PROJEKTI

SPLOŠNE SMERNICE

Navodila za preseke poljubnih grafičnih enot

Navodila za preseke poljubnih grafičnih enot (občina, katastrska parcela, poljubni izrisan poligon) z naravovarstvenimi območji.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |