PROJEKTI

STROKOVNA SREČANJA

Predstavitve

15.11.2012

Kako organizirati prostovoljsko delo?  - Primož Jamšek, Slovenska filantropija
Pridobivanje sponzorjev in donatorjev -Jasmina Smajić Šupuk, Zavod Karo
Organizacija akcije Očistimo Slovenijo - Jaka Kranjc, Ekologi brez meja
Oris prostovoljstva v naravovarstvu - Katja Logar, Zavod RS za varstvo narave

Okrogla miza:
Čiščenje invazivk - Manca Velkavrh – Društvo študentov biologije
Popis ptic IWC - Eva Vukelič – Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije
Odkup parcele v Brjeh - Miro Kapus – Društvo za varstvo okolja Bled
Posvoji delfina - Polona Kotnjek – Morigenos
Kačofon - Griša Planinc – Societas herpetologica slovenica
Obnova brunčanih poti na Pohorju - dr. Jurij Gulič – Zavod RS za varstvo narave

 

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |