Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo Mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Zavarovana območja narave  

Vabimo vas, da si ogledate zavarovana območja narave, urejena za obisk javnosti:
     


Krajinski parki:

[Logarska dolina]
[Robanov kot]
[Golte]
[Ponikovski kras]
[Kum]
[Mrzlica]
[Boč, Plešivec]


Regijski parki:

[Kozjanski regijski park]

Predlagana regijska parka:

[Karavanško-Kamniško-Savinjski]
[Pohorje]

Golte

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoka kraška planota Golte, ki spada k predgorju južnih apneniških Alp, je pravzaprav tip tako imenovanega osamelega krasa, saj ima širše obrobje iz neprepustnih kamenin. V glavnem so to andeziti in andezitni grohi, ki oklepajo planoto skorajda iz vseh strani ter gornjegrajski skladi, ki se v širšem ali ožjem pasu pojavljajo na južnih pobočjih. Planota Golt z ostenjem, ki velja za največjo naravno znamenitost, je v osrednjem delu iz zgornjetriasnih, na obrobju pa iz srednjetriasnih apnencev. Kras na Golteh je tip planotastega krasa z vsemi značilnostmi: večjimi in manjšimi vrtačami, suhimi dolinami, podzemeljskimi jamami (Ledenica, Kebrova luknja, Medvedja jama, Mesarska lopa) in naravnimi okni. Veliko vrednost planoti daje tudi pestra kulturna krajina, kjer gre za dinamično menjavanje pašnikov in gozdnih površin.

 


 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |