Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo Mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Projekti  

Poleg zakonsko predpisanih nalog Zavod skrbi tudi za informiranje javnosti o različnih vidikih varstva narave, izvaja ali nadzoruje sanacije naravnih vrednot in izdeluje strokovne prispevke za različne naslovnike. V letu 2003 smo izvedli ali še izvajamo naslednje naravovarstvene projekte oziroma naloge:
 • Sanacija dveh lip v Nazarjah
 • Postavitev začasne ograje za dvoživke ob Slivniškem jezeru
 • Projekt Matra – praznovanje 1. maja na Boču "Peš na Boč"
 • Postavitev tipske informativne table in lesene ograje pri Plevčakovem hrastu, najstarejšem drevesu v Celju
 • Priprava sklopa predavanj "Varstvo narave" v okviru izobraževanja lokalnih turističnih vodnikov v občinah Mozirje, Žalec in Šmarje pri Jelšah
 • Fotografska razstava "Narava govori – poslušajte" ob tednu gozdov in dnevu biotske raznovrstnosti
 • Predavanje za projekt Dreta v Šmartnem ob Dreti
 • Sodelovanje na mednarodni konferenci "Management of forests as natural ressource in the Balkan see region", Ohrid, Makedonija, s prispevkom "Poročilo o stanju gozdov kot naravnega vira v Sloveniji"
 • Razstava fotografij in kamnin "Bogastvo narave – dediščina prihodnjim rodovom"
 • Predavanje v okviru javne tribune "Karavanško-Kamniško-Savinjski regijski park – da ali ne?"
 • Referat z naslovom "Osnovni pojmi varstva narave in vloga Zavoda RS za varstvo narave pri ohranjanju narave" na posvetovanju "Gozdarska politika zavarovanih območij"
 • Prijava projekta LIFE III – Narava "Natura 2000 in Slovenia – managment models and information system", v okviru katerega smo na OE Celje prijavili območji Petelinjek in Boletina pri Ponikvi (velikonočnica).
 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |