PROJEKTI

STROKOVNA SREČANJA

Podrobnejši programi / Programes of events

20.07.2016

Petek / Friday 23. 9. 2016 

Ponedeljek / Monday 26. 9. 2016

 • Odprtje Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij / Opening of the Mediterranean Coast and EU Macro-regional Strategies Week - Vabilo
  (Koper, Središče Rotunda / Koper, Centre Rotunda)
 • Sestanek izvršilnega odbora EUSALP, 1. del / EUSALP Executive Board meeting, 1. part
  (Koper, Središče Rotunda / Koper, Centre Rotunda)
 • Sestanek EUSALP akcijske skupine 7 - Ekološka povezanost - 1. del / EUSALP AG7 Meeting - Ecological Connectivity - 1. part
  (Izola, občinska sejna dvorana / Izola, municipality meeting room)
 • Izvršilni odbor EUSALP - ogled Krajinskega parka Sečoveljske soline / EUSALP Executive Board - visit to the Nature Park Sečovlje salinas
  (Krajinski park Sečoveljske soline / Sečovlje Salina Nature Park)

Torek / Tuesday, 27. 9. 2016

 • Sestanek izvršilnega odbora EUSALP, 2. del / EUSALP Executive Board meeting, 2. part
  (Koper, Središče Rotunda / Koper, Centre Rotunda)
 • Sestanek EUSALP akcijske skupine 7 - Ekološka povezanost - 2. del / EUSALP AG7 Meeting - Ecological Connectivity - 2. part
  (Izola, občinska sejna dvorana / Izola, municipality meeting room)
 • Sestanek projektnih partnerjev AlpGov, 1. del / AlpGov project partners meeting, 1. part
  (Izola, občinska sejna dvorana / Izola, municipality meeting room)

Sreda / Wednesday, 28.9.2016 

 • Sestanek projektnih partnerjev AlpGov, 2. del / AlpGov Project Partners Meeting, 2. part
  (Izola, občinska sejna dvorana, Hotel Marina / Izola, municipality meeting room, Hotel Marina)
   

OKROGLE MIZE DELEŽNIKOV / STAKEHOLDERS ROUNDTABLES

Nagovor dr. Milana Brgleza, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije

MAKROREGIONALNO POVEZOVANJE / MACROREGIONAL CONNECTIVITY

Četrtek / Thursday, 29. 9. 2016

Predstavitve Konference o povezovanju makroregij in zavarovanih območij

Petek / Friday, 30. 9. 2016

Predstavitve Konference o povezovanju makroregij in zavarovanih območij

 

SPREMLJEVALNI PROGRAM - seznam dogodkov

 • 23. - 30.9.  Razstava Constructive Alps 2015 - Mednarodna arhitekturna nagrada za trajnostno prenovo in gradnjo v Alpah Exhibition Constructive Alps 2015 - International architectural award for sustainable renewal and building in the Alps (Izola, Kulturni dom Izola, Culture Centre)
 • 23. - 30.9.  Razstava Delfini v slovenskem morju / Exhibition Dolphins in Slovenian Waters (Izola, Art kino Odeon  Izola, Art cinema Odeon)
 • 23.9. - 30.10.  Razstava na prostem Alpe, kot jih vidijo ptice /
  Open Air Exhibition The Alps, a Bird's Eye-View (Izola, marina v Izoli Izola, Izola Marina) - (Otvoritev /opening 25.9. ob 18:00)
 • 23.9. - 3.10.  Razstava o morskih datljih Nevidne veziExhibition on Date Mussels Invisible links (Izola, Trg Etbina Kristana 1 / Izola, Trg Etbina Kristana 1)
 • 26.9. - 7.10.  Razstava Slovensko-slovaška dimenzijaExibition The Slovenian-Slovak Dimension (Koper, Središče Rotunda Koper, Centre Rotunda) - (Otvoritev / opening 28.9. ob 18:00)
 • 27.- 28.9.  Zgodbe iz Podmorja v Reciklandiji - ustvarjalne delavnice in animacija za otroke (za zaključene skupine) / DeepSea Stories in Recyclandia - Creative Workshop and Animation for Children (closed groups) (Strunjan Strunjan)
 • 29.9., ob 18:00 Predstavitev poštnih znamk - Strunjanski flišni klif ter delfini in kiti severnega Jadrana / Philately event: presentation of postal stamps - Strunjan flysch klif and Marine Mammals of the northern Adriatic (Strunjan, Hotel Laguna Strunjan, Hotel Laguna)
 • 1 - 2.10. Dan odprtih vrat / Open day (Naravni rezervat Škocjanski zatok , Krajinski park Strunjan, Krajinski park Sečoveljske soline, Muzej Parenzana / Škocjanski zatok Nature Reserve, Strunjan Nature Park, Sečovlje Salina Nature Park, Parenzana Museum )

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |