PROJEKTI

PUBLIKACIJE

Brošure, zloženke

Brošura Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (2015)

Kratko poročilo o delu Zavoda RS za varstvo narave od 2003 - 2008

Brošura Biotska raznovrstnost je naše življenje

Brošura Natura 2000 v Sloveniji - Ljudje za naravo, narava za ljudi (Brošura prenovljena leta 2015 v slopu projekta SI Natura 2000 Upravljanje - LIFE 11NAT/SI/880)

Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo in zloženka (povzetek ključnih informacij) (Priročnik je nastal na pobudo ZRSVN in Društva za razvoj slovenskega podeželja. Vodnik je v E-obliki izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

NATURA 2000 v Sloveniji  - Ljudje z naravo, narava za ljudi in v angleškem jeziku Natura 2000 in Slovenia - People with Nature, Nature for people

Brošuro Invazivne rastline v kmetijski krajini 

Brošura AlpES - Kartiranje, ohranjanje in upravljanje ekosistemskih storitev v Alpskem prostoru

Knjižica za otroke Žabica je rešena

Knjižica za otroke Dogodivščina netopirja Mračka

Zloženka Morski datlji? Ne, hvala! Zloženka je na voljo tudi v angleškem in italijanskem jeziku.

Brošura Mura Mistična reka in pobarvanka Pisana Mura

Učna sprehajalna pot Rača v občini Moravče

Da bo Ljubljansko barje živelo

Geološki zakladi KP Goričko

Geološki zakladi Pohorja

Zbornik Biološko-raziskovalnega tabora 2004

Zbornik Biološko-raziskovalneja tabora Breginj 2005

Zbornik Biološko-raziskovalnega tabora Novaki 2006

Rokovanje z morskimi želvami (Priročnik za ribiče)

Obnavljamo kale

Brošura projekta NATREG (V slovenščini)

Planine pod grebenom Košute

Velika uharica - skrivnostna sova v dolini Završnice

Zgibanka lepi čeveljc

Otroška knjiga o vodnih virih. Na voljo tudi v hrvaškem jeziku in angleškem jeziku.

Natura 2000 v dolini Branice tudi v angleškem jeziku

Brošura Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (2007)

ZLOŽENKE

"Bonton - na obisku v naravi"

"Bonton - na obisku ob morju" Zloženka je na voljo tudi v angleškem in italjanskem jeziku.

"Bonton - na obisku v gorah". Zloženka je na voljo tudi v angleškem jeziku.

"Bonton - na obisku ob vodah". Zloženka je na voljo tudi v angleškem jeziku

Bonton - na obisku pri kamninah. Zloženka je na voljo tudi v angleškem jeziku.

Leopardova jama

Proč z invazivkami

"Dinozavrova jajca" - septarijske konkrecije

Divje jezero - Moč narave in vzdušje miru

Ohranjanje morske biotske raznovrstnosti - Globalni izzivi - lokalni ukrepi

Savinja - med prodnimi biseri. Zloženka je na voljo tudi v angleškem jeziku.

Izjemna drevesa

Bistriški vintgar 

Pozno košeni travniki - pestrost življenja (Ukrep Ohranjanje posebnih traviščnih habitatov) 

Kosec, zaklad mokrotnih travnikov (Ukrep Ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000)

Strašnični in temni mravljiščar - travniška igralca (ukrep Ohranjanje traviščnih habitatov metuljev)

Harmonija ptic in metuljev (Ukrep Ohranjanje steljnikov) 

Krajinski park Donačka gora

Krajinski park Ponikovski kras

Boč, kjer cveti velikonočnica

Krvavica - skalne stene v zavetju gozdov

Dovžanova soteska

Učna pot kanjon reke Kokre

Narava med Radovljico in Bledom (tudi v angleškem in nemškem jeziku)

Karavanke Natura 2000 Rastlinstvo

Karavanke Natura 2000 Narava in človek

Karavanke Natura 2000 Živalstvo

Karavanke Natura 2000 Geologija

Ohranjanje narcisnih travnikov in biotske pestrosti v Karavankah

Naravoslovna šola - Kanjon reke Kokre

Kal v Ajblju

Kaj je Natura 2000?

Reka Krka - hrbtenica dolenjske narave

Šmarna gora - oaza narave

Boč, kjer cveti velikonočnica

Natura 2000 in rastlinstvo Pohorja

Lobnica, šumeči biser Pohorja

"Pisani mozaik različnih kamnin" - Cerkev Matere Božje Pomočnice na Ptujski Gori

Krajinski park Kolpa

Šokčev dvor, Krajinski park Kolpa

Najjužnejša slovenska pešpot od Radencev do Damlja

Črni močeril

Sejemska pot Vinica Žuniči

Netopirji na podstrešju cerkve Sv. Duha v Črnomlju

Litiotidne školjke

Naravni rezervat Strunjan

Zavarovani deli slovenskega morja

Uvodna zloženka projekta Viri življenja 

Zloženka Divji potok. Na voljo tudi v hrvaškem jeziku.

Zloženka flora in favna. Na voljo tudi v hrvaškem jeziku.

Zloženka Kanižarica. Na voljo tudi v hrvaškem jeziku.

Zloženka Prilozje. Na voljo tudi v hrvaškem jeziku.

Zloženka Žumberak. Na voljo tudi v hrvaškem jeziku.

Močeradova pot - Slovenska Bistrica

Narava Vzhodnih Haloz

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |