PROJEKTI

PUBLIKACIJE

Knjige

Ogrožene vrste in habitatni tipi v slovenskem morju

Bralec se z natančnim pregledom ogroženih vrst in habitatnih tipov seznani s pogosto spregledano problematiko ohranjanja biotske raznovrstnosti morskega ekosistema. Knjiga je namenjena dijakom, študentom in predvsem širši javnosti, ki bo lahko vplivala na sprejetje potrebnih ukrepov za zmanjšanje ogroženosti in posledično vzpostavitev trajnostne rabe morskega ekosistema.

CENA z DDV: 25 €
Kontakt: zrsvn.oe@zrsvn.si, tel. (00 386) 01 230 95 40 (Za naročilo nam pošljite vaše ime in priimek, naslov in število željenih izvodov).

___________________________________________________________________________
Zarta ali Zarica: potopljena lepotica

Bralec se z branjem knjige prestavi na savski breg jugovzhodno od Kranja, natančneje v slikovito sotesko Zarte ali Zarice. Knjigo odlikuje podroben opis zgodovinske rabe soteske in sprememb po delni potopitvi zaradi jezu za HE Mavčiče, ki so vplivale na njen današnji videz. Ob številnih fotografijah spoznavamo tudi rastlinstvo, živalstvo, geološke in geomorfološke značilnosti, vasi in etnološke zanimivosti.

CENA z DDV: 19 €
Kontakt: zrsvn.oe@zrsvn.si, tel. (00 386) 01 230 95 40 (Za naročilo nam pošljite vaše ime in priimek, naslov in število željenih izvodov).

Knjigo je moč kupiti tudi v Zavodu za turizem Kranj (Glavni trg 2, Kranj)

____________________________________________________________________________

V Rovtih nad Jesenicami: Narava in človek ustvarjata biotsko pestrost

Povsod tam, kjer človekovo bivanje merimo v desetletjih, stoletjih in tisočletjih, je biotska pestrost, ki hodi z roko v roki s krajinsko pestrostjo, rezultat nekakšnega seštevka naravnih procesov ter človekovih dejavnosti in posegov.

Stanje na terenu sicer vidimo in poznamo, veliko manj pa vemo o številnih
nevidnih procesih, ki so pripeljali do tega stanja. Težko tudi napovemo, s katerimi ukrepi bomo lahko to biotsko in krajinsko pestrost ohranjali za bodoče rodove. Nedvomno pa smo iz dneva v dan bolj prepričani, da je ohranjanje raznolikosti živega sveta, celostnosti rastlinskih in živalskih združb ter ekosistemov ključ do zagotavljanja ugodnih življenjskih razmer za nas in naše zanamce.

Knjiga predstavi različne poglede na Rovte nad Jesenicami: geološki, botanični, ornitološki, živalski…Predstavi kmetijstvo in gozdarstvo nekoč in danes, pa tudi kako je teko življenje na teh planinah nekdaj.

CENA z DDV: 10 €
Kontakt: zrsvn.oe@zrsvn.si, tel. (00 386) 01 230 95 40 ali zrsvn.oekr@zrsvn.si tel. (00 386) 04 2019 460

Za naročilo nam pošljite vaše ime in priimek, naslov in število željenih izvodov.

Knjigo je moč kupiti tudi v:

  • Gornjesavskem muzeju Jesenice (Cesta Franceta Prešerna 45, Jesenice)
  • Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani (Triglavska cesta 49, Mojstrana)

 

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |