PROJEKTI

STROKOVNA SREČANJA

Nadaljevalna DELAVNICA: »Mreženje za ekološko povezanost in zeleno infrastrukturo«

19.09.2018

Mednarodna nadaljevalna delavnica / International follow-up workshop:
AlpGov »Networking for Ecological Connectivity and Green Infrastructure«,
Palača Manzioli, Izola Slovenia,
19. 9. 2018

Nadaljevalna DELAVNICA: »Mreženje za ekološko povezanost in zeleno infrastrukturo«

Delavnica je nadaljevanje istoimenske delavnice, ki je bila leta 2017 izvedena v Kopru. Namenjena je povezovanju različnih akterjev alpske in jadransko-jonske regije, ki lahko pomembno prispevajo k vzpostavljanju čezmejne in transnacionalne ekološke povezanosti. Tokratni dialog med deležniki bomo izkoristili za konkretizacijo idejnih predlogov na področju načrtovanja aktivnosti in strateških projektov za ekološko povezanost in zeleno infrastrukturo. Dogodek je pripravil Zavod RS za varstvo narave (so-vodenje EUSALP akcijske skupine 7 in projektni partner AlpGov) v sodelovanju z Ministrstvom RS za okolje in prostor. Delavnica je ena od aktivnosti projekta AlpGov – »Izvajanje alpskih mehanizmov upravljanja Strategije EU za Alpsko regijo« - iz programa Interreg za alpski prostor, ki se izvaja s finančno podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Program:

Workshop Follow-Up Networking 2018_program

Predstavitve (v angleškem jeziku) / Presentations:

1. del:

 2. del:

Poročilo (v angleškem jeziku) /Report:

AlpGov poročilo nadaljevalne delavnice 2018 / AlpGov follow-up workshop 2018 main document
AlpGov vsa gradiva z nadaljevalne delavnice 2018 / AlpGov follow-up workshop 2018 complete (ZIP file that includes PDFs of the main document and all Annexes).

Organizacija/ Organisation:

Follow-up Workshop will be organised by the Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (Zavod RS za varstvo narave), EUSALP Action Group 7 co-lead, in cooperation with the Slovenian Ministry of the Environment and Spatial Planning.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |