Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Projekti  

GEOTRIP 2003
Mednarodno leto celinskih voda

Mednarodna akcija GEOTRIP poteka v Evropi v mesecu septembru in je namenjena ozaveščanju javnosti o pomenu geologije in geološke dediščine za sodobno družbo. Njena pobudnica je Evropska zveza za ohranjanje geološke dediščine ProGEO, ki je prvo tovrstno akcijo pripravila leta 1995. Ob letošnjem Mednarodnem letu celinskih voda so bile vodilna nit akcije celinske vode.

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj je dne 3. in 4. oktobra izvedla akcijo Geotrip 2003. Udeleženci so prejeli priložnostno zloženko in publikacije, ki so se navezovale na predstavljene teme.

V petek, dne 3.10.2003 smo za šolarje OŠ NAKLO, ki so vključeni v izbirni program devetletke z naslovom Življenje na zemlji, pripravili ogled kanjona reke Kokre v Kranju in kanjona fosilne struge reke Save v delujoči gramoznici Bistrica pri Naklem. Namen akcije je bil seznaniti učence o nastanku obeh kanjonov, dogajanju v geološki preteklosti in sedanjosti, pomenu reke in vegetaciji, načinu varovanja geološke in geomorfološke dediščine oz. naravnih vrednot in njihovemu pomenu za sedanjost in prihodnost.
V soboto, 4.10.2003 smo pripravili ekskurzijo za člane Prirodoslovnega društva Slovenije. Ogledali smo si kanjon reke Kokre, kanjon Zarico, se peljali ob glinokopnih jezercih v Bobovku, videli ohranjene stene fosilnega kanjona reke Save v gramoznici Bistrica, sotočje reke Save in Tržiške Bistrice ter slap Šum na potoku Nemiljščica. Ob razlagi in ogledu smo poudarili pomen ohranjene narave v bližini Kranja ter probleme, ki se pojavljajo ob njihovem varovanju.

 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |