Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Predstavitev ] [ Delovanje Zavoda RS za varstvo narave ] [ Prva stran - nagovor direktorja ]
 

 
Ohranjanje slovenske narave in skrb zanjo s poudarkom na njenih najvrednejših delih je osrednje poslanstvo našega zavoda. Strokovno znanje in pozitiven odnos do narave kombiniramo z načelom razumne rabe obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov. Ni nas veliko, zato pa je toliko večja naša skrb za naravi prijazno sobivanje. Velika notranja energija celotnega kolektiva in atraktivnost dela so naše prednosti in porok kvalitetnih rezultatov dela. Varstvo narave vključujemo v strategijo razvoja Slovenije, ki v duhu trajnosti zagovarja dejavno optimiranje prispevka okolja k blaginji in razvoju.

Delo Zavoda RS za varstvo narave temelji na območnih enotah, njihovi ustvarjalnosti in aktivnosti, osrednjo enoto razumemo kot podporo in povezovalni element. Poleg zakonsko določenih nalog aktivno sodelujemo v številnih naravovarstvenih akcijah in prireditvah. Sodelujemo pri različnih projektih, povezanih z varstvom narave.

Na mednarodnem področju se aktivno vključujemo v oblikovanje omrežja območij Nature 2000. 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |