PROJEKTI

STROKOVNA SREČANJA

Prostovoljstvo v naravovarstvu - 14. 11. 2012

05.11.2012

Prostovoljstvo prispeva k napredku družbe, solidarnosti in razvoju obstoječih sistemov. Tudi v varstvu narave se kaže vedno večja potreba po prostovoljcih. Kako organizirati prostovoljno akcijo, pridobiti sredstva in prostovoljce bomo obravnavali na 8. strokovnem posvetu z naslovom
PROSTOVOLJSTVO V NARAVOVARSTVU.

Posvet bo potekal v sredo, 14. 11. 2012, na Dunajski 22 v Ljubljani, v veliki dvorani v pritličju (levo).

Vabilo in dnevni red

Predstavitve na posvetu

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |