Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo Mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Zavarovana območja narave  

Vabimo vas, da si ogledate zavarovana območja narave, urejena za obisk javnosti:
     


Krajinski parki:

[Logarska dolina]
[Robanov kot]
[Golte]
[Ponikovski kras]
[Kum]
[Mrzlica]
[Boč, Plešivec]


Regijski parki:

[Kozjanski regijski park]

Predlagana regijska parka:

[Karavanško-Kamniško-Savinjski]
[Pohorje]

Robanov kot

 

 

 

 

 

 

 

Ravno dno, strmi skalni bregovi in končna krnica oblikujejo eno izmed najlepših alpskih ledeniških dolin pri nas in v širšem prostoru Evrope. Posebno estetsko vrednost Robanovemu kotu daje strmi stožec Ojstrice, ki zapira dolino in skoraj navpične stene Krofičke na zahodu, oziroma grebena od Moličke peči do Križevnika na vzhodu. Ledeniški sedimenti so razsejani po vsej dolini, posebej še na koncu, kjer se potok Bela izliva v Savinjo. Robanov kot je krajinska celota izjemne naravne vrednosti z množico pod in nadzemeljskih geomorfoloških objektov, zanimivim gozdnim sestavom in botaničnimi lokalitetami. Kmetije Roban, Govc, Vršnik in Haudej ji dajejo skladen kulturnokrajinski pečat. Že leta 1950 je bil zavarovan kot naravna znamenitost (Uradni list LRS, št. 7/50).

 


 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |