PROJEKTI

STROKOVNA SREČANJA

Teden sredozemske obale 2016

01.07.2016

 Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij je, po uspešni Konferenci ob zagonu EUSALP in ustanovnem zasedanju generalne skupščine EUSALP januarja 2016 na Brdu pri Kranju, drugi v nizu dogodkov, ki jih Slovenija organizira v času predsedovanja Strategiji EU za Alpsko regijo.

Slovenska obala bo v času od 23. septembra do 1. oktobra 2016 postala prizorišče vrste dogodkov na temo povezanosti in kraj, kjer se bomo srečali različni deležniki, ki soustvarjamo naš skupni prostor v regiji.

Vabljeni, da se nam pridružite!

 GRADIVO ZA MEDIJE  

 

PRILOŽNOST ZA POVEZOVANJE (Povzetek dogodkov, zaključkov in vtisov Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij Evropske unije; Publikacija, december 2016) 

 

Kontakt – informacije glede programa: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, zrsvn.oepi@zrsvn.si, 05 6710 900 

 


After the successful EUSALP Launch Conference and the constitutive session of the EUSALP General Assembly in January 2016 at Brdo, the Mediterranean Coast and Macroregional Strategies Week is the second in a series of events organised by Slovenia during its presidency of EUSALP.
From 23 September to 1 October 2016, the Slovenian Coast will be the venue for numerous events on environmental connectivity and the meeting place of
various stakeholders co-creating our common space in the region .

You are warmly invited to join us in Slovenia!

 • Introduction
 • PROGRAME of Mediterranean Coast and EU Macro-regional Strategies Week
 • DETAILED PROGRAMES of events
 • REGISTRATION
 • ACCOMMODATION and TRANSFER  
 • TRANSFERS - BUS departures  
 • Map of MCW events, map of events in Izola
 • Guided tour
 •  

  AN OPPORTUNITY TO CONNECT (Abstracts of the events, conclusions and impressions of the Mediterranean Coast and EU Macro-regional Strategies Week; Publication, December 2016)

   

  Contact - Programme information: Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation, Regional Unit Piran, zrsvn.oepi@zrsvn.si, +386 5 6710 900

   

   

   

  Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |