PROJEKTI

STROKOVNA SREČANJA

Natura 2000 - od določitve k upravljanju - 12.11.2014

10.11.2014

V letu 2014 smo izpeljali bilateralno usklajevanje o zadostnosti omrežja Natura 2000 z Evropsko Komisijo. Zaključuje se priprava Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2014-2020. Skupaj z evropsko sodno prakso prinašata novosti, ki vam jih bomo predstavili v prvem delu posveta. Slovenija se iz obdobja določitve območij Natura 2000 vse bolj pomika proti upravljanju in zagotavljanju ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000. Kako smo na te naloge pripravljeni, bomo na primeru Ljubljanskega barja predstavili v vodeni razpravi, ki se bo odvila v drugem delu posveta.

Vabimo vas na 9. strokovni posvet z naslovom Natura 2000 - od določitve k upravljanju. Pridružite se nam v sredo, 12. 11. 2014, v dvorani Urška na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, s pričetkom ob 8.30 uri.

Vabilo in dnevni red posveta

PREDSTAVITVE

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |