Ponor na Cerkniškem jezeruVelikonočnicaČrni močerilNajevska lipaFosilni ostanek polža Pereiraea gervaisiJaricaJerebika (plod)
[ Celje ] [ Kranj ] [ Ljubljana ] [ Maribor ] [ Nova Gorica ] [ Novo mesto ] [ Piran ] [ Osrednja enota ]
 
   
  Zavarovana območja narave  

Vabimo vas, da si ogledate zavarovana območja narave, urejena za obisk javnosti:
     


[Zelenci]
[Dovžanova soteska]
[Udin boršt]
[Kanjon reke Kokre]

 
Kanjon reke Kokre

 

 

 

 

 

Reka Kokra je ena naših večjih gorskih rek s povirjem v Karavankah. V nižinskem delu porečja je Kokra s svojimi nanosi ustvarila tipične rečne terase. V nadaljevanju svojega toka si je v starejšo konglomeratno teraso v pleistocenu vrezala ozko sotesko ali kanjon. Kanjon Kokre je naravna znamenitost zaradi nastanka, značilnih površinskih procesov, pestrega živalstva in rastlinstva v reki in ob njej. Zavarovan je bil z Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za zgodovinski in kulturni spomenik (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/83). Po kanjonu je speljana učna pot, po kateri nas vodi zloženka. Do kanjona vodijo usmerjevalne table.

Dolžina poti: 1500m

Dostopi: S starega mestnega jedra Kranja sta urejena dva označena dostopa na krožno pot po kanjonu. Prvi se pričenja pri Poštnem mostu, nadaljuje po stopnicah in po brvi čez reko Kokro, drugi pa po ulici Kokrški breg. Zanimivosti v kanjonu so predstavljene na pojasnjevalnih tablah. 
 

 Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design CREATIV, Novi mediji d.o.o. |