlaki sta vir življenja.Vabimo vas na otvoritev table »HRAŠKI MLAKI STA VIR ŽIVLJENJA«, ki bo v sredo , 15. maja ob 17 uri, v Hrašah ob večji mlaki.Po otvoritvi table bo strokovno vodenje opazovanja ptic na Hraških mlakah, pod vodstvom študenta biologije in ljubitelja ptic Blaža Blažiča. V primeru dežja otvoritev table odpade! Informacije bodo objavljene na spletni strani www.smlednik.si in www.zrsvn.siVeč informacij ter zemljevid lokacije v VABILU in SPOROČILU ZA MEDIJE.... več »
Projekt Glavate vrbe se zaključuje
18.04.2013
V preteklem letu smo izvajali projekt Glavate vrbe, ki je namenjen obujanju tradicionalnega obrezovanja vrb ob Šmarskem potoku, kjer prebivajo hrošči puščavniki, ki v obdobju razmnoževanja oddajajo vonj po marelicah.O tem in o aktivnostih, ki smo jih izvedli v projektu vam bomo poročali na tiskovni konferenci na Občini Šmarje pri Jelšah, kamor vas vabimo naslednji teden, 25. aprila ob 11 uri. Vljudno vabljeni!VABILO in SPOROČILO ZA MEDIJE  ... več »
Mavrični travniki na gradu Komenda na Polzeli
17.04.2013
Ob mednarodnem dnevu Zemlje ter v okviru mednarodnega leta sodelovanja na področju voda, si še bolj prizadevamo izpostaviti pomen ohranjanja narave ter pestrosti živega sveta v Sloveniji in grožnje, ki mu pretijo. Zato smo v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in šport Polzela ter Osnovno šolo Polzela na gradu Komenda na Polzeli pripravili prireditev z naslovom »Mavrična doživetja travnikov ob mednarodnem letu sodelovanja na področju voda«. Osredji dogodek prireditve bo otvoritev fotografske razstave »Mavrična doživetja travnikov«, ki bo na ogled od ponedeljka, 22 aprila do 10. maja, na gradu Komenda na Polzeli. Vabilo na otvoritev.Sporočilo za medije.... več »
6. delavnica o invazivkah
09.04.2013
V okviru projekta  Apis mellifera carnica bioindikator in promotor biodiverzitete (AMC Promo BID) pripravljamo že šesto - zaključno delavnico o tujerodnih invazivnih rastlinah. S pomočjo9 vašega znanja, izkušenj in predlogov smo v sooblikovali osnutek Med-sektorsko in mednarodno usklajenih priporočil za širjenje avtohtonih medonosnih rastlin in zatiranje invazivk. Vabimo vas, da da osnutek Priporočil skupaj pregledamo in pokomentiramo. Delavnica bo potekala 19. aprila 2013, s pričetkom ob 9:30. uri v Biodiverzitetnem centru v Borovljah (Avstrija).VABILO... več »
Vabilo na tiskovno konferenco
05.04.2013
Po sprejemu Geoparka Karavanke v mednarodno mrežo geoparkov pod okrilje UNESCO, smo pripravili tiskovno konferenco, ki bo 11. aprila, ob 17. uri, v gostišču Hartl v Suhi (Gasthof Hartl, Neuhaus 3, 9155 Neuhaus/Suha), Avstrija.VABILO Sporočilo za medijeVljudno vabljeni!... več »
Sodelovanje s Kneževino Monako se zaključuje - novinarska konferenca
27.03.2013
Ob zaključku sodelovanja Zavoda RS za varstvo narave in Kneževine Monako pripravljamo novinarsko konferenco, ki bo v sredo, 27. marca 2013, ob 11. uri, v Krajinskem parku Sečoveljske soline, v centru za obiskovalce. Vaši sogovorniki bodo:dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo naravemag. Martin Šolar, direktor Triglavskega narodnega parkamag. Robert Turk, vodja OE Piran, ZRSVNTina Trampuš, višja naravovarstvena svetovalka, OE Piran, ZRSVNPredstavili bomo sodelovanje in rezultate projektov zadnjega triletnega obdobja, ki so pustili pozitivne sledi tako v naravi, kot tudi v družbi. Na ogled bomo ponovno postavili razstavo ,,Nevidne vezi'' iz projekta ,,Morski datlji? Ne, hvala!'', ki bo v centru za obiskovalce KPSS na ogled v aprilu in maju 2013.Več informacij v VABILU.Dostop do konferenčnega prostora je s Seče, vhod na območje Lera. Parkiranje osebnih vozil bo omogočeno na parkirišču pri vhodu. Tam bo čakalo električno vozilo, ki bo obiskovalce prepeljalo do centra za obiskovalce.Vljudno vabljeni! Gradiva za novinarsko konferenco:1. Sporočilo za medije2. Dodatno gradivoSodelovanje Zavoda RS za varstvo narave in Urada za mednarodno sodelovanje Kneževine Monako na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti in uresničevanja ciljev in usmeritev Barcelonske in Alpske konvencije3. Posamezni projekti podrobneje:Morski datlji? Ne, hvala!Naravni spomenik Divje jezero - obnova turistične infrastrukture, pojasnjevalnih tabel in izdelava zloženkeAktivnosti na Natura 2000 območju, SPA Jelovica (2010 – 2012)Naravni Bohinj – promocija varstva narave v okviru Mednarodnega festivala alpskega cvetja v BohinjuNekateri projekti za uresničevanje ciljev Barcelonske Konvencije Varovanje in ohranjanje biotske in krajinske pestrosti na planoti Pokljuka v Triglavskem narodnem parku (2010 - 2012)  ... več »
Ohranjanje tradicije obrezovanja glavatih vrb
22.03.2013
Ob koncu sezone obrezovanja glavatih vrb Zavod Republike Slovenije za varstvo narave skupaj s partnerjema Občino Šmarje pri Jelšah in Razvojno agencijo Sotla organizira prireditev za širšo javnost in vse obrezovalce vrb ob Šmarskem potoku. Prireditev bo potekala 23.03.2013, od 10:00 do 15:00, na prireditvenem prostoru pri Dnevnem Baru Stranje (ob cesti Šmarje pri Jelšah – Belo  – Pristava). S prireditvijo želimo pokazati lastnikom zemljišč, da spoštujemo njihovo delo in jih spodbuditi, da to tradicijo ohranijo tudi v prihodnje. Želimo si, da se obrezovalci vrb med sabo družijo, si izmenjajo izkušnje in znanje. K sodelovanju smo povabili osnovnošolce OŠ Šmarje, ki bodo s simboličnim podtikanjem vrbovih poganjkov pokazali starejšim, da bodo tradicijo prednikov ohranili tudi v prihodnje.K temu simboličnemu dejanju ste povabljeni tudi vsi ostali. Pridružite se nam v Stranju. Če bo vreme zelo slabo, bo prireditev prestavljena predvidoma na 6. April 2013. PROGRAM PRIREDITVE... več »
Vizija Pohorja 2030 na ogled na II. gimnaziji v Mariboru
19.03.2013
18. 3. 2013 smo v na II. gimnaziji v Maribori otvorili razstavo z naslovom Vizija Pohorja 2030. Otvoritev je potekala v sklopu dogodkov Pomlad na II. gimnaziji Maribor.Ob otvoritvi so nam spregovorili dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo narave, g. Ivan Lorenčič, ravnatelj II. gimnazije ter mag. Irena Milinkovič, predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Po razstavi sta nas popeljala dr. Jurij Gulič iz mariborske enote Zavoda ter dr. Tanja Lešnik Štuhec, predstavnica Skupine za Pohorje. Prireditev je z glasbenim vložkom popestrila dijakinja II. gimnazije.Slike z otvoritve... več »
Otvoritev razstave Vizija Pohorja 2030
11.03.2013
Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor in II. gimnazija Maribor vas v okviru prireditve Pomlad na II. gimnaziji Maribor v ponedeljek 18. marca 2013, ob 17.30 uri vabita na otvoritev razstave Vizija Pohorja 2030 (II. gimnazija Maribor, Trg Miloša Zidanjška1, Maribor). Razstavo bosta otvorila dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo narave in g. Ivan Lorenčič, ravnatelj II. gimnazije Maribor. Vizijo Pohorje 2030 bosta predstavila dr. Jurij Gulič (ZRSVN) in dr. Tanja Lešnik Štuhec (Provital d.o.o, Skupina za Pohorje). Dogodek bodo s kulturnim programom popestrili dijaki II. gimnazije.VLJUDNO VABLJENI!Vabilo ... več »
Gostovanje Datljev v knjižnici v Kopru
20.02.2013
Zavod RS za varstvo narave, območna enota Piran, na ogled ponovno postavlja razstavo o morskih datljih z naslovom »NEVIDNE VEZI«. Razstava bo na ogled v pritličju Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, Trg Brolo 1 v Kopru, od 22. februarja do 7. marca 2013.Razstava je del projekta »Morski datlji? Ne, hvala!« in ponuja pogled v svet morskih datljev. Razkrije nam povezanost na videz ločenih svetov nad in pod morsko gladino. Skozi predstavitev morskih datljev in problema nabiranja, prodaje in uživanja teh prepovedanih školjk, nam odstira, kako človekove aktivnosti pod morsko gladino vplivajo na naše življenje na kopnem. Razstava je v slovenskem in italijanskem jeziku. Več informacij v sporočilu za medije.... več »
Predstavitev knjige Zarica in ogled razstave
19.02.2013
Zavod RS za varstvo narave OE Kranj vabi na predstavitev knjige in ogled razstave ZARTA ali ZARICA – POTOPLJENA LEPOTICA, ki bo potekala 6. 3. 2013 ob 17h v prostorih Info centra Predddvor (TIC Preddvor, Dvorski trg 3).Vstopnine ni. Vljudno vabljeni!... več »
Predavanje o glinokopih in jarkih
19.02.2013
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica in Lavričeva  knjižnica  Ajdovščina Vas vabita v torek, 19. februarja 2013, ob 18.30 na predavanje Glinokopi in jarki - pomembna zatočišča rastlin in živali.Predaval bo Klavdij Bajc, univ. dipl. biolog. Predavanje bo v prostorih Lavričeve knjižnice v Ajdovščini, na Cesti IV. prekomorske 1. ... več »
Prestavili bomo gnezdo bele štorklje
18.02.2013
19. februarja 2013 bomo na Mlaki pri Kranju prestavili gnezdo štorklje iz vrha jelše na posebej za gnezdo pripravljen drog. Zbor je ob 9h na lokaciji gnezda. Bela štorklja je bila še pred letom 2000 na Gorenjskem redka, sedaj na Gorenjskem lahko naštejemo sedem gnezd. Enega od teh je štorklja zgradila na izpostavljenem vrhu drevesa, kar je prava redkost, saj v Sloveniji poznamo le dve gnezdi bele štorklje na drevesu.  Gnezdo na suhem vrhu jelše na Mlaki pri Kranju bomo v torek, 19. februarja, prestavili na gnezdilni drog, ki štorklji zagotavlja trajno gnezdenje. Če bo štorklja, ki se sicer vedno vrača v isto gnezdo, nov dom sprejela, bomo videli marca, ko se štorklje vrnejo iz toplih krajev.Več informacij v sporočilu za medije. ... več »
Odprtje fotografske razstave
04.02.2013
Občina Rogatec ter Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave vabijo na prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku z naslovom Potok, kdo bo tebe ljubil?, ki bo v četrtek 7.februarja 2013 ob 17. uri v dvorani Grajske pristave v Rogatcu.Odprtje razstzave bo popestrilo predavanje Mojce Tomažič in Gregorja Kalana (ZRSVN, OE Celje) z naslovom Obrežna vegetacija - zavetnik živali, rastlin in človeka.Z glasbeno dramskim nastopom bodo sodelovali učenci VIZ OŠ Rogatec.Vljudno vabljeni.VABILO... več »
4. delavnica o invazivkah
21.01.2013
Vabimo vas na 4. delavnico za pripravo Med-sektorsko in mednarodno usklajenih priporočil za širjenje avtohtonih medonosnih rastlin in zatiranje invazivk, ki bo potekala v četrtek, 31. januarja 2013, s pričetkom ob 9:30. uri v Biotehniškem centru Naklo v Strahinju.Priporočila so-oblikujemo v sodelovanju s številnimi deležniki v projektu Apis mellifera carnica bioindikator in promotor biodiverzitete (Amc Promo BID) v seriji šestih delavnic (tri v Sloveniji, tri na avstrijskem Koroškem). Tokratna, že četrta delavnica se bo osredotočila na pripravo priporočil za preprečevanje širjenja invazivk in njihovo zatiranje. Na delavnico ste vabljeni vsi, ki posredno ali neposredno prihajate v stik z invazivkami. Vaše znanje in izkušnje so nepogrešljive pri oblikovanju v naslovu omenjenega dokumenta, ki bo uporaben za širok spekter dejavnosti.VABILOKako do BIC Naklo.... več »
Predstavitev najdbe septarijskih konkrecij
15.01.2013
Na območju Poličkega vrha pri Šentilju so bile najdene zanimive kroglaste kamnite tvorbe - septarijske konkrecije. Z namenom predstavitve širši javnosti smo v okviru projekta »Natura ni ovira« v sodelovanju z Muzejem narodne osvoboditve Maribor in Mestno občino Maribor uredili razstavni eksponat z interpretacijo.Zato vas vabimo na predstavitev novega eksponata in predavanje o septarijskih konkrecijah, ki bo  v torek, 22. 1. 2013 ob 18. uri v Muzeju narodne osvoboditve Maribor, Ulica heroja Tomšiča 5.Ob predstavitvi nam bodo spregovorili: direktorica Muzeja narodne osvoboditve Maribor, dr. Aleksandra Berberih Slana, vodja mariborske območne enote Zavoda RS za varstvo narave, ga. Simona Kaligarič, projekt bo predstavila ga. Lenka Rojs iz Zavoda RS za varstvo narave, OE Maribor, zanimivo zgodbo septarijskih konkrecij  pa dr. Miha Jeršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije.Vse vedoželjne novih vsebin Muzeja vabimo, da se nam pridružijo!VABILOZloženka Septarijske konkrecije - Dinozavrova jajca?Sporočilo za medije... več »
Gradivo s seminarja EU nature and impact assessments legislation and compliance promotion
15.01.2013
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje je 7. 1. 2013 skupaj s predstavniki Evropske komisije organiziralo seminar z naslovom EU nature and impact assessments legislation and compliance promotion. Gradivo s seminarja je objavljeno na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje pod naslovom "GRADIVA". ProgramPovezave do posameznih predstavitev: Compliance with the EU legislation on environmental assessments of plans/programmes (SEA) and projects (EIA)Implementation of Environmental LegislationThe EU biodiversity and nature policy and legislation – focus on Art 6.3 and 6.4 Habitats Directive ... več »
Zaključek fotografskega natečaja »Šmarski potok in glavate vrbe«
19.12.2012
V okviru projekta Glavate vrbe smo izpeljali fotonatečaj s katerim smo zbirali fotografije  z motivi obvodne vegetacije in glavatih vrb, ki imajo v krajini navadno posebno mesto in so tudi zelo opazne. S fotonatečajem smo želeli opozoriti na njihovo prisotnost in pomen, predvsem pa na njihovo »fotogeničnost«. Na naš naslov je prispelo 35 fotografij z motivi glavatih vrb, obvodne vegetacije, živali in rastlin. Vsaka od prispelih fotografij govori svojo zgodbo. Fotografije fotonatečaja bodo krasile projektni koledar, pripravljamo pa tudi potujočo razstavo fotografij in risb z motivi glavatih vrb in obrežne vegetacije. Ekipa projekta Glavate vrbe se vsem, ki so poslali fotografije, zahvaljuje za sodelovanje na fotonatečaju. S svojim prispevkom ste pripomogli k prepoznavnosti glavatih vrb kot pokrajinskega elementa.  ... več »
Otvoritev brunčanih poti na Črnem jezeru
13.11.2012
Zavod RS za varstvo narave Vas vabi na otvoritev brunčanih poti na Črnem jezeru, ki bo 13. novembra 2012 ob 14. uri v Domu na Osankarici.Zavod RS za varstvo narave je v sklopu projekta »Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji« - WETMAN predvidel obnovo lesene poti k Črnemu jezeru na Pohorju. Uspešna obnova je temeljila na dobrem sodelovanju Zavoda RS za varstvo narave in lokalnih deležnikov.Ob otvoritvi bodo spregovorili vodja mariborske OE Zavoda RS za varstvo narave Simona Kaligarič, župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, predstavnik Razvojno informacijskega centra RIC Slovenska Bistrica, vodja projekta WETMAN dr. Nika Debeljak Šabec ter lokalni koordinator za pilotno območje Pohorskih barij dr. Jurij Gulič.Več informacij na spletni strani projekta WETMAN.... več »
Začenjajo se delavnice o invazivkah
08.11.2012
V sklopu projekta Amc Promo BID Zavod RS za varstvo narave danes organizira prvo v seriji šestih delavnic. Njihov cilj je oblikovanje Med-sektorsko in mednarodno usklajenih priporočil za širjenje avtohtonih medonosnih rastlin in zatiranje invazivnih vrst. Prva delavnica se začenja danes v Biotehniškem centru Naklo. Več informacij v sporočilu za medije.... več »
Posvet Prostovoljstvo v naravovarstvu
25.10.2012
Prostovoljstvo prispeva k napredku družbe, solidarnosti in razvoju obstoječih sistemov. Tudi v varstvu narave se kaže vedno večja potreba po prostovoljcih. Kako organizirati prostovoljno akcijo, pridobiti sredstva in prostovoljce bomo obravnavali na 8. strokovnem posvetu z naslovomPROSTOVOLJSTVO V NARAVOVARSTVU.Posvet bo potekal v sredo, 14. 11. 2012, na Dunajski 22 v Ljubljani, v veliki dvorani v pritličju (levo). Vabilo in dnevni red ... več »
Vabilo na mednarodno geokonferenco v Mežici
24.10.2012
Vljudno vas vabimo k udeležbi na mednarodno konferenco, ki bo potekala od 20. do 23. novembra 2012 v Mežici (Geopark Karavanke, Slovenija-Avstrija). Namen mednarodne konference je prenos znanja in izkušenj v postopkih ustanavljanja novih geoparkov. Cilj je predstavitev primerov dobre prakse in izvirnih idej geoparkov. Konferenca bo namenjena tudi promociji novih geoparkov in krepitvi mednarodnega sodelovanja med bodočimi geoparki v Sloveniji in partnerji v tujini, tako na osebni, kot na institucionalni ravni. Namenjena je tudi povezovanju različnih strokovnjakov iz različnih institucij, ki sledijo istemu cilju – geoparki so lahko zelo dobra osnova za trajnostni regionalni razvoj.Mednarodna konferenca se bo odvijala v Mežici (Koroška regija). Dogodek bo trajal 4 dni. Prvi del dogodka bo konferenčni del, drugi del pa bo obsegal terenske oglede in obiske geo-lokalitet, kjer bomo lahko doživeli geološko in drugo naravno ter kulturno dediščino Geoparka Karavanke.Četrti dan vse udeležence konference vabimo na ekskurzijo v Geopark Idrija.Gostili bomo različne gostujoče predavatelje iz Portugalske, Norveške, Italije, Avstrije in Slovenije. Vsi predavatelji so strokovnjaki na področju geoparkov z bogatimi izkušnjami. Organizatorji mednarodne konference “Emerging new Geoparks in Europe – sharing knowledge & good examples” so Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Podzemlje Pece d.o.o., Geopark Karavanke, Geološki zavod Slovenije, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, Slovenski nacionalni odbor Mednarodnega programa za vede o Zemlji.Vabilo (Vabilo v angleškem jeziku)Registracijski obrazecProgram ekskurzije... več »
Strokovno srečanje Zavoda
01.10.2012
Konec septembra je na Zavodu potekalo Strokovno srečanje. Srečanje je potekalo v dveh delih:Strokovna predavanja:Vrednotenje geoloških in hidroloških pojavov Natura 2000 - Predlog sprememb posebnih ohranitvenih območij 2012; Predlog sprememb posebnih varstvenih območij 2012; Tehnični popravki mej Nature 2000 Soča: med povirji in izlivi Potekal pa je tudi "sejem projektov", kjer so se predstavili projekti, ki potekajo na Zavodu, ali pa so se ravno zaključili (Geopark, Natura Branice, AMP Promo BID, WETMAN, ALPA, Glavate vrbe, Monaco/MedPAN)  ... več »
Projekt »Natura 2000 v dolini Branice« se zaključuje
29.08.2012
Projekt »Natura 2000 v dolini Branice« se končuje z zaključno prireditvijo ta petek, 31. avgusta 2012 ob 19. uri, v Hiši posebne sorte v Kodretih.  Na prireditvi bodo predstavljeni rezultati projekta, spregovorila pa bosta direktor Zavoda RS za varstvo narave dr. Darij Krajčič in vodja projekta Irena Kodele Krašna z novogoriške območne enote Zavoda. Prireditev se bo sklenila s premierno projekcijo kratkega dokumentarnega filma »Dolina Branice in Natura 2000«, ki je eden izmed rezultatov projekta. Osnovni namen projekta »Natura 2000 v dolini Branice« je bilo seznanjanje prebivalcev območja, pa tudi širše javnosti, z omrežjem Natura 2000 in značilnostmi varovanih vrst območja Natura 2000 Dolina Branice.  Nosilec projekta je bila novogoriška območna enota Zavoda RS za varstvo narave, vanj pa so bili vključeni še trije lokalni partnerji: Hiša posebne sorte Vid Sorta s.p, Kulturno društvo Karla Štreklja Komen in Center za razvoj podeželja TRG Vipava. Projekt je potekal na območju LAS Zgornja Vipavska dolina in Komenski kras, sofinanciral pa se je iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.Več informacij v vabilu in sporočilu za medije.... več »
14. mednarodna noč netopirjev v Goriči vasi
20.08.2012
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev že 14. leto pripravlja mednarodni dogodek, kjer z različnimi aktivnostmi udeleženci spoznavajo netopirje. Organizaciji letošnje Mednarodne noči netopirjev se pridružujeta tudi Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana ter župnija Ribnica.»Netopirski« dogodek bo potekal v soboto, 1. 9. 2012 v cerkvi Imena Marijinega v Goriči vasi.Najprej bomo ob 15h očistili cerkveni zvonik netopirskega gvana in ga po želji odnesli domov, saj je netopirsko gvano odlično gnojilo. Delovni akciji bo ob 19h sledilo predavanje o netopirjih v občini Ribnica (predaval bo biolog Primož Presetnik) ter opazovanje izletavanja netopirjev in poslušanje njihovega oglašanja z ultrazvočnimi detektorji. Akcija bo potekala tudi v primeru slabega vremena. Vljudno vabljeni!Dodatne informacij v vabilu, na plakatu ter v sporočilu za medije.Kontaktne osebe:Monika Podgorelec, SDPVN, tel. 031 882 377Karolina Rebernik, ZRSVN OE LJ, tel. 01 2445 370,Mateja Nose Marolt, ZRSVN, tel. 01 2309 536 in  041 877 899Kje lahko izveste več? - Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (http://www.sdpvn-drustvo.si) - EUROBATS (http://www.eurobats.org )    ... več »
Akcija na Lovrenških jezerih
20.08.2012
V sklopu projekta WETMAN se izvaja obnova brunčanih (lesenih) poti na območju Lovrenških jezer. V soboto 18.8.2012 je potekala naravovarstvena akcija v kateri so sodelovali prostovoljci (predvsem predstavniki planinskih in drugih društev ter lokalni prebivalci). V sklopu akcije se je pripravljalo teren za krožno pot čez Lovrenška jezera. Menjava poti na Pohorju se bo nadaljevala tudi v prihodnjih dneh. Nekaj vtisov o akciji si oglejte v fotogaleriji na spletni strani projekta WETMAN (avtor fotografij: Jože Hribar, PD Mislinja). ... več »
Izlov tujerodnih vrst rib iz Gornjega kala
16.08.2012
v sklopu projekta LIFE+ WETMAN (Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji), ki ga vodi ZRVSN, je ena izmed glavnih nalog izboljšanje življenjskih razmer za ogroženo želvo močvirsko sklednico. V ta namen organizirata Zavod RS za varstvo narave in Ribiška družina Črnomelj v soboto, 25.8.2012, izlov tujerodnih vrst rib iz Gornjega kala.Uvodni del dogodka bo namenjen predstavitvi rib ter ostalega živalstva in rastlinstva v Gornjem kalu. Ob tem bo predstavnik ZZRS predstavil osnutek ribiškogojitvenega načrta za Gornji kal. Kasneje se bo dogajanje preselilo ob Gornji kal, kjer bo potekal izlov tujerodnih vrst rib in kasneje tudi nočni lov na soma.Prosim koordinatorje posameznih organizacij, da na ta dogodek povabite čim več zainteresiranih sodelavcev. Upam, da se kljub času dopustov vidimo v čim večjem številu, zaradi lažje organizacije dogodka pa vas prosim, da vsi zainteresirani potrdite udeležbo na elektronski naslov matej.simcic@zrsvn.si, do vključno srede, 22.08.2012.Vabilo... več »
Vabilo na prostovoljno akcijo na Pohorje
17.07.2012
V sklopu projekta WETMAN se na Pohorju izvaja zamenjava brunčanih (lesenih) poti na območju Lovrenških jezer, Ribniškega jezera in Črnega jezera.Dela na območjih že potekajo in bodo zaključena predvidoma do konca letošnjega leta. Pri realizaciji akcije si želimo aktivnega sodelovanja lokalnega prebivalstva, planinskih in turističnih društev, pa tudi drugih obiskovalcev območja, zato vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na prostovoljni naravovarstveni akciji v čim večjem številu.Načrtujemo dve prostovoljni naravovarstveni akciji, ki sta poleg sodelovanja pri izgradnji poti namenjeni tudi seznanjanju javnosti o pomenu in varovanju mokrišč na območju Pohorja.Akciji sta načrtovani za 18.8.2012 (na Lovrenških jezerih) ter 25.8.2012 (na Črnem jezeru).Natančne informacije o zbornem mestu ter uri bodo javljene naknadno. V primeru slabega vremena, bosta akciji prestavljeni za teden dni.Vljudno vabljeni! ... več »
Vabljeni na Evropske noči nočnih metuljev (EMN)
04.06.2012
Zavod RS za varstvo narave in Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija ter Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije pripravljajo že devete Evropske noči nočnih metuljev (EMN, European Moth Nights), ki bodo letos potekale od  14. - 18. junija 2012 na devetih lokacijah po celi Sloveniji.Otvoritveni večer bo v četrtek 14. 6. 2012 na Ljubljanskem barju. Zbirališče je na Logu ob 20.45h (Dostop s severa: Tržaška cesta, Gmajnice, cesta v Legarice, približno 1km južno od križišča s Tržaško cesto - karta). V naslednjih dneh bomo nočne metulje opazovali na Krasu, na Tolminskem, ob Kolpi, na Kozjanskem, Solčavskem in na Goričkem. Več informacij v VABILU in SPOROČILU ZA MEDIJE, kjer so navedene tudi kontaktne osebe. Na zbirališča pridite v primerni opremi, ki obsega pohodniško obutev, odvračala za klope in komarje, baterijsko svetilko, fotoaparat in toplejša oblačila, saj so noči lahko hladne. Opazovanje bo potekalo predvidoma od 20,45h do 24h. Nikar ne pozabite na zvrhano mero dobre volje, vztrajnosti in optimizma. V primeru dežja nočno opazovanje žal odpade.    ... več »
Vabilo na prostovoljno akcijo odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin
04.06.2012
Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, v sodelovanju z Društvom za varstvo okolja Bled, Vas v soboto, 9. junija 2012, vabi na prostovoljno akcijo odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin, v okolici Koritnega pri Bledu. Te rastline zelo ogrožajo naše avtohtone vrste in spreminjajo podobo krajine.Program:• Zbor udeležencev ob 10.00 pri mostu čez Savo pred Bledom (lokacija, je prikazana na hrbtni strani vabila) • Odstranjevanje invazivk po območjih• Zbor na skupnem mestu ob 14.30 h • Topla malica in druženje od 14.30 daljeInvazivke bomo predvsem pulili. Če je kdo vešč uporabe kose, pa jih bomo na enem od območij pokosili. Priporočamo terensko obleko in obutev (visoke čevlje, dolge hlače, sredstvo za odganjanje klopov, delovne rokavice, kopulice, kose (če ste vešči njene uporabe)).Zaradi organizacije, Vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do srede, 6.6.2012, na e-naslov zrsvn.oekr@zrsvn.si ali na telefon (04 20 19 460). Za vsa vprašanja pa se obrnite na Sonjo Rozman (04 20 19 467 ali sonja.rozman@zrsvn.si ).Akcije se udeležujete na lastno odgovornost!  V primeru slabega vremena bo prestavljena za en teden.Akcija bo izvedena v okviru čezmejnega operativnega programa Slovenija – Avstrija Apis mellifera carnica bioindikator in promotor biodiverzitete. Lepo vas pozdravljamo v upanju, da se v čim večjem številu vidimo in naredimo nekaj dobrega za naravo!Karta zbornega mesta  in Vabilo.Zborno mesto je ob glavni cesti Lesce Bled. Če se peljete iz Radovljice, takoj za mostom čez Savo zavijete na levo na kolesarsko pot. Če pa se peljete z Bleda, tik pred mostom čez Savo zavijete na desno. lokacija je označena na spodnji karti.... več »
»Voda: zeleno prebivališče«
17.05.2012
Zavod RS za varstvo narave in Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji in Urad vlade za komuniciranje vas ob Zelenem tednu vabita na dogodek v izvedbi Centra Evropa z naslovom »Voda: zeleno prebivališče«, ki bo potekal v Miklošičevem parku v Ljubljani v torek, 22. maja, med 11. in 15. uro.Voda je v vseh svojih pojavnih oblikah nujna za obstoj življenja na Zemlji. Pravzaprav se je življenje začelo prav v vodi – v oceanih, v katerih po ocenah strokovnjakov živi kar 17 odstotkov vseh odkritih in zabeleženih oblik živih bitij. Na ta dejstva bi morali pomisliti vsakič, ko s svojim vedenjem kakorkoli škodujemo oziroma nespoštljivo ravnamo z vodo.Da bi se naučili pravilnega odnosa do vode, vas vabimo, da se nam pridružite na izobraževalnem dogodku, kjer boste lahko sodelovali tudi v nagradni igri za praktične nagrade, sodelovali pri izdelavi mokrišča iz plastelina, pobožali vidrin kožuh ali pa se udeležili kakšnega izmed predavanj in interaktivnih delavnic. Program spremljevalnega dogajanja:11.30 – 12.00 Mokrišča, ali jih poznamo? predavanje Zavoda RS za varstvo narave,12.00 – 12.45 Živa voda – od biodiverzitete do pipe, predavanje Zavoda Lutra13.00 – 13.30 Predstavitev vodnega in obvodnega naravnega bogastva v Strunjanu13:45 – 14:15 – predavanje Varuh zakladov Ljubljanskega barjamed 11:00 in 15:00 delavnica za otroke: spoznajmo polojnika, eno najbolj značilnih solinskih ptic, Krajinski park Sečoveljske solineDogodek soorganizirajo organizacije, ki sodelujejo v finančnem mehanizmu Evropske unije LIFE+, namenjenem varstvu okolja: Zavod RS za varstvo narave, Krajinski park Strunjan, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine Lutra, Krajinski park Ljubljansko barje in Krajinski park Sečoveljske soline.Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato vas prosimo, da svojo prisotnost obvezno potrdite na telefonski številki (01) 438 22 70 oziroma na naslov info@center-evropa.si. V primeru dežja bo dogodek potekal v Centru Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana.VABILOGradivo za medije... več »
Teden Geoparka Karavanke 2012
07.05.2012
V tednu od 12. - 19.5. 2012 bo potekal Teden Geoparka Karavanke, v sklopu tega pa številni dogodki in prireditve. Celoten program si lahko ohledate na letaku. Vabilo na dogodek Brez metuljev ni sončnega dneVabilo na dogodek Zabavno, poučno, nič mučnoVabilo na dogodek Skačem po kamnih, čofotam po lužahVljudno vabljeni!... več »
Tradicionalni pohod na Vrhek
26.04.2012
Turistično društvo Tržišče v sodelovanju z domačini Vrhka ter Zavodom RS za varstvo narave organizira že 7. tradicionalni pohod na Vrhek.  V soboto, 5. maja 2012, ob 10. uri se zberemo pri gostilni Majcen Ulčnik, od koder se bomo v družbi prijaznih domačinov podali na pot na Vrhek. Obiskali bomo nahajališče rumenega sleča ali azeleje in se ustavili pri spominskem obeležju, kjer je med drugo svetovno vojno potekala nemško-italijanska meja. Na poti bodo prikazana stara kmečka opravila. Na najvišji točki Vrhka lahko pričakujete prečudovite razglede na Kum, Lisco, Pohorje in Gorjance. Krajani Vrhka se ponašajo z nahajališčem znamenite rastline, ki jo je profesor botanike Tone Wraber uvrstil v knjigo »Sto znamenitih rastlin na Slovenskem«. Domačini jo poznajo pod imenom azaleja, njeno pravo botanično ime pa je rumeni sleč. Rastlina velja za posebnost med slovenskimi rastlinami. Meseca maja na Vrhku zacvetijo grmi rumenega sleča s svojimi velikimi, omamno dišečimi in živo rumenimi cvetovi. Jasa in velik del okoliškega gozda je na zemljišču, s katerim gospodarijo Štihovi z Vrhka. Domačini vedo povedati, da rumeni sleč tukaj uspeva odkar pomnijo. Nahajališče na Vrhku pri Tržišču v občini Sevnica je naravna vrednota državnega pomena. Nahajališče je postalo del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000, v katerega so vključena območja za ohranjanje evropsko pomembnih rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih življenjskih okolij.Rumeni sleč je zaradi redkosti pri nas uvrščen med ogrožene rastlinske vrste in že od leta 1976 zavarovana vrsta. Prepovedano je uničevanje, trganje, ruvanje ali poškodovanje posameznih rastlin.... več »
Otvoritev table "Krajinski park Mariborsko jezero" in vodeno opazovanje ptic
11.04.2012
Mariborsko jezero s plitvinami, obrežnimi gozdovi in raznovrstnimi življenjskimi okolji predstavlja pomembno naravovarstveno območje. Je prezimovališče in preletno postajališče številnih vodnih ptic. Znova pa postaja tudi pomembno mariborsko rekreacijsko območje. Z namenom ozaveščanja številnih obiskovalcev tega območja o njegovem naravovarstvenem pomenu smo na Limbuškem nabrežju združili moči Društvo Ponirek, DravaCenter ter Zavod RS za varstvo narave ter pripravili in postavili označevalno-interpretacijsko tablo. Zato vas ob obeležitvi dneva Zemlje vljudno vabimo na otvoritev table in strokovno vodeno opazovanje ptic na Mariborskem jezeru. Zberemo se v soboto 21. aprila ob 10 uri na Limbuškem nabrežju rekreativno družinskega središča DravaCenter. Po otvoritev table "Krajinski park Mariborsko jezero" sledi vodeno opazovanje ptic. Če imate svoj daljnogled, ga prinesite s seboj! Dodatne informacije: tel. 02 333 13 79 (Andrej Grmovšek)Zavod RS za varstvo narave: http://www.zrsvn.si/sl/Kako do DravaCentra, (Limbuško nabrežje 2, Limbuš): http://www.dravacenter.si/navodila-do-dravacentraKaj je DravaCenter: http://www.dravacenter.si/dravacenter-se-predstavi Vabilo ... več »
Dober dan Divje jezero
10.04.2012
V sklopu dogodkov "Pomlad v Geoparku Idrija" se bomo v petek 20. 4. 2012 sprehodili po obnovljeni poti okoli Divjega jezera. Ob 10.30 se dobimo ob Scopollijevem spominskem vrtu, od koder bomo nadaljevali pot ob Rakah do Divjega jezera ter si ogledali obnovljene poti in okolico tega naravnega spomenika. Projekt obnove je finančno podprla Kneževina Monako. Prireditev ob jezeru se začne ob 11.30.Ob Divjem jezeru nas bosta nagovorila idrijski župan Bojan Sever in direktor Zavoda RS za varstvo narave dr. Darij Krajčič. Skupaj z direktorico Mestnega muzeja Idrija Ivano Leskovec se bomo spomnili 50-letnice uradne razglasitve prvega muzeja v naravi. Prireditev bodo popestrili učenci OŠ Idrija.Organizatorji prireditve: Občina Idrija, Zavod RS za varstvo narave OE NovaGorica, RŽS Idrija in MMI Idrija. V primeru dežja bo prireditev ob 11.30 nagradu Gewerkenegg v Razstavišču Nikolaja Pirnata.Celoten program dogodkov "Pomlad v Geoparku Idrija"... več »
Dogodek ob zaključku obrezovanja glavatih vrb
10.04.2012
V  soboto, 14. aprila 2012, bomo pripravili prireditev ob koncu obrezovanja glavatih vrb ob Šmarskem potoku, ki bo potekala skozi cel dan. Pripravili smo različne delavnice za obiskovalce, pletenje vrbovega popleta, ogled vrb z dupli za hrošča puščavnika, animacije za otroke ter podelitev priznanj obrezovalcem, ki so vrbe v letošnji sezoni obrezali.Program prireditveObrezovanje vrb je izjemnega pomena zato smo skupaj z Občino Šmarje pri Jelšah in Razvojno agencijo Sotla pripravili projekt »Glavate vrbe«. Več informacij o projektuPred pričetkom prireditve bo tudi novinarska konferenca (začetek ob 10. uri v Dnevnem baru Stranje). Vaši sogovorniki bodo:g. Gregor Kalan – vodja projekta, Zavod RS za varstvo naraveg. Jože Čakš, župan občine Šmarje pri Jelšahga. Bojana Žaberl, Razvojna agencija SotlaVabilo na novinarsko konferenco... več »
Nevidne vezi ponovno v Izoli
29.03.2012
V pritličju palače Manzioli bo od 31.3. do 9.4.2012 na ogled razstava NEVIDNE VEZI. Razstava predstavi morske datlje ter soodvisnost med gostinsko ponudbo in ohranjenostjo morja ter poziva k spoštovanju prepovedi prodaje in uživanja morskih datljev. To bo tudi tema predavanja, ki bo v sredo, 4.4.2012 ob 19.uri, v dvorani palače Manzioli. Razstavo in predavanje je pripravil Zavod RS za varstvo narave, območna enota Piran.Več informacij v sporočilu za medije.Dal 31.3. al 9.4.2012 al pianoterra di Palazzo Manzioli ad Isola sarà aperta al pubblico la mostra LEGAMI INVISIBILI, un'esposizione sui datteri di mare e sul rapporto tra offerta gastronomica e conservazione dell'ambiente marino che è anche un invito a rispettare il divieto di vendita e consumo di tali molluschi. Questo sarà pure il tema della conferenza che avrà luogo mercoledì, 4 aprile 2012, alle ore 19.00 nella Sala nobile dello stesso Palazzo.La mostra e la conferenza saranno realizzate a cura dell'Istituto della RS per la tutela della natura, Unità territoriale di Pirano. ... več »
Postavitev informacijsko-izobraževalne table ob Muri
21.03.2012
Planinsko društvo Paloma Sladki Vrh organizira postavitev informacijsko-izobraževalne table ob reki Muri, v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave dne 31. marca 2012. Obenem je organiziran še pohod po Šentiljski poti II., ki je del praznovanja 10. obletnice Šentiljske poti, svetovnega dneva vode in občinskega praznika.Zbor udeležencev je med 8.45 in 9.00 uro pri OŠ Sladki Vrh. Prvi postanek bo ob reki Muri, kjer se bo postavila informacijsko-izobraževalna tabla. Sledil do pohod. Podrobnejše informacije lahko najdete v vabilu.Vljudno vabljeni! ... več »
Srečanje v okviru projekta "Glavate vrbe"
16.03.2012
Občina Šmarje pri Jelšah, Zavod RS za varstvo narave in Razvojna agencija Sotla organiziramo srečanje vseh lastnikov zemljišč ob Šmarskem potoku (dolvodno od Šmarja pri Jelšah) v okviru projekta »Glavate vrbe«. Zavedamo se, da je za delo potrebna motivacijo, orodje, včasih tudi pomoč. Zato želimo z različnimi aktivnostmi spodbuditi lastnike in javnost, da nadaljujemo tradicijo obrezovanja in ohranjanja vrb ob Šmarskem potoku.Zato vabimo lastnike priobalnega zemljišča na skupno srečanje, ki bo dne 23.3.2012, ob 19:30 uri, v spodnji dvorani kulturnega doma v Šmarju pri Jelšah.Namen sestanka je:- predstaviti projektne aktivnosti,- predstaviti aktivnosti, v katerih si želimo prisotnost in sodelovanje lastnikov,- prisluhniti lastnikom v njihovih izkušnjah pri obrezovanju in urejanju vegetacije ob potoku,- spodbuditi lastnike za sodelovanje pri obrezovanju.V kolikor potrebujete več informacij pred srečanjem, se lahko obrnete na naslednje kontakte:- g. Tacer Ivan, 041 698 718          - g. Bojan Žaberl, 041 382 997,- g. Janko Šket, 031 798 991         - g. Gregor Kalan, 03 42 60 332- g. Peter Planinšek, 041 645 443   - g. Jurij Dobnik, 03 42 60 345Vabilo.... več »
Spoznajmo laško žabo
15.03.2012
V okviru projekta NATURA BRANICE vas vabimo na prvi naravoslovni dan "za staro in mlado", na katerem boste pobližje spoznali prvo izmed varovanih živalskih vrst na območju Natura 2000 Dolina Branice – laško žabo.V kratkem predavanju si bomo ogledali fotografije laške žabe in prisluhnili posnetkom njenega oglašanja, sprehodili pa se bomo tudi ob Branici, kjer si bomo ogledali žabjo svatbo v živo.Dobimo se v vaškem domu v Kodretih v petek, 16. 3. 2012 ob 18. uri.Pridite in spoznajte eno najredkejših žab v Evropi!VABILO... več »
Zaključna konferenca projekta Karavanke
15.03.2012
Vabimo vas na zaključno konferenco projekta KARAVANKE@PRIHODNOST.EU – GOSPODARJENJE Z NARAVO V EVROPSKI REGIJI PRIHODNOSTI«, ki bo v v sredo, 21. marca 2012, ob 10. uri v Podjetniškem centru, Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj.Udeležence bo nagovoril direktor Zavoda RS za varstvo narave dr. Darij Krajčič, vlogo in rezultate Zavoda v projektu pa bo predstavila Tadeja Šubic iz kranjske Območne enote Zavoda.Vljudno vabljeni!VABILO  ... več »
Sadovi dela projekta Viri življenja predstavljeni na novinarski konferenci
29.02.2012
Dne 28.2.2012 se je na Turistični kmetiji »Pri Štefaniču« odvila tiskovna konferenca v okviru projekta »Viri življenja / Izvori života«, kjer so predstavniki vseh projektnih partnerjev predstavili izvedene aktivnost v projektu. Zavod RS za varstvo narave je predstavil naslednje glavne aktivnosti: izdelava naravovarstvenih izhodišč za obnovo vodnih virov, strokovni nadzor nad izvajanjem obnov, sodelovanje pri pripravi skupne strategije upravljanja z vodnimi viri ter pilotnih načrtov upravljanja z izbranimi vodnimi viri, izvedba inventarizacije vodnih virov ter flore in favne izbranih vodnih virov, izdelava registra vodnih virov celotnega projektnega območja, priprava strokovnih vsebin za table, izvedba javnih natečajev za fotografije in otroška dela ter oblikovanje in izdelava promocijskega gradiva (sestavljanka, otroška knjiga, zloženke, plakati, zvezek za zapiske).Po predstavitvah se je dogajanje preselilo v bližnjo vas Zapudje, kjer so krajani pripravili kratek program ob simbolični otvoritvi dveh obnovljenih vodnih virov - vaškega kala in vodnjaka Škalva. Kot zanimivost lahko omenimo, da so krajani v začetku nasprotovali tovrstni obnovi kala. Želeli so ohraniti obstoječo betonsko strulturo, ki pa je danes prekrita s plastjo zemlje, bentonitne folije, zemlje in kamenja. Po izvedeni obnovi, ki je z vidika varovanja narave primernejša pa kažejo izredno pozitiven odnos.... več »
Odprta razstava v Črnomlju
20.02.2012
V okviru občinskega praznika Občine Črnomelj smo 17. februarja 2012 v prostorih Kulturnega centra Črnomelj postavili razstavo nagrajenih fotografij in otroških del z naslovom »VODA – VIR UMETNIŠKEGA NAVDIHA«. Na razstavi je predstavljenih 14 fotografij vodnih virov ter predvsem rastlinstva in živalstva, vezanega na vodo. Poleg tega je predstavljen tudi izbor nagrajenih likovnih del osnovnošolskih otrok.Razstava bo na ogled do 29. februarja 2012.... več »
Dogodki ob dnevu mokrišč
26.01.2012
Ob svetovnem dnevu mokrišč Zavod RS za varstvo narave organizira številne dogodke po vsej Sloveniji. Tako vas Zavod in Univerzitetna knjižnica Maribor vabita v sredo 1. februarja ob 17 uri v Glazerjevo dvorano UKM na predavanje in otvoritev razstave o mokriščih. O pomenu mokrišč bo spregovoril mag. Matjaž Jež, projekt WETMAN, s katerim v Sloveniji ohranjamo mokrišča, pa bo podrobneje predstavil dr. Jurij Gulič. Po predavanju bo dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo narave, odprl zanimivo fotografsko razstavo o mokriščih v Sloveniji.  VabiloObmočna enota Nova Gorica pripravlja v torek, 31. januarja 2012 ob 18.30 uri predavanje z naslovom Soča s pritoki: med povirji in izlivi. Predavanje bo potekalo v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini (Cesta IV. prekomorske 1, 5270 Ajdovščina), predaval  bo mag. Daniel Rojšek. Od 1.2.2012 do 7.2.2012 bo v Mestni knjižnici Kranj postavljena razstava »Narava med Radovljico in Bledom, Odkrite skrivnosti mokrišč Blejskega kota in širšega območja sotočja Save Dolinke in Save Bohinjke«. V sklopu dogodkov ob dnevu mokrišč bo kranjska območna enota Zavoda 3. februarja bo ob 17. uri pripravila tudi kratko predavanje o mokriščih in vodenje po razstavi.Vabimo vas tudi na tiskovno konferenco ob svetovnem dnevu mokrišč, 2. februarja, ki bo 1. februarja ob 13. uri v hotelu Arena v Mariboru (Pot k mlinu 57). Več informacij najdete v vabilu.   ... več »
Vabilo na novinarsko konferenco projekta Geopark
18.01.2012
Vabimo vas na novinarsko konferenco projekta GEOPARK KARAVANKE, kjer vam bomo predstavili Strokovni svet Geoparka Karavanke ter sklepe le-tega. Poudarili bomo rezultate, ki smo jih v času trajanja projekta že dosegli ter prijavo Geoparka Karavanke v UNESCO - vo mrežo geoparkov.Novinarska konferenca bo 25. januarja 2012 v Narodnem domu Mežica (Trg 4. aprila 4, SI- 2392 Mežica) ob 12.00 uri.Vaši sogovorniki bodo: - novoizvoljeni predsednik Strokovnega sveta Geoparka Karavanke- mag. Suzana Fajmut Štrucl, vodja projekta Geopark- mag. Gerald Hartmann, projektni partner Geoparka Več informacij v priloženem vabilu.... več »
Čiščenje Črne doline
30.11.2011
Po dveh zaporednih napovedanih terminih, ko smo morali akcijo čiščenja zaraščenih površin v Črni dolini pri Grosuplju zaradi neustreznih vremenskih razmer odpovedati, je končno napočil čas, da akcijo izvedemo ta vikend. Na prostovoljno naravovarstveno akcijo v Črno dolino pri Grosuplju vas torej vljudno vabimo v soboto 3. decembra. Dobimo se ob 9.30 pri spomeniku v Perovem (zborno mesto je označeno na karti). Akcija bo trajala  predvidoma do 15.00.KAJ BOMO DELALI? Ročno bomo kosili in grabili travo in trstiko, odstranjevali manjše grmovje in jih zlagali na kupe v gozd. KAJ POTREBUJEMO? Topla terenska oblačila in primerno terensko obutev. Priporočamo vam, da s seboj prinesete tudi nekaj vrtnarske opreme (predvsem vrtnarske škarje, grablje, manjše vrtnarske žage), da bomo imeli dovolj orodja. KAJ NUDIMO ORGANIZATORJI? ZRSVN priskrbi malico (sendviče) in pijačo (voda, sok). Imeli bomo tudi nekaj toplega čaja, ker pa nimamo dovolj termičnih steklenic za vse, priporočamo da ga tudi sami prinesete s seboj.V kolikor se akcije nameravate udeležiti vas naprošamo, da nam svojo udeležbo potrdite na elektronski naslov lara.jogan@zrsvn.si najkasneje do petka 2. decembra do 9.00. Opozorilo za varnost pri delu: Organizatorji akcije ne odgovarjamo za kakršnakoli tveganja, ki nastanejo kot rezultat delovne aktivnosti.Vabljeni! Karta z napotki za prihod v Črno dolino pri Grosuplju (roza obroba na karti) ... več »
Otvoritev razstave Nevidne vezi
10.11.2011
Vabimo na otvoritev razstave z naslovom NEVIDNE VEZI, ki jo je v okviru projekta »Morski datlji? Ne, hvala!« pripravil Zavod RS za varstvo narave.Otvoritev bo v četrtek, 17. novembra 2011, ob 11. uri, v pritličju Srednje gostinske in turistične šole Izola, (Izola, Ul. Prekomorskih brigad 7).Razstava ponuja pogled v svet morskih datljev in nam razkrije povezanost na videz ločenih svetov nad in pod morsko gladino. Skozi predstavitev morskih datljev in problema nabiranja, prodaje in uživanja teh prepovedanih školjk, nas povabi, da tudi sami prispevamo k ohranjanju narave in kakovosti svojega življenja.Več informacij v vabilu, vabilo v italjanskme jeziku. Vabljeni!Ob otvoritvi smo pripravili tudi sporočilo za medije. ... več »
Čistili smo zaraščajoča travišča na Pohorju
21.10.2011
V soboto, 15. oktobra, je bila v sklopu letnih naravovarstvenih akcij Zavoda RS za varstvo narave, aktivnosti Sklada za ohranjanje narave Pohorje in projekta WETMAN, kot poprojektna aktivnost projekta NATREG in kot priprava na čezmejni projekt SI-AT ALPA, izvedena prostovoljna naravovarstvena akcija čiščenja zaraščajočih travišč na Pohorju na območju zahodno od Rogle. V naravovarstveni akciji so poleg Zavoda RS za varstvo narave sodelovali še številni partnerji: Zavod za gozdove Slovenije, podjetje UNIOR d.d. – Program turizem, Občina Zreče, Občina Mislinja, Sklad za ohranjanje narave Pohorje, ter številni zainteresirani prostovoljci.Cilj naravovarstvene akcije je bil izboljšati kakovost in obseg travišč - planj, izboljšati lastnosti življenjskega prostora številnim vrstam ptic, omogočiti ekstenzivno kmetijsko pridelavo na območju in ohraniti podobo krajine, ki postaja prepoznana v Slovenskem prostoru in širše. Varovana območja – območja NATURA 2000 so pomemben instrument varstva biotske raznovrstnosti in hkrati predstavljajo velik potencial socialnega in gospodarskega razvoja Slovenije. Akcije se je udeležilo preko 40 oseb, kar kaže na močan interes širše javnosti po ohranjanju biodiverzitete na ovršju Pohorja in za doseganje skladnega razvoja celotnega območja Pohorja.  ... več »
Čiščenje pohorskih planj 2011
12.10.2011
Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Unior d.d. – Program turizem, Občina Zreče, Občina Mislinja in Sklad za ohranjanje narave Pohorje vas vabijo na drugo prostovoljno naravovarstveno akcijo čiščenja zaraščenih travišč - planj na Pohorju (območje Mulejevega vrha zahodno od Rogle), ki bo v soboto, 8. oktobra 2011.Zbirali se bomo pred hotelom Planja na Rogli ob 8.00 uri in pred poslopjem Zavoda za gozdove Slovenije KE Mislinja, v Mislinji ob 8.00 uri.Akcija poteka kot poprojektna aktivnost projekta NATREG in kot priprava na čezmejni projekt SI-AT ALPA.Prosimo vas, da svojo prisotnost na prostovoljni akciji potrdite na elektronski naslov ohranimoplanje@gmail.com ali sebastjan.struc@zrsvn.si ali na tel. št. 02/ 333 13 74, do srede 05.10.2011. S seboj imejte primerno delovno opremo in obutev (rokavice, sadjarske škarje, žagica) in dobro voljo, za prehrano bo poskrbljeno. Akcija bo trajala predvidoma do 14. ure. Opozorilo za varnost pri delu: Organizatorji akcije ne odgovarjajo za kakršnakoli tveganja, ki nastanejo kot rezultat delovne aktivnosti. Več o varnosti pri delu v gozdu lahko najdete na naslednji povezavi:http://www.zgs.gov.si/fileadmin/zgs/main/img/PDF/zgibanke/Knjige/Varnost_zdravje.pdfV primeru slabega vremena se akcija prestavi na naslednjo soboto, 15. oktobra 2011.Več informacij v VABILU in sporočilu za medije.Karta - zbirališče na RogliKarta - zbirališče v Mislinji... več »
Vodiška lipa bo sanirana
11.10.2011
Zavod RS za varstvo narave vabi na predstavitev rezultatov popisa gozdnega jereba in rastišč divjega petelina, ter predstavitev sanacije Vodiške lipe na Jelovici.Dobimo se v četrtek, 13. oktobra 2011  ob 10. uri pri Partizanskem domu na Vodiški planini na Jelovici.Dostop do Vodiške planine je prikazan na priloženi karti.Sanacijo Vodiške lipe bo predstavil Davor Arimaspu (naravovarstveni svetovalec, Zavod RS za varstvo narave), rezultate popisov ptic bo predstavil Tomaž Mihelič (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije).Več informacij v vabilu in sporočilu za medije. ... več »
Praznovanje Dneva reke Soče
10.10.2011
Na pobudo Nadje Velušček in Anje Medved, avtoric filma o Soči in ljudeh ob njej z naslovom Trenutek reke, in predloga Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave ter ob sodelovanju Ministrstva za okolje in prostor bomo letos prvič praznovali Dan reke Soče. Na pobudo Uroša Brežana, župana Občine Tolmin, bodo aktivnosti ob letošnjemu Dnevu reke Soče, potekale v Tolminu.Praznovanje so bo začelo v torek, 11. okttobra, v Vodni hiši na Mostu na Soči z likovno-slovstveno-glasbenim dogodkom ob zaključku natečaja za otroke in mladino ter v sredo nadaljevalo v Tolminu s podobnim dogodkom za odrasle. V četrtek 13. oktobra popoldan bo soočenje vseh, ki se srečujemo na Soči z naslovom Reka je tudi naša. Praznovanje se bo zaključilo v petek 14. oktobra z osrednjo slovesnostjo Za čisto vodo v prihodnosti, popoldne pa s pohodom na Sotočje, doživljanjem reke in umetniškimi dogodki (haiku, glasba, branje drugih pesmi in leposlovja) z naslovom Bodi malo nor - obišči Sočo!Podrobnosti so v priloženem vabilu.... več »
Nove informativne table na Smrekovcu
06.10.2011
Zavod RS za varstvo narave in Naravovarstvena zveza Smrekovec to soboto 8. oktobra 2011, postavljata sklop tabel na razglednem stolpu na Velikem travniku. Table so izobraževalnega tipa, saj pričajo o najvidnejših značilnostih in pojavih Smrekovškega pogorja. Odkritje tabel s kulturnim programom bo ob 11. uri pri razglednem stolpu na Turnovki. Več informacij v sporočilu za medije.... več »
Sodelujemo na sejmu Narava Zdravje
05.10.2011
Zavod tudi letos sodeluje na sejmu Narava - zdravje, ki na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani poteka od 6. - 9. oktobra 2011. Najdete nas v Marmorni (B) dvorani. Poudarek bomo dali predstavitvi projekta WETMAN - Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji. Seveda pa bodo obiskovalcem na voljo tudi druge informacije o delu Zavoda.Obiščite nas!... več »
Srečanje MedPAN North v Izoli
14.09.2011
Četrti sestanek projektnega sveta projekta MedPAN North tokrat organizira Zavod RS za varstvo narave. Srečanje bo potekalo od 19. do 21. septembra v Hotelu Marina v Izoli. Prisotnost na sestanku je že potrdila večina projektnih partnerjev.  Osrednji del razprave bo namenjen pregledu dosedanjih aktivnosti na posameznih delovnih sklopih projekta, ki poteka že od julija 2010, ter uresničevanju zadanih organizacijskih in finančnih obveznosti. Tako bo razprava tekla o ocenjevanju učinkovitosti upravljanja morskih zavarovanih območij, o tujerodnih in invazivnih vrstah in o upravljanju s turističnim obiskov. Ob navedenih programskih sklopih pa se bodo udeleženci posebej posvetili problematiki gospodarskega ribolova v zavarovanih območjih in ne nazadnje, organizaciji predvidenega srečanja sredozemskih malih ribičev pomladi leta 2012 v Rimu. Ob bok sestanku projektnega sveta, bo Zavod RS za varstvo narave skupaj s sodelavci Morskega zavarovanega območja Miramare ter Sredozemskim uradom IUCN 21. in 22. septembra, prav tako v hotelu Marina v Izoli, organizirali izobraževanje na temo ocenjevanja učinkovitosti upravljanja z morskimi zavarovanimi območji.Agenda srečanjaSporočilo za medije... več »
Bi radi spoznali netopirje?
12.09.2011
Pridružite se nam na prvi delavnici v okviru projekta »Natura 2000v dolini Branice«, ki bo v Kodretih v petek, 16. 9. 2011. Dobimose v vaškem domu v Kodretih (pri cerkvi) ob 19. uri.Kratki predstavitvi značilnosti netopirjev v sliki in besedi bo sledil sprehod zultrazvočnimi detektorji, s katerimi bomo lahko prisluhnili oglašanjunetopirjev. Za zaključek si bomo ogledali še mreženje netopirjev in čebomo imeli srečo, se bomo katerega lahko tudi dotaknili.Delavnica je brezplačna in je primerna tudi za otroke! Več informacij v vabilu.... več »
Zabavno, poučno, ni mučno na Otroškem bazarju
07.09.2011
ZRSVN v okviru projekta Geopark med Peco in Košuto sodeluje tudi na 6. Otroškem bazarju, ki od jutri 8. septemba in do nedelje 11. septembra odpira svoja vrata na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Pripravili smo delavnico Zabavno, poučno, ni mučno. Delavnica bo potekala v četrtek, 8. septembra 2011 od 15. – 16.00 ure v Ustvarjalnem kotičku 6Pravi mali raziskovalci boste lahko v geo dogodivščinah spoznali zanimiv prazgodovinski čas, ko so se na zemlji še sprehajali dinozavri. Poučili se boste o tem, kako so dinozavri živeli, kdaj in zakaj so izumrli ter skupaj s straši spoznali, kaj so fosili in kako nastanejo. Izdelali boste lahko odtise in barvali makete fosilov. Več informacij... več »
Evropska noč netopirjev v Sloveniji
06.09.2011
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (SDPVN) v letu 2011 že trinajstič organizira mednarodni dogodek »Evropska noč netopirjev« v Sloveniji. Med aktivnostmi, ki so organizirane po različnih slovenskih krajih, se Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, pridružuje k organizaciji in izvedbi celodnevnega »netopirskega« dogodka, ki bo potekal v soboto, 10.9.2011, med 9. in 21. uro, v cerkvi na Završah pri Šentvidu pri Grobelnem. S podstrešja zvonika bomo najprej odstranili gvano (iztrebke) netopirjev in golobov. Delovni akciji bodo zvečer sledila predavanja in opazovanje izletavanja netopirjev. Akcijo soorganiziramo Zavod RS za varstvo narave OE Celje, Center za kartografijo favne in flore, Občina Šmarje pri Jelšah, župnija Šentvid pri Grobelnem, Območno enoto Celje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Prostovoljnim gasilskim društvom Šentvid pri Grobelnem.Več informacij v sporočilu za medije in vabilu.... več »
Že osme Evropske noči nočnih metuljev
17.08.2011
Vabimo vas, da se pridružite vseevropskemu opazovanju nočnih metuljev (EMN: European Moth Nights), ki bo potekalo na različnih krajih Slovenije od 25. do 29. avgusta letos. Organizatorji dogodka v Sloveniji so Zavod RS za varstvo narave, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija in Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije. Organizacijo na ravni Evrope usklajujeta Švicarska in Madžarska zveza za varstvo metuljev. Otvoritveni večer bo v četrtek 25. 8. 2011 na Ljubljanskem barju. Zbirališče je na Logu ob 20.15h (Dostop s severa: Tržaška cesta, Gmajnice, cesta v Legarice, približno 1km južno od križišča s Tržaško cesto - karta). Podrobno bomo predstavili projekt EMN in problematiko ohranjanja metuljev, pa tudi projekt Življenje ponoči, ki se ukvarja s proučevanjem in zmanjševanjem vplivov svetlobnega onesnaževanja na nočne metulje in netopirje.V naslednjih dneh bomo nočne metulje opazovali na Krasu, na Tolminskem, na Kolpi, v Halozah in na Goričkem. Več v VABILUNa zbirališča pridite v primerni opremi, ki obsega pohodniško obutev, odvračala za klope in komarje, baterijsko svetilko, fotoaparat in toplejša oblačila, saj so avgustovske noči lahko hladne. Opazovanje bo potekalo predvidoma od 20,45h do 24h. Nikar ne pozabite na zvrhano mero dobre volje, vztrajnosti in optimizma. V primeru dežja nočno opazovanje žal odpade. Več informacij, natančne lokacije in kontakti koordinatorjev so v VABILU in sporočilu za medije. ... več »
Ribiško tekmovanje in vzorčenje rib na Gornjem kalu (projekt WETMAN)
08.08.2011
Zavod RS za varstvo narave je s pomočjo Ribiške družine Črnomelj v okviru projekta WETMAN v soboto, 6. avgusta organiziral ribiško tekmovanje na Gornjem kalu v Hrastu pri Vinici z namenom razredčitve tujerodnih rib in izboljšanja razmer za edino domorodno sladkovodno želvo močvirsko sklednico. 20 ribičev je v dopoldanskem in popoldansko-večernem delu v vodo vztrajno metalo vabe v upanju na ulov velikega soma. Da razmere za ribolov niso bile idealne, priča skromna bera ulovljenih ploščičev in androg. Za nekaj presenečenje sta poskrbela zmagovalni ameriški somič in večkilogramski amur, ki se je izmuznil iz ribičevih rok in veselo zaplaval nazaj v kal. Kljub skromnemu ulovu smo bili veseli vseh ribiških zgodb ter pripovedovanj domačinov o nekdanji rabi kala, želvi ter petju žab.Prava atrakcija za domačine, ribiče in naključne mimoidoče pa je bilo nedeljsko vzorčenje rib v Gornjem kalu in preveritev metode izlova s strani projektnega partnerja Zavoda za ribištvo. Kolegi so s pomočjo čolna, agregata in seveda mrež ujeli pestrejši nabor rib, tako po vrstah kot tudi velikosti. Za Gornji kal so potrdili prisotnost krapa, smuča, ploščiča, androge, tolstolobika in ščuke. Na podlagi podatkov, ki so jih pridobili sodelavci Zavoda za ribištvo, bo mogoče nadalje načrtovati izlov tujerodnih vrst rib iz Gornjega kala, ki je načrtovan za naslednje leto. Po sobotnem dogodku je nastal naslednji prispevek, objavljen v novicah na lokalni televiziji Vaš kanal.... več »
Vabilo na ribiško tekmovanje
20.07.2011
Zavod RS za varstvo narave skupaj s projektnimi partnerji izvaja projekt Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – WETMAN. Ena izmed aktivnosti projekta je tudi izlov tujerodnih vrst rib iz Gornjega kala z namenom izboljšanja življenjskih razmer za želvo močvirsko sklednico.  Vabimo Vas na ribiško tekmovanje, ki bo v soboto 6. avgusta ob 18.00 uri na območju Gornjega kala v Hrastu pri Vinici.  Poleg ribiškega tekmovanja bomo predstavili projektno območje, cilje projekta in načrtovane aktivnosti ter pripravili aktivnosti za otroke.  Vljudno vabljeni! ... več »
Zaključek projekta NATREG v Sloveniji
07.07.2011
Zavod RS za varstvo narave vas v sodelovanju z Ministrstvom RS za okolje in prostor, Regionalnim centrom za okolje in Alianto, d.o.o., vljudno vabi na sklepni dogodek projekta NATREG v Sloveniji z naslovom Zaključna predstavitev rezultatov projekta NATREG na pilotnem območju Pohorje, ki bo v torek, 12. julija 2011 v Hotelu Habakuk (Pohorska ulica 59, Maribor).Več informacij v vabilu in programu ter sporočilu za medije.  ... več »
Sprehod po Koščevi poti in popis kosca
10.06.2011
Zavod RS za varstvo narave in Krajevna skupnost Kapele vabita na sprehod po Koščevi poti in popis kosca, ki bo v petek, 17. junija 2011.S projektom LIFE nam je v Jovsih v sodelovanju z lastniki zemljišč in z naravi prijazno rabo travnikov uspelo izboljšati življenjski prostor kosca. Po projektu je bila zabeležena nagla porast števila pojočih samcev (preko 20), v zadnjih dveh letih pa njihovo število občutno pada (pod 10)!Del odgovorov  na zaskrbljujoča vprašanja bomo razjasnili ob petkovem srečanju v Jovsih. Vljudno vabljeni!... več »
"Kjer so si gozd, voda in človek podali roko"
10.06.2011
Zavod za gozdove Slovenije skupaj s številnimi deležniki, med katerimi je tudi Zavod RS za varstvo narave, bo v mesecu juniju v okviru mednarodnega leta gozdov organiziral tri dogodke, in sicer:1. Pohod po dolini Sopote, ki se bo odvijal 12.06.2011 s pričetkom ob 08:00 uri,2. Lovski posvet, ki se bo odvijal 13.06.2011 v Lovskem domu Podkum s pričetkom ob 17:00 uri in3. Posvet o trajnostnem razvoju v Sopoti, ki se bo odvijal 21.06.2011 v dvorani doma PORP s pričetkom ob 10:00 uri.Vabila na zgoraj omenjene dogodke boste našli v povezavah.Vljudno vabljeni!... več »
3. Sestanek MedPAN projektnega sveta
26.05.2011
Maja 2011 je v Malagi potekal 3. Sestanek MedPAN projektnega sveta.... več »
Predstavitev monografije z naslovom "Tisa v Stranah pod Nanosom"
25.05.2011
Ob stopetdeseti obletnici prve meritve drevesa je nastala po obsegu majhna, a po vsebini bogata knjižica z naslovom "Tisa v Stranah pod Nanosom - Legende, skrivnosti, odkritja". Tisa, ki jo monografija obravnava, je po legendi stara 1600 let in predstavlja ponos vasi. Leta 1860 je bila prvič strokovno izmerjena in preučena, obenem so jo takrat razglasili za najstarejše drevo na Kranjskem.V monografiji so ponatisu najzanimivejših prispevkov različnih avtorjev iz različnih obdobij dodani današnji pogledi na to izjemno tiso.Slovesna predstavitev monografije bo potekala ob cerkvi Sv. Križa v Stranah pod Nanosom v nedeljo, 29.05.2011, ob 17. uri. Vljudno vabljeni!Vabilo na predstavitev monografije Tisa v Stranah pod Nanosom... več »
NATREG dan v Zrečah
19.05.2011
Mreženje institucije, podjetij, medijske hiše in posameznikov v sklopu projekta NATREG rojeva sadove. Vljudno vas vabimo, da se udeležite katere izmed aktivnosti ob "NATREG dnevu" tudi vi. Vse so odlične in povsod vas bomo veseli. Prireditve, ki vam jih ponujamo ta dan:9.00 – 11.00 promocija projekta NATREG in predstavitev Mladinskega raziskovalnega tabora Rogla 2011 - Osnovna šola Zreče ter Gimnazija Slovenske Konjice (interno)  15.00 – 18.00 Predstavitev projektov na območju Pohorja  Terme Zreče - arkade16.00 -  Podelitev nagrad fotografskega natečaja »Narava Pohorja skozi letne čase« in otvoritev razstave -  Ploščad pred Termami Zreče  v Zrečah.Na natečaj, ki je potekal od 11. marca do 11. aprila letos, je prispelo kar 1188 fotografij in žirija je imela res težko delo. Izbrali smo 12 slik, katerih avtorji bodo prejeli nagrado, medtem ko bodo fotografije postavljene na ogled na razstavi v galeriji Term Zreče. Nagrajene fotografije bodo svoje mesto dobile tudi v koledarju za prihodnje leto.Natečaj je potekal v okviru projekta NATREG ob pokroviteljstvu Sklada za naravo Pohorje. Izvedbo natečaja je organizacijsko in medijsko podprla časopisna hiša Večer.Sodelovanje, kot smo ga vzpostavili med različnimi institucijami in podjetji ima en sam namen - promocijo ohranjanja narave in spoznanje, kaj vse nam lahko narava Pohorja ponudi. V tem duhu bomo pripravili tudi dogodek ob razglasitvi najboljših fotografov v okviru fotografskega natečaja »Narava Pohorja skozi letne čase«.Vljudno vabljeni!Vabilo NATREG dan in Vabilo na otvoritev razstave.... več »
Teden Geoparka med Peco in Košuto
03.05.2011
Projektni partnerji projekta Vzpostavitev čezmejnega geoparka med Peco in Košuto vas vljudno vabimo na Teden Geoparka med Peco in Košuto,ki se bo odvijal od 9. do 14. maja in območje napolnil s številnimi zanimivimi dogodki na temo Geoparka.V tednu Geoparka bo velik del aktivnosti namenjen prav izobraževanju. V okviru tega se bodo odvijale številne geološke delavnice, tako za učitelje, otroke, učence in starše, kot tudi za drugo zainteresirano javnost. Učitelji, vzgojitelji in predstavniki izobraževalnih institucij ste še posebej vabljeni k udeležbi na naslednjih delavnicah:- Skrivnostni svet kamnin, mineralov in fosilov za učitelje 2. in 3. triade OŠ in učitelje SŠ , ki se bo odvijala v sredo 11. 5., ob 13:30 uri na CŠOD Mežica, Breg 13, 2392 Mežica- Geo-dogodivščine za vzgojitelje in učitelje 1. triade OŠ, ki se bo odvijala v torek 10. 5. ob 13:00 uri v sejni sobi Občine Železna Kapla, Eisenkappel 260, 9135 Bad EisenkappelPod motom „Zabavno, poučno, ni mučno“ bomo spoznali geološko zgradbo Geoparka med Peco in Košuto, kamnine, minerale in fosile, ki to območje gradijo in geo-posebnosti Geoparka. Sledila bo kreativna  delavnica, na kateri bomo skupaj sooblikovali gradiva in vsebine, ki bodo kasneje lahko služili kot učni pripomoček v učnem programu šol.Vabljeni tudi na ostale prireditve v okviru Tedna Geoparka -Program in Podrobni program.Prosimo, da nam svojo udeležbo na delavnicah potrdite do 6. maja na: zrsvn.oemb@zrsvn.si Veselimo se snidenja z vami in vas lepo pozdravljamo!Vljudno vabljeni tudi na novinarsko konferenco v okviru čezmejnega projekta "Vzpostavitev čezmejnega geoparka med Peco in Košuto", ki bo 5. 5. 2011. Zbor je ob 9. uri pred informacijsko pisarno Obirskih jam na glavnem trgu v Železni Kapli, od koder se bomo z avtobusom odpeljali do Obirskih jam. Več informacij v vabilu.... več »
Razstava Natura 2000 in rastlinstvo Pohorja bo gostovala na Ptuju
14.04.2011
Razstava Natura 2000 in rastlinstvo Pohorja bo gostovala na Ptuju. Otvoritev razstave bo 22. aprila ob 12 uri v Miheličevem razstavišču v Dravski ulici 4 na Ptuju. Z otvoritvijo razstave bomo počastili Dan Zemlje. Več informacij v VABILU.... več »
Označeno rastišče Rumenega sleča
14.04.2011
Zavod RS za varstvo narave, ki še posebno pozornost namenja redkim in ogroženim vrstam, bo danes, 14.4.2011, z novo informativno tablo označil rastišče rumenega sleča, ki leži na levi strani ceste od Rateža proti Gabrjem. Pri tem sodelujejo tudi lastniki rastišča, družina Moge in Zavod za gozdove Slovenije. Tako bomo  obiskovalcem podali več informacij o tej zanimivi rastlini. Rumeni sleč (Rhododendron luteum) ali Rodgorska roža, kot rastlino imenujejo domačini, je listopaden grm, ki zacveti v maju in ima omamno dišeče cvetove. Uspeva na kislih tleh, na toplih prisojnih legah, lahko na gozdnem robu ali v gozdu, v družbi velikih dreves gradna, kostanja in bukve. Rumeni sleč je botanična redkost, ki v Sloveniji raste le na štirih lokacijah. Več inormacij v sporočilu za medije. ... več »
Predstavitev zgibanke in ogled razstave o Bistriškem vintgarju
12.04.2011
Vabimo vas na predstavitev zgibanke in ogled razstave »Bistriški vintgar – kraljestvo vode in povodnega moža Vodovnika«Otvoritev bo v torek, 19. 4. 2011 ob 19. uri, v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Trg Svobode 16. Razstava bo predvidoma na ogled do 10. maja 2011.Predstavitev in razstavo so pripravili:Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica - razstava knjižnega gradiva,PANGEA - razstava mineralov in kamnin,Društvo Koruzno zrno - lik Vodovnika,Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor in RIC Slovenska Bistrica -zgibanka in tabla Bistriški vintgar.... več »
Najava tabora na Rogli
29.03.2011
Obveščamo vas, da je Zveza za tehnično kulturo Slovenije na svojih spletnih straneh objavila seznam taborov, med katerimi je tudi Interdisciplinari mladinski raziskovalni tabor Rogla 2011. Tabor se bo odvijal v Mladinskem prenočišču Jelka na Rogli, od 3. 7. do 9. 7. 2011, k udeležbi pa so vabljeni srednješolci in študentje, od 14. leta dalje. Tabor bo izveden v več skupinah, ki bodo raziskovale različna področja/skupine; od hidrologije, svetlobnega onesznaževanja, etnološke zakladnice, ornitološkega bogastva, botanične pestrosti ter geološke razgibanosti!Vabljeni k udeležbi!... več »
Otvoritvena konferenca projekta WETMAN
24.03.2011
Vabimo vas, da se udeležite otvoritvene konference projekta WETMAN – Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji, ki bo dne 30. in 31.3.2011 v Kranjski gori  (Hotel Larix, Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora). Prosimo, da izpolnjenje registracijske obrazce vrnete na naslov kristina.prosenik@zrsvn.si najkasneje do 18. 3. 2011.  Na dogodek vabimo vse zainteresirane.Program konference.... več »
Kaj NEP omeni za varstvo narave
22.03.2011
Na Moti pri Ljutomeru se bo sestal Svet Zavoda RS za varstvo narave, ki bo na svoji seji obravnaval tudi NEP (Nacionalni energetski program) s poudarkom varstva biotske raznovrstnosti reke Mure. Slovenija namreč pripravlja Nacionalni energetski program, ki pa ima vpliv tudi na varstvo narave. Po seji Sveta Zavoda vas vabimo na tiskovno konferenco z naslovom»KAJ NEP POMENI ZA VARSTVO NARAVE« ki bo v četrtek, 24. marca ob 11.00 v informacijski sobi BIOMURA, MOTA (Mota 76, Ljutomer – gostišče Trnek).Vaši sogovorniki na novinarski konferenci bodo predsednik Sveta Zavoda RS za varstvo narave Franc Stanonik z Ministrstva za okolje in prostor, član Sveta prof.dr. Mihael J. Toman, dekan Biotehniške fakultete ter dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo narave. Predstavili bodo sklepe seje Zavoda, vpliv obnovljivih virov energije na ekosisteme ter stališče Zavoda RS za varstvo narave do NEP(a).Po novinarski konferenci se nam lahko pridružite tudi na terenu, kjer bodo sogovorniki o naravi lahko spregovorili v avtentičnem okolju. Vljudno vabljeni!                                           ... več »
Predavanje ob Svetovnem dnevu voda
15.03.2011
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica in in Lavričeva  knjižnica  Ajdovščina Vas vabita v torek, 22. marca 2011, ob 18.30, ob Svetovnem dnevu voda, na predavanje Izviri in potoki južnih obronkov Trnovskega gozda.Predaval bo Klavdij Bajc, univ. dipl. biolog. Predavanje bo v prostorih Lavričeve knjižnice v Ajdovščini, na Cesti IV. prekomorske 1.... več »
Pohod skozi Bistriški vintgar
09.03.2011
Vabimo vas na 14. pohod skozi Bistriški vintgar, ki bo v soboto 12. 3. 2011. Zanimivosti Bistriškega vintgarja in novo zgibanko bo predstavil Andrej Grmovšek, sodelavec Mariborske enote ZRSVNOdhod: Ob 7.30 izpred parkirišča pri Impolu Vrnitev: okoli 16h (5 - 6 ur hoje)Oprema: Planinska obutev (visoki planinski čevlji), primerna oblačila, priporočamo pohodne paliceVabljeni!... več »
Predstavitev novosti delovanja na Pohorju
04.02.2011
Pohorje je zanimivo za mnogo različnih deležnikov in ponuja nešteto možnosti, hkrati pa je vse bolj jasno, da je zanj najboljši trajnostni razvoj. V zadnjih nekaj letih se na tem območju uspešno združujemo različne strokovne institucije, lokalne skupnosti in gospodarske dejavnosti. Zato vas vabimo na novinarsko konferenco, ki bo v četrtek, 10. 02. 2011 ob 13.00 v Hotelu Dobrava 2000 v Termah Zreče (Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče).Predstavili bomo novosti na vsebinskem področju Pohorja, in sicer:• pripravo predloga načrta upravljanja za območje Pohorja,• vizijo razvoja Pohorja 2030,• novosti na področju Sklada za naravo ter• predstavitev aktivnosti, ki bodo potekale v sklopu LIFE+ projekta WETMANVeč informacij v pripetem vabilu.... več »
Štorkljino gnezdo preseljeno
04.02.2011
Včeraj (3.2.2011) smo v Tenetišah 5A pri Kranju uspešno premestili gnezdo bele štorklje z dimnika stanovanjske hiše na gnezdilni drog, ki so ga delavci Elektra Gorenjska postavili v ponedeljek. Kranjski gasilci so gnezdo dvignili z dimnika in ga nepoškodovanega prenesli v košaro na gnezdilnem drogu, ki je od prejšnje lokacije gnezda oddaljen približno 20 metrov. Zdaj pa samo še čakamo na štorklji, da se vrneta iz Afrike v svoje gnezdo.... več »
Selitev gorenjske štorklje
02.02.2011
V četrtek 3. februarja bomo ob 9.30 bomo v Tenetišah 5A pri Kranju prestavili gnezdo bele štorklje iz dimnika stanovanjske hiše na gnezdilni drog, kar je  prva takšna premestitev gnezda na Gorenjskem.Gnezdo v Tenetišah bomo prestavljali zaradi trajne zagotovitve njenega gnezdenja. Prestavili ga bomo na novo postavljen gnezdilni drog v bližini, ki ga je zagotovil in postavil Elektro Gorenjska na zemljišče Mestne občine Kranj. Fizična prestavitev gnezda bo izvedena v sodelovanju Kranjskih gasilcev in Elektra Gorenjska pod strokovno koordinacijo Zavoda RS za varstvo narave – Območne enote Kranj. Več informacij v sporočilu za medije.... več »
"Mokrišča - gozdovi - voda" - novinarska konferenca ob dnevu mokrišč
26.01.2011
Letošnje leto je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za mednarodno leto gozdov. Ob letošnjem svetovnem dnevu mokrišč zato poudarjamo pomen gozda pri ohranjanju mokrišč in njihovih funkcij. Mokrišča, ki so lahko tudi območja poplavnih gozdov, so med najbolj ogroženimi ekosisitemi in zato bomo opozorili na pomen Konvencije o varstvu mokrišč, ki je bila 2. februarja pred 40. leti podpisana v mestu Ramsar.Zato vas ob svetovnem dnevu mokrišč vas vabimo na novinarsko konferenco z naslovom »MOKRIŠČA – GOZDOVI – VODA« , ki jo skupaj pripravljamo Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove RS, Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za kmetisjtvo, gozdarstvo in prehrano.Novinarska konverenca bo 1. februarja 2011 ob 11. uri v prostorih  Zavoda za gozdove Slovenije na Večni poti 2 v Ljubljani (II. nadstropje, mala sejna soba).Predstavili vam bomo tudi projekt LIFE+ narava – Ohranjanje in upravljanje mokrišč v Sloveniji - WETMAN, ki ga februarja s partnerji začenja Zavod RS za varstvo narave.Vaši sogovorniki na novinarski konferenci bodo:- dr. Gordana Beltram, predstavnica za Ramsarsko konvencijo v Sloveniji- Barbara Avčin Tržan, generalna direktorica Direktorata za okolje, MOP- mag. Robert Režonja, vodja sektorja za gozdarstvo, MKGP- Jošt Jakša, direktor Zavoda za gozdove Slovenije- dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo narave- dr. Nika Debeljak Šabec, vodja projekta WETMAN, Zavod RS za varstvo narave VABILOOdločili smo se za skupno novinarsko konferenco saj smo v prihajajočem projektu v partnerskem odnosu, pa tudi sicer verjamemo, da bomo pri ohranjanju mokrišč uspešni le z dobrim sodelovanjem različnih sektorjev in ministrstev. Gredivo za novinarjePredstavitev projekta WETMAN... več »
Morski datlji? Ne, hvala! Novinarska konferenca
19.01.2011
Danes bomo v Strunjanu predstavili enega od rezultatov projekta  »Morski datlji? Ne, hvala!«  - istoimensko zloženko, ki sta jo izdala Zavod RS za varstvo narave in Zveza potrošnikov Slovenije.Dolgoročni cilj projekta je izboljšati ohranjanje morskih datljev in morskega okolja, to pa lahko dosežemo le, če bodo gostinci te školjke prenehali ponujati, gostje pa po njih prenehali povpraševati. Ta cilj želimo doseči z boljšim sodelovanjem in osveščanjem vseh deležnikov, zloženka pa nam bo pri tem zagotovo v pomoč. Na novinarski konferenci bomo spregovorili tudi o tem, zakaj lahko uživanje morskih datljev škodi našemu zdravju, nabiranje teh školjk pa naravi. Več informacij najdete v gradivu za medije, tudi v italjanskem jeziku.... več »
Napoved novinarske konference
13.01.2011
Vabimo vas na novinarsko konferenco v sklopu projekta Morski datlji? Ne, hvala!, ki bo v sredo, 19. januarja ob 11. uri, v gostilni Pri Ani - Hiša Sosič, v Strunjanu (Strunjan 42).Predstavili bomo novo zloženko, ki sta jo v okviru projekta »Morski datlji? Ne, hvala!« izdala Zavod RS za varstvo narave in Zveza potrošnikov Slovenije.Vaši sogovorniki bodo:dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo narave,Tina Trampuš, višja naravovarstvena svetovalka, Zavod RS za varstvo narave ,Marjana Peterman, Zveza potrošnikov Slovenije inNedjan Jerman, pomočnik direktorja Carinskega urada Koper, Carinska uprava RS.Dolgoročni cilj projekta je izboljšati ohranjanje morskih datljev in morskega okolja, to pa lahko dosežemo le, če bodo gostinci te školjke prenehali ponujati, gostje pa po njih prenehali povpraševati. Ta cilj želimo doseči z boljšim sodelovanjem in osveščanjem vseh deležnikov, zloženka pa nam bo pri tem zagotovo v pomoč. Na novinarski konferenci bomo predstavili zloženko ter govorili o tem, zakaj lahko uživanje morskih datljev škodi našemu zdravju, nabiranje teh školjk pa naravi. Vas zanima, zakaj bo predstavitev zloženke ravno v izbrani gostilni v Krajinskem parku Strunjan?Vljudno vabljeni!... več »
Posvet Natura 2000 in kmetijstvo
15.11.2010
Doseganje ciljev Natura 2000 na kmetijskih zemljiščih se izvaja preko ukrepov Programa razvoja podeželja za obdobje 2007 – 2013. V času od leta 2007 smo pridobili precej izkušenj, znanja in novih spoznaj, ki jih bomo predstavili na Posvetu Natura 2000 in kmetijstvo. Vabimo vas, da se nam pridružite v sredo, 17. 11. 2010, na Dunajski 22 v Ljubljani, v veliki dvorani v pritličju (levo), s pričetkom ob 8 .30 uri.Dodatne informacije in program posveta najdete v vabilu.   ... več »
Biotska raznovrstnost v gosteh v Parlamentu
09.11.2010
Zavod RS za varstvo narave in predsednik Državnega zbora Republike Slovenije vas vljudno vabita na otvoritev razstave ob mednarodnem letu biotske raznovrstnosti, takoj po svetovni konferenci o biotski raznovrstnosti v Nagoji.Odprtje razstave z naslovom «Biotska raznovrstnost je življenje. Naše življenje.« bo v ponedeljek, 15. novembra ob 11.30 uri v preddverju velike dvorane Državnega zbora, Šubičeva 4, Ljubljana.Slavnostni govornik bo dr. Pavel Gantar, predsednik Državnega zboraVljudno vabljeni!  ... več »
Čiščenje slanega travnika
08.11.2010
V soboto, 13. novembra 2010, ob 9.00, vas vabimo v Ankaran (zbirno mesto pred marketom Mercator), da se nam pridružite na enkratnem slanem travniku z edinim rastiščem obmorskega lanu v Sloveniji.Preživeli bomo prijeten dan na skritem kotičku ob morju in naredili nekaj dobrega za naravo (odstranjevali bomo neprimerne rastline, ki preraščajo travnik). Potrebujete razno vrtnarsko orodje za rezanje rastlin, zaščitne rokavice in dobro obutev (škornji, gojzarji). Po opravljenem delu vas vabimo na JOTO v bližnjo gostilno.Dobrodošli v čim večjem številu!Dogodek skupaj organizirata Zavod RS za varstvo narave, območna enota Piran v sodelovanju z DONDES (Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije). ... več »
3. mednarodno srečanje o biotski raznovrstnosti Severnega jadrana
25.10.2010
Zavod RS za varstvo narave pripravlja že tretje mednarodno srečanje na temo biotske raznovrstnosti Severnega Jadrana z naslovom "Towards a representative network of MPAS in the Adriatic", ki bo potekal 28 in 29. oktobra 2010 v Piranu, Slovenija.Vodilni temi srečanja sta:1. Prednostna območja varstva na Jadranu - metodologija in identifikacija. 2. Opredelitev območij za vzpostavitev reprezentativne mreže morskih zavarovanih območij v Severnem Jadranu.Uvodne članke bodo predstavili Chedly Rais (Okianos, nekdanji znanstveni direktor Regionalnega centra za zavarovana območja Barcelonske konvencije), Giuseppe di Notarbartolo Sciara (CIESM, Znanstveni odbor ACCOBAMS), Evangelos Papathanassiou (direktor raziskav na Helenskem centru za raziskovanje morja), Tullio Scovazzi (Univerza v Milanu-Bicocca) ter Paolo Guidetti (DiSTeBA, Univerza Salento).Sledili bodo prispevki številnih domačih in tujih znanstvenikov, naravovarstvenikov in predstavnikov civilne družbe iz držav na območju Jadrana.V sklopu srečanja bo tudi novinarska konferencaSporočilo za medijeSrečanje organizira Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, območna enota Piran v soorganizaciji z  Regionalnim centrom za zavarovana območja Barcelonske konvencije ter finančno podporo Kneževine Monako. Srečanje bo potekalo v prostorih Nacionalnega inštituta za biologijo, Morska biološka postaja v Piranu. Srečanje bo potekalo v angleškem jeziku. Izhodišča in program / Background and Programme Delovni dokumenti / Working documents:Methods for the identification of EBSAs in the Adriatic sea Representativity and coherence of MPA networks: concepts and applicability to the Mediterranean Sea Zaključki in priporočila, Piran 29. oktober 2010Conclusions and Recommendations, Piran 29th October 2010... več »
Na Pohorju smo čistili planje
19.10.2010
V soboto, 16. oktobra smo v okviru projekta NATREG izvedli prostovoljno naravovarstveno akcijo čiščenja zaraščajočih travišč na Pohorju, na območju zahodno od Rogle. Udeležencev je bilo kar štirideset, kar kaže na močan interes širše javnosti po ohranjanju travišč na ovršju Pohorja in za doseganje skladnega razvoja celotnega območja Pohorja V naravovarstveni akciji so poleg prostovoljcev sodelovali tudi delavci Zavoda RS za varstvo narave,  Zavoda za gozdove Slovenije, delavci UNIOR d.d. – Program turizem, zaposleni na Občini Zreče in Mislinja.Cilj naravovarstvene akcije je bil izboljšati kakovost in obseg travišč - planj, izboljšati lastnosti življenjskega prostora številnim vrstam ptic, omogočiti ekstenzivno kmetijsko pridelavo na območju in ohraniti podobo krajine, ki postaja prepoznana v slovenskem prostoru in širše. Varovana območja – območja NATURA 2000 so pomemben instrument varstva biotske raznovrstnosti in hkrati predstavljajo velik potencial socialnega in gospodarskega razvoja Slovenije. Akcija se v teh dneh nadaljuje na območju Jezerskega vrha blizu Ribniške koče in na območju zahodno od Rogle, finančna sredstva za izvedbo je zagotovil Zavod RS za varstvo narave. Vse obiskovalce očiščenega območja pa želimo opozoriti na previdnost in strpen odnos do zaključka del.... več »
Čiščenje zaraščajočih travišč na Pohorju
06.10.2010
V okviru projekta NATREG, katerega vodilni partner je Zavod RS za varstvo narave, bomo izvedli naravovarstveno akcijo »Čiščenje zaraščajočih travišč na Pohorju«.Cilj naravovarstvene akcije je izboljšati kakovost in obseg travišč - planj, izboljšati lastnosti življenjskega prostora številnim vrstam ptic, omogočiti ekstenzivno kmetijsko pridelavo na območju in ohraniti podobo krajine, ki postaja prepoznana v Slovenskem prostoru in širše. Vse informacije najdete v priloženem vabilu. V naravovarstveni akciji poleg Zavoda RS za varstvo narave sodelujejo še številni zunanji partnerji: Zavod za gozdove Slovenije OE Slovenj Gradec, podjetje UNIOR d.d. – Program turizem, Občina Zreče in Občina Mislinja. Vključevanje deležnikov – partnerjev je bistven pogoj za doseganje konsenza po razvoju in ukrepih varstva narave in  trajnostnega turizma na območju Pohorja.Kontakt za prostovoljno naravovarstveno akcijo čiščenja zaraščajočih travišč - planj na Pohorju (Območje Mulejevega vrha).Zbirališče: Pred hotelom Planja na Rogli ob 8.00 uri (koordinator Jurij Gulič, 041 /731 976)Pred poslopjem Zavoda za gozdove Slovenije KE Mislinja, v Mislinji ob 8.00 uri (koordinator Mirko Cehner, 041 /657 708) ... več »
Predstavitev geoloških zakladov Pohorja v Prirodoslovnem muzeju Slovenije
28.09.2010
Zavod RS za varstvo narave - Območna enota Maribor, podjetje Mineral d.d. in Prirodoslovni muzej Slovenije vas v četrtek, 7. oktobra 2010 ob 18. uri vabijo v Prirodoslovni muzej Slovenije na zanimiva predavanja z naslovom Nastanek in značilnosti Pohorja, Avtohtonost, prepoznavnost, identiteta, Geološki zakladi Pohorja in Narava Pohorja. Predavali bodo dr. Miha Jeršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, mag. Igor Cotič iz podjetja Mineral, mag. Mojca Bedjanič, Samo Jenčič, dr. Jurij Gulič in mag. Matjaž Jež iz mariborske območne enote Zavoda RS za varstvo narave. Ob tej priložnosti bo v Prirodoslovnem muzeju Slovenije postavljena na ogled vitrina četrtletja Geološki zakladi Pohorja, ki so jo pripravili Prirodoslovni muzej Slovenije, Mineral d.d., Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor in Pangea, geološko-paleontološki muzej Vilija Podgorška.Vljudno vabljeni!... več »
Življenje v porečju Drave
24.09.2010
Mednarodna koferenca o Dravi - Življenje v porečju Drave bo potekala 30. septembra in 1. oktobra 2010 v dvorcu Bukovje v Dravogradu. Na konferenci bodo sodelovali tudi predstavniki Zavoda RS za varstvo narave. Več informacij v drugi najavi.... več »
Opazovanje nočnih metuljev na Barju prestavljeno
08.09.2010
Sporočamo, da je opazovanje nočnih metuljev v Logu na Ljubljanskem barju, ki je bilo načrtovano za četrtek 9. septembra, zaradi napovedanega dežja prestavljeno na petek 10. septembra ob isti uri na istem kraju. ... več »
Sedme evropske noči nočnih metuljev
07.09.2010
Vabimo vas na že sedmo vse Evropsko opazovanje nočnih metuljev (EMN, European Moth Nights), ki bo v različnih krajih Slovenije potekalo od  9. - 13. septembra. Organizatorji dogodka v Sloveniji so: Zavod RS za varstvo narave, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija in Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije. Informacije o zbirnih mestih, ter druge dodatne infomacije najdete v priloženem vabilu.  POZOR: Sporočamo, da je opazovanje nočnih metuljev v Logu na Ljubljanskem barju, ki je bilo načrtovano za četrtek 9. septembra, zaradi napovedanega dežja prestavljeno na petek 10. septembra ob isti uri na istem kraju... več »
Predstavitev zatočišča netopirjev v Jazbini
02.09.2010
Zavod RS za varstvo narave in Zavod za gozdove Slovenije vabita na predstavitev zatočišča netopirjev v jami Jazbina pri Podturnu ter Gozdne učne poti Rožek.Predstavitev bo v petek, 10. september 2010 v okviru Evropske noči netopirjev, katere koordinator v okviru EUROBATS je Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev.Več informacij v VABILU.Vljudno vabljeni!  ... več »
Pivške lipe predstavljene v Pivki
03.06.2010
Trška skupnost Pivka vabi v sredo, 9. junija 2010 ob 19. uri v multimedijsko sobo objekta Komanda v Parku vojaške zgodovine Pivka na predstavitev knjige PIVŠKE LIPE in druga vaška drevesa avtorjev Magde Peršič (Notranjski muzej Postojna), Špele Habič (Zavod za gozdove Slovenije, OE Postojna) in Davida Fučke (Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica).Knjiga PIVŠKE LIPE in druga vaška drevesa je plod večletnega medinstitucionalnega sodelovanja treh ustanov: Notranjskega muzeja Postojna, Zavoda za gozdove Slovenije, OE Postojna in Zavoda RS za varstvo narave RS, OE Nova Gorica. Več informacij v vabilu.... več »
Tradicionalni popis kosca in ogled mrtvice pri Prilipah
25.05.2010
Zavod RS za varstvo narave v petek, 28. maja odpira vrata v naravo v občini Brežice. Predstavili bomo naravno vrednoto, mrtvico reke Save pri Prilipah, ki jo ogroža tropska vodna solata, potem pa izvedli še tradicionalno štetje koscev v Jovsih.Ob 17.00 uri se dobimo pri motokrosu Prilipe, od koder se bomo sprehodili ob mrtvici. Ob 20.30 pa je zbor popisovalcev kosca pri informativni sobi v Kapelah, ki bo potekal do polnoči. Dogodek bo le v dobrem vremenu. Informacije: Andrej Hudoklin  041 893 740, Barbara Kink  031 386 338.Mrtvica pri Prilipah je edina ohranjena mrtvica reke Save v Posavju. Po letu 2000 se v njej razrašča tropska vodna solata (Pistia stratiotes), ki danes prekriva večji del mrtvice. Zarast agresivne vodne solate na vodni površini ogroža avtohtono rastlinstvo in živalstvo, vpliva na kvaliteto vodnega okolja, na vsebnost raztopljenega kisika v vodi, na svetlobne razmere v vodi. Za vzpostavitev ugodnega stanja vodnega ekosistema je nujno potrebna  odstranitev invazivne tropske rastline.Prisluhnite naravi na domačem pragu in obiščite domovanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v spremstvu naravovarstvenikov.VABILO... več »
22 maj. Dan biotske raznovrstnosti.
21.05.2010
Mednarodni dan biotske raznovrstnosti je 22. maj, leto 2010 pa je generalna skupščina Združenih narodov določila za mednarodno leto biotske raznovrstnosti. V različnih krajih Slovenije se je doslej zvrstilo že več kot 190 dogodkov, vezanih na bogastvo naše žive narave. Vrhunec dogajanj bo 22. maja, ko vsako leto obeležujemo Mednarodni dan biotske raznovrstnosti. Zavod RS za varstvo narave bo na Festivalu Alpskega cvetja otvoril razstavo z naslovom "Biotska raznovrstnost je življenje. Naše življenje."Več informacij v sporočilu za medije.RAZSTAVA... več »
Tematska delavnica z naslovom "Imamo, zmoremo in znamo".
18.05.2010
V okviru projekta Revitalizacija belokranjskih stelnikov, pristop Leader, Lokalna razvojna strategija Dolenjske in Bele krajine za obdobje 2007-2013 bo v sredo 19. maja 2010 pripravljena tematska delavnica z naslovom "Imamo, zmoremo in znamo". Delavnica bo potekala v okolju Šokčevega dvora v Žuničih s pričetkom ob 19h.Na delavnici bomo glede na naravne vire steljnikov (praprot, breza, reza, brinje, gobe, zelišča,...) skupaj pregledali, nabor že obstoječih produktov in oblikovali možnosti za nastanek novih z ozirom na znanja in veščine posameznikov.več o projektu si lahko preberete na povezavi. ... več »
Animacijske delavnice v sklopu projekta Viri življenja
17.05.2010
V okviru projekta izvaja Občina Črnomelj, kot nosilec projekta, animacijske delavnice po projektnem območju, z namenom predstavitve projekta in pridobiti sodelovanje širše zainteresirane javnosti za sodelovanje v projektu pri obnovi oz. revitalizaciji vodnih virov in pri inventarizaciji le teh.Delavnice bodo vodili predstavniki projektnih partnerjev (Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Semič, Zavod RS za varstvo narave Območna enota Novo mesto, Javna ustanova park prirode Žumberak-Samoborsko gorje in Ribiška družina Črnomelj). Na delavnici 25.5.2010 v občini Črnomelj bo predstavljen primer dobre prakse v izvedbi ga. Irene Kodele Krašna, ki je sodelovala pri projektu 1001 kal-1001 zgodba o življenju, na katerega se navezuje tudi projekt Viri življenja.  Drugi datumi delavnic:18. 5. 2010 ob 19.00 v sejni sobi Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika 24. 5. 2010 ob 19.00 v sejni sobi Kulturnega centra Semič, Prosvetna ulica 4, 8333 Semič 25.5.2010 ob 19.00 v restavraciji Štajdohar v Kanižarici, Kanižarica 41g, 8340 Črnomelj 4. 6. 2010 ob 11.00 na sedežu Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje, Slani dol 1, Samobor, HrvaškaVeč informacij o projektu Viri življenja... več »
Predstavitev knjige PIVŠKE LIPE
13.05.2010
Notranjski muzej Postojna v sodelovanju s sodelujočima zavodoma v okviru muzejskih dogodkov vabi v sredo, 19. maja 2010 ob 19. uri v večnamensko dvorano Inštituta za raziskovanje krasa v Postojni, Titov trg 2, na predstavitev knjige PIVŠKE LIPE in druga vaška drevesa avtorjev Magde Peršič (Notranjski muzej Postojna), Špele Habič (Zavod za gozdove Slovenije, OE Postojna) in Davida Fučke (Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica).Knjiga PIVŠKE LIPE in druga vaška drevesa je plod večletnega medinstitucionalnega sodelovanja treh ustanov: Notranjskega muzeja Postojna, Zavoda za gozdove Slovenije, OE Postojna in Zavoda RS za varstvo narave RS, OE Nova Gorica. Obenem je to nadgradnja razstave Vaške lipe na Pivškem, ki je bila prvič postavljena v tem času leta 2008. S predstavitvijo knjige želimo obeležiti mednarodni dan muzejev, obenem pa je to prvi v nizu dogodkov ob letošnjem Tednu gozdov.Več informacij... več »
Kje so tiste mejice....
10.05.2010
Zavod RS za varstvo narave, območna enota Celje, 12. maja odpira fotografsko razstavo z naslovom »Kje so tiste mejice k'so včasih bile« v hotelu Dobrava v Zrečah. Razstavljamo enaindvajset fotografij, ki prikazujejo mejice kot prebivališče živali in rastlin. Razstava bo na ogled do konca maja.Več informacij... več »
Otvoritev Močeradove poti
13.04.2010
V soboto 17. aprila 2010 uri bo otvoritev Močeradove poti v Slovenski Bistrici, pri kateri so sodelovali tudi sodelavci ZRSVN, OE Maribor. Zberemo se ob 9 uri v gozdu Črnec, pred Kinološkim društvom Slovenska Bistrica. ... več »
Geološki zakladi Pohorja v Slovenski Bistrici
13.04.2010
V torek 20. aprila 2010 ob 19. uri bo v knjižnici Josipa Vošnajka v Slovenski Bistrici predstavitev knjižice Geološki zakladi Pohorja. Ob tej priložnosti bo tam postavljena tudi razstava z istoimenskim naslovom. Več informacij v vabilu.... več »
Predstavitev projekta Morski datlji? Ne, hvala!
25.03.2010
Pred Velikonočnimi prazniki, ko sonce že prijetno ogreje terase gostinskih lokalov, na slovenski obali ponovno pričakujemo številne  goste. Med njimi bodo zagotovo tudi ljubitelji morske hrane. Morda tudi jedci prepovedanih školjk?Čas je kot naročen za predstavitev projekta z naslovom Morski datlji? Ne, hvala! Novinarska konferenca bo v  torek, 30. marca 2010 ob 11. uri, v prostorih TURISTICE - Fakultete za turistične študije  (Obala 11a, Portorož, 2. nadstropje).Vaši sogovorniki bodo:dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo naraveJadran Furlanič, direktor Turističnega združenja Portorožmag. Robert Turk, vodja območne enote Piran, Zavod RS za varstvo naraveTina Trampuš, višja naravovarstvena svetovalka, Zavod RS za varstvo naraveCarlo Franzosini in Roberto Odorico, Morsko zavarovano območje MiramarePredstavili bomo projekt, v katerem bomo s finančno pomočjo Kneževine Monako izvajali aktivnosti za izboljšanje uresničevanja prepovedi nabiranja in prodaje morskih datljev. Govorili bomo o povezavah med varstvom narave in naravi prijazno gostinsko prakso ter o mednarodnem letu biotske raznovrstnosti. Dotaknili se bomo zakonodaje ter pogledali, kako se s podobnimi težavami spopadajo v Italiji.Vljudno vabljeni!Vabilo v slovenskem in italijanskem jeziku.Gradivo za medije (v slovenščini) in italijanščini. ... več »
Predavanje o invazivnih vrstah
23.03.2010
Sprehod ob večjih vodotokih, gozdnih robovih in poteh postaja vedno bolj monoton, povsod videvamo japonski dresnik, žlezasto nedotiko, kanadsko in orjaško zlato rozgo, ambrozijo… Kje pa so naše, domorodne vrste, ki so bile nekoč pogoste? Nevarnosti invazivnih rastlin v našem okolju nam bo razkrila biologinja Sonja Rozman iz kranjske območne enote Zavoda, v četrtek, 25.3.2009 ob 18h v Knjižnici Bled. Predavanje organizira Društvo za varstvo okolja Bled.Vabljeni!... več »
Popis srednjega detla v Dobravi
22.03.2010
V okviru projekta LIFE (2005 -2007) smo za zagotavljanje ugodnega stanja populacije srednjega detla v Dobravi vzpostavili mrežo stotih ekocelic – starejših dreves z dupli. V  petletnem obdobju po poteku projekta redno spremljamo njihovo stanje, vzporedno pa tudi populacijo srednjega detla z vsakoletnim štetjem na stalnih točkah. Dosedanje  štetja kažejo, da je   populacija stabilna. Bo tako tudi letos?Ptice bomo šteli 1. aprila 2010 pod strokovnim vodstvom Zavoda RS za varstvo narave, v sodelovanju s kolegi iz Zavoda za gozdove Slovenije in Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.Zborno mesto popisovalcev bo ob 7. uri pri lovski koči LD Brežice, na križišču regionalnih cest v osrednjem delu Dobrave. Šteje bo potekalo do 11. ure.  ... več »
Predstavitev problematike invazivnih vrst v mrtvici Prilipe na Čatežu
18.03.2010
Mrtvico Save pri Prilipah, edino ohranjeno mrtvico v Posavju, je še do nedavnega označevala izjemna pestrost rastlinskih in živalskih vrst. Zaradi naselitve invazivne vodne solate, ki se je v zadnjih letih razrasla po vodnih površini, je njen živi svet obsojen na izumrtje. Zavod RS za varstvo narave je v sodelovanju z  Ribiško družino Brežice, Nacionalnim biološkim inštitutom, Biotehniško fakulteto  in zainteresiranimi posamezniki pripravil predstavitev problematike invazivnih vrst v mrtvici Prilipe na Čatežu, ki bo v četrtek, 25. marca 2010, ob 19. uri, v Mestni hiši, Cesta prvih borcev 22, Brežice.Vljudno vabljeni!Vabilo s programom.... več »
ZRSVN soorganizator Konference o družbeni odgovornosti
01.03.2010
Zavod RS za varstvo narave je soorganizator letošnje konference o družbeni odgovornosti. Pokrovitelj konference je dr. Danilo Türk, predsednik države.Letošnja tema konference je Narava in človek. Več informacij na www.irdo.siVabilo in dodatne informacijeSporočilo za medije... več »
Geološki zakladi Pohora predstavljeni v Mariboru
19.02.2010
Pohorje je največji masiv magmatskih in metamorfnih kamnin v Sloveniji, ki v geološkem pogledu izstopajo iz sicer pretežno »sedimentne« Slovenije. Vljudno Vas vabimo na predstavitev knjižice GEOLOŠKI ZAKLADI POHORJA v sredo, 24. februarja 2010, ob 11. uri v Glazerjevo dvorano Univerzitetne knjižnice Maribor, Gospejna ulica 10.Knjižico bosta predstavila mag. Mojca Bedjanič in ilustrator Samo Jenčič iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Sodelovali bodo še: mag. Vlasta Stavbar iz Univerzitetne knjižnice Maribor (predstavitev domoznanskega gradiva o Pohorju), dr. Miha Jeršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije (Nastanek in značilnosti Pohorja), mag. Igor Cotič iz podjetja Mineral d.d. (Avtohtonost, prepoznavnost, identiteta), mag. Matjaž Jež in dr. Jurij Gulič iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (Narava Pohorja). Pred dvorano bodo v vitrinah predstavljene geološke posebnosti Pohorja iz Geološko-paleontološkega zasebnega muzeja Pangea Vilija Podgorška in gradivo o Pohorju iz Enote za domoznanstvo Univerzitetne knjižnice Maribor.VABILO  in sporočilo za medije ... več »
2. februar - dan mokrišč
01.02.2010
Vsako leto 2. februarja obeležujemo Svetovni dan mokrišč. Na ta dan je bila leta 1971 v iranskem mestu Ramsar podpisana konvencija o mokriščih mednarodnega pomena.Poslanica letošnjega dneva mokrišč je  »Ohranjanje mokrišč - odgovor na podnebne spremembe« (“Caring for wetlands – an answer to climate change”)Vabimo vas na novinarsko konferenco, ki bo v torek, 2. februarja 2010, ob 12.00 uri v prostorih Zavoda RS za varstvo narave (Dunajska 22, Ljubljana, 4. nadstropje).VABILO in GRADIVO ZA NOVINARJE ... več »
Obnovitev sporazuma o sodelovanju s Kneževino Monako
22.01.2010
Zavod RS za varstvo narave in Urad za mednarodno sodelovanje na področju okolja in razvoja Kneževine Monako sta ponovno sklenila sporazum o sodelovanju. Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk in knez Albert II. Monaški sta si sporazum izmenjala na bilateralnem srečanju decembra 2009 v Monaku. Kneževina Monako s tem sporazumom zagotavlja podporo projektom varstva narave za obdobje 2010 do 2012, namenjenim uresničevanju določil Barcelonske in Alpske konvencije. Aktivnosti bodo izvajale piranska, novogoriška in kranjska območna enota Zavoda ter Triglavski narodni park. Pri nekaterih akcijah bodo sodelovali tudi zunanji izvajalci. Projekt je vreden 348.000 evrov, od tega kneževina Monako za tri leta zagotavlja 240.000 evrov. Predvidene so naslednje aktivnosti oziroma podprojekti:- Plovba v Strunjanu – projekt za ureditev priveznih mest v Naravnem rezervatu Strunjan- Ohranjanje morske vegetacije – priprava usmeritev in priporočil za morju prijazno poseganje v morski in obrežni prostor- Morski datlji? Ne, hvala! - projekt komuniciranja in ozaveščanja o prepovedi trgovanja z morskimi datlji- Babice – majhne in neopazne pokazateljice ohranjenosti morskega obrežja - Mreža morskih zavarovanih območij v Jadranu – strokovno srečanje- Ohranjanje biotske in krajinske pestrosti na Pokljuki - Gnezdenje kozače in koconogega čuka na Jelovici – spremljanje učinkovitosti umetnih gnezdilnic- Promet po gozdnih poteh Jelovice – projekt komuniciranja in ozaveščanja obiskovalcev Jelovice- Naravni Bohinj - promocija varstva narave v okviru Mednarodnega festivala alpskega cvetja v Bohinju- Divje jezero – urejanje infrastrukture za obiskovalceZamisel o sodelovanju Zavoda RS za varstvo narave in Urada za mednarodno sodelovanje Kneževine Monako je rezultat sodelovanja predstavnikov obeh institucij na področju uresničevanja določb Barcelonske konvencije oz. njenega Protokola o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti Sredozemlja. Na osnovi razgovorov o potrebnih aktivnostih na področju varovanja morskih zavarovanih območij ter biotske raznovrstnosti slovenskega morja in morskega obrežja je bil prvi sporazum o sodelovanju sklenjen leta 2002. V naslednjih letih se je sodelovanje razširilo tudi na vsebine Alpske konvencije, kjer sta posamezne projekte uresničevali območni enoti Nova Gorica in Kranj ter Triglavski narodni park. Projekti so z različnimi pristopi omogočili zagotavljanje trajnostnega razvoja v alpskem prostoru, od ozaveščanja javnosti do konkretnih ukrepov varstva narave. Tako so bile postavljene informativne table za Divje jezero, izpeljana učna pot Rača ter predstavljena problematika ohranitve mokrišč na območju sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke. Izpeljani so bilo konkretni ukrepi za ohranitev narcisnih travnikov v Karavankah, postavljene so bile gnezdilnice za koconoge čuke in kozače na Jelovici ter sprejeti ustrezni ukrepi ohranjanje biotske in krajinske pestrosti na Kleku.Sporazum bo tako v naslednjih treh letih omogočil nadaljevanje in nadgrajevanje nekaterih dosedanjih aktivnosti, kakor tudi začetek nekaterih novih projektov. ... več »
Predavanje "Zakladi Pohorja" na Urbanističnem inštitutu v Ljubljani
19.01.2010
V četrtek 21 januarja bo na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije predavanje o zakladih Pohorja. Več v vabilu... več »
Mednarodna konferenca o družbeni odgovornosti
18.01.2010
Zavod RS za varstvo narave je soorganizator mednarodne konference o družbeni odgovornosti, ki bo potekala 10. in 11. marca v Mariboru. Vse informacije so na voljo na spletni povezavi http://www.irdo.si/.... več »
Razvojne priložnosti vzhodnega Pohorja
30.11.2009
Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Občina Ruše in Mariborska razvojna agencija v sklopu projekta NATREG pripravljajo delavnico s temo»RAZVOJNE PRILOŽNOSTI VZHODNEGA POHORJA«Delavnica bo v sredo, 2.12.2009 v Rušah (Objekt Gasilskega društva Ruše, Kidričeva 3, dvorana)Pohorje potrebuje trajnostno naravnane razvojne usmeritve. Skupaj z Vami želimo izoblikovati celostno razvojno vizijo širšega območja. Preobremenjenost nekaterih delov območja je povzročena tudi zaradi pomanjkanja upravljanja. Nove razvojne priložnosti in predvsem mreženju projektnih idej so poti k doseganju boljšega - kar smo  »Pohorju«  vsekakor dolžni.Natančen program delavice najdete v priloženem vabilu.... več »
Postavitev table v Zalogah
19.11.2009
Na ozemlju nekdanje opekarne v Prelesju, ki je prenehala delovati v osemdesetih letih, so po izkopavanju gline nastala gnilokopna jezera – ribniki. Na njihovem območju so redke in ogrožene mokriščne vrste našle svojo edino možnost preživetja, saj zaradi melioracij v preteklosti krajina izgublja mokrotni značaj.Zavod RS za varstvo narave OE Novo mesto je v okviru svojega spremljanja stanja naravnih vrednot in akcij označitve pripravil vsebino informativne table ter finančno omogočil njeno izvedbo.Vabimo vas na druženje ob postavitvi table o ribnikih Zaloge, ki bo v petek, 20. 11. 2009, ob 16. uri v Zalogah. ... več »
Zaključek fotonatečaja natečaja
18.11.2009
Zavod RS za varstvo narave skupaj z Dolenjskim listom vabi na prireditev ob zaključku uspešnega fotografskega natečaja. Fotonatečaj je pripravil Dolenjski list v sodelovanju z  novomeško enoto Zavoda RS za varstvo narave. Tema letošnjega natečaja je bila Naš živalski svet.Vabimo vas, da se nam pridružite v četrtek, 19. novembra, ob 19. uri v KC Janeza Trdine, Novi trg 5, Novo mesto. Ogledali si bomo projekcijo izbora najboljših fotografij in prisluhnili ocenam strokovne žirije, poslušali kratko predavanje o ogroženih živalih na Dolenjskem, ki ga bo pripravil strokovni sodelavec Zavoda Andrej Hudoklin. Naravoslovni fotograf Hrvoje Oršanič pa nam bo spregovoril o tem, kako pridemo do dobrega posnetka živali v naravi. Razglasili bomo zmagovalne fotografije in avtorje. Najboljših 15 fotografij  bomo razstavili v prostorih Kulturnega centra Janeza Trdine.Veseli bomo, če se boste odzvali našemu povabilu. Prosimo, da potrdite udeležbo na elektronski naslov tajnistvo@dolenjskilist.si ali po telefonu 07/39-30-500, najkasneje do srede, 18. novembra.... več »
Deseta obletnica Zakona o ohranjanju narave (ZON) - svečana prireditev in strokovni posvet
02.11.2009
V letošnjem letu praznujemo deseto obletnico sprejetja Zakona o ohranjanju narave (ZON). S svečano prireditvijo bomo 11. 11. 2009 ob 11. uri počastili deseto obletnico ZON. Svečani govornik bo dr. Pavel Gantar, predsednik državnega zbora.  Pregled naravovarstvenih orodij, ki jih določa ZON, naravovarstvenih dosežkov ter načrte za prihodnost pa bomo osvetlili na posvetu z naslovom Deset let Zakona o ohranjanju narave (ZON) - dosedanji dosežki in načrti za prihodnost na katerega vas vabimo  v  četrtek, 12.11.2009, na Dunajski 22 v Ljubljani, v veliki dvorani poslovne stavbe Slovenijales v pritličju levo, s pričetkom ob 8.30 uri.Vabilo na svečano prireditev (11. 11. 2009)Vabilo na strokovni posvet (12. 11. 2009) PREDSTAVITVE NA STROKOVNEM POSVETU ... več »
Pridite na čiščenje Uršlje gore
13.10.2009
Na pobudo Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave bo tudi letos potekala prostovoljna čiščenja Uršlje gore. Zberemo se 17. oktobra 2009 (ob 7.00 uri na parkirišču pred ZGS OE Slovenj Gradec, Vorančev trg 1). Akcije se bodo udeležili člani lovskih družin, vključeni v Koroško lovsko zvezo: LD Podgorje, Prežihovo, Slovenj Gradec in LD Pogorevc; sodelovala bodo tudi regionalna Planinska društva. Strokovno pomoč pri izvedbi akcije bosta nudila Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec in Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor.Čiščenje površin, ki se zaraščajo, izvajamo zato, da preprečujemo zaraščanje in s tako ohranjamo visokogorske travnike. Z zaraščanjem travišč se namreč siromaši in zmanjšuje število zavarovanih in redkih rastlinskih vrst, kot tudi posebni habitati. S čiščenjem izboljšujemo življenjski prostor ruševca in divjega petelina, ohranjamo pasišča divjadi ter ohranjamo kulturno krajino in identiteto prostora.Več informacij.  ... več »
Zavod že četrtič na sejmu Narava Zdravje
01.10.2009
Zavod RS za varstvo narave je tudi letos med razstavljavci na sejmu Narava - Zdravje. Na stojnici, ki je med drugim namenjena tudi predstavitvi projekta NATREG, smo pripravili nagradno anketo. Minister Erjavec bo danes takoj po uradni otvoritvi ob 17. uri gost na naši stojnici, kjer bo sam izžrebal in poklical nagrajence današnjega dne.  Več informacij v sporočilu za medije.... več »
Otvoritvena konferenca projekta NATREG
26.08.2009
Zavod RS za varstvo narave pripravlja Otvoritveno konferenco projekta NATREG, ki bo potekala od 16.-17. 9. 2009 v Zrečah in na Rogli.Namen NATREG Otvoritvene konference je ključne deležnike informirati o projektu NATREG ter skozi izkušnje in primere dobre prakse partnerje in deležnike povezati pri integralnem upraljanju varovanih območij.Več informacij, agendo konference in prijavnico najdete tukaj.... več »
Razstava "Kje so tiste mejice..."
25.08.2009
Zavod RS za varstvo narave pripravlja razstavo fotografij z naslovom "Kje so tiste mejice, k so učasih bile". Razstavo bomo otvorili v petek 28. avgusta ob 18. uri v trgovskem centru Mercator v Celju. Razstava bo na ogled do 15. septembra. Na otvoritvi bosta spregovorila predstavnika Mercatorja in Zavoda RS za varstvo narave, razstavo pa bomo tudi strokovno predstavili. Mejice so pasovi dreves in grmov, ki razmejujejo zemljišča. Navadno oblikujejo kmetijsko krajino in imajo izjemen pomen za naravo. V mejicah namreč živi veliko število rastlin in živali, med njimi tudi redke in ogrožene. Kadar so mejice ob travnikih, predstavljajo tudi zatočišča za travniške živali ob košnji. Mejice kmetom dajejo les, senco in plodove ter preprečujejo vodno erozijo in blažijo vplive vetra. Sodelovanje med Mercatorjem Celje in Zavodom RS za varstvo narave poteka že peto leto zapored in tudi tokratna postavitev razstave je dober zgled sodelovanja strokovne institucije in gospodarske družbe.Vljudno vabljeni!VABILO   ... več »
Podpis dogovora o sodelovanju ZRSVN, Unitur in Občino Zreče
20.07.2009
Podpis pogovora o sodelovanju med ZRSVN, Uniturjem in Občino ZrečeKot primer dobre prakse bosta instituciji in gospodarska družba podpisali »Dogovor o sodelovanju«, v katerem se bodo zavezale, da bodo sodelovale v procesu ohranjanja narave in trajnostnega razvoja. V skladu z dogovorom bo ustanovljena delovna skupina, ki bo za finančna sredstva namenjena naravi pripravila delovni načrt.Novinarska konferenca ob podpisu dogovora bo v sredo, 22. julija 2009 ob 11. uri v hotelu Dobrava v Termah ZrečeVljudno vabljeni!Vabilo... več »
Sodelovanje Zavoda na Topliški noči 2009
16.07.2009
V okviru praznovanja Občinskega praznika občine Dolenjske Toplice, bo v soboto, 18. julija 2009 potekala »Topliška noč 2009«. Poleg številnih športnih in kulturnih prireditev, ki se bodo zvrstile tekom dneva, bo zvečer ob 19.15 na lokaciji nekdanjega Topliškega mlina (Bučarjev mlin)  »odkritje« informativne table Fosilnega najdišča litiotidnih školk iz Tropskega morja.  Ob tej priložnosti bo med obiskovalce podeljena tudi istoimenska nova zloženka, ki smo jo pripravili na Zavodu, delno pa so jo sofinancirale tudi Terme Dolenjske Toplice.  Sama geološka naravna vrednota predstavlja del neponovljive narave, ki je nastajala milijone let in jo je vredno ohranjati tudi za naše zanamce. Menimo, da bosta nova informativna tabla in zloženka pripomogli k tovrstnemu spoznavanju naravne dediščine in njenemu varstvu ter obogatili turistično ponudbo kraja z novo vsebino. ... več »
GEOLOŠKI ZAKLADI V KNJIŽNICI JOSIPA VOŠNJAKA V SLOVENSKI BISTRICI
02.07.2009
Zavod RS za varstvo narave - Območna enota Maribor in Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica vas v ponedeljek, 06. julija 2009, ob 19. uri vabita v Knjižnico Josipa Vošnjaka (Glavni trg 16, Slovenska Bistrica) na otvoritev razstave Geološki zakladi Krajinskega parka Goričko. Na razstavi bodo predstavljene magmatske, metamorfne in sedimentne kamnine, redki minerali ter fosili, ki bogatijo naravo Krajinskega parka Goričko.Razstava bo na ogled do konca avgusta 2009.Vse tiste, ki  premorete več časa pa vabimo, da se odpravite na potep in občudujete krajino, geološke zaklade, bogastvo rastlinskega in živalskega sveta, spoznavate prijazne ljudi in njihovo življenje. Da se boste na potepu lažje znašli smo pripravili knjižico Geološki zakladi Krajinskega parka Goričko, ki je v času postavitve razstave na razpolago v knjižnici v Slovenski Bistrici.Razstavo so pripravili Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pangea- geološko–paleontološki muzej Vilija Podgorška in Krajinski park Goričko. ... več »
Pokosimo luge
11.06.2009
V Krajinskem parku Lahinja, v naravnem rezervatu Nerajski lugi, bomo v nedeljo, 14. junij z začetkom ob desetih pokosili luge. RIC Bela krajina, upravljavec Krajinskega parka Lahinja in Društvo Krnica v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, Območno enoto Novo mesto organizira že tretjo akcijo ročne košnje močvirnih travnikov v Krajinskem parku Lahinja.Na prireditvi bo prikazana ročna košnja v družabno tekmovalnem vzdušju. Namen prireditve je  vzpodbuditi košnjo močvirnih travnikov v naravnem rezervatu Nerajski Lugi ter obuditi stare običaje v času košnje. Kot omenjeno bo prireditev v družabno tekmovalnem vzdušju. Tako bo vsak tekmovalec prejel majico, malico in priznanje, najboljši kosci in grabljice pa še dodatne nagrade. Naj pa tekmovalci s seboj prinesejo orodje za košnjo in grabljenje ter se zglasijo na zbirnem mestu že ob 9.00 uri. Vsi, ki bi se želeli preizkusiti v košnji in grabljenju se lahko do petka, 12. junija 2009 prijavijo pri Veri Vardjan, na tel.: 031/ 705 519 ali 07/ 305 74 28. Več informacij v priloženem sporočilu za medije.... več »
Preživite petkovo popoldne (12.6.2009) in večer s pticami v Vrbini in v Jovsih
11.06.2009
Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Kapele in Turističnim društvom Kapele v petek, 12.6.2009 odpira vrata v naravo v občini Brežice. V okviru tradicionalnega štetja koscev v Jovsih, vam bomo predstavili še eno izjemno naravovarstveno lokacijo – največje slovensko gnezdišče breguljk in čebelarjev v gramoznici v Vrbini. Več informacij najdete v priloženem vabilu in sporočilu za medije.... več »
XV. BIOLOŠKO RAZISKOVALNI TABORA »BUDANJE ´09«
05.06.2009
Zavod Rs za varstvo nareva skupaj z Zavodom Rdeči apolon in Zvezo za tehniško kulturo slovenije tudi letos organizira biološko raziskovalni tabor. Biološko raziskovalni tabori potekajo v zahodni Sloveniji že več  let in letošnji tabor bo že 15. po vrsti. Vedno so bili v javnosti odmevni in zanje vlada med mladimi tako zanimanje, da moramo omejevati število udeležencev. Odkar potekajo v soorganizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave, pa se je njihova kvaliteta še izboljšala. S tabori poleg osveščanja mladine in javnosti pridemo tudi do potrebnih podatkov o lokalitetah rastlin in živali, ki so uporabni za varstvo narave. Letos se nam je pri organizaciji in izvedbi tabora pridružil tudi Center za preventivno arheologijo (CPA), regionalni oddelek Nova Gorica, tako da bodo udeleženci lahko spoznali tudi zanimivi svet arheologije.Za letošnjo lokacijo tabora smo izbrali Budanje, ker so v neposredni bližini več ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij (območij Nature 2000): Dolina Vipave, Trnovski gozd - Nanos, … in ker želimo primerjati in dopolniti podatke, ki smo jih pridobili na lanskoletnemu taboru. Podatki, ki jih bomo dobili z raziskovalnim delom na taboru, imajo velik pomen za Zavod RS za varstvo narave OE Nova Gorica. S taborom želimo:- doseči v javnosti večjo obveščenost, boljše razumevanje in dvigovanje ozaveščenosti na področju varstva okolja – predvsem ohranjanju biotske raznovrstnosti,- predstaviti javnosti in udeležencem tabora pomen posebnih varstvenih območij (Natura 2000), - udeležencem tabora in javnosti pokazati, kako lahko kot posamezniki prispevajo k varstvu okolja ter spodbuditi v njih zavedanje odgovornosti, - udeležencem pomagati, da se otresejo predsodkov do določenih živali, - ugotoviti koliko domačini poznajo problematiko ogroženih rastlinskih in živalskih vrst tega območja,- spoznati in popisati rastlinstvo in živalstvo ter mladim omogočiti pridobivanje lastnih izkušenj in sposobnosti, s poudarkom na problemskem pristopu,- predstaviti udeležencem tabora in širši javnosti naravne in kulturne znamenitosti kraja (občine), kjer se tabor odvija,- spoznavati  kulturno dediščino območja, kjer tabor poteka in - prispevati k popestritvi dogajanja v kraju, kjer tabor poteka in mladim omogočiti koristno preživljanje prostega časa.Ob zaključku tabora bomo za domačine, medije, sponzorje in starše udeležencev pripravili predstavitev dela in rezultatov tabora ter razstavo. Program tabora in prijavnica.... več »
Razstava Mura in Prekmuje gostuje tam kjer je nastala
22.05.2009
Razstava Mura in Prekmurje je od dneva biotske raznovrstnosti, 22. maja 2009 na ogled v Krajinskem parku Goričko.Prirodoslovni muzej Slovenije in Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor sta v sklopu razstav Narava Slovenije v letu 2002 pripravila in postavila razstavo z naslovom Mura in Prekmurje. Razstava je bila v Prirodoslovnem muzeju Slovenije na ogled do konca februarja 2004. Po sedmih letih od prve postavitve pa je odpotovala tja, kjer je nastajala. Na gradu Grad bo na ogled postavljena do 31. avgusta 2009.    Dodatne informacije so na voljo tudi na:http://www2.pms-lj.si/razstave/mura/prekmurje.htmlin http://www.park-goricko.org/sl/informacije.asp?id_informacija=3361&id_jezik=0&id_tip1=5&id_tip2=1&id_tip3=0.... več »
Pohod po kraški učni poti
20.05.2009
Dan biotske raznovrstnosti je za vse, ki jim je narava blizu velik praznik. Obeležujemo ga 22. maja in takrat še posebej poudarjamo ohranjenost narave. Ker narava združuje vas tudi letos Eko društvo Krupa in območna enota Novo mesto Zavoda RS za varstvo narave  vabita na pohod po Kraški učni poti od Lebice do Krupe v nedeljo 24. maja 2009. Zbirno mesto bo pred Osnovno šolo Semič v Semiču od  8.40 do 9. ure.Pot nas bo vodila po obrobnem plitvem Krasu v ožjem zaledju reke Krupe. Predrti kraški svet s številnimi vrtačami, manjšimi izviri, kamnitimi gmajnami, steljniki in reko Krupo, je izjemna naravoslovna učilnica v naravi. Posebnost so tri manjše kraške jame, Malikovec, vodna jama Lebica in Judovska hiša, ki je edina potrjena paleolitska jamska postaja v Beli krajini. Plitvost kraškega sveta potrjujeta tudi nekaj metrov globoki vrtači Vodenica s stalnim izvirom in koliševka Medvednica s strmima skalnima stenama. Glavna naravna znamenitost učne poti je reka Krupa, ki prihaja na dan v slikovitem izviru izpod 30 m visoke navpične skalne stene. Pot vključuje tudi objekte kulturne dediščine, cerkev sv. Mihaela, kužno znamenje, baročno cerkev sv. Trojice. Dolga je okoli 7 km , brez vzponov in primerna za vsakogar.Prijavnina na pohod je 5 €,  za to boste prejeli spominsko darilo, malico, prevoz in vodenje Program8.40 – 9.00 Zbirno mesto Osnovna šola Semič v Semiču9.15  - 9.45 Kraška vodna jama Lebica- kratka predstavitev poti in poteka 10.00  – 10:40 Spoznajmo gozd, sprehod skozi steljnike do jame Malikovec, 11.30 – 12. 15 Malica, cerkev sv. Trojice na Vinjem Vrhu in kratek kulturni program12.30 Izvir Krupe13.00 Moverna vas, Judovska hiša14.00 *možnost kosila (8 €) na turistični kmetiji Cerjanec   14.00-15.00  Prevoz v Semič    ... več »
Razstava "Natura 2000 in rastlinstvo Pohorja" v Zrečah
19.05.2009
Zavod RS varstvo narave skupaj z Občino Zreče ter podjetjem Unior d.d. - program Turizem vabimo na otvoritev razstave »Natura 2000 in Rastlinstvo Pohorja«.Občini Zreče v teh dneh začenja s praznovanjem svojega občinskega praznika, območje Pohorja pa daje Zrečam poseben pečat. Z razstavo bomo obeležili tudi dan biotske raznovrstnosti.Otvoritev bo 19. maja, v Hotelu Terme ob 18. uriVeč informacij v vabilu in sporočilu za medije.Vabilo na novinarsko konferenco.... več »
Nočni metulji vabijo
12.05.2009
Zavod RS varstvo narave v sodelovanju z Društvom za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije in Slovenskim entomološkim društvom Štefana Michielija organizira šeste Evropske noči nočnih metuljev  od 21.-25. maja.Več informacij v vabilu.... več »
Razstava »Bogastvo lagune« na Turistici
05.05.2009
Zavod RS za varstvo narave skupaj s Fakulteto za turistične študije – Turistico Univerze na Primorskem pripravlja dogodek ob postavitvi razstave o laguni Stjuža.Razstava predstavi laguno kot dragocen življenjski prostor za rastlinske in živalske vrste na slovenski obali. Obenem poudari razloge in možnosti za njeno ohranitev in razvoj trajnostnega turizma. Laguna Stjuža je edina slovenska morska laguna in je del Krajinskega parka Strunjan. Ime Stjuža izvira iz italijanske besede chiusa (zaprta). Pred približno 200 leti so jo z nasipom ločili od morja, z njim pa jo še vedno povezuje pretočni kanal.Odprtje razstave z naslovom »Bogastvo lagune« bo v sredo, 6. maja, ob 11. uri v Portorožu, na Fakulteti za turistične študije – Turistici (Obala 11a, Portorož).Ob otvoritvi razstave vas bosta pozdravila doc. dr. Igor Jurinčič (Turistica) in mag. Robert Turk (Zavod RS za varstvo narave). Sledilo bo razmišljanje o odnosu med turizmom in varstvom narave (Tina Trampuš, ZRSVN) ter predstavitev turizma v Krajinskem parku Strunjan (Alenka Popič, ZRSVN). Razstava bo na ogled v avli Turistice v Portorožu do konca maja 2009.Vabilo in Sporočilo za medije    ... več »
Popis srednjih detlov
27.03.2009
Srednji detel je v slovenskem prostoru in tudi širše ogrožena vrsta ptic. V Dobravi pri Brežicah se počuti dobro. Tu je, kot temu pravijo biologi, populacija stabilna. Vseeno pa vsako leto preverjamo, če so razmere zanjo še vedno ugodne in tako izvajamo monitoring – štetje srednjih detlov.Ptice bomo letos šteli 1. aprila pod strokovnim vodstvom Zavoda RS za varstvo narave v sodelovanju s kolegi iz Zavoda za gozdove Slovenije in Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.Zborno mesto popisovalcev je ob 7. uri pri lovski koči LD Brežice, nakrižišču regionalnih cest v osrednjem delu Dobrave. Štetje bo potekalo do 11. ure.Vljudno vabljeni! Sporočilo za medije.Rezultai popisa 2009 (pripravil Andrej Hudoklin): Izvedeni so bili štirje transekti, na katerih je 51 popisovalnih točk. Srednji detel je bil zabeležen na 31 točkah. Podatki potrjujejo stabilno stanje popualcije in posredno tudi nižinskega gozda.          ... več »
Obeležitev Dneva voda na ZRSVN
20.03.2009
Letošnja svetovna poslanica ob Svetovnem dnevu voda je »Voda ne pozna meja« in še posebej izpostavlja vodna telesa, ki prestopajo meje in nas povezujejo. Skupaj z Projektno pisarno Celje Zdravo mesto, Mestnim kinom Metropol smo se odločili, da ta dan obeležimo skupaj, saj se z vodo srečujemo vsi, znanje in posredovanje le-tega, pa je bistveno. Tako bomo v ponedeljek, 23. marca 2009, ob 18 uri v Malem Unionu v Celjskem domu predvajali dva filma: Dobrava in Jovsi, ter 1001 kal – 1001 zgodba o življenju, oba povezana z vodo.  Več informacij najdete v sporočilu za medije.... več »
Vaške lipe na Pivškem tokrat v Ljubljani
20.03.2009
V ponedeljek, 23. marec 2009 ob 19. uri je bilo v prostorih Hostla celica, Metelkova 8, Ljubljana predavanje z naslovom Drevesa kot naravne vrednote in naša dediščina. Predavala je mag. Špela Habič (ZGS).Spremljajoči dogodek je bil otvoritev razstave Vaške lipe na Pivškem. Avtorji razstave so Magda Peršič, Notranjski muzej Postojna, mag. Špela Habič, Zavod za gozdove Slovenije ter David Fučka, Zavod RS za varstvo narave. Razstava prikazuje mnogoteri kulturni in naravovarstveni pomen starodavnih lip, ki že stoletja rastejo v vaseh na Pivškem in imajo prav poseben pomen.Razstava bo v prostorih Hostla celica na ogled do sredine aprila 2009.Več informacij najdete tu.... več »
Žabja svadba v Hrastu pri Vinici
27.02.2009
S pobudo novomeške območne enote Zavoda RS za varstvo narave in finančno pomočjo Občine Črnomelj, Pagrasa d.o.o, Novo mesto in Krajevne skupnosti Vinica, bomo v nedeljo 1. marca ob 10. uri, začeli z akcijo pomoči dvoživkam pri prehodu čez cesto v vasi Hrast pri Vinici. Ta dan bomo s pomočjo Ribiške družine Črnomelj, ŠTD Vinica in Osnovne Šole Vinica postavili ograjo za dvoživke, v naslednjih dneh pa jih bomo tudi ročno prenašali.  Več informacij v sporočilu za medije ... več »
Bonton v žep, šele potem v naravo
29.01.2009
V avli Mercator centra v Celju bomo predstavili zgibanko Bonton v naravi in odgovarjali na vprašanja obiskovalcev...... več »
Novinarska konferenca ob svetovnem dnevu mokrišč
27.01.2009
Ob prihajajočem dnevu mokrišč vas vabimo na novinarsko konferenco s predstavitvijo mokrišč in podrobnejšim opisom delčka naše najdaljše reke Save.Novinarska konferenca bo v četrtek 29. januarja, v poslovni stavbi Slovenjalesa, na Dunajski 22, v četrtem nadstropju, ob 11 uri.Letošnja poslanica svetovnega dneva mokrišč je "Po toku navzgor, po toku navzdol, mokrišča nas združujejo.Več informacij v vabilu.... več »
Očistili bomo slani travnik pri Sv. Nikolaju
15.01.2009
To soboto bodo prostovoljci iz Društva za ohranjanje naravne dediščine Slovenije (DONDES) v sodelovanju s piransko enoto Zavoda RS za varstvo narave, organizirali in strokovno izvedli akcijo odstranjevanja neprimerne zarasti na sredozemskem slanem travniku pri Sv. Nikolaju v Ankaranu. Mestna občina Koper bo zagotovila zabojnik in odvoz odstranjenega materiala. Več v sporočilu za medije.... več »
Novi projekciji naravoslovnega filma
14.01.2009
Cikel kratkega naravoslovnega filma se nadaljuje tudi ta četrtek. Tudi tokrat ob 18. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Na vrsti sta filma Narcise brez kraja, narcise vsepovsod in Biotska pestrost v Karavankah. Oba filma sta iz produkcije Zavoda RS za varstvo narave. Več informacij v sporočilu za medije.... več »
Ciklus kratkega naravoslovnega filma
07.01.2009
Zavod RS za varstvo narave in Prirodoslovni muzej Slovenije vas v četrtek, 8. 1. 2009, ob 18. uri vabita na prvo projekcijo iz CIKLA KRATKEGA NARAVOSLOVNEGA FILMA.Program:Uvodni nagovor: dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo narave, dr.Breda Činč Juhant, direktorica Prirodoslovnega muzeja Slovenije.Predstavila se bosta dva kratka filma in sicer: ŽIVLJENJSKI PROSTOR OB LEDAVI ter JOVSI IN DOBRAVAFilma bodo predstavili Stanislava Dešnik, strokovna vodja v Javnem zavodu Krajinski park Goričko ter Mirko Perušek, amaterski filmski ustvarjalec in Andrej Hudoklin, Zavod RS za varstvo narave Območna enota Novo mestoVSTOPNINE NI.Več informacij tudi v Sporočilu za medije.Sledijo še naslednje projekcije:Četrtek, 15. 1. 2009 ob 18. uri*        Biotska pestrost v Karavankah*        Narcise brez kraja, narcise vsepovsodČetrtek, 22. 1. 2009 ob 18. uri*        Evropska Zelena vez – Meje ločujejo. Narava povezuje!*        Pozor, državna meja!Četrtek, 29. 1. 2009 ob 18. uri*        Krajinski park Sečoveljske soline.*        Obnova in ohranjanje habitatov in ptic v naravnem rezervatu Škocjanski zatokČetrtek, 5. 2. 2009 ob 18. uri*        Gozd v srcu Evrope*        Gozdne ptice*        Rjavi medved v naših gozdovih ... več »
Pomoč bobrom ob zgornji Krki
05.12.2008
Po naselitvi bobra v spodnjem toku Krke 1998, smo 2004 registrirali njegovo naselitev v zgornjem toku. Pod Žužemberkom se je naselil par bobrov, ki je že naslednje leto oblikoval bobrišče, veliko zgradbo iz vejevja. Po obsegu podrtega drevja smo presodili, da sta poleg mladičev na bobrišče tudi dve generaciji starejših mladičev, kar pomeni 10 do 15 osebkov. Za preživetje bobra je ključna hrana, ki je na voljo pozimi. To so predvsem mehkolesni listavci - vrba, topol. Ko hrane začne zmanjkovati, se odselijo. Obrežna vegetacija na obravnavanem odseku je bogata in pestra, a ob številčni bobrovi družini, se delež vrb zmanjšuje.  Da bi okrepili obrežno vegetacijo, sta bila na pobudo Zavoda za gozdove Slovenije OE Novo mesto, Krajevne enote Žužemberk, 21.11.2008 zasajena dva odseka rečnih brežin v bližini bobrišča. Gozdarji so priskrbeli sto sadik in material za njihovo zaščito. Saditev je bila izvedena v sodelovanju z učenci Osnovne šole Žužemberk, predstavnik Zavoda RS za varstvo narave pa je udeležencem akcije ob predavanju predstavil bobra in njegovo naselitev v Sloveniji.Na fotografiji: Vodja akcije sajenja vrb, gozdar Miloš Kecman z učenci Osnovne šole Žužemberk. ... več »
Zavod na Prazniku kakijev
12.11.2008
7. - 9. novembra je v Strunjanu potekal Praznik kakijev na katerem je aktivno sodeloval tudi Zavod RS za varstvo narave.Pripravili smo dve predavanji „Krajinski park Strunjan“ v sejni dvorani Terme Krka (predavala sta mag. Robert Turk, Brina Knez).V Hotelu Svoboda, Talaso Strunjan smo odprli razstavo o laguni Stjuža, ki bo tam še nekaj časa na ogled. Potem pa bo gostovala po drugih lokacijah na obali (KP Sečoveljske soline,...)  Pripravili smo voden ogled Krajinskega parka Strunjan, ter se vse dni na prazniku predstavljali tudi s stojnico. ... več »
Predstavitev geoloških zakladov Goričkega
27.10.2008
Zavod RS za varstvo narave - Območna enota Maribor, Javni zavod Krajinski park Goričko  in Prirodoslovni muzej Slovenije vas v četrtek, 13. novembra 2008 ob 18. uri vabijo v Prirodoslovni muzej Slovenije na zanimivi predavanji z naslovom Geološki zakladi Krajinskega parka Goričko in Goričko se predstavlja. Predavali bosta mag. Mojca Bedjanič iz mariborske območne enote Zavoda RS za varstvo narave in ga. Stanka Dešnik iz Javnega zavoda Krajinski park Goričko.Ob tej priložnosti bo v Prirodoslovnem muzeju Slovenije postavljena na ogled vitrina četrtletja Geološki zakladi Krajinskega parka Goričko. ... več »
Posvet Upravljanje območij Natura 2000 v Sloveniji
23.10.2008
V lanskem letu je Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007 – 2013 določil okvir upravljanju območij Natura 2000 v Sloveniji. Kako posamezne naloge izvesti v praksi pa bomo osvetlili na posvetu z naslovom Upravljanje območij Natura 2000 v Sloveniji na katerega vas vabimo v  torek, 11. 11. 2008, na Dunajski 22 v Ljubljani, v veliki dvorani v pritličju levo, s pričetkom ob 8.30 uri .Prosimo, da udeležbo na posvetu potrdite do 5. novembra na tel: 01/2309-500 ali na e-pošto: mateja.nose-marolt@zrsvn.siVabilo in program posveta.... več »
Kako človekove dejavnosti vplivajo na biotsko raznovrstnost Severnega Jadrana
07.10.2008
Danes se v Piranu začenja dvodnevno Mednarodno strokovno srečanje z naslovom »Vpliv človekovih dejavnosti na morju, morskem obrežju in zaledju, na biotsko raznovrstnost Severnega Jadrana«. Cilj posveta je prispevati k celoviti obravnavi Severnega Jadrana, tako z vidika stanja morskih in obrežnih habitatnih tipov kot z vidika nabora človekovih dejavnosti in vplivov, njihovega posamičnega in predvsem kumulativnega učinka na morske in obrežne ekosisteme.Program posveta in povzetki predavanj.Več informacij pa tudi v sporočilu za medije ... več »
Evropska noč netopirjev
02.09.2008
5. septembra 2008 pripravljamo Evropsko noč netopirjev v stari šoli v Budanjah.ob 18. uri bo za najmlajše ustvarjalna delavnica, ob 19. uri pa sledi predavanje v sliki in besedi z naslovom Skrivnostni prebivalci gradu Rihemberk. Predavanju bo sledilo opazovanje netopirjev z ultrazvočnimi detektorji v okolici šole.V svet nočnih prhutarjev vas bosta popeljala biologa  Irena Kodele Krašna in Klavdij Bajc.Odkrivajte ta zanimiva bitja z nami! Vabilo.  Vabijo vas Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, Zavod Rdeči apolon in Zavod RS za varstvo narave OE Nova Gorica.Dogodek je del projekta Živi svet pred domačim pragom, ki ga ob sofinanciranju Ministrstva za okolje in prostor ter Urada vlade RS za komuniciranje izvaja Zavod Rdeči apolon. ... več »
Ohranimo bisere slovenskega morja
10.07.2008
Projekt Ohranimo bisere slovenskega morja je na osnovi dogovora med družbo Petrol d.d. in Ministrstvom za okolje in prostor v letih 2003 - 2005 izvajal Zavod RS za varstvo narave, območna enota Piran. Projekt je prelomnica v odnosu širše družbe do problematike ohranjanja biotske pestrosti, ogroženih vrst in življenjskih okolij.V letu 2008 je bila ponovno podpisana pogodba med MOP in družbo Petrol d.d.  Program izvajanja projekta Ohranimo bisere slovenskega morja za leto 2008 vam bomo predstavili na novinarski konferenci, ki bo v sredo, 16. julija 2008, ob 11:00 uri, v mali sejni dvorani Morske biološke postaje NIB, (II. nadst.), Fornače 41, Piran.Več v priloženem vabilu in sporočilu za medije. ... več »
Evropska noč nočnih metuljev
10.07.2008
Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Društvom za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, organizira peto Evropsko noč nočnih metuljev, ki bo potekala od 24. - 28. julija 2008. Več v priloženem vabilu in sporočilu za medije. ... več »
Kako plodno je bilo letošnje leto?
20.06.2008
Štorklje v Beli krajini, na Dolenjskem in  Posavju spremljamo od leta 1993. Kako plodno je bilo letošnje leto bomo preverili 23.06. 2008 v Beli krajini in 24.06. 2008 na Dolenjskem ter v Posavju. V sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije in s pomočjo Elektro Metlika, Šentjernej in Krško bomo pregledali gnezda in mlade štorklje obročkali. Dodatne informacije najdete v sporočilu za medije ... več »
Geološki zakladi Goričkega
10.06.2008
Sodelavka mag. Mojca Bedjanič iz mariborske območne enote Zavoda RS za varstvo narave, je pridobila sponzorska sredstva za knjižico z naslovom Geološki zakladi KP Goričko in tako na slovenski prostor uvrstila izjemno kvalitetno, poučno, zabavno in simpatično brezplačno knjižico.Predstavitev knjižice bo v četrtek 12. junija 2008 v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. Več informacij v priloženem vabilu in sporočilu za medije.... več »
Druga postavitev razstave Narava vzhodnih haloz
27.05.2008
Naravo Vzhodnih Haloz bomo od 3. junija predstavljali tudi v Slovenski Bistrici. Gre za drugo postavitev te razstave.Slovesna otvoritev bo 3.6.2008 ob 19 uri v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Trg svobode 16, Slovenska Bistrica.Uvodno predavanje z naslovom Narava vzhodnih Haloz je v knjižnici Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici ob Dnevu Zemlje pripravila Andreja Senegačnik z mariborske območne enote Zavoda RS za varstvo narave. Drugo predavanje iz sklopa predavanj o Halozah z naslovom Paleontološka in mineraloška dediščina Haloz bo imel na dan otvoritve prof. Vili Podgoršek. Svoje fotografsko delo na področju Haloz bo predstavil mednarodno priznani fotograf Stojan Kerbler.Razstavo je pripravil Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor.Vsebina: Andreja Senegačnik, mag. Mojca Bedjanič, Samo Jenčič, dr. Miha Jeršek, mag. Matjaž Jež, Simona Kaligarič, Vili Podgoršek.Avtorji fotografij: Stojan Kerbler, Samo Jenčič, Matjaž JežEksponati: Prirodoslovni muzej Slovenije, Pokrajinski muzej Ptuj, Pangea, geološko – paleontološki zasebni muzej Vilija Podgorška, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo.Haloze so pokrajina nizkih goric, ob desnem bregu reke Drave, južno od Ptuja. Delijo se na vzhodne ali vinorodne in na zahodne ali gozdnate Haloze. Pečat vzhodnim Halozam dajejo vinogradi. Značilno kulturno krajino, ki jo je človek sooblikoval skozi stoletja, poleg vinogradov predstavljajo suha in vlažna travišča s pestrim rastlinskim in živalskim svetom, visokodebelni sadovnjaki s starimi sortami jablan in hrušk, ohranjeni gozdovi in številne njive s pogosto že pozabljenimi sortami poljščin.Več informacij:Zavod RS za varstvo narave Območna enota MariborPobreška cesta 202000 Maribore-pota: zrsvn.oemb@zrsvn.sitel.: 02 333 13 70... več »
Popis kosca v Jovsih
26.05.2008
Zavod RS za varstvo narave bo tudi po uspešno končanem projektu LIFE04NAT/SI/000240 »NATURA 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem«, nadaljeval z monitoringom kosca na območju Natura 2000 Dobrava - Jovsi. Spremljanja v zadnjih letih so pokazala spodbuden trend povečevanja populacije ogrožene vrste na mokrotnih travnikih ob reki Sotli, k čemur so pripomogli tudi rezultati projekta LIFE.Več v priloženem vabilu in sporočilu za medije. ... več »
Predstavitev filmov o narcisah in biotski pestrosti v Karavankah
07.05.2008
Ob prazniku narcis vabimo na predstavitev filmov "NARCISE BREZ KRAJA, NARCISE VSEPOVSOD" in "BIOTSKA PESTROST V KARAVANKAH". Filma je pripravil Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, nastala pa sta v produkciji podjetja Videofon z Jesenic.Predstavitev bo v četrtek, 8. maja 2008, ob 18 uri v avli Očinske knjižnice  Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4, na Jesenicah. Vljudno vabljeni! ... več »
Predstavitev filmov o Karavankah in narcisah
15.04.2008
Odsek za varstvo narave PD Javornik- Koroška Bela vabi v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave OE Kranj na predstavitev filmov Biotska pestrost v Karavankah in Narcise brez kraja, narcise vsepovsod. Projekcija bo v petek 18. aprila, ob 19.uri, v mali dvorani kulturnega doma Julke in Albina Pibernik na Javorniku. Vljudno vabljeni!... več »
Otvoritev razstave in predavanje
07.04.2008
V torek 22. aprila 2008 (ob 18h) ob Dnevu Zemlje bo v Razstavno izobraževalnem središču Dolina (Dovžanova soteska) otvoritev Razstave KARAVANKE z istoimenskim predavanjem. Predavala bo Tadeja Šubic iz Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Kranj. Vabljeni!... več »
Novinarska konferenca - Zaključek prve faze sanacije brežin Stjuže
13.03.2008
Sodelovanje Zavoda RS za varstvo narave in Urada za mednarodno sodelovanje Kneževine Monako se je začelo že v letu 2002. V lanskem letu je bil ponovno podpisan triletni sporazum o sodelovanju in sanacija brežin lagune Stjuža je le ena  izmed načrtovanih aktivnosti, ki bodo izvedene v obdobju 2007 – 2009.Več o sanaciji brežin Stjuže in o drugih aktivnostih, predvidenih z omenjenim sporazumom, vam bomo predstavili na novinarski konferenci, ki bo v sredo, 19. marca 2008, ob 11:00 uri, v seminarski dvorani hotela Terme Krka - Strunjan.Več informacij v priloženem vabilu, sporočilu za medije in dodatnem gradivu.  ... več »
Pohod od kala do kala
05.02.2008
Razvojno društvo Pliska, Zavod za raziskovanje, ohranjanje in interpretacijo dediščine ter Zavod RS za varstvo narave v nedeljo 10. februarja pripravljajo Pohod od kala do kala. Pohot poteka v sklopu aktivnosti ob svetovnem dnevu mokrišč.Več v vabilu ... več »
Napoved mednarodnega strokovnega srečanja
05.02.2008
Zavod RS za varstvo narave bo v letošnjem letu pripravil mednarodno strokovno srečanje z naslovom »VPLIV ČLOVEKOVIH DEJAVNOSTI NA MORJU, MORSKEM OBREŽJU IN ZALEDJU, NA BIOTSKO RAZNOVRSTNOST SEVERNEGA JADRANA«, Srečanje bo potekalo v Piranu, oktobra 2008.Več v priloženem vabilu (italjansko, hrvaško).  ... več »
Narava vzhodnih Haloz v Prirodoslovnem muzeju
01.02.2008
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor  in Prirodoslovni muzej Slovenije vas v četrtek, 07. februarja 2008 ob 18. uri vabita v Prirodoslovni muzej Slovenije na predavanje z naslovom Narava vzhodnih Haloz. Predaval bo mag. Matjaž Jež z gostoma, dr. Matejem Lipovškom (Orhideje Haloz) in prof. Vilijem Podgorškom (Nahajališča mineralov in fosilov v Halozah).Ob tej priložnosti bo v Prirodoslovnem muzeju Slovenije postavljena na ogled vitrina četrtletja z istoimenskim naslovom. Ogledati si jo bo mogoče od 07. februarja do 17. aprila 2008.Več informacij: sporočilo za medije mag. Matjaž JežVodja OE MariborE pošta: matjaz.jez@zrsvn.sitel: 333 13 71... več »
Tiskovna konferenca ob dnevu mokrišč
01.02.2008
2. februar je razglašen za dan mokrišč. Letošnja svetovna poslanica je "Vitalna mokrišča - zdravi ljudje". Ob tej priložnosti Zavod RS za varstvo narave pripravlja novinarsko konferenco, kjer vam bomo povedali vse in še več o mokriščih.Novinarska konferenca bo v petek, 1.2.2008  ob 11h, v prostorih Zavoda RS za varstvo narave, Dunajska 22. Več v sporočilu za medije in dodatnem gradivu.... več »
Vabilo na novinarsko konferenco ob zaključku projekta
18.12.2007
Vabimo vas na novinarsko konferenco ob zaključku projekta LIFE "Natura 2000 v Sloveniji - upravljalski modeli in informacijski sistem", ki bo v četrtek, 20. 12. 2007, ob 11. uri v Centru Evropa v Ljubljani.Več v vabilu.Več informacij:Mateja Kocjan01/230524mateja.kocjan@zrsvn.si   ... več »
ZRSVN na Prazniku kakijev v Strunjanu
08.11.2007
Od 9. do 11. novembra bo v Strunjanu tradicionalni praznik kakijev - slastni sadeži bodo razstavljeni in ponujeni v nakup sveži ali predelani v kulinarične dobrote. Poleg bogatega razvedrilnega in kulturnega programa in pestre ponudbe primorskih jedi pa bodo potekala tudi različna strokovna predavanja, v okviru katerih bo sodeloval tudi Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran. Vljudno vas vabimo na predavanje o Krajinskem parku Strunjan (mag. Rober Turk, Brina Knez), ki bo v petek, 9. 11., ob 15.30 uri in v soboto, 10. 11., ob 11. uri, v sejni dvorani Terme Krka. Po sobotnem predavanju pa se ob 14. uri lahko udeležite tudi dveurnega sprehoda po Krajinskem parku Strunjan.Več informacij:mag. Robert Turk, vodja Območne enote Pirantel: 05 6710 901e-pošta: robert.turk@zrsvn.si... več »
Rumeni sleč - zlati zaklad gozda
05.11.2007
Vljudno vabljeni na predstavitev "Rumeni sleč - zlati zaklad gozda", ki bo v petek, 9. novembra, ob 18. uri b prostorih Krajevne skupnosti Gabrje.Več v vabilu!Informacije:Janez BožičZRSVN, OE Novo mestotel: 07 3931 556 ... več »
Odprtje kala v Dutovljah
12.10.2007
Vljudno vabljeni na odprtje kala v Dutovljah, v sredo, 24. 10., ob 16.30 uri! Več v vabilu.Infomacije:Irena Kodele KrašnaZRSVN, Območna enota NOva GoricaTel: 05 3305 313 ... več »
Četrta evropska noč nočnih metuljev, v Sloveniji prvič
11.10.2007
Zavod RS za varstvo narave in Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, letos sodelujeta in organizirata četrto evropsko noč nočnih metuljev v evropskem merilu. Gre za dogodek, ki se bo odvijal v vseh evropskih državah hkrati, saj sta organizatorja na nivoju Evrope, entomološko združenje iz Švice in madžarsko lepidopteroško združenje, za Evropsko noč nočnih metuljev določila čas med 11. in 15. oktobrom. V Sloveniji bomo k akciji evropske noči nočnih metuljev organizirano pristopili prvič, bomo pa opazovali, določali in šteli nočne metulje tri dni zapored na treh različnih lokacijah:petek, 12. oktobra, na južnem pobočju Nanosa. Dostop po glavni cesti iz vasi Podnanos, zborno mesto parkirišče pred trgovino v vasi Podnanos ob 18:00 uri;sobota, 13. oktobra, pri vasi Spodnje Konjišče ob Muri v bližini Gornje Radgone, zborno mesto pri gostilni Vrtnica v vasi Podgorje ob 18:00 uri;nedelja, 14. oktobra, na Donački gori v bližini cerkve  sv. Donata, ob 18:00 uri.Nočni metulji so v Sloveniji precej zapostavljeni, ker imajo med ljudmi slab prizvok. V ljudski govorici jim rečemo vešče ali veše. Ko želimo opisati slabe lastnosti človeka, posebej žensk, pa jim tudi pridanemo ime »stara vešča«. No, v resnici je ta stigmatizacija povsem odveč. V Sloveniji imamo namreč okrog 3600 vrst metuljev in le okrog 180 vrst je t.i. dnevnih metuljev, vsi ostali so nočni. To je v evropskem merilu izjemna biotska pestrost. Telo metulja je sestavljeno iz členov, ki tvorijo ogrodje, v katerem so organi. Ima telo žuželke, sestavljeno iz glave, oprsja in zadka. Na glavi so najbolj vidne velike oči, sestavljene iz več sto drobnih klinastih očesc. Žuželke, torej tudi nočni metulji, ne vidijo samo ljudem vidne svetlobe, ampak tudi ultravijolične žarke in polarizirano svetlobo. Tako zaznavajo vodo, živa bitja in se orientirajo. Na glavi pa najdemo tipalke in sesalo. V tipalkah sta ravnotežni organ in glavni sedež voha in okusa. Voh je najpomembnejši metuljev čut. Okušajo pa tudi z nožnimi stopali in sesalom. Imajo tudi čutila za sluh, ki zaznavajo tudi frekvence, ki jih človeško uho ne. Na oprsju najdemo tri pare nog, pri nekaterih družinah pa je prvi par zakrnel. Tu sta tudi dva para kril, ki so zelo različno oblikovana. Pokrita so s posebnimi luskicami ali dlačicami. Nočni metulji so navadno manj barviti od dnevnih in jih opazimo ponoči ali ob mraku. Podnevi mirujejo na drevesnih deblih ali na odpadlem listju,kjer jih zaradi rjavo-sive barve težko opazimo. Največkrat imajo zajeten trup,ki ga pokrivajo goste dlačice. Nočni metulji se med letom orientirajo glede na Luno in druga nebesna telesa, ki jim omogočajo, da se znajdejo ob pravem času na pravem mestu. Nočni metulji svojemu nočnemu življenju primerno uravnavajo prehranjevanje, razmnoževanje in letenje s količino svetlobe. Svoj nočni cikel začnejo s hranjenjem in tako prispevajo pomemben delež pri opraševanju rastlin, saj so najpomembnejši opraševalci takoj za čebelami. Tisti z daljšo življenjsko dobo se podajajo na dolge selitve: zimo preživijo v Sredozemlju, spomladi pa priletijo nazaj v srednjo Evropo.Za opazovanje nočnih metuljev, bodo »metuljarji« na treh različnih območjih postavili lovilne šotore z zaveso in za njo močno svetilko, ki metulje privabi. Metulji se na tkanino usedejo in strokovnjaki jih lahko popišejo in določijo. Tako bo nastal spisek za posamezno lokacijo, ki bo poslan, tako kot iz ostalih držav, na mednarodno združenje na Madžarsko in v Švico, ki bodo izdali skupno poročilo za celotno Evropo. Kot omenjeno,  bo Slovenija letos prvič dala podatke o nočnih metuljih na našem ozemlju. Še posebej si želimo, da bi na Krasu opazili našega endemita, ki  prične letati prav v teh jesenskih nočeh. Morda nas bo razveselil prav za Evropsko noč nočnih metuljev. Več informacij: Mag. Matjaž JežVodja OE MariborE pošta: matjaz.jez@zrsvn.siGSM: 031 682 067Mateja KocjanOdnosi z javnostmiZavod RS za varstvo naravee pošta: mateja.kocjan@zrsvn.siGSM: 031 617 370tel: 01 230 95 24... več »
ZRSVN na prazniku kozjanskega jabolka
08.10.2007
Praznik kozjanskega jabolka, ki bo letos potekal od 8. do 14. oktobra, je prireditev, s katero v Kozjanskem parku letos že osmič zaključujejo celoletno delo v projektu Oživljanje starih travniških sadovnjakov. Zavod RS za varstvo narave se bo v soboto, 13., predstavil na stojnici, kjer bo na voljo raznoliko gradivo o slovenski narav, v torek, 9., ob 9. uri pa se bomo udelžili okrogle mize z naslovom "NATURA 2000 v sliki, besedi, in praksi".Več na http://www.kozjanski-park.si/park/aktualno/praznikjabolka/... več »
Zavod RS za varstvo narave na sejmu Narava – Zdravje, 4. – 7. oktober
03.10.2007
Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) bo letos sodeloval na sejmu Narava – Zdravje s sejemsko in s strokovnimi predstavitvami; "v sliki in besedi" bomo predstavili tako zavod kot nekatere naše projekte, posebno pozornost pa bomo namenili Naturi 2000, evropskem omrežju ekološko pomembnih območij, naravnem bogastvu teh območij ter ljudem, ki tu živijo in delajo. Na odprtju sejma v četrtek, 4. oktobra, ob 10. uri bo zbrane uvodoma nagovoril tudi dr. Darij Krajčič, direktor ZRSVN. Sejem bo uradno odprla Branka Tome, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je letošnji pokrovitelj prireditve. Sejem bo odprt vsak dan od 10. do 19.30 ure, vstop je prost.Na območjih Natura 2000 v Sloveniji ohranjamo različne rastlinske in živalske vrste ter njihova življenjska okolja, pomembna v evropskem merilu. Slovenija je v evropsko ekološko omrežje vključena z razmeroma visokim deležem območij, kar pomeni, da je naša narava zelo dobro ohranjena. Vključenost v mrežo Natura 2000 pa Sloveniji nalaga, da mora ugodno stanje na teh območjih ohraniti tudi v bodoče. Na sejmu bomo podali splošne informacije o Naturi 2000 in pojasnili ter prikazali pokritost Slovenije z območji Natura 2000, natančneje prikazali kje se ta območja nahajajo in predstavili njihove glavne značilnosti. Prav tako želimo izpostaviti povezovanje narave, sonaravnega kmetijstva in turizma. Na našem razstavnem prostoru v hali A2 bo raznoliko gradivo o slovenski naravi, na voljo pa bomo tudi za vprašanja; seveda pa vse tudi vljudno vabimo, da se udeležijo naših polurnih strokovnih predstavitev na Glavnem odru:• četrtek, 4., ob 11h in ob 14h: Varstvo narave s pomočjo projekta Biotska pestrost v Karavankah• petek, 5., ob 10.30h in ob 14h: Narcise brez kraja, narcise vsepovsod (predvajanje filma in predstavitev Natura 2000 na Gorenjskem)• sobota, 6., in nedelja, 7., ob 10h in ob 14h: Natura 2000 v SlovenijiNa sejmu smo sodelovali že lani, in sicer smo se odzvali prijaznemu povabilu lastnika ekološke kmetije na Ljubljanskem barju, da se mu pridružimo na njegovi stojnici. Naš gostitelj je tako predstavil ekološke pridelke svoje kmetije, mi pa območje Natura 2000 Ljubljansko barje. Akcija je bila zelo uspešna, saj smo v treh dneh naše sporočilo posredovali visokemu številu obiskovalcev; nekateri so interes za predstavljene vsebine pokazali že na sejmu, nekateri so se na naši območni enoti oglasili tudi kasneje. Tudi zato smo se odločili, da se sejma v letošnjem letu samostojno udeležimo.Več informacij:  Mateja KocjanOdnosi z javnostmiZavod RS za varstvo naravee pošta: mateja.kocjan@zrsvn.siGSM: 031 617 370tel: 01 230 95 24  Lara Jogan PolakSvetovalkaOE Ljubljana, Zavod RS za varstvo naravee pošta: lara.jogan@zrsvn.sitel: 01 244 53 58  ... več »
Po šolski poti naših dedkov in babic
26.09.2007
V soboto, 29. septembra 2007, se bo na Bučki (pri gasilskem domu) ob 9. uri pričel pohod »Po šolski poti naših dedkov in babic«. Uro kasneje bo ob Štritovskem jezeru otvoritev pojasnjevalne table, ki jo je Zavod RS za vasrtvo narave pripravil v sodelovanju s Turističnim društvom Bučka. Svoje znanje o živem svetu Štritovskega jezera bodo v kvizu preizkusila šolska mladina. Pohod se zaključi na izhodiščni točki.VabiloVeč informacij:Dušan KlenovšekZavod RS za varstvo narave, OE Novo mestotel: 07 393 15 58e-pošta: dusan.klenovsek@zrsvn.si Turistično društvo Bučka, 041 367 931, www.bucka.info... več »
Svetovni dan habitata 2007 - »Narava nas spremlja povsod«
26.09.2007
Habitat je bivališče ali življenjski prostor, kjer bivajo živa bitja. Habitatni tip pa je rastlinska ali živalska združba kot značilni del ekosistema, povezana z neživimi dejavniki na prostorsko opredeljenem območju. Združeni narodi so že leta 1985 vsak prvi ponedeljek v oktobru razglasili za Svetovni dan habitata, in sicer z željo ozavestiti ljudi o pomenu in soodgovornosti vseh za ohranjanje človekovega življenjskega prostora ter kot opomin človeštvu, da je naše življenje odvisno od ostalih življenjskih okolij, v katerem sobivamo z drugimi bitji.Ob Svetovnem dnevu habitata bo Zavod RS za varstvo narave v okviru projekta LIFE z razstavo fotografij, plakatov ter živimi 'maketami' habitatov in habitatnih tipov pripravil zanimivo predstavitev različnih življenjskih okolij.Razstava bo na ogled od ponedeljka, 1., do nedelje, 7. 10. 2007.,  v Mercator centru v Celju.Vljudno vabljeni!Tema letošnjega Svetovnega dneva habitata je »Varno mesto je pravično mesto«. S tem želijo Združeni narodi opozoriti na vse več groženj varnosti v mestih, predvsem kriminal, nasilje, stanovanjska problematika ter tudi naravne in druge katastrofe. Več informacij:Mateja KocjanZRSVN, Odnosi z javnostjoTel: 01 230 95 24GSM: 031 617 370E-pošta: mateja.kocjan@zrsvn.si Več o letošnjem Svetovnem dnevu Habitata ... več »
Odprtje naravoslovne učne poti Petelinjek
18.09.2007
Zavod RS za varstvo narave je v okviru projekta LIFE III – NARAVA uredil naravoslovno učno pot Petelinjek, ki poteka po obstoječih gozdnih poteh in vlakah v okolici ribnikov Petelinjek. Nekaj manj kot tri kilometre dolga krožna pot je namenjena predvsem učencem, ki bodo ob trinajstih tematskih tablah spoznavali življenje v ribnikih, močvirjih, na vlažnih travnikih, jelševju ter v gozdu. Vljudno Vas vabimo na odprtje naravoslovne učne poti Petelinjek, ki bo v četrtek, 20. septembra 2007, ob 16. uri pred osnovno šolo v Jerneju pri Ločah.Po uvodni prireditvi, na kateri bodo spregovorili Miran Gorinšek, župan občine Slovenske Konjice, Franjo Šegel, ravnatelj OŠ Loče, dr. Darij Krajčič, direktor ZRSVN, in dr. Mirjam Galičič, vodja projekta LIFE, se bomo skupaj odpravili na približno uro in pol dolgo vodeno ekskurzijo po učni poti.S prijaznimi pozdravi!Dr. Mirjam Galičič, vodja projekta LIFEVeč informacij: Gregor Kalan, Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje,tel.: 03 4260 345, e-pošta: gregor.kalan@zrsvn.si ... več »
Vseslovenska akcija čiščenja jam
17.09.2007
Jamarska zveza Slovenije v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, organizira v soboto, 22. septembra 2007, vseslovensko akcijo ciscenja jam, na kateri bo sodelovalo sest jamarskih klubov in drustev iz celotne Slovenije.Namen akcije je širšo javnost opozoriti na problematiko črnih odlagališč v jamah, ki so večinoma neposredno povezane s podtalnico. Očisitili bomo Flisovo rupo (ob cesti Polzela-Velenje), Lajovicloch (Koblarji; med Ribnico in Kočevjem), Poljanski brezen (Otlica), Jamo na hribu (Lokvica), Bestažovco (Sežana) in Jamo v rebri (Stara Lipa). Delo na terenu se bo predvidoma pričelo ob 9. uri.Akcijo bomo predstavili na novinarski konferenci, ki bo v soboto, 22. septembra, ob 10. uri v prostorih Katastra Jamarske zveze Slovenije na Zeleni poti v Trnovem v Ljubljani (zaklonišče). Konference se bodo udeležili predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, zbrane udeležence pa bo uvodoma nagovoril dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo narave. Več informacij:Jasmina Rijavec, vodja Službe za varstvo jamGSM: 031 666 880E-pošta: jasmina.rijavec@yahoo.coKontaktne osebe na lokacijah:     Ime jame  Lega  Globina jame  Jamarsko društvo  Kontaktna oseba  Telefonska številka  Flisova rupa  Ob cesti Polzela-Velenje  21m  Koroško Šaleški jamarski klub Speleos-Siga Velenje  Mojca Hribernik  031 530 701  Lajovicloch  Koblarji  22m  Jamarski klub Železničar  Aleš Lajovic   040 622 503, 01 231 05 15 (doma), 01 231 45 95 (služba)  Poljanski brezen  Otlica  25m  Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina  Bogomir Remškar  041 492 074  Jama na hribu  Lokvica  15m  Jamarsko društvo Kraški leopardi Renče  Angel Komel  041 274 570  Bestažovca  Okolica Sežane  26m  Jamarsko društvo Sežana  Jurij Jakofčič -Jaka  041 265 344  Jama v rebri  Stara Lipa  Zasuta  Belokranjski jamarski klub Črnomelj  Jože Gešelj  040 974 300  ... več »
"Netopirji naselili staro šolo v Budanjah"
13.09.2007
V okviru Evropske noči netopirjev 2007 bo ta konec tedna zelo živahno v Budanjah, kjer bodo "netopirji naselili staro šolo". Vabimo Vas, da se nam pridružite pri odkrivanju teh skrivnostnih nočnih "prhutarjev"!Več informacij: Irena Kodele Krašna, GSM 040 560 955, e-pošta: irena.kodele-krasna@zrsvn.si... več »
12. regionalna konferenca "Geološka dediščina v jugovzhodni Evropi"
22.08.2007
Slovensko geološko društvo v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije, Agencijo Republike Slovenije za okolje in Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave organizira 12. REGIONALNO KONFERENCO "GEOLOŠKA DEDIŠČINA V JUGOVZHODNI EVROPI" in "Letni sestanek ProGEO delovne skupine 1", ki bosta od 5. do 9. septembra 2007 v Ljubljani.Več informacij najdete na http://arsis.net/circular/ .... več »
Dan odprtih vrat jame Račiška pečina
20.07.2007
Vljudno vas vabimo na dan odprtih vrat jame Račiška pečina, ki bo v četrtek, 26, julija 2007. Več v vabilu!... več »
Odprtje naravoslovne razstave "Natura 2000 - Našim vnukom v dar" v Dravogradu
16.07.2007
V razstavnih prostorih Info-pisarne v trškem jedru Dravograda bo v sredo, 18. julija, ob 17. uri odprtje naravoslovne razstave "Natura 2000 - Našim vnukom v dar", ki jo je pripravila mariborska območna enota Zavoda RS za varsto narave v sodelovanje z Občino Dravograd. Razstava predstavlja mrežo evropskih ekoloških območij Natura 2000, ki zaradi njihove ohranjenosti naravnih življenjskih okolij zajema tudi nekatera območja Občine Dravograd.Vljudno vabljeni!Več informacij:Martin VernikZavod RS za varstvo narave, OE Maribortel: 02 333 13 75e-pošta: martin.vernik@zrsvn.si ... več »
Pokosimo Nerajske luge!
10.07.2007
Upravljavec Krajinskega parka Lahinja – RIC Bela Krajina in Društvo Krnica v sodelovanju z novomeško območno enoto Zavoda RS za varstvo narave in ob pomoči lastnikov zemljišč na območju parka že drugič v Krajinskem parku Lahinja organizirata prireditev »Pokosimo Nerajske luge«, ki bo v soboto, 14. julija 2007. Udeleženci se bodo lahko pomerili v košnji in v grabljenju sena ter ob delu spoznavali in občutili težavnost ročnega obdelovanja močvirnatih tal. Seno se bo oblikovalo v značilne kopice –  seveda bo najlepša tudi nagrajena. Prav tako bodo nagrajeni tudi najboljši kosci in najhitrejše grabljice. Tekmovalci bodo po opravljenem delu prejeli zasluženo malico, pa tudi majico in priznanje v spomin na ta družaben dogodek. Začetek prireditve bo ob 9. uri zjutraj. Vljudno vabljeni!Več informacij:             Mira Ivanovič, vodja OE Novo mestoGSM: 041 604 368tel: 07/3931 555e-pošta: mira.ivanovic@zrsvn.si ... več »
Strokovno srečanje in drugi letošnji popis kosca
08.06.2007
Spoštovani!V Naravoslovni informacijski sobi v Kapelah bo v petek, 15. junija, od 18. ure do 20.30 potekalo strokovno srečanje »Monitoring kosca v Jovsih«,nato pa se bomo odpravili še na drugi letošnji popis kosca.Vljudno vabljeni! Program srečanja : 18. 00•Pogovor o spremljanju stanja vrst na pilotnem območju   •"Monitoring kosca na pilotnem območju Jovsi in Dobrava",Andrej Hudoklin, Zavod RS za  varstvo narave •"Popis kosca ob Sotli 2007", Vesna Tutiš, Zavod za ornitologijo (Zagreb), Bernard Goršak, Kozjanski regijski park, in Zdravko Podhraški, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije•"Pregled rezultatov dosedanjega monitoringa populacij kosca v Sloveniji",  Luka Božič, Društvo za opazovanj in proučevanje ptic Slovenije •Štetje koscev v letu 2008" – razprava20:30  •večerni prigrizek21.30  •zbor popisovalcev pred Naravoslovno informacijsko sobo Kapele, razdelitev v skupine in odhod na teren00.00 oziroma po končanem štetju•zbor popisovalcev in usklajevanje rezultatovS prijaznimi pozdravi,dr. Mirjam GALIČIČ, vodja projekta LIFE Prosimo vas, da vašo udeležbo potrdite na elektronski naslov andrej.hudoklin@zrsvn.si    ... več »
Ob prenovi cerkve Sv. Duha v Črnomlju poskrbeli tudi za netopirje
31.05.2007
V Črnomlju bodo v soboto, 2. junija, slavnostno odprli obnovljeno cerkev Sv. Duha. Cerkev pa ni le kulturno-zgodovinska znamenitost mesta, temveč ima tudi izjemen  naravovarstveni pomen. Podstrešje cerkve je eno najpomembnejših poletnih zatočišč dveh porodniških kolonij netopirjev velikih podkovnjakov in vejicatih netopirjev v Sloveniji, in sicer je kolonija velikih podkovnjakov  z od 80 do 100 odraslimi osebki do sedaj največja znana gruča te vrste pri nas, kolonija vejicatih netopirjev pa se z od 80 do 130 odraslimi osebki uvršča med 6 največjih v Sloveniji. Lokacija je prav zaradi številčnosti netopirjev vključena v omrežje Natura 2000. ... več »
Vabilo na popis koscev v Jovsih
30.05.2007
V okviru projekta LIFE že tretjič zapored pripravljamo popis kosca v Jovsih, ki bo tokrat v petek, 1.junija. Vse podrobnosti v VABILU!     ... več »
Nove označevalne table ob zavarovanih drevesih v Mestni občini Celje
09.05.2007
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, je v sodelovanju z Mestno občino Celje in Zavodom za gozdove Slovenije postavil nove označevalne table ob štirih zavarovanih drevesih v Mestni občini Celje: duglaziji v Pečovniku, platani pri Hotelu Štorman, Trobiševi bukvi in hrastih v Novi vasi.Vljudno vas vabimo na odkritje označevalnih tabel pri zavarovanih drevesih v Mestni občini Celje, ki bo v sredo, 16. maja 2007, ob 10. uri pri hrastih v Novi vasi (parkirišče trgovine LIDL). Spoznali boste zavarovana drevesa v Mestni občini Celje in njihov pomen; učenci Osnovne šole Fran Roš iz Celja pa bodo predstavili šolski projekt, povezan s starimi drevesi v Celju.  Pridružite se nam, veseli bomo vaše udeležbe!S prijaznimi pozdravi,Zavod RS za varstvo narave, Območna enota CeljeVeč informacij:Matej Demšar, Zavod RS za varstvo narave, OE Celje tel: 03 4260 334e-pošta: matej.demsar@zrsvn.si... več »
Reševanje lipe pri Trebnjem na Dolenjskem
20.04.2007
Novomeška območna enota Zavoda RS za varstvo narave bo v sredo, 25. aprila, opravila sanacijo Baragove lipe v zaselku Mala vas pri Trebnjem na Dolenjskem, ki ima status naravne vrednote državnega pomena.Pooblaščeno podjetje bo ponovno odstranilo glavni vrh, ki se je v celoti posušil, in posamezne suhe veje, ki se pojavljajo po obodu krošnje. Z delom bomo začeli ob 8. uri.Več informacij:Janez BožičZavod za varstvo narave, Območna enota Novo mestoTel.: 07 3931 556E-pošta: janez.bozic@zrsvn.si ... več »
Pridite na čistilno akcijo na Volčekah!
18.04.2007
Lovska družina Grmada v sodelovanju s celjsko območno enoto Zavoda za varstvo narave v soboto, 21. aprila 2007, organizirata čistilno akcijo na Volčekah, ki so del omrežja Natura 2000. Odstranili bomo več kupov najrazličnejših odpadkov, ki že vrsto let onesnažujejo to zelo občutljivo območje mokrotnih travnikov. Dobimo se na Volčekah v soboto, 21., ob 8. uri. S seboj prinesite delovne rokavice in veliko dobre volje!  Več informacij:Tanja KošarZavod RS za varstvo narave, Območna enota CeljeTel.: 03 426 03 38 E-pošta: tanja.kosar@zrsvn.si  Na fotografiji:  Temni mravljiščar, ena izmed treh ogroženih vrst metuljev, zaradi katerih so Volčeke del omrežja Natura 2000. Foto: Matjaž Bedjanič ... več »
Vabilo na delavnico in ogled filma o narcisah
18.04.2007
V Karavankah ljudje že dolga stoletja živijo in se razvijajo v  sožitju z naravo in tako so se lahko ohranili tudi narcisni travniki. Ti so toliko zanimivi, da smo o njih posneli film.Vabimo vas na predstavitev dokumentarnega filma  »Narcise brez kraja, narcise vsepovsod« in delavnico, ki smo jo poimenovali »Kaj lahko naredimo za narcise?«Dobimo se v sredo, 25. aprila, 2007 ob 16:30 na Planini pod Golico v prostorih gostilne Pr' Čop, ob glavni cesti na sredini vasi. Program delavnice: Uvodni nagovor, Zavod RS za varstvo narave, dr. Darij KrajčičPredstavitev dela Zavoda in ogled dokumentarnega filma »Narcise brez kraja, narcise vsepovsod«Predstavitev dela kolegov iz Avstrijske Koroške iz Arge NATURSCHUTZ, g. Klaus Krainer Predstavitev kmetijsko okoljskega programa,  KGZS, Tilka KlinarVprašanja in razpravaPredavanja bodo simultano prevajana v slovenski oz. nemški jezik... več »
Predstavitev nove zloženke"Zavarovani deli slovenskega morja"
18.04.2007
Vljudno vas vabimo na predstavitev naše nove informativne zloženke "Zavarovani deli slovenskega morja", ki bo v sredo, 25. aprila 2007, ob 11. uri v sejni sobi Študentske organizacije Univerze na Primorskem na Pristaniški ulici 3 v Kopru.Več informacij:Mag. Robert TurkZavod za varstvo narave,Območna enota PiranTel: 05 6710 901GSM: 031 358 883e-pošta: robert.turk@zrsvn.si   Na fotografiji: Strunjanski klif. Foto: Tina Trampuš.... več »
Selili bomo gnezbo ogrožene bele štorklje v Goričici pri Proseniškem
29.03.2007
Naslednji teden, v ponedeljek, 2. aprila, bo v Goričici pri Proseniškem prestavljeno gnezdo bele štorklje. Pri prestavitvi sta svoje moči združila Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje in Elektro Celje. Gnezdo stoji na dimniku kmetijskega objekta, ki pa je zaradi slabega vzdrževanja  žal v propadanju in neprimerno za nadaljnje gnezdenje. Bela štorklja se na območju občine Šentjur pojavlja izredno redko. Eno od maloštevilnih še ohranjenih gnezd štorkelj na dimniku je tudi v kraju Goričica pri Proseniškem. Da bi jo v kraju ohranili, so člani krajevne skupnosti pred časom že popravili nestabilen dimnik in izboljšali varnost  štorkelj v času gnezdenja. Vendar pa štorklje svoje gnezdo vsako leto dogradijo, tako da postaja iz leta v leto večje in težje. Na pobudo krajanov smo se odločili, da ogroženo gnezdo bele štorklje prestavimo in s tem poskrbimo za njeno varno gnezdenje. Tako bo naslednji teden potekala akcija prestavitve gnezda bele štorklje na že obstoječi betonski električni drog čez cesto, ki je v neposredni bližini kmetijskega objekta, kjer je prvotno gnezdo. Delavci Elektra Celje so že izdelali ustrezen podstavek, katerega bodo v ponedeljek namestili in nanj prestavili staro gnezdo štorklje. Bela štorklja (Cicnia ciconia) je ptica z umazano belim perjem, medtem ko je letalno in lopatično perje, črne barve. Ima rdeč kljun in rdeče dolge noge, samci so običajno večji in imajo masivnejši kljun. So od dobra dva pa do slabih pet kilogramov težke, razpon njihovih kril pa je okrog metra in pol. Najdemo jih v nižinah, v bližini človeških bivališč. Velika so tudi njena gnezda, največja skoraj dva metra v svojem premeru in visoka slaba dva metra. Kot omenjeno, so gnezda s starostjo večja in višja. Bela štorklja se vsako leto vrne v svoje prejšnje gnezdo, kjer znese od 3-5 jajc, ki se zvalijo po dobrem mesecu dni, mladički pa zapustijo gnezdo po slabih dveh mesecih. Bele štorklje so selivke, prezimujejo v Afriki, južno od Sahare. V naslednjih dneh jih že pričakujemo, da bodo ponovno poiskale svoja stara gnezda. V Sloveniji je bela štorklja zavarovana in uvrščena med močno ogrožene živalske vrste, z zakonom pa so zavarovana tudi njena gnezda. Število osebkov bele štorklje povsod po evropskih državah močno upada, v nekaterih zahodnoevropskih državah je ta vrsta že popolnoma izginila. Tako bomo tej redki ptici z vso pazljivostjo na varno prestavili njen dom za prihajajočo gnezdilno sezono sprejele.Naj ji le še zaželimo uspešno gnezdenje.     Dodatne informacije:Mateja Polutnik, prof. biol. in kem.                                        Sodelavka III             03 426 03 32E-pošta: mateja.polutnik@zrsvn.siMateja KocjanOdnosi z javnostmi01 230 95 24E-pošta: mateja.kocjan@zrsvn.si... več »
Okrogla miza Natura 2000
21.03.2007
Občina Markovci organizira v petek, 23.marca, ob 9. uri v prostorih občine v Markovcih okroglo mizo z naslovom »Kako kmetovati na zemljiščih v Naturi 2000 (območje ob reki Dravi in Šturmovec)«. Vabljeni so vsi lastniki zemljišč in kmetovalci, sodelovali pa bodo predstavniki ZRSVN, KGZ Ptuj, ZGS in MRA. Več informacij: simona.kaligaric@zrsvn.si (Foto: B. Štumberger)  ... več »
Pestro ob Svetovnem dnevu voda
19.03.2007
Ob Svetovnem dnevu voda, 22. marcu, smo v okviru projekta "1001 kal - 1001 zgodba o življenju" pripravili kar tri zanimive dogodke. Pridružite se nam! ... več »
Odprtje razstave Natura 2000 in rastlinstvo Pohorja
03.03.2007
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica in Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Vas v okviru prireditev ob prazniku občine Slovenska Bistrica vabita na odprtje razstave iz cikla Naravna in kulturna dediščina Pohorja NATURA 2000 IN RASTLINSTVO POHORJA, ki bo v četrtek, 8. marca 2007, ob 18. uri v likovnih salonih gradu Slovenska Bistrica.Razstava, ki sta jo pripravila Andreja Senegačnik in Samo Jenčič z mariborske območne enote ZRSVN, v sliki in besedi predstavlja edinstven in bogat rastlinski svet Pohorja, redke in ogrožene rastlinske vrste ter njihove življenjske prostore in habitatne tipe, ki Pohorje uvrščajo med naravovarstveno vrednejša območja v Evropi.Razstavo bomo popestrili s krajšim kulturnim programom, spregovorila pa bo tudi soavtorica Andreja Senegačnik.... več »
Vabilo na otvoritev kala v Kostanjevici na Krasu
31.01.2007
Ob svetovnem dnevu mokrišč vas v petek, 2. februarja 2007, ob 10. uri vabimo v osnovno šolo v Kostanjevici na Krasu, kjer bomo svečano razglasili rezultate natečaja "1001 kal - 1001 zgodba o življenju" ter odprli razstavo najboljših prispevkov in obnovljeni vaški kal Kalič z gozdno učno potjo.... več »
Vabilo na Pohod od kala do kala
31.01.2007
Zavod RS za varstvo narave in Razvojno društvo Pliska vljudno vabita na Pohod od kala do kala, ki bo v nedeljo, 4. februarja 2007.... več »
Vabilo na otvoritev informacijske sobe in novinarsko konferenco v Kapelah
01.12.2006
Izvajanje projekta LIFE – »Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in  informacijski sistem« je v polnem teku. Projekt se izvaja na petih različnih območjih Natura 2000. Eden izmed mejnikov projekta je izgradnja informacijske sobe v Kapelah. Za kraj je informacijska soba  pomembna pridobitev, saj bo na enem mestu ponujala informacije o bogati naravi Dobrave in Jovsov, o projektu in o Naturi 2000. Prav tako pa  informacijska soba  lahko obogati tudi nadaljnji razvoj turizma v kraju.Sodobno opremljeno informacijsko sobo z različnimi oblikami animacije vam bomo predstavili v četrtek, 7. decembra 2006, ob 11.00 uri v stari osnovni šoli v središču Kapel, Kapele 14Vaši sogovorniki bodo:dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo naravedr. Mirjam Galičič, vodja projekta LIFEmag. Vesna Kolar Planinšič, Ministrstvo za okolje in prostorGoran Dominko, avtor postavitve informacijskega centraIvan Molan, župan Občine Brežice Tone Cerjak, predsednik sveta Krajevne skupnosti KapeleVljudno vabljenidr. Mirjam Galičič, vodja projekta LIFE... več »
Vabilo na predstavitev projektov Obnova in označitev puča v Borštu in Ohranimo želvo v slovenskem morju
16.11.2006
Spoštovani!Zavod RS za varstvo narave, območna enota Piran, smo v sodelovanju z lokalno skupnostjo uspešno zaključili s projektom obnove in označitve puča v Borštu, v okviru katerega smo postavili usmerjevalne in informativne table ter uredili okolico in delno obnovili puč. Prav tako uspešno nadaljujemo s projektom Ohranimo želvo v slovenskem morju.Rezultate obeh projektov, ki jih je finančno omogočila Slovenska energetska družba Petrol, bomo predstavili v četrtek, 30. novembra, ob 11. uri v dvorani Krajevne skupnosti oziroma ob puču v Borštu pri Kopru.Vljudno vabljeni!Več informacij:Tina TrampušZavod RS za varstvo narave, Območna enota PiranTel:05 6710 904 E-pošta: tina.trampus@zrsvn.si... več »
Vabilo na fotografsko razstavo »VODA KIPARKA, VODA KLESARKA, VODA ŽIVLJENJSKI PROSTOR«
08.11.2006
 Vabimo vas na odprtje in ogled fotografske razstave»VODA KIPARKA, VODA KLESARKA, VODA ŽIVLJENJSKI PROSTOR«Razstavo bosta v ponedeljek, 13. 11. 2006,  ob 17. uri v avli II. gimnazije Maribor odprla ravnatelj II. gimnazije Maribor Ivan Lorenčič in direktor Zavoda RS za varstvo narave dr. Darij Krajčič. Voda je eden glavnih preoblikovalcev zemeljskega površja. Sooblikuje kompleksne geološko-geomorfološko- hidrološke pojave. Izviri, reke, potoki, jezera, mokrišča, mrtvice, slapovi in  kraške jame so le nekateri izmed njih. Kadar se ti odlikujejo po značilnih ali izjemnih lastnostih, kot so npr. ohranjenost, redkost, velikost,  jim podelimo status naravne vrednote.Fotografska razstava »VODA KIPARKA, VODA KLESARKA, VODA ŽIVLJENJSKI PROSTOR« predstavlja hidrološke, geomorfološke in geološke naravne vrednote severne in severovzhodne Slovenije, njihov nastanek, lastnosti ter njihov pomen kot  življenjski prostor mnogih, tudi ogroženih, redkih ali endemičnih živalskih in rastlinskih vrst. Razstava bo predvidoma na ogled do začetka decembra 2006.Razstavo je pripravil Zavod Republike Slovenije za varstvo narave , Območna enota Maribor.Vsebina: Mojca Bedjanič, Andrej Grmovšek. Avtorji fotografij: Samo Jenčič, Matjaž Bedjanič, Tanja in Andrej Grmovšek, Martin Vernik in Jurij Gulič.... več »
Vabilo na ogled razstave hroščev Menine planine
26.10.2006
V Kulturnem domu v Gornjem Gradu bo od ponedeljka, 30. oktobra, do nedelje, 5. novembra, vsak dan od 16. do 18. ure na ogled razstava hroščev Menine planine, ki sta jo s pomočjo dr. Božidarja Drovenika pripravili kranjska in celjska območna enota Zavoda RS za varstvo narave. Razstavljenih bo več kot 150  vrst hroščev iz štiridesetih različnih družin. Poleg tega boste lahko veliko izvedeli o življenju hroščev, hroščarstvu na Slovenskem in o Naturi 2000 na Menini planini. Otroci pa se bodo lahko pozabavali s sestavljanjem makete hrošča. ... več »
Vabilo na predstavitev monografije Ogrožene vrste in habitatni tipi v slovenskem morju
06.10.2006
Časopisno založniška hiša Primorske novice v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave prijazno vabi na predstavitev monografije OGROŽENE VRSTE IN HABITATNI TIPI V SLOVENSKEM MORJU, ki bo v četrtek, 12. oktobra 2006, ob 19. uri v palači Tarsia  (sedež Primorskih novic), Ul. OF 12, v Kopru.Knjigo, ki je izšla ob podpori Kneževine Monako,in avtorje, dr. Lovrenca Lipeja, mag. Roberta Turka in Tihomirja Makovca, bo predstavila dr. Alenka Malej, večer pa bo vodila Irena Urbič... več »
Vabilo na otvoritev kala v Tupelčah
04.10.2006
Vljudno vabljeni na otvoritev obnovljenega vaškega kala v Tupelčah, ki bo v ponedeljek, 9. oktobra 2006, ob 17. uri.... več »
Vabilo na razstavo hroščev Kozjanskega
03.10.2006
V sklopu praznika Kozjanskega jabolka bomo v četrtek, 5. oktobra, ob 11. uri v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi odprli razstavo hroščev Kozjanskega, ki jo je pripravila celjska območna enota Zavoda RS za varstvo narave. Vljudno vabljeni!Več informacij: Gregor KalanZavod RS za varstvo narave, Območna enota CeljeTel: 03 4260 345E-pošta: gregor.kalan@zrsvn.si Mojca Tomažič, vodja Območne enote CeljeZavod RS za varstvo naraveTel: 03 4260 336E-pošta: mojca.tomazic@zrsvn.si... več »
Vabilo na odprtje razstave ob Svetovnem dnevu habitata
27.09.2006
»Narava nas spremlja povsod«Svetovni dan habitata, 2. oktober 2006Ob Svetovnem dnevu habitata bo Zavod RS za varstvo narave v okviru projekta LIFE z razstavo fotografij, plakatov ter živimi 'maketami' habitatov in habitatnih tipov pripravil zanimivo predstavitev različnih življenjskih okolij. Razstava bo na ogled od ponedeljka, 2., do nedelje, 8. 10. 2006.Odprtje razstave s strokovnim vodstvom in predstavitvijo projekta LIFE bo v ponedeljek, 2. oktobra 2006, ob 11. uri v Mercator centru v Celju.Vljudno vabljeni!Več informacij:Gregor KalanZavod za varstvo narave, Območna enota CeljeTel: 03 4260 345E-pošta: gregor.kalan@zrsvn.siMojca Tomažič, vodja Območne enote CeljeZavod za varstvo naraveTel: 03 4260 336E-pošta: mojca.tomazic@zrsvn.si... več »
Vabilo na geo pohod po dolini Lobnice
25.09.2006
Spoznajte geološke in geomorfološke naravne vrednote in zanimivosti doline Lobnice - v soboto, 30. 9., ob 9. uri se nam pridružite na geopohodu!... več »
Vabilo na Dan Karavank
12.09.2006
Vljudno vabljeni na Dan Karavank, ki bo v soboto, 16. septembra!... več »
Vabilo na otvoritev informacijskih tabel v Krajinskem parku Logarska dolina
04.09.2006
Vljudno vas vabimo na otvoritev informacijskih tabel v Krajinskem parku Logarska dolina, ki bo v soboto, 9. septembra 2006, ob 11. uri.... več »
Vabilo na odprtje razstave "Hrošči Menine planine"
11.08.2006
Vljudno vas vabimo na odprtje razstave  »Hrošči Menine planine, ki bo v ponedeljek, 21. avgusta 2006,  ob 11. uri v Dvorani kulturnega doma Motnik.Gost bo dr. Božidar Drovenik, ki se z raziskovanjem hroščev Menine planine ukvarja že več kot štiri desetletja. Razstava bo na ogled od 19. do 27. avgusta 2006, vsak dan od 9. do 19. ure.S prijaznimi pozdravi,Zavod RS za varstvo narave,Območni enoti Kranj in CeljeVeč informacij:Gregor KalanZRSVN, Območna enota CeljeTel: 03 42 60 345Jože SemprimožnikGSM:041 536 835... več »
Vabilo na delovni akcijo čiščenja kalov v Danah pri Divači
26.07.2006
Novogoriška enota Zavoda RS za varstvo narave, Razvojni center Divača in Turistično, kulturno in športno društvo Mejame pripravljajo delovno akcijo, na kateri bomo čistili kale v okolici Dan pri Divači. Akcija bo v soboto, 29. julija od 8. ure naprej. ... več »
Šesti ekološki spust po Kolpi
20.07.2006
V nedeljo, 23. julija, bo že šesti tradicionalni spust po reki Kolpi. Organizirata ga Turistično društvo Zilje in Društvo prijateljev mladine Adlešiči, spust pa je podprl tudi Zavod RS za varstvo narave.Tudi letos je ekološki spust namenjen boljšemu stanju reke Kolpe – čiščenju bregov, dna reke in obrežnega grmovja. Začetek spusta, kjer bomo čolne spustili na vodo, je v Podklancu pri izviru Jarbol. V Žuničih bo kratek počitek z malico, potem pa se spust nadaljuje mimo gozdnega rezervata Marindolska loza in naprej mimo enega največjih gnezdišč sive čaplje pod Miliči. Končna postaja je v Adlešičih, kjer bodo najbolj zavzeti »ekologi« tudi nagrajeni. Poskrbljeno je tudi za odvoz neželenih odpadkov, ki jih bo deponirala Komunala Črnomelj.Kolpa je z vključitvijo Slovenije v EU postala pomemben del evropskega ekološkega omrežja »Natura 2000«, čeprav naravovarstvene aktivnosti na tem območju potekajo vse od začetka ustanavljanja KP Kolpa. Zaradi izjemne ohranjenosti vodnega ekosistema se Kolpa ponaša z vitalnimi populacijami nekaterih evropsko ogroženih vrst rib in vidre ter obrežnih vodnih habitatov. Da pa bo Kolpa še naprej ostala ohranjena, je v poletnih mesecih organiziran tradicionalni »Eko spust po reki Kolpi«Zbirno mesto letošnjega spusta je na nogometnem igrišču v Preloki, kjer se zbiramo od 8.00 – 8.30 ure. Hkrati je to tudi mesto zaključka prireditve, kje je organizirana tradicionalna ribja pojedina.Za čolne bodo poskrbeli belokranjski organizatorji spusta, poskrbljeno pa je tudi za avtobusni prevoz na začetek spusta in povratek na zbirno mesto.Naj bo tudi letošnji spust prispevek vseh, ki si še naprej želimo bogato, ohranjeno in čisto naravo. Naj bo tudi čas za prijetno druženje, izmenjavo informacij in kopičenje dobre volje.  Startnina je 1000 SIT in vključuje malico, kosilo, priložnostno majico, vrečo za smeti in najem kanuja.Prijave zbirajo: Stane Lozar: 041 658 931Jože Pavlakovič: 031 368 664Jože Čemas: 041 870 787Tončka Jankovič: 041 662 877... več »
5. pohod po poteh Robanovega Joža
30.06.2006
V nedeljo, 2. julija, Turistično društvo Solčava, Celjska Mohorjeva družba in Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, vabijo na 5. pohod po poteh Robanovega Joža v Robanov kot. Vljudno vabljeni!... več »
27. maj, dan odprtih vrat Krajinskega parka Kum
19.05.2006
Ob Dnevu biotske raznovrstnosti in Evropskem dnevu parkov Vas Turistično razvojno društvo Krajinski park Kum Dobovec in Zavod RS za varstvo narave v soboto, 27. maja 2006, vabita na dan odprtih vrat Krajinskega parka Kum. ... več »
Mednarodno strokovno srečanje "Ohranjanje biotske raznovrstnosti severnega Jadrana"
19.05.2006
V hotelu Svoboda v Strunjanu bo v četrtek, 25. maja, potekalo mednarodno strokovno srečanje »Ohranjanje biotske raznovrstnosti Severnega Jadrana «, na katerem bodo s svojimi prispevki sodelovali strokovnjaki iz Hrvaške, Italije in Slovenije. ... več »
11. tradicionalni pohod po najjužnješi slovenski pešpoti
12.05.2006
Turistično društvo Poljanska dolina ob Kolpi in Zavod za varstvo narave, območna enota Novo mesto, vljudno vabita na 11. tradicionalni pohod po najjužnejši slovenski pešpoti od Damlja do Srednjih Radencev v Beli Krajini, ki bo v nedeljo, 14. maja 2006.... več »
Otvoritev stolpa za opazovanje ptic v Jovsih
21.03.2006
Zavod RS za varstvo narave izvaja projekt LIFE na petih različnih območjih Natura 2000 v Sloveniji. Na območju Dobrava –Jovsi je predvidena:- priprava načrta upravljanja, - ohranjanje vlažnih travnikov v Jovsih, - zakup starih hrastovih dreves v gozdu Dobrava, - izdaja zloženk in postavitev informacijskih tabel, - ureditev informativne sobe v Kapelah- izboljšanje hidroloških razmer v Jovsih- organizacija različnih predavanj in delavnic  ter- postavitev stolpa za opazovanje ptic v Jovsih.Stolp za opazovanje ptic je postavljen in danes je njegova uradna otvoritev, ob kateri smo pripravili še terenski ogled. Dogodek, ki je mejnik v projektu, bodo spremljali tudi predstavniki evropske komisije.Stolp za opazovanje ptic je postavljen na območju, ki je naravovarstveno opredeljeno kot območje Natura 2000. Zaradi umestitve stolpa na rob območja le-ta ne bo imel zaznavnega vpliva na ekološke zahteve tu prisotnih evropsko ogroženih vrst (kosec, nižinski in hribski urh, veliki pupek).Od prisotnih ptičjih vrst na območju Jovsov najbolj izstopa kosec – vrsta, ki je blizu globalne ogroženosti (skoraj najvišji rang ogroženosti) ter kozica in zlatovranka. Ne smemo pa pozabiti tudi na bogato vrstno zastopanost  ogroženih dvoživk in kačjih pastirjev. Žal pa se zaradi opuščanja kmetijske dejavnosti tudi Jovsi iz leta v leto vse bolj zaraščajo, kar slabša življenjske razmere tam prisotnim ogroženim  živalim in posledično predstavlja resen naravovarstveni problem.V okviru izvajanja projekta LIFE III »NATURA 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem«, smo cilj akcije C2, ki predvideva postavitev stolpa za opazovanje ptic, najprej predstavili okoliškim prebivalcem. Udeleženci so naša prizadevanja pozdravili z navdušenjem, saj je bila prav postavitev stolpa večletna želja prebivalcev lokalne skupnosti Kapele, občine Brežice, pa tudi Zavoda RS za varstvo narave. Žal je bil to prevelik finančni zalogaj, zato opazovalnica v preteklih letih ni bila realizirana. Projekt LIFE, občina Brežice in KS Kapele pa so za postavitev stolpa zagotovili ustrezna finančna sredstva. Stolp za opazovanje ptic z mostovžem nad poplavnimi zemljišči predstavlja končno informacijsko točko in s tem smiselno ter atraktivno dokončuje obstoječo učno pot, »Koščeva pot v Jovse«. Stoji na obrobju učne mlake v zavarovanem območju - Naravni spomenik Jovsi. Namenjen je obiskovalcem za opazovanje narave v Jovsih ter strokovnjakom za potrebe izvajanja monitoringa (spremljanje stanja) redkih vrst ptičev. Visok je štiri metre in pol. Naravi se približa s posnemanjem silhute drevesa, kar je doseženo s sistemom konstrukcije in s streho, ki ima strm naklon. Konstrukcija stolpa je lesena (les je zaščiten z barvo na vodni osnovi), streha je krita s slamo in narejena v obliki štirikapnice. Pod vsemi štirimi strešinami so majhni leseni žlebovi s prostim iztokom. Kot omenjeno bo dogodek spremljan tudi s strani evropske komisije (»monitoring team« Astrale Ile), ki spremlja izvajanje projekta LIFE v celoti. Tako se je skupina izvajalcev projekta (Zavod RS za varstvo narave in partnerji) že v dopoldanskem času sestala s predstavništvom evropske skupnosti in ocenila izvajanje projekta v celoti, še posebej  potek aktivnosti, ki so predvidene za območje Dobrava in Jovsi. V nadaljevanju dneva poteka še novinarska konferenca, terenski ogled in svečana uradna otvoritev stolpa za opazovanje ptic. Kontaktne osebe: Dr. Mirjam Galičič – vodja projekta LIFETel: 01 244 35 24e-pošta: mirjam.galicic@zrsvn.siMateja Kocjan – Sodelavka za odnose z javnostmiTel: 01 244 35 24e-pošta: mateja.kocjan@zrsvn.si... več »
Terenska novinarska konferenca v Kapelah
14.03.2006
Vabimo vas na terensko novinarsko konferenco v Kapelah, ki bo 21. marca ob 11.uri, v prostorih gasilskega doma v Kapelah....... več »
Pohod od kala do kala ob Svetovnem dnevu mokrišč
Vljudno Vas vabimo na "Pohod od kala do kala", ki bo v nedeljo, 5. februarja 2006.... več »

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |