Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Zavarovana območja narave  

Vabimo vas, da si ogledate zavarovana območja narave, urejena za obisk javnosti:
     


[Zelenci]
[Dovžanova soteska]
[Udin boršt]
[Kanjon reke Kokre]

 
Dovžanova soteska

 

 

 

 

 

 

Dovžanova soteska je bila zavarovana kot naravni spomenik zaradi edinstvenega nahajališča ostankov okamnelega življenja rastlin in živali v kamninah starega zemeljskega veka – paleozoika (Odlok o razglasitvi Dovžanove soteske za naravni spomenik, Uradni vestnik Gorenjske, 12/88). Tu so bile prvič najdene in opisane številne vrste ramenonožcev in velika luknjičarka (Schwagerina carniolica). Slikovito sotesko je izoblikovala Tržiška Bistrica v konglomeratih, apnencih, peščenjakih in glinovcih. V njej je največje pregradno slapišče v kremenovem konglomeratu pri nas. Ta kamnina gradi tudi Borovo peč, ki jo porašča gozd rdečega bora.

Po slikoviti soteski Tržiške Bistrice vas s parkirišča v Čadovljah vodijo usmerjevalne, informativne in pojasnjevalne table. Ob poti si lahko ogledate obnovljeno Jamenšnikovo sušilnico za lan in sadje - paštbo. V Dolini je obnovljena nekdanja šola, preurejena v Razstavno izobraževalni center Dovžanove soteske.

V letih od 1995 do 2001 je Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju izdelal ureditveni načrt in pripravil vsebino pojasnjevalnih tabel. Pri obnovi »paštbe« in nekdanje šole v Dolini je nudil pomoč in strokovni nadzor.

Dolžina poti: 2 km
Dostop: po cesti skozi Tržič, nato peš z urejenega parkirišča v Čadovljah
Vodenje in ogledi: Informacijska pisarna Občine Tržič
Telefon: (04) 59 71 536

Povezava

 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |