PROJEKTI

SPLOŠNE SMERNICE

Splošne smernice

Slovenija je skladno z zahtevami Evropske unije dopolnila omrežje posebnih varstvenih območij Natura 2000. Spremembe omrežja so bile objavljene v Uredbi o spremembah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) v Uradnem listu RS št. 21/2016 z dne 18.3.2016 (v nadaljevanju: Uredba).
Skladno s 4. členom Uredbe je Zavod RS za varstvo narave dolžan v 2 mesecih od uveljavitve Uredbe podati pripravljavcu plana naravovarstvene smernice oziroma njihovo dopolnitev v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. Zavod je v delu, ki se nanaša na območja Natura 2000, dopolnil Splošne naravovarstvene smernice, uradni grafični sloji spremenjenih oziroma novih območij pa so dostopni na geografskem informacijskem sistemu ARSO na spletni strani
http://gis.arso.gov.si (WFS storitev).

 

Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora (Verzija 1.3)
 

ARHIV

Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora (Verzija 1.2)

Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora (Verzija 1.1)

Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora (verzija 1.0)

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |