Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo Mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Zanimivosti  
     


[Velikonočnica]
[Mestinjska antiklinala]
[Orlova peč na Dobrovljah]
[Kočetov kostanj]

 

Mestinjska antiklinala

  V neposredni bližini cestnega križišča proti Podčetrtku, Rogaški Slatini, Lembergu in Celju se izdanja približno 15 metrov dolg in 10 metrov visok profil svodasto nagubanih plasti apnenčevih peščenjakov in laporjev. Antiklinala je odraz tektonske aktivnosti v miocenu. Je edina znana guba v plasteh te starosti v Sloveniji in zato absolutna redkost med temi objekti geološke naravne dediščine. Povsem pravilna oblika uvršča antiklinalo v Mestinju med pojave izjemnih oblik in hkrati tipičen primer gube v teh geoloških plasteh.
 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |